ARCHIEFMAN


 

Voorbeelden van klassieke andere toegangen op archiefbestanddelen

LET OP
De archieven waarnaar wordt verwezen worden beheerd door het Streekarchief Midden-Holland te Gouda.
 
Sommige van de archieven waarop deze toegangen betrekking hebben, zijn tijdelijk elders geplaatst.
Ze zijn tot nader order niet raadpleegbaar.

AMMERSTOL
- Index op de achternamen in het hervormd doopboek 1740-1811.

GOUDA
- Transcriptie van de poortersregistratie 1398-1400.
- Uittreksel uit het doopboek 1811-1816 en 1818 ged. van de hervormde gemeente.
- Uittreksel uit deel 27 van het bevolkingsregister 1860-1880.
- Uittreksels uit de huwelijksakten 1920 (gedeeltelijk).
- Index op de achternamen in de bovengenoemde uittreksels.

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
- Uittreksels uit de aangiften van begraven 1771 en 1772.

SCHOONHOVEN
- Uittreksels uit de overlijdensakten 1830-1835
- Index op de achternamen in de bovengenoemde uittreksels.

WADDINXVEEN
- Uittreksels uit het wijkregister 1839-1849 van Noord-Waddinxveen (gedeelte).
- Uittreksels uit het bevolkingsregister 1849-1863 van Noord-Waddinxveen (gedeelte).