Korpschef Erik Akerboom voorgedragen voor Khomeini-penning

Ons bereikte het bericht dat de Iraanse Raad van Hoeders heeft besloten om “onze” knuffelkorpschef Akerboom voor te dragen voor de jaarlijks uit te reiken Khomeini-penning.
Deze prestigieuze onderscheiding wordt elk jaar toegekend aan de buitenlander die het meest voor de ondersteuning van het orthodoxe mohammedanisme heeft gedaan. Daarbij schijnt leider Khamenei de bekende zegswijze Mene mene tekel u farsin uit te spreken, wat zoveel wil zeggen als een ontevreden roker is een echte onruststoker.
Maar er is in Iran een voorzichtige tegenbeweging op gang gekomen en wel van de kant van de Raad van Moeders. Dat gezelschap heeft zich – onder het motto “eigen geloof eerst” – geërgerd aan de foto’s van een Amsterdamse agente met hoofddoek, die geen moslima bleek te zijn.

O ja, in het Perzisch (Fârsi, zo u wilt), is ons begrip uniform niet te vinden. Het meest erop lijkt een woord dat het beste te vertalen is met “conform de sharia”.