897 -- Krimpen aan de Lek -- Het Groene Kruis, afd. Krimpen a/d Lek

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Plaatsingslijst

samengesteld door C.R. Schoute (1988)

1-3. Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, 1905 - 1963. -- 3 delen

4. Register van presentielijsten, 1957 - 1976. -- 1 katern

5-10. Ingekomen stukken en copie├źn van uitgaande stukken, 1973 - 1981. -- 6 pakken

11. Statuten, 1941, 1957. Modelstaten voor statuten, 1979. -- 3 stukken

12. Jaarverslagen, 1924, 1968 - 1971, 1978. -- 1 omslag

13. Receptieboek bij het 75-jarig bestaan, 20 oktober 1977. -- 1 deeltje

14. Arbeidsovereenkomst met wijkverpleegsters, met bijlagen, 1962 - 1973, 1980. Met CAO, 1979, en formulieren, z.d. -- 1 omslag

15. Stukken betreffende het Kraamcentrum Gouwe-Lek-IJssel te Gouda, 1963 - 1964, 1977 - 1980. -- 1 omslag

16. Taxatierapport van het Groene Kruisgebouw, 1979. -- 1 stuk

17. Jaarrekeningen, 1976 - 1978, en begrotingen, 1978, 1979, 1981. -- 1 omslag

18. Controlerapporten bij de jaarrekeningen, 1981, 1982. -- 2 stukken