D66 vertraagt formatie en eist meer privacy

Uit welingelichte bron valt te vernemen: de trage voortgang van de formatie wordt veroorzaakt door D66.

Partijleider Pechtold heeft in overleg meg de top van de partij geëist, dat er een Privacywet komt.
Het moet wettelijk toegestaan worden om de overheid te beduvelen met een beroep op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De ellende met al of niet thuiswonende studerende kinderen leidt te veel af van de werkelijke problemen in dit land, zoals het recht op een vrijwillig voltooid levenseinde, aldus een bron nabij de partijtop. Bovendien is een gang naar de rechter om je OV-kaart te behouden zoiets als het schieten met een mug op een kanon (of was het olifant?).

De andere formerende partijen hebben dit wetsvoorstel al als sjoemelwet aangeduid, en liggen nog dwars; er gaan geruchten dat de VVD het voorstel van D66 niet ver genoeg vindt gaan, en daarom vooralsnog tegen is.

Een BAM (bewust autonome mens, d.w.z. D66’er) vindt bovendien:
– een christen is fout;
– een fundamenteel christen is fout;
– een mohammedaan is goed;
– een salafistisch mohammedaan is goed;
– een teruggekeerde IS-strijder is tijdelijk minder goed en moet worden heropgevoed tot salafistisch mohammedaan. [Voor wie het was vergeten: voormalige SS’ers konden worden ingezet in de Korea-oorlog. Kortom, er is nog nuttig werk voor ex-jihadisten.]

PS,

1) Volgens D66 moet de leus “Al het goeie komt van Melkunie koeien” worden herschreven. Immers, al het goede komt van D66.

2) Gert Jan Segers schijnt gedreigd te hebben het aanstaande kabinet op te blazen als het voornemen van enkele vooraanstaande (!) D66’ers om de partij om te dopen tot ACP (Anti Christenen Partij) wordt uitgevoerd.