Stolwijk

Stolwijk

Archiefinventarissen

Oud-archief
Oud-rechterlijk archief 1580-1811
Secretarie-archief 1912-1942
Hervormde gemeente (1612) 1651-1951

kaart
Te koop:
– J.H.G. de Graaf, Moordrecht in Touw (Bloemendaal, 1970) (212 p. ; ill.) — lit.- en bronnenopg. — Hollandse Studiën 1 — € 4,95
– Gebouwd op een stevig fundament : de geschiedenis van de sociale woningbouw in Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle 1911-1999 / tekst: Cor Jansma (Waddinxveen : Woonpartners Midden-Holland, 1999) (oblong 113 p. ; ill.) (ingenaaid) — € 2,95

Nadere toegangen

– Rechtspraak

Analyses van akten uit het oud-rechterlijk archief 1653-1718

– Begraven

Begraafboeken van de Nederduits-gereformeerde gemeente 1666-1678, 1689-1699
Gaarder van de impost op het begraven 1718-1811

– Bevolking

Volkstelling 1839