D66 vertraagt formatie en eist meer privacy

Uit welingelichte bron valt te vernemen: de trage voortgang van de formatie wordt veroorzaakt door D66.

Partijleider Pechtold heeft in overleg meg de top van de partij geƫist, dat er een Privacywet komt.
Het moet wettelijk toegestaan worden om de overheid te beduvelen met een beroep op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De ellende met al of niet thuiswonende studerende kinderen leidt te veel af van de werkelijke problemen in dit land, zoals het recht op een vrijwillig voltooid levenseinde, aldus een bron nabij de partijtop. Bovendien is een gang naar de rechter om je OV-kaart te behouden zoiets als het schieten met een mug op een kanon (of was het olifant?).

De andere formerende partijen hebben dit wetsvoorstel al als sjoemelwet aangeduid, en liggen nog dwars; er gaan geruchten dat de VVD het voorstel van D66 niet ver genoeg vindt gaan, en daarom vooralsnog tegen is.

Een BAM (bewust autonome mens, d.w.z. D66’er) vindt bovendien:
– een christen is fout;
– een fundamenteel christen is fout;
– een mohammedaan is goed;
– een salafistisch mohammedaan is goed;
– een teruggekeerde IS-strijder is tijdelijk minder goed en moet worden heropgevoed tot salafistisch mohammedaan. [Voor wie het was vergeten: voormalige SS’ers konden worden ingezet in de Korea-oorlog. Kortom, er is nog nuttig werk voor ex-jihadisten.]

PS,

1) Volgens D66 moet de leus “Al het goeie komt van Melkunie koeien” worden herschreven. Immers, al het goede komt van D66.

2) Gert Jan Segers schijnt gedreigd te hebben het aanstaande kabinet op te blazen als het voornemen van enkele vooraanstaande (!) D66’ers om de partij om te dopen tot ACP (Anti Christenen Partij) wordt uitgevoerd.

Hervorming of vervorming — op ondogmatische wijze naar nieuwe dogma’s

Er is een Nederlandse politieke partij die zich al meer dan 50 jaar als hervormingsgezind (“reformatorisch”) afficheert, en daarbij wijst op het bezit van enkele kostbaarheden (in de wandelgangen “kroonjuwelen” genoemd). Sommige van deze juwelen zijn inmiddels ingeruild voor andere. Andere blijken minder waardevol dan gedacht, zoals het dogma van de noodzaak van een flexibeler arbeidsmarkt. In dat geval bleek er geen sprake te zijn van hervorming maar van vervorming van de verzorgingsstaat.
D66: honderd procent tolerant en liberaal, ook in de jacht op de weigerambtenaar.

En dan is er inmiddels als lang gekoesterd bijou de herziene VUT-regeling, het al dan niet vrijwillig vervroegd uittreden. Ja, dat gaat botsen met andere reformatoren. Nooit gedacht dat D66 zo zou radicaliseren!

PS,
Sommige landgenoten schelden D66’ers uit voor flex-ubermenschen. Maar er gaat niets boven Groningers, onze untermenschen.