Zevenhuizen

Zevenhuizen

Archiefinventarissen

Oud-archief (ged.) 1554-1813
Oud-rechterlijk archief 1569-1811
Archief van de weeskamer 1606-1751
Registers van eigendomsovergang 1812-1833
Secretarie-archief (1852) 1930-1971 (1987)

Zvh
Te koop:
– Gebouwd op een stevig fundament : de geschiedenis van de sociale woningbouw in Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle 1911-1999 / tekst: Cor Jansma (Waddinxveen : Woonpartners Midden-Holland, 1999) (oblong 113 p. ; ill.) (ingenaaid) — € 2,95

Nadere toegangen

– Juridische zaken

Transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten)
Akten van notaris Johan van Velsen 1703-1719

– Doop- en trouwboeken, geboorteakten

Dopen en huwelijken 1627-1650
Dopen en huwelijken 1651-1700 (mannen met voornaam A – Jac)
Geboorteakten 1811-1892

– Kerkelijke registratie

Hervormd lidmatenboek 1711-1789

– Bouwtekeningen:

Bouwtekeningen 1924 – 1968