825 -- Haastrecht -- Familie Van Zanen Muller

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door A.J. Kölker (1967)

1 FAMILIESTUKKEN VAN ALGEMENE AARD


1.1 Studies betreffende de familierelaties


1. Stamboom van het geslacht Muller, met aantekeningen en correspondentie betreffende de stamboom, z.d. (19e en 20e eeuw). -- 1 omslag

2. Stamboom van de familie Kleyweg, met aantekeningen, z.d. (19e en 20e eeuw. -- 1 omslag

3. Stamboom van de familie Hoogerbrugge, met aantekeningen, z.d. (19e en 20e eeuw). -- 1 omslag

4. Stamboom van de familie Zanen, met aantekeningen betreffende de aanverwante families Brakel, van Beyeren en Visser, z.d. (19e en 20e eeuw). -- 1 omslag

5. Slagtregister
Van de familie van Beyeren; afschrift, z.d. (19e eeuw) met aantekeningen, 20e eeuw. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 4.

6. Aantekeningen en stukken betreffende de stamboom van de familie Brakel, z.d. (20e eeuw). -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 4.

1.2 Correspondentie


7. Brieven van familieleden en kennissen aan de familie Muller, 1788 - 1936. -- 1 omslag

8. Geboorte-, huwelijks- en overlijdensbrieven van de familie Muller en van Zanen en aangehuwde familie, 19e en 20e eeuw. -- 1 omslag

1.3 Financiën


9-11. Kasboeken van inkomsten en uitgaven wegens opbrengsten en onderhoud van landen en obligatiebezit, 1843 - 1932. -- 3 delen

12. Bijlagen bij het kasboek, 1845 - 1880. -- 1 omslag

1.4 Foto's en lakzegels


14. Lakstempels van de families Muller, Van Zanen en Brakel, 19e eeuw. -- 1 omslag

13. Familiefoto's, 19e en 20e eeuw. -- 1 omslag

2 STUKKEN BETREFFENDE DE AFZONDERLIJKE FAMILIELEDEN


2.01 Johan Heinrich Muller
Geboren 3 mei 1745 in Hackenburg in het Nietersche. Gehuwd 1 december 1773 te Haastrecht met Sophia van Vliet (nr. 2). Gestorven en begraven te Haastrecht 20 november 1810.


15. Getuigschrift voor J.H. Muller 7 weken als gezel te Neurenberg gewerkt te hebben, 19 juli 1766, en 21 weken te Aub (?), 8 maart 1771. -- 1 omslag

16. Kwitanties van de ordinaire en extraordinaire verponding op de huizen en landerijen, 1780 - 1794. -- 1 omslag

17. Akte van vrijwillige liquidatie en scheiding van het vennootschap op 5 maart 1786 gesloten tussen Johannes Ehrenreich Schieffer en J.H. Muller, 5 oktober 1789. -- 1 stuk

18. Verzoekschrift aan de schout en gezworenen van de polder Agterpoort om het riool van de haven in de waterput van zijn fabriek te mogen behouden, met beschikking, 9 juli 1798. -- 1 stuk

2.02 Sophia van Vliet
Dochter van Willem Dirkse van Vliet en Willemijntje Drost. Geboren 1734 in het land van Stein (Vrijehoef), gehuwd met nr. 1. Gestorven en begraven te Haastrecht 11 december 1817.


19. Akte van geldlening vanƒ 800 à 3% door Willem Dirkse van Vliet, vader van Sophia, 12 maart 1737, met op achterzijde aantekening van de aflossing tot 1757. -- 1 charter

2.03 Johan Christiaan Muller
Zoon van 1 en 2. geboren 14 juli 1774 te Haastrecht. Gedoopt in de Lutherse kerk te Gouda 17 juli 1774. Gehuwd 30 oktober 1803 te Noord-Waddinxveen met Catharina Spruyt (nr. 4). Gestorven te Haastrecht 28 juli 1831 aan cholera, 11 kinderen; zie nrs. 6, 9. 10.


20. Schoolschriften van J.C. Muller, 1784 - 1785. -- 1 omslag

21. Schrijfkonst door Johan Christiaan Muller ter kostschoole van Haastrecht
11 mei 1788. -- 1 deel

22. Verklaring tot plaatsing van een advertentie in de Rotterdammer Courant van 14 oktober 1803 ter gelegenheid van de ondertrouw van J.C. Muller en C. Spruyt, 15 oktober 1803. -- 1 stuk

23. Feestgids bij het huwelijk van J.C. Muller en C. Spruyt, 30 oktober 1803. -- 1 deel

24. Akte van beëdiging van J.C. Muller tot burgemeester van Haastrecht, 5 september 1825. Met het Reglement op het bestuur ten platte lande in de provincie Holland, 23 juli 1825. -- 1 omslag

25. Eigendomsbewijs voor J.C. Muller van een graf op het koor van de N.H. Kerk te Haastrecht, 20 januari 1827. -- 1 stuk

26. Verhuurcontract van een stuk land in Hoog Bilwijk, 25 december 1827. -- 1 stuk

2.04 Catharina Spruyt
Dochter van Gijsbert Spruyt en Trijntje Moraal, geboren als 8e kind te Noord-Waddinxveen 20 maart 1778. Gehuwd met Aart van Tiffelen uit Munnikenland bij Gorichem, die 4 januari 1800 te Brakel overleed. Hun dochters Maria Cornelia van Tiffelen, nr. 5, hertrouwd met nr. 3. (zie inv.nrs. 22 en 23) overleden 16 februari 1837 te Haastrecht. Haar zus Maria, geboren 26 oktober 1761, was gehuwd met Aart Nieuburg, korenmolenaar te Haastrecht.


28. Stukken van Aart Nieuburg, zoon van Aart Nieuburg en Maria Spruyt, overleden als jager te Curacao in 1836, 1823 - 1836. -- 1 omslag

27. Obligatie van ƒ 1000 à 5% "ten laste van mevr. wed. J.C. Muller, 13 mei 1833. Met bijlagen. -- 1 omslag

29. Eigendomsbewijs voor de wed. A. Nieuburg van een graf op de burgelijke begraafplaats, 24 juni 1837. -- 1 stuk

30. Akte van scheiding van de nalatenschap van Catharina Spruyt, 26 april 1838. -- 1 omslag

31. Testament van wed. Maria Nieuburg, geboren Spruyt, 1840, overleden 11 maart 1847 en nagelaten rekeningen en stukken betreffende de afhandeling van de boedelscheiding, met retroacta, 1825 - 1847. -- 1 omslag

32. Testament van Margaretha Petronella Nieuburg, dochter van Aart Nieuburg en Maria Spruyt, 28 april 1847; stukken betreffende de afwikkeling van het testament, 1847 - 1853. -- 1 omslag

2.05 Maria Cornelia van Tiffelen
Dochter van Aart van Tiffelen en Catharina Spruyt, zie 2.04. Geboren te Brakel 6 maart 1797. Gehuwd te Haastrecht 10 maart 1826 met Jan Willem van der Poel, burgemeester van Arkel, aldaar geboren 20 maart 1799 als zoon van Johannes van der Poel en Aantje Kool en overleden te Arkel 25 januari 1846, gestorven te Gouda 19 december 1876.


33. Huwelijkscontract tussen J.W. van der Poel en M.C. van Tiffelen, 9 maart 1826. -- 1 stuk

34. Beschrijving van het aandeel van M.C. van Tiffelen in de nalatenschap van haar moeder C. Spruyt, 4 maart 1837. -- 1 stuk

2.06 Johannis Hendrikus Muller
Zoon van nr. 3 en 4. Geboren 24 september 1804 te Haastrecht. Gehuwd 20 juni 1826 met Johanna Helena Kleiweg te Hillegersberg (nr. 7). Gestorven te Haastrecht 17 januari 1861. 13 kinderen, zie rubrieken 2.15, 2.16, 2.17.


35. Akte van huwelijksvoorwaarden tussen J.H, Muller en J.H. Kleiweg, 15 juni 1826. Met rekening van de notaris, 1826. -- 1 omslag

36. Brief van J.H. Muller als correspondent voor de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij tot uitkering van een schadevergoeding, 22 juni 1836. -- 1 stuk

37. Eigendomsbewijs voor J.H. Muller van een graf op de burgelijke begraafplaats, 24 juni 1837. -- 1 stuk

38. Stukken betreffende de afhandeling van de nalatenschap van Eva Catharina Muller, 1840 - 1841. -- 1 omslag
Zie inleiding

39. Overeenkomst tussen Johannes Kleiweg en Jacob Hoogerbrugge met J.H. Muller betreffende de afwikkeling van het testament van zijn schoonvader Pieter Kleiweg, 1 november 1841. -- 1 stuk

40. Kwitantie ten laste van J.H. Muller voor de bidder en doodgraver bij het overlijden van Pieter Kleiweg, 1841. -- 1 stuk

41. Brandverzekering van de goederen aanwezig in de leerlooierij van de firma Wed. J.C. Muller en Zoon, groot ƒ 15.500, 24 oktober 1844. -- 1 stuk

42. Patentbrief, 1844/1845 en 1859/1860. -- 1 omslag

43. Stukken betreffende het 25 jarig huwelijksfeest van J.H. Muller-Kleyweg, 20 juni 1851. -- 1 omslag

44. Mededeling van de benoeming tot lid van de gemeenteraad, 1851, 1857. -- 1 omslag

45. Verhuurcontracten van land aan W. Verboom en J. Hoenselaar, 1854 en 1858. -- 1 omslag

46. Akte van schenking van twee leerlooierijen, pakhuizen, schuren en erf door J.H. Muller ter gelegenheid van zijn zoon Johan Christiaan Muller, 28 december 1860. -- 1 stuk
Zie rubriek 2.11.

47. Akte van vennootschap tot het uitoefenen ener leerlooierij en handel in leer, schors en huiden voor de tijd van 5 jaar tussen J.H. Muller en diens zoon Johan Christiaan Muller onder de firmanaam; Weduwe J.C. Muller en Zoon, 11 januari 1861. -- 1 stuk

48. Stukken betreffende de nagelaten boedel van J.H. Muller, 1861. -- 1 omslag

2.07 Johanna Helena Kleyweg
Zie inv.nrs. 35, 43. Dochter van Pieter Kleyweg (zie inv.nrs. 39 en 40) en Johanna Hoogerbrugge. Voor hun stamboom zie inv.nrs. 2 en 3. Geboren 21 mei 1807 te Hillegersberg. Gehuwd met nr. 6. Hertrouwd met C. den Baars 5 augustus 1863 te Haastrecht (nr. 8). Gestorven te Haastrecht 13 maart 1888.


49. Testament van J.H. Kleiweg, 12 juli 1826. -- 1 stuk

50. Stukken betreffende de nalatenschap van Johanna Hoogerbrugge ten gunste van haar dochter J.H. Kleiweg, 1834. -- 1 omslag

51. Transport van wei- en hooiland in Hoog Bilwijk en Achterpoort ten behoeve van Pieter Kleiweg, 2 juli 1838. -- 1 omslag

52. Akte van scheiding van de boedel van Pieter Kleiweg, 26 maart 1842. -- 1 deel
Zie ook inv.nrs. 39 en 40.

54. Benoemingsbrief van Johan Kleyweg tot deelvoogd voor de minderjarige erfgenamen van J.H. Muller, 4 mei 1861. -- 1 stuk

55. Akten van scheiding van de nalatenschap van J.H. Muller, houdende het aandeel van zijn vrouw J.H. Kleiweg, 11 mei 1861. -- 1 stuk

56. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van J.H. Muller door de wed. J.H. Kleiweg, 1861. -- 1 omslag

53. Akte van benoeming tot voogdes van wed. J.H. Kleiweg over haar twee minderjarige kinderen Johanna Helena en Neeltje Muller, 27 februari 1861; akte van bevestiging bij gelegenheid van haar tweede huwelijk met Cornelis den Baars, 29 juni 1863; benoeming van J.C. Muller tot toeziend voogd, 8 februari 1861. -- 1 omslag

57. Akte van huwelijksvoorwaarde tussen Cornelis den Baars en J.H. Kleiweg, 27 juli 1863. -- 1 stuk

58. Akte van aanbieding van de staat van de goederen van haar 2 minderjarige kinderen door J.H. Kleiweg als voogdes aan J.C. Muller als toeziend voogd, 27 juli 1863. -- 1 stuk

59. Testament van J.H. Kleiweg, 27 en 31 Juli 1863. -- 1 omslag

60. Akte van vennootschap voor onbepaalde tijd tussen Johanna H. Kleiweg en haar zoon J.C. Muller onder de firmanaam J.C. Muller en Zoon, 29 december 1865. -- 1 stuk

61. Stukken betreffende de ontbinding van de vennootschap "Weduwe J.C. Muller en Zoon" door J.H. Kleiweg en J.C. Muller per 1 januari 1880. -- 1 omslag

62. Stukken betreffende de nalatenschap van J.H. Kleiweg en verdeling, 1888. -- 1 omslag

63. Rekeningen bij het overlijden van J.H. Kleiweg, 1888. -- 1 omslag

2.08 Cornelis den Baars
Zie inv.nr. 53 en 57. Geboren te Klaaswaal 4 februari 1810, als zoon van Ary den Baars en Willemijntje van der Voort. Gehuwd met Hendrica Gersen, overleden 11 februari 1857. Hertrouwd met J.H. Kleiweg (nr. 7).Gestorven te Haastrecht 12 november 1898.


68. Stukken betreffende erfenissen door C. den Baars verworven, 19e eeuw. -- 1 omslag

64. Uittreksel uit het geboorteregister voor Cornelis den Baars, geboren 4 februari 1810; akte van toelating tot schoolonderwijzer 13 oktober 1830; benoeming te Hekendorp als onderwijzer 19 juni 1838; eervol ontslag 22 mei 1846; mededeling van de benoeming tot kerkvoogd van de N.H.Kerk te Haastrecht 13 november 1897. -- 1 omslag

65. Testamenten van C. den Baars, 12 september 1855, 20 augustus 1857, 27 juli 1863, 7 februari 1889, 8 april 1892. -- 1 omslag

66. Omschrijving van de inboedel van C. den Baars in geval van brandschade, september 1859. -- 1 omslag

67. Akte van benoeming van een executeur-testamentair door C. den Baars, 19 mei 1888. -- 1 stuk

69. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van C. den Baars, 1898 en 1899. -- 1 omslag

2.09 Adrianus Gijsbertus Muller
Zoon van nr. 3 en 4, als 8e kind. Geboren 9 januari 1815 te Haastrecht. Gehuwd 21 januari 1846 te Noord-Waddinxveen met Pieternella Wilhelmina Spruyt, die 25 mei 1908 te Waddinxveen overleed. Gestorven 30 januari 1890 te Waddinxveen.


70. Overeenkomst van Johan Hendrikus Muller in naam van zijn broer A.G. Muller met IJsbrand Kompier, waarbij deze laatste zich verplicht onder bepaalde voorwaarden in dienst te treden voor A. G. Muller, 12 april 1834, met rekeningen van 1846 em 1847. -- 1 omslag

2.10 Helena Eleonora Muller
Zie ook inv.nr. 30. 11e kind van 3 en 4. Geboren 10 oktober 1820 te Haastrecht gehuwd met haar neef Arie Hubertus Spruyt, papierfabrikant, te Waddinxveen, 12 november 1847.


71. Allereerste beginselen van de aardrijkskunde voor de scholen door H.C.S. Haarlem 1826; gedrukt. -- 1 stuk
Voorin een autograaf van H.E. Muller, 1831.

2.11 Johan Christiaan Muller
Zie inv.nrs. 46, 47, 60, 61. 1e kind van 6 en 7. Geboren te Haastrecht 26 augustus 1826. Gehuwd met H.E. van Zanen (zie nr. 13) 21 mei 1862. 5 kinderen, zie nrs. 18, 19, 20. Hertrouwd met Magdalena Catharina Harrebomée (nr. 14) op 31 augustus 1871. 2 kinderen, zie nr. 21. Gestorven te Gouda 25 ootober 1911.


72. Bewijs van inenting tegen koepokken voor J.C. Muller, 30 juni 1827. -- 1 stuk

73. Gezangen bij het school-examen te Schoonhoven in juni 1828; gedrukt. -- 1 stuk

74. Akte van scheiding van de nalatenschap van J.H. Muller (nr. 6), houdende het aandeel van zijn zoon J.C. Muller, 11 mei 1861. -- 1 stuk

75. Stukken betreffende de benoeming tot lid van de gemeenteraad, 1861. -- 1 omslag

76. Uittreksel uit het huwelijksregister van de burgerlijke stand betreffende het huwelijk van J.C. Muller en Hendrika Elisabeth van Zanen. Gouda 21 mei 1862; inhoudsopgavezang bij het vriendenmaal bij gelegenheid van dit huwelijk, 1862. -- 1 omslag

77. Testament van J.C. Muller, 5 juni 1862. -- 1 stuk

78. Nota's van verkochte en gekochte effecten en coupons, 1864 - 1892. -- 1 omslag

79. Boedelbeschrijving van J.C. Muller en de op 9 januari 1870 overleden echtgenote H.E. van Zanen, scheiding en afwikkeling, 1870. -- 1 omslag

81. Afgeloste schuldbekentenissen, 1871 - 1898. -- 1 omslag

80. Feestlied bij de verloving van J.C. Muller en M.C. Harrebomée, 30 juli 1871; uittreksel uit het huwelijksregister betreffende het huwelijk van J.C. Muller en M.C. Harrebomée, 3 augustus 1871; uittreksel uit het overlijdensregister betreffende het overlijden van J.C. Muller, 25 oktober 1911. -- 1 omslag

82. Brandverzekering van de onroerende zaken, 1873 - 1893. -- 1 omslag

83. Proces-verbaal van de veiling van een huis, erf en tuin aan de Karnemelksloot, uit de nalatenschap van Hendrik van Zanen, gekocht door J.C. Muller voor zijn minderjarige zoon J.H. Muller (nr. 18), met kwitantie, 10 maart en april 1880. -- 1 omslag

86. Gedicht bij de eerste steenlegging, 4 mei 1880. -- 1 stuk

84. Uitgaafboekje voor het bouwen van een nieuw huis op het molenerf in 't begin van 't dorp te Haastrecht voor Johan Christiaan Muller in 1880
1880 - 1881. -- 1 deel

85. Rekeningen voor de bouw, inrichting en brandverzekering van een nieuw gebouwd huis, 1880 - 1882. -- 1 omslag

87. Akte van transport van een huis, erf en grond aan het Marktveld aan Johan Christiaan Muller 15 november 1880; retroacta van 23 april 1838; transport van dit huis aan Hubertus van der Lecq. op 11 april 1892; en aan Anthonie van der Lek op 9 januari 1901. -- 1 omslag

88. Koopcontract van roerende goederen van de wed. W. Blonk door J.C. Muller, 31 oktober 1883. -- 1 stuk

89. Stukken betreffende de verrekening tussen H. Visser en J.C. Muller als vader en voogd van zijn drie minderjarige kinderen wegens de verkoop van de papiermolen van wijlen H. van Zanen, vader van H.E. van Zanen, 1884. -- 1 omslag

90. Rekeningen ten laste van J.C. Muller voor reparaties aan het huis bij W. Verboom, 1884 - 1886. -- 1 omslag

91. Overeenkomst van A.J. Mollman met J.C. Muller tot het leveren van een plaatsvervanger voor J.H. Muller, die in de lichting van 1884 moet loten, met afrekening, 1884 - 1886. -- 1 omslag

92. Akte van transport van huis, erf en tuin aan J.C. Muller, met akte van opheffing van erfdienstbaarheid en rekening, 28 september 1888. -- 1 omslag

93. Testamenten van J.C. Muller, 3 juni 1896 en 17 februari 1900. -- 1 omslag

94. Overeenkomst tussen J.C, Muller en zijn zoon Paulus Cornelis dat alle schulden wederkerig zijn afgelost, 2 mei 1902. -- 1 stuk

95. Rekening betreffende de begrafeniskosten van J.C. Muller met brieven betreffende de afhandeling van zijn testament, 1911 - 1912. -- 1 omslag

2.12 Hendrik van Zanen
Zie ook inv.nrs. 4, 5, 6, 83 en 89. Zoon van Jan van Zanen (1761 - 1825) en Adriaantje van Beyeren (1764 - 30 augustus 1847).Geboren te Waddinxveen 24 oktober 1801. Gehuwd met Elisabeth Brakel (4 april 1798 - 5 oktober 1854) dochter van Pieter Brakel en Nela Blok. Van de 9 kinderen stierven er 8 jong. Zijn zus Geertrui (21 juli 1797 - 27 maart 1865) was gehuwd met Hugo Visser. Hendrik hertrouwde met Johanna Christina Muller op 27 mei1857, dochter van 3 en 4, geboren 14 juni 1810 te Haastrecht, overleden 24 november 1876 te Gouda. Gestorven 20 december 1879 te Gouda.


96. Akten van transport van een oofttuin aan de Blekerskade te Gouda en aan de Jacob van Sluipwijkskade, eigendom van Pieter Brakel en nakomelingen, 1721 - 1799. -- 1 omslag

97. Eigendomsbewijzen van 4 woningen met land, te weten een te Reeuwijk, twee in de polder Bloemendaal en een te Sluipwijk, uit de familie Van Beyeren - Van Zanen - Visser, 18e - 20e eeuw. -- 1 omslag

117. Eigendomsbewijzen van de goederen van H. van Zanen, met retroacta, 19e eeuw. -- 1 omslag

98. Boedelpapieren van de weduwe H. van Beyeren ten gunste van Jan van Zanen, 1800 - 1815. -- 1 omslag

100. Akte van huwelijkssluiting tussen Hendrik van Zanen en Elisabeth Brakel, Gouda 27 december 1826; inhoudsopgavezang bij gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest 1851; lijst van hun kinderen met opgave van geboorte en overlijdensdatum, z.d. (19e eeuw). -- 1 omslag

101. Testament van H. van Zanen, 4 oktober 1827. -- 1 stuk

102. Testament van E. van Brakel, 4 oktober 1827. -- 1 stuk

103. Brief van de agent van het domein aan de erven van Jan van Zanen, betreffende het verzoek tot vrijstelling van windgeld, 26 februari 1829. -- 1 stuk

99. Boedelpapieren van Jan van Zanen, 1808 - 1838. -- 1 omslag

105. Aanslag van het patentrecht ten laste van H, van Zanen, 1840 - 1841. -- 1 stuk

104. Koopcontract van een graf op de algemene begraafplaats te Gouda door H. van Zanen, 12 maart 1840; kwitantie van de begrafeniskosten van Elisabeth Brakel, 7 oktober 1854, en Nela Blok, wed. van Pieter Brakel, 28 februari 1849. -- 1 omslag

106. Akte van aanstelling van Johannes Brakel tot rooimeester in plaats van zijn overleden vader Pieter Brakel. Gouda 22 februari 1842. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

107. Verkoopakte van een schuit door H. van Zanen aan Dirk van der Starre, 19 februari 1848. -- 1 stuk

108. Koopcontracten van H. van Zanen en H. Visser van hout, tuin en bouwland in de gemeente Broek 1849 en 1853, met retroacta 1820. -- 1 omslag

109. Beschrijving van eene rijs van Gouda na Arnhem en omstreken gedaan door H. van Zanen en J. Brakel met desselfs vrouwen", 1850. -- 1 deel
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

110. Brandpolis op de panden ten name van de erven van Jan van Zanen en Co. te Waddinxveen, 9 april 1851. -- 1 stuk

111. Stukken betreffende de boedelscheiding van H. van Zanen, bij de dood van Elisabeth Brakel, 5 oktober 1854, 1854 - 1856. -- 1 omslag

112. Stukken betreffende het verleggen van een brug aan de achterzijde van het huis van H. van Zanen aan de Wachtelstraat te Gouda, genaamd "Huis der Liefde", 1856 - 1861. -- 1 omslag

113. Huwelijkscontract van H. van Zanen en Johanna Christina Muller, 27 mei 1857. -- 1 stuk

114. Rekening betreffende het werk en leveranties voor het huis aan de Kleiwegsteeg van H. van Zanen, 1872; afschrift van een verhuurcontract met P. van Outshoorn, 1873. -- 1 omslag

115. Testament van H. van Zanen, 9 oktober 1879. -- 1 stuk

116. Boedelbeschrijving van de nalatenschap van Hendrik van Zanen en afhandeling van de nalatenschap, 1879 - 1880. -- 1 omslag

2.13 Hendrica Elisabeth van Zanen
Dochter van Hendrik van Zanen (nr. 12) en Elisabeth Brakel. Geboren te Gouda 9 oktober 1837. Gehuwd met nr. 11, 21 mei 1862 te Gouda, overleden te Haastrecht 9 januari 1870. Zie ook inv.nrs. 76, 79 en 89.


118. Verzeboek
Van H.E. van Zanen, 1852. -- 1 deel

119. Testament van H.E. van Zanen, 5 juni 1862. -- 1 stuk

2.14 Magdalena Catharina Harrebomée
Geboren te Haarlem als dochter van Paulus Harrebomée en Cornelia Lith, 12 oktober 1841. Gehuwd met 11, 3 augustus 1871. Overleden te Haastrecht 24 december 1895. Zie ook inv.nr. 79.


120. Stukken betreffende de ziekenhuiskosten, begrafenis- en notariskosten en de afwikkeling van haar nalatenschap, 1895 - 1900. -- 1 omslag

2.15 Johanna Cornelia Adriana Muller
2e kind van 6 en 7. Geboren 2 juli 1828 te Haastrecht, overleden 20 augustus 1828 te Haastrecht.


121. Aangifte van de nalatenschap van wijlen J.C.A. Muller, 1828. -- 1 stuk

2.16 Johanna Petronella Muller
3e kind van 6 en 7. Geboren 15 september 1829 te Haastrecht. Gehuwd met Abraham Johannes Hendricus Reijnders. Overleden 22 mei 1906 te Haarlem.


122. Brandverzekering groot ƒ 500 ten name van juffr. J.P. Muller, 1895. -- 1 stuk

2.17 Johanna Helena Muller
12e kind van 6 en 7. Geboren 21 juli 1848 te Haastrecht. Overleden 5 november 1914 te Haastrecht. Ongehuwd. Zie ook inv.nrs. 53, 54 en 58.


123. Uittreksel uit het geboorteregister voor Johanna Helena Muller, geboren 21 juli 1848, afgegeven 23 september 1872. -- 1 stuk

124. Eigendomsbewijzen van huizen, looierijen, grutterij en landerijen met retroacta, 18e en 19e eeuw en stukken van de openbare verkoop 3/10 maart 1914. -- 1 omslag

2.18 Johannes Hendrikus Muller
2e kind van 11 en 13.Geboren 20 januari 1864 te Haastrecht. Gehuwd met Leena Verboom (14 november 1868 - 24 december 1951 te Haarlem, begraven 28 december 1951 te Haastrecht) in Delft november 1893.Overleden 27 december 1929 te Haarlem, begraven 30 december 1929 te Haastrecht. Zie ook inv.nrs. 83, 91.


125. Uittreksel uit het geboorteregister van de burgerlijke stand betreffende de geboorte van J.H. Muller, afgegeven 28 juni 1892. -- 1 stuk

126. Stukken betreffende het faillissement van J.H. Muller, graanhandelaar, 1911. -- 1 omslag

2.19 Johanna Helena Muller
4e kind van 11 en 13.Geboren 16 december 1866 te Haastrecht. Overleden 4 november 1966 te Gouda, begraven te Haastrecht.


128. Schoolschriften van J.H. Muller, 1881 - 1884. -- 1 omslag

127. Uittreksel uit het geboorteregister van de burgerlijke stand betreffende de geboorte van J.H. Muller, afgegeven 28 juni 1892. -- 1 stuk

2.20 Hendrik van Zanen Muller
5e kind van 11 en 13.Geboren 25 december 1868 te Haastrecht. Bij KB van 24 februari 1870 werd Hendrik Muller toegestaan zich voortaan te noemen Hendrik van Zanen Muller. Overleden 9 maart 1943 te Gouda, begraven 12 maart 1943 te Haastrecht. Zie ook inv.nrs. 95 en 126.


134. Eigendomsbewijzen met retroacta, 18e - 20e eeuw. -- 1 omslag

129. Oproeping tot loting, 13 februari 1888; 2e zetting, 31 maart 1888; kennisgeving tot plaatsing op de bijzondere rol van de rustende schutterij, 15 augustus 1893. benoeming tot sergeant 24 januari 1895. -- 1 omslag

130. Testament van H. van Zanen Muller, 25 oktober 1893. -- 1 stuk

131. Mededeling door B. en W. tot indeling bij de gemeente-brandweer als lantaarndrager aan de brandspuit nr. 2, 30 april 1894. -- 1 stuk

132. Brandverzekering op een winkeliershuis aan de Raam O 54, groot ƒ 700, 25 augustus 1894. -- 1 stuk

133. Verklaring dat J.C. Muller zijn zoon H. van Zanen Muller een ijzeren kistje geschonken heeft, 26 november 1894. -- 1 stuk

135. Stukken betreffende het transport van de ambachtsheerlijkheid Gouderak door H. van Zanen Muller aan J.W.M.J. Kolkman, 14 januari 1898, verkregen bij akte van 11 november 1877. -- 1 omslag

136. Tekeningen en geleidebrief voor de bestelling van een grafzerk, 5 december 1898. -- 1 omslag

137. Bouwtekening van de Haastrechtse Papier- en Cartonnagefabriek op de plaats van de voormalige leerlooierij, z.d. (1902/1903). -- 1 stuk

138. Benoemingsbrief tot heemraad van de polder Sluypwijk, 17 mei 1911; benoeming tot lid van het stembureau van het 11e district Oukoop voor verkiezing van een hoofdingeland en plaatsvervanger, 1921 en 1922. -- 1 omslag

141. Aanstelling tot correspondent voor de Onderlinge Brand-waarborg Maatschappij, 13 maart 1911; brief met opgave van de voorgangers van de familie in deze functie en brieven, 1933 - 1936. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 36.

139. Brandverzekering van een huis aan het Marktveld; correspondentie betreffende de verhuur; bekendmaking van de openbare verkoop; rekeningen, 1919 - 1923. -- 1 omslag

140. Dankbrief van de Kerkvoogdij van de hervormde gemeente Gouda voor de schenking van een schilderij, 13 juni 1932. -- 1 stuk

142. Besluit van gedeputeerde staten tot afwijzing van het verzoek van H. van Zanen Muller om de Zuider IJsseldijk onder Haastrecht en Stolwijk voor zwaar autoverkeer te sluiten, 31 januari 1934. Met geleidebrief. -- 1 omslag

2.21 Paulus Cornelis Muller
Zoon van 11 en 14. Geboren 15 mei 1872 te Haastrecht. Gehuwd met Wilhelmina H. Brunt, dochter van J. Brunt Wzn en J.M. Kluyver, 20 september 1900 te Woerden. Overleden 12 april 1911 te Den Haag, begraven 15 april te Haastrecht.Zie ook inv.nr. 94.


143. Bewijs van inenting tegen koepokken, 21 oktober 1873. -- 1 stuk

144. Schuldbrief groot ƒ 10.000 ten laste van P.C. Muller ten gunste van mevr. J.A.H.A, Goudriaan, weduwe van A.H. Drost, 16 februari 1901. -- 1 stuk

3 Verzamelde stukken van H. van Zanen Muller


3.1 Haastrecht


145. Aantekeningen, correspondentie en verzamelde stukken als transporten en publicaties betreffende de geschiedenis van Haastrecht, 17e - 19e eeuw. -- 1 omslag

146. Openbare verkoop van het "oppasserswagthuis te Haastrecht" in opdracht van de minister van oorlog, 8 april 1808. -- 1 stuk

147. Feestprogrammas etc, betrekking hebbende op openbare feestelijkheden te Haastrecht, 1855 - 1933. -- 1 omslag

3.2 Haastrechtse families


148. Boedelpapieren, transporten en retroacta van de familie Drost, 17e - 20e eeuw; aantekeningen van H. van Zanen Muller. -- 1 omslag

149. Transporten van huizen en landerijen van de familie Dupper, 18e en 19e eeuw, retroacta 16e - 19e eeuw; aantekeningen van H. van Zanen Muller. -- 1 omslag

151. Correspondentie, aantekeningen en verzamelde papieren als testamenten en eigendomsbewijzen van de familie Leeuwenhoek, 18e - 20e eeuw. -- 1 omslag

153. Verzamelde stukken, catalogi, fotos en krantenartikelen betreffende de familie Bisdom van Vliet, 19e en 20e eeuw. -- 1 omslag

150. Stukken betreffende de heer Johannes den Hartog en de afwikkeling van zijn nalatenschap, 1824 - 1864. -- 1 omslag

152. Stamboom van Jan Verschoor, door H. van Zanen Muller, 1933. -- 1 stuk

3.3 Buurgemeenten


154. Verzameling transporten en kustingbrieven van de ambachtsheerlijkheid Sluipwijk, Gravekoop en Nieuwebroek, 17e - 19e eeuw, met aantekeningen van H. van Zanen Muller. -- 1 omslag

155. Transporten, huur- en koopcontracten, boedelpapieren van goederen te Hekendorp, Stolwijk, Krimpen a/d Lek, Lopik, Groot-Ammers, Waddinxveen, 19e eeuw. -- 1 omslag

156. Studie over Waddinxveen van 1865 - 1930 door A. van Os sr; getypt. -- 1 stuk