1007 -- Ouderkerk a/d IJssel -- Sociëteit Zorg in den tijd

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD


1. Ingekomen stukken, 1767 - 1779 en z.d.

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.1 Oprichting; reglementering; ontbinding


2. Akte van toestemming van schout en heemraden van Ouderkerk voor het oprichten van de sociëteit, 17 februari 1764, met een dergelijke akte betreffende de sociëteit "Stut des Ouderdons" te Schoonhoven, 16 november 1763. -- 2 stukken

3. Reglement, 1764; gedrukt. Met voorstel tot verandering, z.d. -- 1 katerntje en 1 stuk

4. Akte van ontbinding van de sociëteit, met akkoordverklaring door schout en heemraden van Ouderkerk a/d IJssel, 1783; afschriften. -- 2 stukken

2.2 Vermogensbeheer en financiële administratie


5-6. Jaarrekeningen, 1764/1765 - 1782/1783. -- 2 pakken

7-9. Stukken betreffende het bezit aan obligaties, 1764 - 1783. -- 1 deel, 2 omslagen

10. Stukken betreffende een geschil over het functioneren van de boekhouder, 1773 - 1779 en z.d. -- 1 omslag