Nieuwe bronnen ontsloten

Nieuwe archieftoegangen

PlaatsType archiefbronLink naar de toegangLaatst bijgewerktKijk ook bij andere bronnen
LekkerkerkToegang op de geboorteakten 1811-1912Naar de toegang14-6-2022
HaastrechtToegang op de r.k. huwelijken 1709-1811Naar de toegang14-6-2022
GouderakToegang op de huwelijksakten 1811-1922Naar de toegang13-6-2022
MoerkapelleToegang op de huwelijken 1656-1825Naar de toegang10-6-2022
MoerkapelleToegang op de hervormde doopboeken 1656-1812 Naar de toegang9-6-2022
Nieuwerkerk a/d IJsselToegang op het protocol van vrijwillige rechtspraak 1643-1644 Naar de toegang15-4-2022
WaddinxveenIndices op het weesboek 1576-1609 (door drs. P.W.C. van Kessel)Naar de toegang3-3-2022
Ouderkerk a/d IJsselTranscripties van het weerboek van landerijen, 1733 - ca. 1766 (door C.C.J. Lans)Naar de toegang3-3-2022
GoudaTranscripties van de resoluties van kerkmeesters, 16401-1723Naar de toegang15-1-2022
Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Waddinxveen en ZevenhuizenKlapper op het protocol van notaris Jacob Vergilst, notaris te Capelle a/d IJssel 1658-1670, vervaardigd door J. Heemskerk (1997), met een schat aan namen uit de genoemde gemeentenNaar de toegang8-12-2021
Midden-Holland (gemeenten Krimpenerwaard, Zuidplas, Waddinxveen)Bouw- en hinderwetvergunningen en huisnummering (19e en) 20e eeuwNaar het overzicht6-1-2022
MoordrechtToegang op de besluiten van het ambachtsbestuur 1778-1788Naar de toegang2-12-2021
GoudaToegang op de notulen van de gemeenteraad 1947 - 1953Naar de toegang21-11-2021
SchoonhovenLijst van schepenen 1242-1793 (hiaten), met indicesNaar de toegang30-10-2021
GoudaNotulen van de gemeenteraad 1994-1995 (hiaten)Naar de toegang24-10-2021
StolwijkAnalyses van de akten in het oud-rechterlijk archief, 1653-1718 (C.C.J. Lans)Naar de toegang12-10-2021
GoudaIndices op comparanten in de notariële akten 1593-1699 (alleen protocollen waarvan geen eigentijdes indices bewaard zijn), betreft namen A - JNaar de toegang11-10-2021
GouderakToegang op notariële akten 1779-1780Naar de toegang3-10-2021
Bergambachtaantekeningen van C.C.J. Lans met betrekking tot Bergambacht. (Wordt nog verder voortgezet.)Naar de toegang15-10-2021
Krimpenerwaard / Ouderkerk a/d IJsselaantekeningen van C.C.J. Lans met betrekking tot personen en families in de Krimpenerwaard, met nadruk op Ouderkerk a/d IJssel, na 1700Naar de toegang6-9-2021
Krimpenerwaard / Ouderkerk a/d IJsselaantekeningen van C.C.J. Lans met betrekking tot personen en families in de Krimpenerwaard, met nadruk op Ouderkerk a/d IJssel, in de 16e en 17e eeuwNaar de toegang6-9-2021
Goudaproef van ontsluiting kranten in de regio Gouda, februari - mei 1989Naar de toegang4-9-2021
Goudatoegang op de namen van de gildebestuurders, benoemd door de stad Gouda, 1604-1795Naar de toegang3-9-2021
Goudatoegang op de contracten afgesloten door de gemeente Gouda, 1919-1928Naar de toegang1-9-2021
Krimpenerwaardtoegang op de boedelinventarissen gebruikt in het proefschrift van dr. Johan Kamermans, Materiële_cultuur_in_de_Krimpenerwaard (1999), 1581-1811
Naar de toegang30-8-2021
Goudatoegang op de namen van de overleden vaders van weeskinderen of van de boedelhouders (in geval van overlijden van de moeder) die voorkomen in bestanddelen van het archief van de weeskamer, 1557 - 1835Naar de toegang9-8-2021
Goudaregesten (analyses, samenvattingen) van de akten in een zevental archieven, 1272 - 1784Naar de toegang7-8-2021
Goudaanalyses van de verzoeken (rekesten) aan het stadsbestuur 1615 - 1657 (selectie)Naar de toegang6-8-2021
Goudatoegang op de namen van de verzoekschrijvers aan het stadsbestuur 1609 - 1812Naar de toegang5-8-2021
Ammerstoltoegang op het archief van de weeskamer 1580-1808Naar de toegang27-6-2021
Goudatoegang op de besluiten van de Goudse magistraat (kamerboeken) 1781 - nov. 1782 en 1785 - 1790 resp. 1791 - 1810Naar deel 1
Naar deel 2
27-6-2021
Goudatoegangen op diverse Goudse belastinggegevens 1517 - 1772Naar de toegang25-6-2021
GoudaJoodse inwoners / families in Gouda ca. 1750-1950Naar de toegang16-6-2021Joodse Jeugdfarm Gouda
GoudaGoudse rechtsbronnen 1590 - 1768Naar de toegang2-4-2021
Goudauittreksels van de stadsrekeningen 1477-1499, 1501-1535 en 1601 - 1613 (ged.)Naar de aparte pagina hierover6-4-2021
Goudaindex op de admissies voor (tijdelijke) vestiging 1727-1792Naar de toegang2-2-2021
Sint Maarten (Antillen)uittreksels uit het geboorteregister van het Franse gedeelte over 1855 - 1896, het huwelijksregister van het Franse gedeelte over 1855 - 1896, het overlijdensregister van het Franse gedeelte over 1855 - 1896, en het huwelijksregister 1884 - 1896 en het overlijdensregister 1909 - 1937 van het Nederlandse gedeelte; met een verzamelindex op achternamen van de personen die in de akten worden genoemd; tevens begin van statistische bewerkingZie de aparte pagina hierover5-7-2022
Goudauittreksels uit het bevolkingsregister 1860-1880, met een verzamelindex op achternamenNaar de toegang15-7-2020
Moerkapelleuittreksels uit de geboorteakten 1811-1902 met een link naar de verzamelindex op achternamen van de in de akten genoemde personen (inclusief de getuigen), tevens voor de andere Zuidplas-gemeenten en WaddinxveenNaar de toegang9-8-2022Verzamelindex burgerlijke stand Zuidplasgemeenten en Waddinxveen
Zevenhuizenuittreksels uit de volkstelling 1829 (met index op achternamen en gegevens over geboorteplaatsen)Naar de toegang29-6-2020
Goudatoegang op de sterftelijsten bijgehouden door de koster van de St.-Janskerk, 1634 - 1653 (zeer vele hiaten) en de registraties van overlijden in het memoriaal van het Catharinagasthuis, 1655-1664 (voorzien van indices op voornamen, patroniemen, achternamen en beroepen)Naar de toegang11-6-2020
Goudauittreksels uit de volkstelling 1829 (wijken A t/m H)Naar de toegang4-2-2021
Vlistuittreksels uit de volkstelling 1839 + index op achternamen en op geboorteplaatsenNaar de toegang5-4-2020Verzamelindex
Ammerstoluittreksels uit de volkstelling 1839 + index op achternamen en op geboorteplaatsenNaar de toegang2-4-2020Verzamelindex
Bergambachtuittreksels uit de volkstelling 1839 + index op achternamen en op geboorteplaatsenNaar de toegang29-3-2020
Stolwijkuittreksels uit de volkstelling 1839 + index op achternamenNaar de toegang18-3-2020
Krimpen aan de Lekuittreksels uit de volkstelling 1839 (bijgehouden tot ca. 1849)+ index op achternamenNaar de toegang9-3-2020
Krimpen aan den IJsseluittreksels uit de volkstelling 1829 + index op achternamenNaar de toegang23-2-2020Verzamelindex
Ouderkerk aan den IJsseluittreksels uit de volkstelling 1829 + index op achternamenNaar de toegang20-2-2020Verzamelindex
Stormpolderuittreksels uit de volkstelling 1829 + index op achternamenNaar de toegang12-2-2020Verzamelindex
Vlistuittreksels uit de volkstelling 1829 + index op achternamenNaar de toegang12-2-2020Verzamelindex
Berkenwoudeuittreksels uit de volkstelling 1829 + index op achternamenNaar de toegang12-2-2020Verzamelindex
Ammerstoluittreksels uit de volkstelling 1829 + index op achternamenNaar de toegang12-2-2020Verzamelindex
Berkenwoudeuittreksels uit het bevolkingsregister 1850-1860 + index op achternamenNaar de toegang31-1-2020
Bergambachtuittreksels uit de geboorteakten 1812 - 1866 + index op achternamenNaar de toegang17-1-2020
Ammerstoluittreksels uit de huwelijksakten 1812 - 1922 (uitgebreid met aanvullende gegevens uit de huwelijksbijlagen 1818-1835) + index op achternamenNaar de toegang31-1-2020
Zevenaaruittreksels uit de huwelijksakten 1812 - 1823 (uitgebreid met aanvullende gegevens uit de huwelijksbijlagen) + index op achternamen + binnenkort begin statistische bewerkingNaar de toegang30-1-2020
Schoonhovenuittreksels uit de huwelijksakten 1812 - 1850 (uitgebreid met aanvullende gegevens uit de huwelijksbijlagen) + index op achternamen + groot deel van de statistische bewerkingNaar de toegang23-12-2019
Gouda / Midden-Hollanduittreksels uit de notulen van de classis Gouda van de Nederlands hervormde kerk, 1802-1880Naar de toegang17-9-2019
Gouda / Midden-Hollanduittreksels uit de notulen van de classis Gouda van de Nederduits gereformeerde (= hervormde) kerk, 1638-1647Naar de toegang14-9-2019
Waddinxveenuittreksels van de overlijdensakten over de jaren 1940 - 1945 met index op de namen van de overledenen in de periode 1933-1960Naar de toegang9-8-2022Verzamelindex burgerlijke stand Zuidplasgemeenten en Waddinxveen
Krimpenerwaardtoegang op de kaarten uit de periode 1860 - 1996 aangetroffen in de overgebrachte secretarie-archievenNaar de toegang15-5-2019
Doesburgtoegang op de huwelijksakten 1812 - 1850 (incl. statistische bewerking), met gebruikmaking van de huwelijksbijlagenNaar de toegang5-10-2019
Nieuwkooptoegang op het doopboek van de remonstrantse gemeente, 1699-1814Naar de toegang21-3-2019
Goestoegang op de persoonsnamen in het archief van de weeskamer, 1603 - 1811Naar de toegang9-3-2019
Goestoegang op de bouwvergunningen en de hinderwetvergunningen tot 1969Naar de toegang8-3-2019
Goudatranscripties van de grafboeken St.-Janskerk 1539-1832, met indices op voornamen, patroniemen en achternamenNaar de transcripties met indices22-6-2020
Ouderkerk a/d IJsseluittreksels uit de transport- en hypotheekakten uit het oud-rechterlijk archief, 1638-1720Naar de uittreksels12-2-2019
Goudageboorteakten 1811 - 1821 en (ged. 1822 - 1829), 1836 - 1840 (en ged. 1841); tevens geboorteakten van joodse kinderen 1811 - 1919Naar de index op namen van de personen in de geboorteakten 1811-1821 en 1836-1840
Naar de samenvattingen van de geboorteakten 1811 - 1821 (ged.)
Naar de samenvattingen van de geboorteakten 1836 - 1840
9-3-2022
Nieuwerkerk a/d IJsselkadastrale legger, 1832Naar de toegang Nieuwerkerk a/d IJssel kadaster 183230-10-2018
Doesburgkadastrale legger, 1832Naar de toegang Doesburg kadaster 183226-9-2018
Goudakadaster: eerste kadastrale legger, gebaseerd op de oorspronkelijk aanwijzende tafel (OAT), 1832Naar de toegang Gouda kadaster 183220-9-2018
Goudadopen St.-Janskerk ("hervormd") 1574 en 1625 - 1712 (gecorrigeerd t/m 1650)Naar de toegang Gouda dopen St. Jan 1625-171220-5-2020
Ammerstoluittreksels uit het gaardersarchief begraven 1780 - 1811Naar de uittreksels gaarder begraven Ammerstol »
19-5-2018
Haastrechtuittreksels uit het gaardersarchief begraven 1695 - 1811Naar de uittreksels gaarder begraven Haastrecht »
16-5-2018
Krimpen aan de Lekuittreksels uit het gaardersarchief begraven 1695-1807Naar de uittreksels gaarder begraven Krimpen aan de Lek »
10-5-2018
Zevenaaruittreksels uit de notariële akten, 1811 (incl. index op achternamen en toponiemen)Naar de toegang Zevenaar notarissen 181121-4-2018
Goudahuwelijken in Gouda in de periode vanaf 1695 tot 1705, te weten:
– gaarder impost trouwen;
– kerkelijke huwelijken St.-Janskerk (gereformeerd);
– burgerlijke huwelijken (voor schepenen);
– huwelijken in de Waalse, Lutherse en r.k. kerk (alleen statie Keizerstraat)
Naar de toegang Gouda huwelijken 1695-170530-5-2022Nadere toegangen Gouda
Angerlo (incl. Giesbeek en Lathum)akten van de burgerlijke stand (uittreksels + index op achternamen + statistische berekeningen overlijden 1951-1960):
- geboorteakten 1811-1868 en 1886-1902;
- huwelijksakten 1811-1837 en 1933-1940;
- overlijdensakten 1811-1821, 1945 en 1951-1960
Naar de toegang Boskoop begraven 1744-182828-6-2022
Boskoopbegraven: gaarder begraven 1751-1768,
grafboek 1744 - 1784 en grafboek 1784 - 1828
Naar de toegang Boskoop begraven 1744-18283-2-2018
Sluipwijkvolkstelling 1830Naar de toegang Sluipwijk volkstelling 183013-12-2017
Doesburgstemregister 1803 (en 1805)Naar de toegang Doesburg stemregister 180322-11-2017
Schoonhovenvolkstelling 1830 (er volgen nog statistische bewerkingen)Naar de toegang Schoonhoven volkstelling 183023-10-2017
Schoonhovenoverlijden 1811 (i.v.m. vele correcties op GenLias-bestand)komt nog8-10-2017
Doesburgrepertorium notariële akten 1811 - 1813 (incl. indices op achternamen, woonplaatsen en toponiemen)Naar de toegang Doesburg notariële repertoria 1811-18131-4-2018
Haastrechtvolkstelling 1830 (wijken A t/m G) met deel statistische bewerkingNaar de toegang Haastrecht volkstelling 183010-10-2017
Gouderakbegraafboek (DTB 7), 1658 - 1694Naar de toegang Gouderak begraven 1658-169415-8-2017
Berkenwoudealle huwelijken uit de periode tot 1811:
• DTB1 = (onder)trouwboek hervormde gemeente 1675 – 1701.
• DTB4 = idem 1702 – 1811
• DTB5 = (onder)trouwboek gerecht (schepenen) 1792 – 1811
• G1 = gaarder impost huwelijken 1741 – 1791
• G2a = idem 1773 – 1805
• G2b = huwelijksaangiften ter secretarie 1806 – 1810
Naar de toegang Berkenwoude huwelijken 1675-18114-8-2017
Nieuwe toegangen op archiefbestanddelen, met name voor de regio Gouda (Krimpenerwaard en de gemeenten Moordrecht, Waddinxveen en Zuidplas, maar ook gedeeltelijk Boskoop en Reeuwijk) en de Liemers (o.a. voormalige gemeente Angerlo, incl. Giesbeek en Lathum, Zevenaar) en Doesburg. Sinds kort ook Antillen (Sint Maarten incl. Franse gedeelte; o.a. algemene statistische gegevens 19e eeuw).