Afkortingen gebruikt in toegangen (bevolkings- en volkstellingsregisters)

afkortingbetekenis
Üoverleden
*geboren
chrafgchristelijk-afgescheiden gemeente
DDuitsland
doopsgdoopsgezind
DRdienstbodenregister
GGouda
gebgeboren
geb.datumgeboortedatum
geb.jaargeboortejaar
gehgehuwd
gepaspgepasporteerd
gepensgepensioneerd
gergereformeerd
geschgescheiden
getrgetrouwd
huwhuwelijk
infinfanterie
INH(vermoedelijk) ingekomen na huwelijk
isrisraŽlitische gemeente (joods)
IVH(vermoedelijk) ingekomen vůůr huwelijk
lutEvangelisch-Luthers
nhNederlands-Hervormd
OI(Nederlands) Oost-IndiŽ
okoud-katholiek
ongongehuwd
ovoverleden
overl.datumoverlijdensdatum
regtregiment
remremonstrants
rkrooms-katholiek
trtrouwt
vertrvertrokken
VNH(vermoedelijk) vertrokken na huwelijk
wedweduwe / weduwnaar
wlsWaalse gemeente
xgetrouwd (met)
z.b.zonder beroep