Nieuwerkerk a/d IJssel

Nieuwerkerk aan den IJssel

Archiefinventarissen

Secretarie-archief 1929-1975 (dossierarchief)
Oud-rechterlijk archief 1585-1811
Oud-notarieel archief 1651-1842
AR kiesvereniging Nederland en Oranje
Hervormde gemeente 1668-1958
Gereformeerde kerk 1889-1990

rk_orgelMdr
Te koop:
– J.H.G. de Graaf, Moordrecht in Touw (Bloemendaal, 1970) (212 p. ; ill.) — lit.- en bronnenopg. — Hollandse Studiën 1 — € 4,95
– Gebouwd op een stevig fundament : de geschiedenis van de sociale woningbouw in Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle 1911-1999 / tekst: Cor Jansma (Waddinxveen : Woonpartners Midden-Holland, 1999) (oblong 113 p. ; ill.) (ingenaaid) — € 2,95

Nadere toegangen

– Geboortakten

Geboorteakten 1811-1902

– Rechtspraak

Toegang op het protocol vrijwillige rechtspraak 1643 – 1644 »

– Begraven

Aangiften van begraven 1761 – 1814 »

– Kadaster

Kadastrale legger, 1832 »