Hervorming of vervorming — op ondogmatische wijze naar nieuwe dogma’s

Er is een Nederlandse politieke partij die zich al meer dan 50 jaar als hervormingsgezind (“reformatorisch”) afficheert, en daarbij wijst op het bezit van enkele kostbaarheden (in de wandelgangen “kroonjuwelen” genoemd). Sommige van deze juwelen zijn inmiddels ingeruild voor andere. Andere blijken minder waardevol dan gedacht, zoals het dogma van de noodzaak van een flexibeler arbeidsmarkt. In dat geval bleek er geen sprake te zijn van hervorming maar van vervorming van de verzorgingsstaat.
D66: honderd procent tolerant en liberaal, ook in de jacht op de weigerambtenaar.

En dan is er inmiddels als lang gekoesterd bijou de herziene VUT-regeling, het al dan niet vrijwillig vervroegd uittreden. Ja, dat gaat botsen met andere reformatoren. Nooit gedacht dat D66 zo zou radicaliseren!

PS,
Sommige landgenoten schelden D66’ers uit voor flex-ubermenschen. Maar er gaat niets boven Groningers, onze untermenschen.