892 -- Krimpen aan de Lek -- Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, dep. Kr/Lek

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door C.R. Schoute (1980)

1 Algemeen


1-3. Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, 1850 - 1965. -- 3 delen

3.a. Uitnodiging voor een bijeenkomst, 1858. -- 1 stuk

6. Diverse nog in te voegen stukken, ca. 1950 - 1980. -- 1 omslag

5. Correspondentie, jaarrekeningen e.d., ca. 1954 - 1964. -- 1 omslag

2 Organisatie


4. Huishoudelijk reglement van het departement, 1932, met wijzigingen, 1935; gedrukt. -- 3 katerntjes

7. Wegwijzer Handleiding voor het werk van de plaatselijke departementen, uitgegeven door het hoofdbestuur, 1969, met wijzigingen tot 1976; losbladig. -- 1 band

8. Akte van oprichting van de "Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek te Krimpen aan de Lek", 1980; afschrift. -- 1 stuk
Gelijktijdig werd het departement Krimpen aan de Lek geliquideerd.

3 Financiën


10-12. Kasboeken, Registers houdende jaarrekeningen, 1851 - 1975. -- 3 delen
Het rekeningjaar liep van 1 mei tot 31 april of 1 september tot 31 augustus.

9. 50 aandelen à ƒ 10 in het zwembad Schuwagt te Lekkerkerk op naam van het departement, 1930. -- 1 omslag

13-15. Kasstukken, 1949 - 1971. -- 1 ordner en 2 omslagen

16. Spaarbankboekjes van het departement, 1951 - 1980. 3 katerntjes

17. Financiële correspondentie, ca. 1964 - 1972. -- 1 omslag

4 Nutsbibliotheek


18. Jaarverslagen, 1909/1910 - 1922/1923. -- 1 omslag
De bibliotheek was gedurende de zes wintermaanden open: van oktober tot maart.

20. Kwitanties e.d. 1916/1917 - 1938/1939. -- 1 omslag

19. Ingekomen stukken bij de bibliothecaris, ca. 1917 - 1928. -- 1 omslag