1041 -- Schoonhoven -- Hervormde gemeente Willige Langerak

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door B.J. van der Saag (1973)

1 Kerkenraad


1-2. Notulen, 1730 - 1882. -- 2 delen

2 Diakonie


4-6. Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1683/1684 - 1893. -- 3 delen

3. Minuten van uitgaande stukken, 29 januari 1840 - 1 maart 1844. -- 1 deel

3 Kerkvoogdij


12-16. Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1748/1749 - 1946. -- 5 delen

8. Ingekomen stukken, ca. 1755 - 1955. -- 1 omslag
Gedeeltelijk ook gericht aan de kerkenraad.

22-28. Bijlagen bij de jaarrekeningen, ca. 1780 - 1953. -- 7 omslagen
Fragmentarisch.

7. Notulen, 1821 - 19 april 1893. -- 1 deel
Bevat: Minuten van uitgaande stukken.

17-18. Rekening en verantwoording, 1869, 1940. -- 2 stukken

11. Tekeningen, 1874 - 1898. -- 3 stukken

21. Reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen, 1878. Met reglement op de begraafplaats, 1891. -- 1 deel

9. Ingekomen reglementen, enz., 20e eeuw. -- 1 omslag

10. Eigendomsbewijzen, overeenkomsten, e.d., 20e eeuw. -- 1 omslag

35. Lijst van inkomsten uit zitplaatsengeld, (ca. 1921). -- 1 deeltje

29. Kladrekeningen, 1939 - 1940. -- 1 omslag

30-31. Grootboeken, 14 maart 1941 - 1947. -- 2 delen

32-33. Kasboeken, 14 maart 1941 - 31 juli 1948. -- 2 delen

19-20. Begrotingen, 1941, 1952. -- 2 stukken

34. Balans per einde boekjaar, 1941 - 1952. -- 1 omslag
1949 ontbreekt; 1945 ook in afschrift aanwezig.