Het is geen ver-grijp als je elkaar be-grijpt

De commotie over een praatvertoning (dinsdag 21 maart j.l. in ) is wel heel onbe-grijp-elijk.
De ene grote grijper (J.P.) greep de gelegenheid aan om een andere (naar eigen zeggen: geboren) grijper (O.D.) beter te be-grijpen. Misschien voelde de doorsnee kijker zich onbegrepen, een enkeling heft mogelijk vertwijfeld naar zijn oor gegrepen.
Bij onze meest grijp-grage publieke omroep moet zulks kunnen. Per slot van rekening gaat het om een mor_sup zendgemachtigde, en dan behoort het publiek over gastheer en gasten geen oordeel te vellen. Nogmaals onbe-grijp-elijk.

PS,
Overigens weet inmiddels ook de HEMA hoe de hazen lopen.