Nieuwe archieftoegangen (per 5-10-2022)

gemeente(n)type archiefbronlaatst
bijgewerkt
zie ook
Duivenoverlijdensakten (uittreksels + index op achternamen) 1826-1841, 1872-1885 en 1919-1932 5-10-2022
Angerlo (incl. Giesbeek en Lathum)akten van de burgerlijke stand (uittreksels + index op achternamen + statistische berekeningen overlijden 1951-1960): - geboorteakten 1811-1902; - huwelijksakten 1811-1837 en 1923-1942; - overlijdensakten 1811-1821, 1945 en 1951-1960 5-10-2022
Duivengeboorteakten (uittreksels + index op achternamen) 1816-1902 5-10-2022
Moerkapelleuittreksels uit de geboorteakten 1811-1902 met een link naar de verzamelindex op achternamen van de in de akten genoemde personen (inclusief de getuigen), tevens voor de andere Zuidplas-gemeenten en Waddinxveen9-8-2022Verzamelindex burgerlijke stand Zuidplasgemeenten en Waddinxveen
Waddinxveenuittreksels van de overlijdensakten over de jaren 1940 - 1945 met index op de namen van de overledenen in de periode 1933-19609-8-2022Verzamelindex burgerlijke stand Zuidplasgemeenten en Waddinxveen
Sint Maarten (Antillen)uittreksels uit het geboorteregister van het Franse gedeelte over 1855 - 1896, het huwelijksregister van het Franse gedeelte over 1855 - 1896, het overlijdensregister van het Franse gedeelte over 1855 - 1896, en het huwelijksregister 1884 - 1896 en het overlijdensregister 1909 - 1937 van het Nederlandse gedeelte; met een verzamelindex op achternamen van de personen die in de akten worden genoemd; tevens begin van statistische bewerking5-7-2022Zie de aparte pagina hierover
Lekkerkerktoegang op de geboorteakten 1811-191214-6-2022
Haastrechttoegang op de r.k. huwelijken 1709-181114-6-2022
Gouderaktoegang op de huwelijksakten 1811-192213-6-2022
Moerkapelletoegang op de huwelijken 1656-182510-6-2022
Moerkapelletoegang op de hervormde doopboeken 1656-1812 9-6-2022
Goudahuwelijken in Gouda in de periode vanaf 1695 tot 1705, te weten: – gaarder impost trouwen; – kerkelijke huwelijken St.-Janskerk (gereformeerd); – burgerlijke huwelijken (voor schepenen); – huwelijken in de Waalse, Lutherse en r.k. kerk (alleen statie Keizerstraat)30-5-2022Nadere toegangen Gouda
Nieuwerkerk a/d IJsseltoegang op het protocol van vrijwillige rechtspraak 1643-1644 15-4-2022
Goudageboorteakten 1811 - 1821 en (ged. 1822 - 1829), 1836 - 1840 (en ged. 1841); tevens geboorteakten van joodse kinderen 1811 - 19199-3-2022
WaddinxveenIndices op het weesboek 1576-1609 (door drs. P.W.C. van Kessel)3-3-2022
Ouderkerk a/d IJsselTranscripties van het weerboek van landerijen, 1733 - ca. 1766 (door C.C.J. Lans)3-3-2022
GoudaTranscripties van de resoluties van kerkmeesters, 16401-172315-1-2022
Midden-Holland (gemeenten Krimpenerwaard, Zuidplas, Waddinxveen)bouw- en hinderwetvergunningen en huisnummering (19e en) 20e eeuw6-1-2022
Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Waddinxveen en Zevenhuizenklapper op het protocol van notaris Jacob Vergilst, notaris te Capelle a/d IJssel 1658-1670, vervaardigd door J. Heemskerk (1997), met een schat aan namen uit de genoemde gemeenten8-12-2021
MoordrechtToegang op de besluiten van het ambachtsbestuur 1778-17882-12-2021
Goudatoegang op de notulen van de gemeenteraad 1947 - 195321-11-2021
SchoonhovenLijst van schepenen 1242-1793 (hiaten), met indices30-10-2021
GoudaNotulen van de gemeenteraad 1994-1995 (hiaten)24-10-2021
Bergambachtaantekeningen van C.C.J. Lans met betrekking tot Bergambacht. (Wordt nog verder voortgezet.)15-10-2021
StolwijkAnalyses van de akten in het oud-rechterlijk archief, 1653-1718 (C.C.J. Lans)12-10-2021
GoudaIndices op comparanten in de notariële akten 1593-1699 (alleen protocollen waarvan geen eigentijdes indices bewaard zijn), betreft namen A - J11-10-2021
GouderakToegang op notariële akten 1779-17803-10-2021
Krimpenerwaard / Ouderkerk a/d IJsselaantekeningen van C.C.J. Lans met betrekking tot personen en families in de Krimpenerwaard, met nadruk op Ouderkerk a/d IJssel, na 17006-9-2021
Krimpenerwaard / Ouderkerk a/d IJsselaantekeningen van C.C.J. Lans met betrekking tot personen en families in de Krimpenerwaard, met nadruk op Ouderkerk a/d IJssel, in de 16e en 17e eeuw6-9-2021
Goudaproef van ontsluiting kranten in de regio Gouda, februari - mei 19894-9-2021
Goudatoegang op de namen van de gildebestuurders, benoemd door de stad Gouda, 1604-17953-9-2021
Goudatoegang op de contracten afgesloten door de gemeente Gouda, 1919-19281-9-2021
Krimpenerwaardtoegang op de boedelinventarissen gebruikt in het proefschrift van dr. Johan Kamermans, Materiële_cultuur_in_de_Krimpenerwaard (1999), 1581-1811 30-8-2021
Goudatoegang op de namen van de overleden vaders van weeskinderen of van de boedelhouders (in geval van overlijden van de moeder) die voorkomen in bestanddelen van het archief van de weeskamer, 1557 - 18359-8-2021
Goudaregesten (analyses, samenvattingen) van de akten in een zevental archieven, 1272 - 17847-8-2021
Goudaanalyses van de verzoeken (rekesten) aan het stadsbestuur 1615 - 1657 (selectie)6-8-2021
Goudatoegang op de namen van de verzoekschrijvers aan het stadsbestuur 1609 - 18125-8-2021
Ammerstoltoegang op het archief van de weeskamer 1580-180827-6-2021
Goudatoegang op de besluiten van de Goudse magistraat (kamerboeken) 1781 - nov. 1782 en 1785 - 1790 resp. 1791 - 181027-6-2021
Goudatoegangen op diverse Goudse belastinggegevens 1517 - 177225-6-2021
GoudaJoodse inwoners / families in Gouda ca. 1750-195016-6-2021Joodse Jeugdfarm Gouda
Goudauittreksels van de stadsrekeningen 1477-1499, 1501-1535 en 1601 - 1613 (ged.)6-4-2021Naar de aparte pagina hierover
GoudaGoudse rechtsbronnen 1590 - 17682-4-2021
Goudauittreksels uit de volkstelling 1829 (wijken A t/m H)4-2-2021
Goudaindex op de admissies voor (tijdelijke) vestiging 1727-17922-2-2021
Goudauittreksels uit het bevolkingsregister 1860-1880, met een verzamelindex op achternamen15-7-2020
Zevenhuizenuittreksels uit de volkstelling 1829 (met index op achternamen en gegevens over geboorteplaatsen)29-6-2020
Goudatranscripties van de grafboeken St.-Janskerk 1539-1832, met indices op voornamen, patroniemen en achternamen22-6-2020
Goudatoegang op de sterftelijsten bijgehouden door de koster van de St.-Janskerk, 1634 - 1653 (zeer vele hiaten) en de registraties van overlijden in het memoriaal van het Catharinagasthuis, 1655-1664 (voorzien van indices op voornamen, patroniemen, achternamen en beroepen)11-6-2020
Goudadopen St.-Janskerk ("hervormd") 1574 en 1625 - 1712 (gecorrigeerd t/m 1650)20-5-2020
Vlistuittreksels uit de volkstelling 1839 + index op achternamen en op geboorteplaatsen5-4-2020Verzamelindex
Ammerstoluittreksels uit de volkstelling 1839 + index op achternamen en op geboorteplaatsen2-4-2020Verzamelindex
Bergambachtuittreksels uit de volkstelling 1839 + index op achternamen en op geboorteplaatsen29-3-2020
Stolwijkuittreksels uit de volkstelling 1839 + index op achternamen18-3-2020
Krimpen aan de Lekuittreksels uit de volkstelling 1839 (bijgehouden tot ca. 1849)+ index op achternamen9-3-2020
Krimpen aan den IJsseluittreksels uit de volkstelling 1829 + index op achternamen23-2-2020Verzamelindex
Ouderkerk aan den IJsseluittreksels uit de volkstelling 1829 + index op achternamen20-2-2020Verzamelindex
Stormpolderuittreksels uit de volkstelling 1829 + index op achternamen12-2-2020Verzamelindex
Vlistuittreksels uit de volkstelling 1829 + index op achternamen12-2-2020Verzamelindex
Berkenwoudeuittreksels uit de volkstelling 1829 + index op achternamen12-2-2020Verzamelindex
Ammerstoluittreksels uit de volkstelling 1829 + index op achternamen12-2-2020Verzamelindex
Berkenwoudeuittreksels uit het bevolkingsregister 1850-1860 + index op achternamen31-1-2020
Ammerstoluittreksels uit de huwelijksakten 1812 - 1922 (uitgebreid met aanvullende gegevens uit de huwelijksbijlagen 1818-1835) + index op achternamen31-1-2020
Zevenaaruittreksels uit de huwelijksakten 1812 - 1823 (uitgebreid met aanvullende gegevens uit de huwelijksbijlagen) + index op achternamen + binnenkort begin statistische bewerking30-1-2020
Bergambachtuittreksels uit de geboorteakten 1812 - 1866 + index op achternamen17-1-2020
Schoonhovenuittreksels uit de huwelijksakten 1812 - 1850 (uitgebreid met aanvullende gegevens uit de huwelijksbijlagen) + index op achternamen + groot deel van de statistische bewerking23-12-2019
Doesburgtoegang op de huwelijksakten 1812 - 1850 (incl. statistische bewerking), met gebruikmaking van de huwelijksbijlagen5-10-2019
Gouda / Midden-Hollanduittreksels uit de notulen van de classis Gouda van de Nederlands hervormde kerk, 1802-188017-9-2019
Gouda / Midden-Hollanduittreksels uit de notulen van de classis Gouda van de Nederduits gereformeerde (= hervormde) kerk, 1638-164714-9-2019
Krimpenerwaardtoegang op de kaarten uit de periode 1860 - 1996 aangetroffen in de overgebrachte secretarie-archieven15-5-2019
Nieuwkooptoegang op het doopboek van de remonstrantse gemeente, 1699-181421-3-2019
Goestoegang op de persoonsnamen in het archief van de weeskamer, 1603 - 18119-3-2019
Goestoegang op de bouwvergunningen en de hinderwetvergunningen tot 19698-3-2019
Ouderkerk a/d IJsseluittreksels uit de transport- en hypotheekakten uit het oud-rechterlijk archief, 1638-172012-2-2019
Nieuwerkerk a/d IJsselkadastrale legger, 183230-10-2018
Doesburgkadastrale legger, 183226-9-2018
Goudakadaster: eerste kadastrale legger, gebaseerd op de oorspronkelijk aanwijzende tafel (OAT), 183220-9-2018
Ammerstoluittreksels uit het gaardersarchief begraven 1780 - 181119-5-2018
Haastrechtuittreksels uit het gaardersarchief begraven 1695 - 181116-5-2018
Krimpen aan de Lekuittreksels uit het gaardersarchief begraven 1695-180710-5-2018
Zevenaaruittreksels uit de notariële akten, 1811 (incl. index op achternamen en toponiemen)21-4-2018
Doesburgrepertorium notariële akten 1811 - 1813 (incl. indices op achternamen, woonplaatsen en toponiemen)1-4-2018
Boskoopbegraven: gaarder begraven 1751-1768, grafboek 1744 - 1784 en grafboek 1784 - 18283-2-2018
Sluipwijkvolkstelling 183013-12-2017
Doesburgstemregister 1803 (en 1805)22-11-2017
Schoonhovenvolkstelling 1830 (er volgen nog statistische bewerkingen)23-10-2017
Haastrechtvolkstelling 1830 (wijken A t/m G) met deel statistische bewerking10-10-2017
Schoonhovenoverlijden 1811 (i.v.m. vele correcties op GenLias-bestand)8-10-2017
Gouderakbegraafboek (DTB 7), 1658 - 169415-8-2017
Berkenwoudealle huwelijken uit de periode tot 1811: • DTB1 = (onder)trouwboek hervormde gemeente 1675 – 1701. • DTB4 = idem 1702 – 1811 • DTB5 = (onder)trouwboek gerecht (schepenen) 1792 – 1811 • G1 = gaarder impost huwelijken 1741 – 1791 • G2a = idem 1773 – 1805 • G2b = huwelijksaangiften ter secretarie 1806 – 1810 4-8-2017