Nieuwe bronnen ontsloten

Nieuwe archieftoegangen

PlaatsType archiefbronLink naar de toegangLaatst bijgewerktKijk ook bij andere bronnen
Bergambachtuittreksels uit de geboorteakten 1812 - 1866 + index op achternamenNaar de toegang17-1-2020
Ammerstoluittreksels uit de huwelijksakten 1812 - 1922 (uitgebreid met aanvullende gegevens uit de huwelijksbijlagen 1818-1824) + index op achternamenNaar de toegang20-1-2020
Zevenaaruittreksels uit de huwelijksakten 1812 - 1820 (uitgebreid met aanvullende gegevens uit de huwelijksbijlagen) + index op achternamen + binnenkort begin statistische bewerkingNaar de toegang11-1-2020
Schoonhovenuittreksels uit de huwelijksakten 1812 - 1850 (uitgebreid met aanvullende gegevens uit de huwelijksbijlagen) + index op achternamen + groot deel van de statistische bewerkingNaar de toegang23-12-2019
Gouda / Midden-Hollanduittreksels uit de notulen van de classis Gouda van de Nederlands hervormde kerk, 1802-1880Naar de toegang17-9-2019
Gouda / Midden-Hollanduittreksels uit de notulen van de classis Gouda van de Nederduits gereformeerde (= hervormde) kerk, 1638-1647Naar de toegang14-9-2019
Waddinxveenindex op de namen van de overledenen in de periode 1933-1960, met uittreksels van de overlijdensakten over de jaren 1940 - 1945Naar de toegang4-6-2019
Krimpenerwaardtoegang op de kaarten uit de periode 1860 - 1996 aangetroffen in de overgebrachte secretarie-archievenNaar de toegang15-5-2019
Doesburgtoegang op de huwelijksakten 1812 - 1850 (incl. statistische bewerking), met gebruikmaking van de huwelijksbijlagenNaar de toegang5-10-2019
Nieuwkooptoegang op het doopboek van de remonstrantse gemeente, 1699-1814Naar de toegang21-3-2019
Goestoegang op de persoonsnamen in het archief van de weeskamer, 1603 - 1811Naar de toegang9-3-2019
Goestoegang op de bouwvergunningen en de hinderwetvergunningen tot 1969Naar de toegang8-3-2019
Goudatranscripties van de grafboeken St.-Janskerk 1640-1832, met indicesNaar de transcripties met indices28-9-2019
Ouderkerk a/d IJsseluittreksels uit de transport- en hypotheekakten uit het oud-rechterlijk archief, 1638-1720Naar de uittreksels12-2-2019
Goudageboorteakten 1811 - 1820, 1836 - 1840 (en ged. 1841)Naar de index op namen van de personen in de geboorteakten 1811-1819 en 1836-1840
Naar de samenvattingen van de geboorteakten 1811 - 1819
Naar de samenvattingen van de geboorteakten 1836 - 1840
7-7-2019
Nieuwerkerk a/d IJsselkadastrale legger, 1832Naar de toegang Nieuwerkerk a/d IJssel kadaster 183230-10-2018
Doesburgkadastrale legger, 1832Naar de toegang Doesburg kadaster 183226-9-2018
Goudakadaster: eerste kadastrale legger, gebaseerd op de oorspronkelijk aanwijzende tafel (OAT), 1832Naar de toegang Gouda kadaster 183220-9-2018
Goudadopen St.-Janskerk ("hervormd") 1574 en 1625 - 1712 (gecorrigeerd t/m 1645)Naar de toegang Gouda dopen St. Jan 1625-171216-9-2019
Ammerstoluittreksels uit het gaardersarchief begraven 1780 - 1811Naar de uittreksels gaarder begraven Ammerstol »
19-5-2018
Haastrechtuittreksels uit het gaardersarchief begraven 1695 - 1811Naar de uittreksels gaarder begraven Haastrecht »
16-5-2018
Krimpen aan de Lekuittreksels uit het gaardersarchief begraven 1695-1807Naar de uittreksels gaarder begraven Krimpen aan de Lek »
10-5-2018
Zevenaaruittreksels uit de notariële akten, 1811 (incl. index op achternamen en toponiemen)Naar de toegang Zevenaar notarissen 181121-4-2018
Goudahuwelijken in Gouda in de periode vanaf 1695 tot 1702 (1705), te weten:
– gaarder impost trouwen;
– kerkelijke huwelijken St.-Janskerk (gereformeerd);
– burgerlijke huwelijken (voor schepenen);
– huwelijken in de Waalse, Lutherse en r.k. kerk (alleen statie Keizerstraat)
Naar de toegang Gouda huwelijken 1695-1701/170222-7-2018Nadere toegangen Gouda
Angerlo (incl. Giesbeek en Lathum)akten van de burgerlijke stand (uittreksels + index op achternamen + statistische berekeningen overlijden 1951-1960):
- geboorteakten 1811-1912;
- huwelijksakten 1811-1821;
- overlijdensakten 1811-1821, 1945 en 1951-1960
Naar de toegang Boskoop begraven 1744-18288-3-2018
Boskoopbegraven: gaarder begraven 1751-1768,
grafboek 1744 - 1784 en grafboek 1784 - 1828
Naar de toegang Boskoop begraven 1744-18283-2-2018
Sluipwijkvolkstelling 1830Naar de toegang Sluipwijk volkstelling 183013-12-2017
Doesburgstemregister 1803 (en 1805)Naar de toegang Doesburg stemregister 180322-11-2017
Schoonhovenvolkstelling 1830 (er volgen nog statistische bewerkingen)Naar de toegang Schoonhoven volkstelling 183023-10-2017
Schoonhovenoverlijden 1811 (i.v.m. vele correcties op GenLias-bestand)komt nog8-10-2017
Doesburgrepertorium notariële akten 1811 - 1813 (incl. indices op achternamen, woonplaatsen en toponiemen)Naar de toegang Doesburg notariële repertoria 1811-18131-4-2018
Haastrechtvolkstelling 1830 (wijken A t/m G) met deel statistische bewerkingNaar de toegang Haastrecht volkstelling 183010-10-2017
Gouderakbegraafboek (DTB 7), 1658 - 1694Naar de toegang Gouderak begraven 1658-169415-8-2017
Berkenwoudealle huwelijken uit de periode tot 1811:
• DTB1 = (onder)trouwboek hervormde gemeente 1675 – 1701.
• DTB4 = idem 1702 – 1811
• DTB5 = (onder)trouwboek gerecht (schepenen) 1792 – 1811
• G1 = gaarder impost huwelijken 1741 – 1791
• G2a = idem 1773 – 1805
• G2b = huwelijksaangiften ter secretarie 1806 – 1810
Naar de toegang Berkenwoude huwelijken 1675-18114-8-2017
Nieuwe toegangen op archiefbestanddelen, met name voor de regio Gouda en de Liemers (o.a. voormalige gemeente Angerlo, incl. Giesbeek en Lathum, Zevenaar) en Doesburg