Vitrage niet aan te slepen op internationale vrouwendag

Bij vrijwel alle winkels voor woondecoratie en woonwarenhuizen – we noemen geen namen, maar het zijn er nogal wat – dreigt een tekort aan vitrages, glasgordijnen en “inbetween” stoffen, sinds het bezoek van minister Sigrid Kaag aan de Iraanse president Hassan Rouhani, eind februari.

De D66-fractie in de Tweede Kamer was dermate enthousiast over haar hoofdbedekking, dat zij besloten schijnt te hebben om op 8 maart (internationale vrouwendag) als steunbetuiging aan alle gehoofddoekte vrouwen (waar ook ter wereld) geheel in vitrage gehuld in het Kamergebouw te verschijnen. En dat geldt niet alleen voor bijtertje Pia Dijkstra en de andere dames, maar ook voor de heren (m/v/) in de fractie. Ook alle huidige en beoogde vrouwelijke gemeenteraadsleden van onze meest democratische politieke partij hebben beloofd zich in deze verkiezingstijd aan de nieuwe, democratische dracht te houden.
Hulde!

PS,
Het gerucht gaat dat fanaatje Dijkstra overweegt om een combinatie van een orgaandonatie- en een voltooidlevenwet in elkaar te sleutelen.
We zijn benieuwd!

Korpschef Erik Akerboom voorgedragen voor Khomeini-penning

Ons bereikte het bericht dat de Iraanse Raad van Hoeders heeft besloten om “onze” knuffelkorpschef Akerboom voor te dragen voor de jaarlijks uit te reiken Khomeini-penning.
Deze prestigieuze onderscheiding wordt elk jaar toegekend aan de buitenlander die het meest voor de ondersteuning van het orthodoxe mohammedanisme heeft gedaan. Daarbij schijnt leider Khamenei de bekende zegswijze Mene mene tekel u farsin uit te spreken, wat zoveel wil zeggen als een ontevreden roker is een echte onruststoker.
Maar er is in Iran een voorzichtige tegenbeweging op gang gekomen en wel van de kant van de Raad van Moeders. Dat gezelschap heeft zich – onder het motto “eigen geloof eerst” – geërgerd aan de foto’s van een Amsterdamse agente met hoofddoek, die geen moslima bleek te zijn.

O ja, in het Perzisch (Fârsi, zo u wilt), is ons begrip uniform niet te vinden. Het meest erop lijkt een woord dat het beste te vertalen is met “conform de sharia”.