Archiefinventarissen

Inventarissen van archieven

Door het gebruik van databases voor de ontsluiting van archieven ontstaan meerdere mogelijkheden:

  • Een klassieke inventaris te produceren (in HTML-opmaak), die eventueel met een tekstverwerker (bijvoorbeeld Microsoft Word) nog kan worden verfraaid.
  • Een versie voor het internet kan worden gecreëerd, die direct op een website kan worden geplaatst.
    Het is dan niet meer nodig om klanten / externe gebruikers een afdruk van een archiefinventaris toe te zenden, omdat elke gebruiker de inventaris zelf kan downloaden of afdrukken.
  • Tenslotte kunnen – via een verzameldatabase – de beschrijvingen van alle inventarissen samen ook op het niveau van zoekwoorden of chronologisch worden doorzocht.

Van de tweede mogelijkheid worden hiernaast diverse voorbeelden getoond.

Van de derde mogelijkheid (snel zoeken in meerdere inventarissen) geef ik rechts twee simpele voorbeelden.

 

Voorbeelden van klassieke archiefinventarissen

Midden-Holland / algemeen
Gouda
Krimpenerwaard (gemeenten Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Krimpen a/d Lek, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Ouderkerk a/d IJssel, Schoonhoven, Stolwijk en Vlist)
Zuidplas (gemeenten Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Waddinxveen en Zevenhuizen)
LET OP:
– De archieven waarnaar wordt verwezen, worden beheerd door het Streekarchief Midden-Holland te Gouda.
– Als in de inventarissen wordt gesproken van “onze website” e.d., wordt de bovenstaande website bedoeld.
– Sommige van de archieven waarop deze inventarissen betrekking hebben, zijn tijdelijk elders geplaatst.
Ze zijn tot nader order niet raadpleegbaar.
– De inventarissen geven in veel gevallen de stand van zaken weer per 1-1-2009.
Sindsdien kan er het een en ander nogal zijn gewijzigd en/of aangevuld!

Contact en copyright

Het copyright © van de inventarissen berust bij het Streekarchief Midden-Holland
(Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA — tel. 0182 – 521821)
E-mail: info@samh.nl
Aan de publicatie van deze inventarissen kunnen geen rechten worden ontleend.

Zoeken

U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven om in een inventaris te zoeken.

 

Voorbeelden van snel zoeken in meerdere archiefinventarissen

Dit betreft een negental inventarissen (met ca. 3000 beschrijvingen) van archieven die in het Streekarchief Midden-Holland te Gouda berusten.
Zoeken op trefwoord
Chronologisch zoeken

LET OP

De voorbeelden van zoeken in een database (submenukeuzes Zoeken op trefwoord en Chronologisch zoeken) zijn buitengewoon eenvoudig. Mijn kennis van het opzetten van een database-gestuurde website reikt helaas niet verder. Voor het opzetten van een dergelijk type website dient u een specialist te raadplegen.
Over het algemeen kan op basis van allerlei typen databases zo’n website worden opgezet.
Een goed voorbeeld is de site van het Streekarchief Midden-Holland, waarvan de achterliggende databasetechniek o.a. is gebaseerd op de Scope-software.