Oude bibliotheekcatalogi Streekarchief Midden-Holland (Gouda)

Ga door naar de verbeterde pagina!

De volgende catalogi (in pdf-formaat) zijn beschikbaar
Martinus Nijhoff, Catalogus van de openbare boekerij te Gouda (1874)
P.H. van Reedt Dortland, Supplement-catalogus van de openbare boekerij te Gouda (1910)
Dalmatius van Heel, Handschriften berustende in de Goudse librije (1949)
Dalmatius van Heel, Erasmiana in de Goudse librije (1949)
J.E.J. Geselschap, Catalogus van de afdeling Goudana in de stadslibrije van Gouda (1959), met aanvullingen (1968 en 1977)
Aanwinstenlijsten van de bibliotheek van het streekarchief in de periode 1979 – 2006 (vele hiaten)

LET OP:
– de signaturen van de in deze catalogi beschreven publicaties zijn inmiddels gewijzigd;
– een gedeelte van de door Van Heel beschreven handschriften bleken archiefstukken te zijn, en zijn daarom toegevoegd aan (klooster)archieven.