GOUDA bevolkingsregister 1860-1880

Originelen: Streekarchief Midden-Holland te Gouda

Uittreksels uit :

deelwijkhuishoudenslink naar de toegang
1A1 - 607Naar de toegang
2B608 - 1419Naar de toegang
3 en 4C1420 - 2554Naar de toegang
5D2555 - 2920Naar de toegang
6E2921 - 3298Naar de toegang
7F3299 - 3984Naar de toegang
8G3985 - 4613Naar de toegang
9 en 10H4614 - 5734Naar de toegang
11I5735 - 6691Naar de toegang
12 en 13K6692 - 7925Naar de toegang
14 en 14aL7926 - 9495Naar de toegang
15M9496 - 10352Naar de toegang
16 en 17N10353 - 12077Naar de toegang
18 - 21O12078 - 14528Naar de toegang
22 en 23P14529 - 15575Naar de toegang
24Q15576 - 16420Naar de toegang
25 - 27R16421 - 18345Naar de toegang
28S (en schippers)18346 - 18501Naar de toegang
29T18502 - 18596Naar de toegang
30DR = dienstboden en andere inwonende (niet verwante) personen18597 - 19800Naar de toegang

— vervaardigd door H.W. Hooijmeijer, 2001 – 2007.

– Index op de achternamen van de personen die genoemde worden in de uittreksels, samengesteld door Bert van der Saag, 2020.

De verwijzingen in de index zijn altijd naar de wijk en daarbinnen het nummer van het huishouden waar de betreffende naam voorkomt.

Gouda bevolkingsregister 1860-1880

Enkele aanwijzingen voor het zoeken

De gegevens van elk huishouden worden voorafgegaan door een unieke nummercode.
Elke keer dat een huishouden voorkomt, krijgt het een uniek nummer, ongeacht het aantal keren dat het huishouden voorkomt in een deel. Dit nummer is vet gedrukt.
Daarachter volgen de gegevens van het huishouden, gerangschikt in volgorde van het originele register, te beginnen met het hoofd van het huishouden.
Na elke persoonsnaam volgen – voor zover bekend – burgerlijke staat (op moment van inschrijving), geboortedatum en –plaats; huwelijks- en overlijdensgegevens; het beroep en het kerkgnootschap; vestigings- en vertrekgegevens; overige gegevens.

afkortingbetekenis
chrafgchristelijk-afgescheiden gemeente
DDuitsland
doopsgdoopsgezind
DRdienstbodenregister
GGouda
gebgeboren
geb.datumgeboortedatum
geb.jaargeboortejaar
gehgehuwd
gepaspgepasporteerd
gepensgepensioneerd
gergereformeerd
geschgescheiden
getrgetrouwd
huwhuwelijk
infinfanterie
INH(vermoedelijk) ingekomen na huwelijk
isrisraëlitische gemeente (joods)
IVH(vermoedelijk) ingekomen vóór huwelijk
lutEvangelisch-Luthers
nhNederlands-Hervormd
OI(Nederlands) Oost-Indië
okoud-katholiek
ongongehuwd
ovoverleden
overl.datumoverlijdensdatum
regregiment
remremonstrants
rkrooms-katholiek
trtrouwt
vertrvertrokken
VNH(vermoedelijk) vertrokken na huwelijk
wedweduwe / weduwnaar
wlsWaalse gemeente
z.b.zonder beroep

Copyright © Streekarchief Midden-Holland te Gouda, 2020.