LET OP: er wordt steeds op een ander woord (uit 10 zoekwoorden) gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. (in een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda) waarin het woord verponding voorkomt

32 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1871
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Informacie up 't stuck der verpondingh
6 november 1514. -- 1 katern
De "Informacie" is uitgegeven door R. Fruin in 1866 (blz. 372 - 386). De "Artyckelen" bevatten de bezwaren van Gouda tegen de regeling van de heffing; zij zijn uitgegeven door L.M. Rollin Couquerque in de Bijdragen Historisch Genootschap 1900.
Bevat:
"Artyckelen overgegeven den commissarissen bij die van der Goude".


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1872
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Rapport van het stadsbestuur aan de landsregering over de heffing van de verponding sedert 1514, 1518 mei 8. Minuut. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1875
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Verschillende ingekomen stukken betreffende de verponding, 1518, 1631 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 730
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.2 Broek, Thuyl, 't Weegje en Broekhuizen
omschrijving: Stukken van een proces tussen mr. Lambrecht van Wijngaerden c.s. en de burgemeesters van Gouda enerzijds, en de schout van Moordrecht anderzijds over de inning van de verponding, 1559. -- 1 dossier, 1 lias


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 1873-1874
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Ingekomen stukken en publicaties betreffende de verponding, 1587 - 1804. -- 1 omslag en 1 band


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1912
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kohier van de derde penning van de huishuur van vermogende personen die niet zijn aangeslagen in de 50e penning van de huizen, 1590. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 1888-1911
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kohieren en gaderboeken van de verponding binnen Gouda, 1590 - 1620, 1809 - 1811. -- 24 delen
De kohieren hebben meestal tevens als gaarder gediend.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 1877-1886
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Leggers van de generale contributie in de verponding of 50e penning over de huizen, tuinen, erven en andere onroerende goederen in Gouda, 1616 - 1811. -- 10 delen
Nadere toegang: NT 1756 = index op het kohier van 1772; NT 1759 = reconstructie legger stadskwartieren 1711-1730 (WWW)


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2977
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.g Haastrecht
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters en waarsmannen van Haastrecht wegens de verponding, 1618 en 1619. Authentieke afschriften van 1620. -- 2 katerns


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1932
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de collecteur van de verponding van de huizen van Gouda Maerten Reyersz Schoonhofsman over 1621. Afschrift, z.d. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 1913-1914
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kohier van het redres van de verponding, 1629. -- 2 delen
Opgemaakt ingevolge de resolutie van de Staten van Holland van 3 augustus 1627.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1915
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kohier van het redres van de verponding voor Broek, Thuyl, 't Weegje en Broekhuizen, 1629. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1916
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Rapport van de wijkmeesters belast met het noteren van de nieuwe gebouwen sedert 1632, 1654. -- 1 katern
Opgemaakt ingevolge de resolutie van de Staten van Holland van 29 september 1654.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 732
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.2 Broek, Thuyl, 't Weegje en Broekhuizen
omschrijving: Stukken van een proces tussen Gouda en Broek en Thuyl over de inning van de verponding, 1638 - 1640. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1917
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kohier van de nieuwe gebouwen sedert 1632, 1654. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1918
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kohier van de nieuwe gebouwen sedert 1632, 1654. Fragmenten. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1920
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kohier van de nieuwe gebouwen sedert 1654, 1665. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1921
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Lijst van de nieuwe gebouwen sedert 1654, waarvoor de termijn van 14 jaren vrijdom van belasting nog niet verstreken is, opgemaakt door de burgemeesters in 1678. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1919
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Lijst van de nieuwe gebouwen waarvoor de termijn van 14 jaren vrijdom van verponding nog niet verstreken is, opgemaakt door de burgemeesters van Gouda in 1658. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4233
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Instructie voor de ontvangers van de verponding, 1663. Met uittreksels uit de vroedschaps- en kamerboeken betreffende de aanstelling van ontvangers en voorschriften betreffende de invordering, 1671, 1698, 1675, en een memorie van de ontvanger G. Cincq over de interpretatie van sommige voorschriften, met aantekening van de beschikking (van de magistraat), z.d. (1679?). Afschriften, ca. 1700. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 1924-1926
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Staten van de ontvangsten van de verponding en het lantaren- en klapgeld, 1694 - 1790. -- 3 banden


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1922
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Lijst van de gebouwen die voorkomen in het kohier van het lantaren- en klapgeld, doch niet in het kohier van de verponding, ca. 1697. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 766
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.5 Land van Stein
omschrijving: Stukken betreffende de heffing van de extraordinaris verponding van 1710, 1712. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1923
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kohier van het redres van de verponding, 1733. -- 1 deel
Opgemaakt ingevolge de resolutie van de Staten van Holland van 20 mei 1730


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 1933-1935
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de verponding over de jaren 1734 - 1755, 1756 - 1784 en 1792 - 1805. -- 3 banden
Afgehoord door de burgemeesters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 1936-1938
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de extra-ordinaris verponding over de jaren 1734 - 1805. -- 3 banden
Afgehoord door de burgemeesters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 1927-1929
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kasboeken van de ontvanger van de verponding en het lantaren- en klapgeld over 1737 - 1740 en 1764 - 1767. -- 3 delen


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 1930-1931
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kasboeken van de ontvanger van de extraordinaris verponding over 1738 - 1740 en 1765 - 1767. -- 2 delen


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1876
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Brieven van het bestuur van de provincie Holland aan de raad van Gouda waarbij gedisponeerd wordt over de opbrengst van de verponding, 1804 - 1807. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1887
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Legger van ongebouwde eigendommen, 1812. -- 1 deel
Alfabetisch op naam van de eigenaars. Zie kaart 2201 E 1.


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 8
Klik hier voor de klassieke inventaris
Borderel (staat met totaalcijfers) van de aantallen huizen, tuinen en molens in de vier stadswijken en het buitenkwartier van Gouda die zijn aangeslagen in de verponding, z.d. (ca. 1780 ?). -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 55
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.2 Kerk en pastorie
Stukken betreffende vrijstelling van de verponding voor het kerkgebouw, 1796, 1797. -- 3 stukken