Moordrecht

Moordrecht

Archiefinventarissen

Oud-archief van het ambacht 1630-1811
Oud-rechterlijk archief 1580-1811
Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken KVT 1848-1977
R.k. parochie H. Johannes’ Onthoofding 18e eeuw-1970
Hervormde gemeente Bethel 1930-1983

rk_orgelMdr
Te koop:
– J.H.G. de Graaf, Moordrecht in Touw (Bloemendaal, 1970) (212 p. ; ill.) — lit.- en bronnenopg. — Hollandse Studiën 1 — € 4,95
– Gebouwd op een stevig fundament : de geschiedenis van de sociale woningbouw in Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle 1911-1999 / tekst: Cor Jansma (Waddinxveen : Woonpartners Midden-Holland, 1999) (oblong 113 p. ; ill.) (ingenaaid) — € 2,95

Nadere toegangen

– Algemeen

Besluiten van het ambachtsbestuur 1778 – 1788

– Doopboeken, geboorteakten

R.k. doopboeken 1659-1812
Hervormd doopboek 1647-1669
Geboorteakten 1811-1908

– Trouwboeken

R.k. trouwboek 1660 – 1811 (DTB 33 en 34) Hierin tevens een lijst van bekeerlingen in de periode 1721-1771.

– Begraafboeken:

Gaarder begraven 1695 – 1738

– Bouwtekeningen, hinderwetvergunningen

Bouwtekeningen 1903 – 1941
Hinderwetvergunningen 1901 – 1941