1028 -- Schoonhoven -- Familiearchief Van Willenswaard

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

1 Families


1.1 Genealogie


1. Genealogische aantekeningen betreffende de families Van Willenswaard (ca. 1650 - 1944), Van der Pouw (ca. 1700 - 1835), Ramoth (ca. 1650 - 1898), Verheij, Paardkoper (1730 - 1846), Kooiman (-1896). -- 1 omslag, 1 kaart

1.2 Van Willenswaard


1.2.1 Jan van Willenswaard, schipper te Nieuwpoort (overl. 1777), gehuwd met Willemijn Blom, eerder weduwe van Jan Prins (overl. te Nieuwpoort 1777)


2. Testament van Jan van Willenswaard en Willemyna Blam, 10 mei 1769. -- 1 katern

3. Testament van Willemina Blom, weduwe van Jan van Willenswaard, 17 januari 1777, met rekening. -- 2 stukken

4. Akte van scheiding van de boedel van Jan van Willenswaard tussen Wilhelmina Blom en haar kinderen Johannes en Corstiaan van Willenswaard, 8 februari 1777. -- 1 stuk

5. Kwitantie van Abraham de Goyer en zijn vrouw Aletta Prins voor Aletta's moeder, Wilhelmina Blom, wegens ontvangst van ƒ 2600 als hun erfdeel, 18 november 1777, met verklaring uit haar nalatenschap nog enig goed ontvangen te hebben, 24 februari 1788. -- 1 stuk

1.2.2 Corstiaan van Willenswaard (Nieuwpoort 13 maart 1734 - 25 april 1826 Schoonhoven), gehuwd 1764 met Hendrina Ooms (1736 - 24 november 1813 Schoonhoven)


6. Testament van Corstiaan en Hendrina Ooms, 2 november 1774. -- 1 stuk

7. Stukken betreffende scheiding tussen (1) Corstiaan en (2) Anna de Goyer in de boedel van Johan van Willenswaard, overleden 3 november 1783 te Nieuwpoort, broer en compagnon in een handel in fruit, kaas e.d. van (1), en oom van (2), 6 december 1783, 1784. -- 1 omslag

8. Begraafcedulle van Jan Voormolen
Oudste zoon van Gerrit Voormolen en Adriana van Willenswaard, kleinzoon van Corstiaan, overleden 14 december 1806, met genodigden, dragers, schenkers en "uytzetters". -- 1 stuk

9. Akte van kwijting van Gerrit Voormolen te Nieuwpoort, weduwnaar van Adriana van Willenswaard, voor zich en zijn kinderen, voor zijn schoonvader Corstiaan wegens toedeling van ƒ 1000 uit de boedel van zijn schoonmoeder Hendrina Ooms, 1 juni 1815. Met een akte van kwijting van de zoons Jurriaan, Johannes en Abraham van Willenswaard, 2 oktober 1815. -- 2 stukken

10. Testament van Corstiaan te Schoonhoven, 10 mei 1819. -- 1 stuk

11. Stukken betreffende de boedel van Corstiaan, 1826. -- 1 pak

1.2.3 Jurriaan van Willenswaard (1767-1856), zoon van Corstiaan, schipper, gehuwd met Trijntje Voormolen (-1812)


12. Register van Jurriaan, beurtschipper van Schoonhoven op Rotterdam (1790-1822) met reizen en bevrachtingen en persoonlijke memoranda, 1790 - 1826. -- 1 deel

13. Testament van Rombout van Riemsdijk, waarbij een legaat aan Abraham en Jurriaan van Willenswaard wordt toegekend, 24 januari 1814. -- 1 stuk

1.2.4 Jan (Johannis) van Willenswaard (Nieuwpoort 4 maart 1771 - 15 april 1854 Ouderkerk aan den IJssel), zoon van Corstiaan, schipper, gehuwd met Elisabeth van den Bosch (Ouderkerk a/d IJssel 9 juni 1781 - 20 juli 1844)


14-16. Stukken betreffende de nalatenschap van Barbara Stam, overleden 17 november 1788, gehuwd met Adrianus Ponse, eerder gehuwd met Cornelis van den Bosch, moeder van Elisabeth van den Bosch, 1789 - 1800. -- 3 delen

17. Wapen van Johannis van Willenswaard, z.d. (ca. 1865?). -- 1 stuk
Zie ook inv.nrs. 47 en 103.

1.2.5 Cornelis Leendert van Willenswaard (Schoonhoven 18 juni 1802 - 17 december 1867), zoon van Johannis, gehuwd met Johanna Regina Henriette Verheij (Ameide 18 juni 1792 - 4 juni 1879 Schoonhoven)


18. Brieven van hun zoon Corstiaan en van W. Kooiman Jz, later ook aan Corstiaans vrouw Nevina, meest op reis in het noorden van het land, 1855 - 1862. -- 1 omslag

1.2.6 Corstiaan van Willenswaard (Schoonhoven 11 september 1831 - 21 juni 1919), goud- en zilversmid te Schoonhoven, gehuwd met Nevina Maas van der Pouw (1834 - 5 februari 1911)


19. Corstiaan op school, (ca. 1838 - 1848). -- 1 omslag

20. Corstiaan als lid van de kerk, 1849 - 1902. -- 1 omslag

21. Stukken betreffende het huren van een remplaçant voor Corstiaan, 1850, en zijn inschrijving in de schutterij, 1856. -- 1 omslag

22. Corstiaan als lid van het gezelschap Musamator, "Ter Aankweking van Kennis", 1853 - 1864, en van de liedertafel Crescendo, 1854. -- 1 omslag

23-25. Ingekomen brieven, 1854 - 1904. -- 3 omslagen
Voor uitgaande brieven zie inv.nr. 18.

26. Patenten
Kwitanties wegens betaling van de belasting op beroepsuitoefening voor Corstiaan, reiziger in gouden en zilveren waren, 1857 - 1882. -- 1 omslag

28. Verzoekschrift aan de koning om, nu hij mr.F.J.van Voorthuizen eervol ontslag heeft verleend als burgemeester van Schoonhoven, in diens plaats te benoemen een protestante inwoner van Schoonhoven; concept, vermoedelijk van de hand van Corstiaan, (1860). -- 1 stuk

27. Binnenlandse paspoorten voor Nevina Maas van der Pouw, 31 mei 1860, en Corstiaan, vergezeld door zijn zoon Cornelis Leendert, 30 augustus 1878. -- 2 stukken

29. Stukken betreffende het huwelijk en het 25-, 40-, 45- en 50-jarig huwelijksfeest van Corstiaan en Nevina, 31 mei 1860 - 1910. -- 1 omslag

30. Corstiaan als lid van de Kamer van Koophandel, 1870, 1874. -- 2 stukken

31. Corstiaan als raadslid, lid van het stembureau e.d., 1870 - 1905 en z.d. -- 1 omslag

32. Concept-reglement van het zieken- en begrafenisfonds "Tot hulp in lijden", z.d., met tekst van een toespraak van Corstiaan bij het 12 1/2-jarig bestaan daarvan, 1876. -- 2 stukken

33. Corstiaan als regent van het weeshuis vanaf 1877 - 1902. -- 1 omslag

34. Stukken betreffende het overlijden van Nevina Maas van der Pouw op 5 februari 1911 te Schoonhoven. -- 1 omslag

35. Stukken betreffende het overlijden van Corstiaan van Willenswaard op 21 juni 1919 te Schoonhoven. -- 1 omslag

1.2.7 Cornelis Leendert van Willenswaard Czn (geb. 9 september 1861) goudsmid te Schoonhoven


36. Patenten
Kwitanties wegens betaling van de belasting op beroepsuitoefening voor Cornelis Leendert, 1882 - 1894. -- 1 omslag

1.2.8 Pieter van Willenswaard (geb. 13 december 1864), predikant, gehuwd met Maria Ewouda vam Walsum (overl. 18 februari 1954)


37. Ingekomen brieven, 1888, 1890, 1908. -- 4 stukken

--. Bijdragen voor een beschrijving der stad Schoonhoven
Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Schoonhoven in de 13e - 15e en 18e eeuw.
ZIE: Bibliotheek SAMH

38. Overlijdensaankondiging van M.E. van Walsen, 18 februari 1954. -- 1 stuk

1.2.9 (Corbijn) van Willenswaard - Lasonder


39. Huwelijks- en overlijdensadvertenties, 1897 - 1922. -- 1 omslag

1.3 Ooms / Prins


40. Kwitantie voor de weduwe van Jan Prins te Nieuwpoort voor het begraven van haar man en kind (?), 1724. -- 1 stuk

41. Bruylofs krans
Voor commandeur Jurriaan Ooms en Adriaantje Prins, gehuwd te Nieuwpoort, 20 november 1735. -- 1 stuk

42. Alphabetische Naam-lyst van alle de Groenlandsche en Straat-Davissche Commandeurs
Samengesteld door Gerret van Sante, Haarlem, 1770, en in handschrift bijgewerkt tot 1793. -- 1 deel
Ontbreken blz. 97-104. Zie voor Jurriaan Adriaansz Ooms, commandeur 1735 - 1771, blz 96. Zijn dochter Hendrina huwde met Corstiaan van Willenswaard Jz. Zie voor Adriaan Adamsz Ooms, 1709 - 1735, blz 5.

43. Twee gedichten van Cornelia Juliana baronesse de Lanoy, 1775, 1781. -- 1 stuk
Bevat: - Een gedicht om te plaatsen in de kerk van Noordeloos, 12 juli 1781.
- "Aan d'E. Heer Corn. Josse die mij verweeten had, dat de vrouwen een nootzakelijk kwaat zijn", 1775.

44. Stukken betreffende de nalatenschap van Merrigje Ooms, weduwe van Cornelis Jossée, overleden 19 juni 1827 te Nieuwpoort, tante van Jurriaan, Abraham en Johannes van Willenswaard. -- 2 stukken
Zie ook inv.nr. 43.

1.4 Brinkman / Ramoth


1.4.1 Tak eindigend in Margaretha Johanna Ramoth (overl. 1866)


45. Akte van de Staten van Utrecht voor Peter Frederik Brinkman in een kwestie over betaling van wisselbrieven, 16 december 1711. -- 1 charter
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (In slechte staat.)

46. Akten betreffende de nalatenschap van Pieter Brinkman van Gutgens, overleden te Lexmond op Killesteyn op 8 december 1727, en de erven waaronder zijn aangetrouwde neef Willem Ramoth, 18 november 1728, 1734. -- 2 stukken

48. Tekening van het wapen van Johan Diderich Ramoth, oud-burgemeester van Vianen, hoogheemraad en lid van de Kamer, 1740, 1741; gekleurde kopie, 1865. -- 1 stuk

49. Uittreksel betreffende de geboorte van Nevina, dochter van Jacobus Verhey en Margaritha de Groot, 10 augustus 1777 te Jaarsveld, 1808. -- 1 stuk

47. Bladen met aantekeningen betreffende geboorten en overlijdens in het gezin van Willem Ramoth en Anna Christina Evers, te Leimond, 17281743, 1785, en in het gezin van Johannes Ramoth en Nevina Verheij, 1825 - 1850. -- 1 omslag

50. Uittreksel uit de overeenkomst tot boedelscheiding, aangegaan in 1792 tussen Anna Christina en Johannes Ramoth, broer en zuster, 1807. -- 1 stuk

51. Familiebriefje aan Johannes Ramoth, 11 juni 1800. -- 1 stuk

52. Kindertekeningen van Willem Ramoth (1812-1830), z.d. -- 1 katerntje, 1 stuk

53. Filemon
Dichtwerk van Willem Ramoth (1812-1830) en een nieuwjaars(vloek)wens, z.d. -- 1 katern

54. Inventaris van de nalatenschap van Johannis Ramoth, overleden te Lexmond 15 september 1825. -- 1 katern

56. Akte van schuldbekentenis groot ƒ 1500 voor Nevina Verheij, weduwe van Johannis Ramoth, ten laste van A.S. van Geenhuizen, 21 februari 1826, afgelost 16 november 1828. -- 1 katern

55. Schrijfoefeningen van A.M. Ramoth, 1827. -- 1 katern

57. Eigendomsbewijs van twee graven te Lexmond voor de weduwe J. Ramoth, 1828. -- 1 stuk

58. Stukken betreffende de nalatenschap van Nivina Verheij, 1840 - 1857. -- 3 stukken
Bevat: - Testament, 13 maart 1840.
- Verklaring van boedelscheiding tussen haar dochters Anna Christina en Margaretha Johanna Ramoth betreffende de roerende zaken, 10 september 1850.
- Idem, betreffende de onroerende zaken, 24 januari 1857.

59. Binnenlands paspoort voor Margaretha Johanna Ramoth, 12 oktober 1859. -- 1 stuk

60. Testament van M.J. Ramoth, 10 februari 1866. -- 1 stuk

61. Kwitantie van het kerkbestuur van Lexmond voor ƒ 500, ontvangen uit de nalatenschap van M.J. Ramoth, 5 februari 1867. -- 1 stuk

1.4.2 Anna Christina Ramoth (1809-1898), echtgenote van (1) Pieter Maas van der Pouw (overleden 1835), schoenmaker te Lexmond, en van (2) Arie Cornelis Muilwijk (overleden 1841)
Zie ook inv.nrs. 57 en 58.


62. Bevestiging in de voogdijschap over haar twee kinderen met toevoeging als voogd van haar aanstaande echtgenoot A.C. Muijlwijk, 17 april 1838, met hun testamenten, 31 oktober 1838. -- 3 stukken

63. Bewijs van eigendom van een graf te Lexmond, 1842. -- 1 stuk

64. Ingekomen briefjes, 1845, 1891. -- 2 stukken

65. Verklaring waarbij A.C. Ramoth haar meubels, linnengoed, goud, zilver enz. schenkt aan haar dochter Maagje Maas van der Pouw, weduwe van A. Graves Kooiman, 13 juni 1897. -- 1 stuk

66. Stukken betreffende het overlijden van A.C. Ramoth, 19 maart 1898, 1899. -- 1 omslag

1.5 Tielenius Kruithof


71. Geschiedverhaal van de vuur- en watersnoot de stad Edam eens en andermaal overkoomen
1602 en 1699, door ds. Willem Abraham Tielenius Kruythoff, Hoorn, 1756; gedrukt. -- 1 deeltje
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Uit de band.)

68. Gelegenheidsgedichten, waaronder vele van de hand van Willem Abraham Tielenius Kruythof, 1719 - 1749; gedrukt. -- 1 omslag
Bevat: - J. Quint op het huwelijk van François Godard en Maria Kuyper, Utrecht, 3 januari 1719.
- Wouter Ommers op het huwelijk van Johannes Bor en Katharina Bongaerts, 14 oktober 1731.
- W.A. Tielenius Kruythoff op de zilveren bruiloft van Jan de Wolff en Maria van der Straaten, Haarlem, 7 augustus 1733.
- Idem, op het beroep van Jacobus de Groot uit Purmerend tot predikant te Utrecht, 7 september 1738.
- Idem, op het huwelijk van mr. Herman Menso en Aletta Maria Wolters des Bordes, 1 mei 1736.
- Idem, op het huwelijk van Nicolaas Boot en Margareta van Waart, Edam, 1 december 1739.
- Een bundel gedichten op het huwelijk van Hendrik de Waert en Elisabeth Boot, Edam, 27 september 1741, onder meer van W.A. Tielenius Kruythoff.
- Idem, op de vrede tussen de Verenigde Nederlanden en Frankrijk, (1749).

67. Afwrijfsels van wapens van ds. Abraham Tielenius Kruythof en zijn vrouw, van avondmaalszilver door hen in 1722 (aan de kerk van Overlangbroek) geschonken, 1923. -- 1 omslag

69. Gedicht van Sara Brouwer op de beroeping van Wilhelmus Kruythoff tot predikant te Edam, 1 oktober 1730; gedrukt. -- 1 stuk

70. Preken van W.A. Tielenius Kruythoff, bij zijn 25-jarig predikantschap 14 maart 1743, en bij de verheffing van Willem IV tot stadhouder in de hele Unie, 17 mei 1747; gedrukt. -- 2 deeltjes

1.6 Van der Pouw / Ramoth / (Graves) Kooiman


1.6.1 Van der Pouw / Ramoth


72. Aantekeningen betreffende het huwelijk van Bruynis van der Pouw en Stijntje Hees, 24 maart 1754, en over hun kinderen en kleinkinderen, 1750 - 1829. -- 2 stukken

76. Testament, 1802, en stukken betreffende de scheiding van de roerende zaken uit de nalatenschap van Barend van der Pouw (overleden 8 juni 1835) en Maagje de Jongh (overleden 18 januari 1832), echtelieden te Lexmond, 1835. -- 3 stukken

73. Borderel op de rekening en boedelscheiding van de nalatenschap van Petronella van der Paauw, weduwe van Pieter Maas, 6 juli 1811. -- 1 stuk

74. Brieven van Henrik van der Pouw, militair in Nederland en Duitsland, aan zijn vader Barend te Lexmond, 30 juni 1812 - 10 juli 1813. -- 1 omslag

75. Stukken voor Barend van der Pouw en Klaas van Zessen, executeurs in de nalatenschap van Roelof Soer, 1814, 1815. -- 1 omslag

77. Stukken betreffende de nalatenschap van Pieter Maas van der Pouw, schoenmaker (overleden te Lexmond 25 juni 1835), echtgenoot van Anna Christina Ramoth, 1830 - 1844. -- 4 stukken
Bevat: - Testamenten, 16 november 1830.
- Inventaris, 3 augustus 1835.
- Akte van aanvaarding van de nalatenschap door A.C. Ramoth ten behoeve van de kinderen Maagje en Nivina, 14 mei 1844.

78. Nieuwjaarswensen van Floris en Nevina van der Pouw, 1840, 1841 en z.d. -- 5 stukken

79. Stukken betreffende de nalatenschap van Lijsje van der Pouw (overleden te Lexmond 22 november 1872), 1872, 1873. -- 1 omslag

1.6.2 Andries Graves Kooiman Jz (1813-1896), gehuwd met Maagje Maas van der Pouw (1831-1908)


80. Briefjes van Andries aan zijn grootmoeder, 1825 - 1841. -- 4 stukken

81. Akte waarbij Jacob Kooiman Az voor zijn zoon Andries als remplaçant Leonardus van den Berg huurt, 7 januari 1833. -- 1 stuk

82. (Gelegenheids)versjes van de hand van Andries, soms overgeschreven van anderen, (1842), 1855, 1856, 1891 en z.d. -- 1 omslag

83. Buitenlands paspoort voor A.G. Kooiman, 19 mei 1851, en binnenlands paspoort voor Maagje van der Pouw, 12 oktober 1859. -- 2 stukken

84. Gelukwensen e.d. met hun huwelijk, 1860. -- 1 omslag

85. Testament van Andries, 19 maart 1862. -- 1 stuk

86. Familieberichten betreffende de kinderen, 1862 - 1869. -- 1 omslag
Bevat: - Jacob Pieter, geboren 21 juni 1862.
- Anna Christina Margaretha, overleden 5 oktober 1864.
- Jacob Pieter, geboren 26 juli 1865, overleden 2 december 1869.

87. Diverse stukken betreffende A. Graves Kooiman, 1882 - 1894 en z.d. -- 1 omslag

88. Stukken betreffende het overlijden van Andries, 31 mei 1896, en zijn nalatenschap, 1894 - 1896. -- 1 omslag

89. Kwitantie voor de weduwe A. Graves Kooiman voor ƒ 500 voor het kerkorgel, 1902. -- 1 stuk

90. Stukken betreffende het overlijden van Maagje van der Pouw, 26 oktober 1908. -- 1 omslag

1.7 Muilwijk


94. Uittreksel uit het geboorteregister van Gorinchem betreffende G.J. Muilwijk (geboren 14 januari 1839) en zijn testament, 4 oktober 1858. -- 2 stukken

91. Akte van benoeming voor Gerrit Muilwijk Gerritsz tot toeziend voogd over Gerardus Johannes Muilwijk (2 jaar) en Johannes Marinus Muilwijk (8 maanden), kinderen van A.C. Ramoth en A.C. Muilwijk (overleden 8 mei 1841), 18 mei 1841. -- 1 stuk

95. Akten van beschrijving en van scheiding van de nalatenschap van Gerrit Muilwijk senior (overleden 7 november 1841 te Arkel) en zijn weduwe, Maria van der Voort (overleden 13 oktober 1859 te Arkel), 1860. -- 2 stukken

92. Gelegenheidsverzen van G.J. en J.M. Muilwijk voor hun grootmoeder en tante, 1850 - 1852 en z.d. -- 1. omslag

93. Tot een aandenken aan uwe belijdenis Schoonhoven
S.E. van Nooten, 1856; gedrukt. Met opdracht voor J.M. Muilwijk. -- 1 stuk

96. Testament van Aart van der Voort te Arkel, 25 augustus 1859. Idem, 24 juli 1860. -- 2 stukken

97. Familieberichten Muilwijk, 1866 - 1915. -- 1 omslag
Bevat: - J.M. Muilwijk, verloving, 1 mei 1866, ondertrouw met G.M. de Kroes, 4 januari 1867, en foto, z.d. (1867?).
- Anna Christina, foto, z.d. (klein meisje, ca. 8 jaar).
- Huwelijksaankondiging van Jan Dirk Brussen en Gerdina Naria Muilwijk, 13 december 1874.
- Huwelijksaankondiging van Jacobus Johannes Muilwijk en Maria Margaretha Flaman, 7 april 1897. - Huwelijksaankondiging van Cornelis A. Muilwijk en Wilhelmina S. van Ast, 13 mei 1904.
- Huwelijksaankondiging van Jacobus Johannes Muijlwijk en Petronella Keijser, 7 juni 1905.
- Overlijden van J.M. Muilwijk (71), 19 maart 1912.
- Overlijden van G.M. de Kroes (67), weduwe van J.M.Muilwijk, 14 april 1915.

2 Goud- en zilversmeden


98. Loonboekje van een zilverwerkplaats (waarschijnlijk van J. Kooiman en zoon, in 1853 overgegaan aan C. van Willenswaard), 1852 - 1853. -- 1 katerntje

99. Enkele stukken betreffende Cornelis en Corstiaan van Willenswaard en W. Kooiman Jz in goud en zilver, 1852 - 1873. -- 1 omslag
Zie ook de brieven 1855 - 1862, inv.nr. 18.

100. Stukken betreffende tentoonstellingen waaraan Corstiaan van Willenswaard heeft meegewerkt, 1888 - 1900. -- 1 omslag

101. Patronen voor graveerwerk, z.d. -- 2 stukken
Betreft een bord doorsnede 20 cm, en een rechthoek, 28 x 22 cm.

3 Eigendommen


3.1 Vianen


102. Akte van transport, verleden voor schout en landgenoten van Bolgerij en Autena, van de helft van 7,5 hond land in Bolgerij aan Hendrik van Borculo, 27 december 1655. -- 1 charter (zegels verloren)

103. Bekendmaking waarbij de vrijvrouwe van Vianen en Ameide verbiedt met honden in het land of de uiterwaarden te lopen, 14 mei 1683; gedrukt. -- 1 stuk

104. Akte van transport van 2 morgen in de polder Blommendaal door Haesje Gerrits aan Dirk Verwey, 13 november 1699. -- 1 charter (zegels verloren)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Beschadigd.)

3.2 Lexmond


106. Akten van belening voor Jacob Govertsz de Bruyn, 1699 - 1719. -- 4 charters (zonder zegels)
Bevat: - Met een weerd, 1699.
- Met 6 morgen te Cortenoever, 24 september 1716.
- Met Killesteyn, 2 hoeven, nu boomgaarden, en een halve hoeve land, 24 september 1716, bevestigd, 8 maart 1719.
- Met 3 morgen land naast de Lekdijk, 24 september 1716, bevestigd, 8 maart 1719.

105. Onderzoeksresultaten betreffende de dorpsstraat van Lexmond waar de families Van der Pouw en Ramoth huizen hebben gehad, over de jaren 1793 - 1872. Met schets, z.d. (20e eeuw), en betreffende het huis Killesteyn, 17e eeuw - 1792, en de waard onder Lexmond, 1699 - 1751, z.d. (20e eeuw). -- 1 omslag

107. Akte waarbij de vrijheer van Vianen en Ameide aan Jacob Govertsz de Bruyn toestaat bij testament over zijn leengoederen te beschikken, 24 september 1716. -- 1 charter (zegel verloren)

108. Akte van verkoop van de riddermatige hofstad Killensteyn met ca. 35 morgen land voor ƒ 14.000 door Jacob Govertsz de Bruyn aan Pieter Brinkman van Gutgens, 16 april 1721; afschrift. -- 1 katern

109. Akten van belening voor Pieter Brinkman van Gutgens en zijn weduwe Emerentia Hagemans, 1721 - 1734. -- 4 charters (bij a en c de zegels verloren)
Bevat: - Met leengoed tevoren gehouden door Jacob Govertsz de Bruyn, 12 juni 1721.
- Bevestiging van de belening van Emerentia Hagemans met een waard en zijn aanwas, 20 juli 1728. - Idem, met Killesteun, 2 boomgaarden en een halve hoeve, 20 juli 1728.
- Belening met de waard (b) voor François Godart, executeur van het testament van Emerentia Hagemans, 7 september 1734.

110. Aankondigingsbiljet van de verkoping van o.a. Killesteyn op 11 augustus 1734; gedrukt. -- 1 stuk

111. Akten van belening voor Willem en zijn zoon Johannes Ramoth met zijn zusters, 1754 - 1764. -- 5 charters (bij a de zegels beschadigd, bij b, c en d verloren)
Bevat: - Een waard en zijn aanwas (zie ook inv.nr. 109 b en d) met latere verheffing, 1754 en onleesbaar.
- Johannes Ramoth en zijn zusters met Killesteyn, 2 boomgaarden en een halve hoeve onder Cortenoever, 5 november 1764 (zie inv.nr. 106 c en 109 c).
- Dezelfden met 3 morgen land naast de Lekdijk, 5 november 1764 (zie inv.nr. 106 d).
- Dezelfden met 6 morgen land onder Cortenoever, 5 november 1764 (zie inv.nr. 106 b).
- Dezelfden met een uiterwaardje geheten het Aaf van Blommendaalswaardje, 5 november 1764.

115. Akte van taxatie van de onroerende zaken in de nalatenschap van Gijsbert Heijkoop en Neeltje Bogaard, echtelieden, gewoond hebbend en overleden te Lakerveld, (eind 18e eeuw). -- 1 stuk

112. Bestek met akte van gunning door Johannes Ramoth van het metselwerk van een nieuw huis te Killesteyn, 12 april 1787. -- 1 katern

113. Akten van transport van huizen aan Jacobus en Johannes Graves, 1788 en 1791. -- 2 charters (bij a de zegels verloren)
Bevat: - 3 huizen aan de oostkant van Lexmond aan Jacobus, 22 januari 1788.
- Een huis en erf aan de oostzijde van Lexmond aan Johannes, 9 september 1791.

114. Akte van verkoop van Killesteyn door Johan Ramoth, 1790. -- 1 stuk
Incompleet.

116. Hypotheekakte voor een som van ƒ 150 op een huis te Lexmond geleend door Wilhelmus Gerardus Maas aan Gerrit de Jong en Maria Jacoba van der Kleij, echtelieden, 27 augustus 1831, met bewijs van royement, 6 april 1833. -- 2 stukken

117. Overeenkomst tussen Nevina Verheij, weduwe J. Ramoth, en haar buurman over de scheidingsmuur tussen hun erven, 1836. -- 1 stuk

118. Akte van scheiding van de nalatenschap van Aaltje Verhoef, waarbij Stijntje en Lijsje van der Pouw en Anna Christina Ramoth, weduwe van Pieter Maas van der Pouw, een stuk hooi- of weiland in de polder Lakerveld in eigendom krijgen, 1837. -- 1 stuk

119. Stukken betreffende de aankoop door Nevina Verheij van een boomgaard te Lexmond, kad. B 224 en 225, 1847. -- 2 stukken

121. Bewijs van eigendom voor Anna Christina eh Margaretha Johanna Ramoth van een huis naast het hunne, 24 februari 1849, met hypotheekakte op dat huis en akte waarbij A.C. haar helft aan M.J. verkoopt, 27 november 1855. -- 3 stukken

120. Aantekening over een perceel Lexmond kad. B 332, belast met ƒ 400 à 5%, ingeschreven 1849. Met opschrift "C. v. Willenswaarth afgelost", (1859?). -- 1 stuk

122. Akte waarbij A.C. Ramoth aan M.J. Ramoth haar helft van het ouderlijk huis verkoopt, 20 september 1850. -- 1 stuk

123. Vergunning voor M.J. Ramoth om haar huis te Lexmond te mogen afbreken en iets vooruitspringend weer te mogen opbouwen, 1862, 1863. -- 3 stukken

124. Tekening door C. Hooghwinkel van twee huizen met voortuin, sloot en bruggetje, 11 juli 1865. -- 1 stuk
Geboortehuis van Nevina Maas van der Pouw.

125. Bewijs van doorhaling van een hypothecaire inschrijving d.d. 15 september 1866 ten behoeve van Maria Stravers en ten laste van A.C. Ramoth, doorgehaald 27 november 1871. -- 1 stuk

3.3 Ouderkerk aan den IJssel


126. Akte verleden voor schout en heemraden van Ouderkerk a/d IJssel waarbij Marrigje Ariens, weduwe van Leendert Jansen Kers, aan Jan Jansen van der Voort een erfje buitendijks van Zijdepolder in erfpacht geeft en een soortgelijk erfje aan Cornelis Tijsse Rollois, z.d. (ca. 1700?); afschrift, 18e eeuw. -- 1 stuk
Laatste deel ontbreekt.

3.4 Nieuwpoort


127. Akte van transport van een huis en erf in de Veerse straat aan Jan de Waal, 28 juli 1763. -- 1 charter (zegel verloren)

3.5 Langerak, Gelkenes en Graveland


129. Losse nota's, briefjes e.d. afkomstig uit inv.nr, 107, 1809 - 1864 en z.d. -- 1 omslag

128. Registertje van beheer van geld en land van de familie Van Willenswaard onder Langerak, Gelkenes en Graveland, 1812 - 1926. -- l deeltje

3.6 Arkel


130. Akte waarbij Bastiaan Pelikaan aan Gerrit Muilwijk Az, kastelein te Arkelsendam, het recht van opstal geeft om een schuur op zijn grond te bouwen, (1838); afschrift. -- 1 stuk

3.7 Zevender


131. Kwitantie voor C. van Willenswaard wegens betaling van ƒ 3500 voor een weiland onder Zevender, kad. C 241, 243 en 244, 20 april 1870. -- 1 stuk

3.8 Schoonhoven


132. Uittreksels uit het doopregister van Schoonhoven van de doop op 23 mei 1773 van Jacobus, zoon van Hendrik van Geelen en Pieternella Breukelman, 14 september 1789. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (In tweeën gscheurd.)

133. Akten van verkoop van een huis en erf aan de westzijde van de Havenstraat door Arie van Gelderen aan Johannes van Kempen, 23 augustus 1775, en door Johannes van Kappen aan Jacobus van Geelen, 8 april 1805. -- 2 charters

134. Beschrijving door Corstiaan van Willenswaard van zijn (geboorte)huis in de Koestraat, 1828 - 1892, met tekeningen en foto's. -- 3 stukken

135. Kwitantie van A. Graves Kooiman voor Jan Jonkers wegens betaling van ƒ 400 voor een tuin tussen de Zevender en de Nes, kad. Schoonhoven B 206, 1858. -- 1 stuk

136. Stukken betreffende de veiling van huizen en terreinen, 1869, 1897, 1919. -- 3 stukken

4 Overige stukken


137. Plakkaat van koning Filips II op het heffen van de 10e en 20e penning van de verkopen van roerende en onroerende zaken; gedrukt Brussel, bij Michiel van Hamont, 1571. Met verordening en instructie op de inning; gedrukt Antwerpen, bij Christoffel Plantijn, 1571. Met brief van de hertog van Alva aangaande de moderatie op de heffing van de 10e penning; gedrukt, Antwerpen, idem, 1571. Met plakkaat inhoudende een verbod van uitvoer van goederen zonder de 10e penning te betalen; gedrukt, idem. Plakkaat en verordening op de executie van de 10e penning; gedrukt, idem, 1572. -- 1 bandje
Gebonden in een charter van keizer Karel V, waarbij aan Joos Egbertsz, poorter te Dordrecht, wordt toegestaan over zijn goederen bij testament te beschikken, 1 september 1541.

138. Het costuym ende gebruyck van den ambachte van Crympen op d'IJssel
Reglement op het ambacht, opgesteld op verzoek van de Staten van Holland, 4 februari 1581. -- 1 stuk
Gelijk aan ac 846 (oud-archief Krimpen a/d IJssel) inv.nr. 13.

139. Akte waarbij de Staten van Holland toestaan aan Cornelis Thymansz en zijn vrouw Maritje Cornelisdr te Middelkoop om bij testament te beschikken over hun goederen, 5 november 1643. -- 1 charter (zegel verloren)

140. Vonnis van de Hoge Raad van Holland in een zaak tussen waarsluiden van polder de Zijde (onder Ouderkerk a/d IJssel) en schout en heemraden van Lekkerkerk over het dichthouden van de boezemkaden van laatstgenoemden, 20 maart 1655. -- 1 stuk
Aan de onderkant bij herhaling als schrijfoefening geschreven "Hendrik Hoogendijk, 1802".

142. Verslag van Cornelis Kruyk, ouderling voor Lexmond (geboren ca. 1664) over de moeilijkheden met de opvolging van ds. Caron (overleden 5 februari 1706), 1705 - 1707. -- 1 katerntje

141. Tweede mandement voor Jacob Frederik van Schagen, heer van Heenvliet, Schengen enz., waarbij hij bevstigd wordt in zijn recht op het kasteel Schengen bij Goes, 1697; afschrift. Met transcriptie. -- 2 stukken

143. Praktijk of Korte Rekening Handgeschreven rekenboekje, (ca. 1755), met aantekeningen en gedichten naar aanleiding van gehoorde preken, van een inwoner van Ameide, geboren 29 april 1742. -- 1 deeltje

144. Exemplaar van de Rotterdams Courant, 28 oktober 1783. -- 1 stuk

145. Tekening van een huis van drie verdiepingen met balkon waarop 4 zuilen waarop een timpaan met een zwaan, 18e eeuw. -- 1 stuk

146. Aanbeveling van een medicijn, vooral tegen de steen, door C. Koning Tilly te Haarlem, (ca. 1800); gedrukt. -- 1 stuk

147. Reglement voor kerkbestuur en kerkmeester te Nieuwpoort, 3 mei 1811. -- 1 stuk

148. Curiosa, 1859 - 1906. -- 1 omslag

149. Exemplaren van de Leeuwarder Courant met het verslag van "Een Palestijnsche reis" door S.Ph. de Vries Mzn, rabijn te Haarlem, afleveringen nrs. 3 - 9 en 11, 6 november - 5 december 1931. -- 1 omslag