Archiefinventarissen

Inventarissen van archieven

Door het gebruik van databases voor de ontsluiting van archieven ontstaan meerdere mogelijkheden:

  • Een klassieke inventaris te produceren (in HTML-opmaak), die eventueel met een tekstverwerker (bijvoorbeeld Microsoft Word) nog kan worden verfraaid.
  • Een versie voor het internet kan worden gecreëerd, die direct op een website kan worden geplaatst.
    Het is dan niet meer nodig om klanten / externe gebruikers een afdruk van een archiefinventaris toe te zenden, omdat elke gebruiker de inventaris zelf kan downloaden of afdrukken.
  • Tenslotte kunnen – via een verzameldatabase – de beschrijvingen van alle inventarissen samen ook op het niveau van zoekwoorden of chronologisch worden doorzocht.

Van de tweede mogelijkheid worden hier diverse voorbeelden getoond. Gebruik daartoe de submenukeuze Voorbeelden klassieke inventaris.

Van de derde mogelijkheid (snel zoeken in meerdere inventarissen) geef ik twee simpele voorbeelden onder de submenukeuzes Zoeken op trefwoord en Chronologisch zoeken. Dit betreft een negental inventarissen in het Streekarchief Midden-Holland te Gouda (ca. 3000 beschrijvingen).

 

LET OP

De voorbeelden van zoeken in een database (submenukeuzes Zoeken op trefwoord en Chronologisch zoeken) zijn buitengewoon eenvoudig. Mijn kennis van het opzetten van een database-gestuurde website reikt helaas niet verder. Voor het opzetten van een dergelijk type website dient u een specialist te raadplegen.
Over het algemeen kan op basis van allerlei typen databases zo’n website worden opgezet.
Een goed voorbeeld is de site van het Streekarchief Midden-Holland, waarvan de achterliggende databasetechniek o.a. is gebaseerd op de Scope-software.

No announcement available or all announcement expired.