LET OP: er wordt steeds op een ander woord (uit 10 zoekwoorden) gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. (in een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda) waarin het woord gebouwen voorkomt

20 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 823
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het St. Catharinaklooster aan de Groeneweg, 1583 - 1598. -- 12 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 818
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het klooster van St. Marie aan de Gouwe, 1584 - 1586. -- 12 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 834
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het St. Agnietenklooster aan de Kleiweg, 1584 - 1589. -- 9 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 887
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het St. Margaretaklooster aan de Spieringstraat, 1587 - 1592. -- 16 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 880
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het klooster van de Regulieren van Stein aan de Raam, 1589 en 1597. -- 15 charters en 2 stukken
Datering en omschrijving kloppen niet!


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 857
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akten van erfpacht van gebouwen en erven van de Onze Lieve Vrouwekapel aan de Nieuwehaven, 1589 - 1595. -- 8 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1916
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Rapport van de wijkmeesters belast met het noteren van de nieuwe gebouwen sedert 1632, 1654. -- 1 katern
Opgemaakt ingevolge de resolutie van de Staten van Holland van 29 september 1654.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1917
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kohier van de nieuwe gebouwen sedert 1632, 1654. -- 1 deel


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1918
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kohier van de nieuwe gebouwen sedert 1632, 1654. Fragmenten. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1920
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kohier van de nieuwe gebouwen sedert 1654, 1665. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1921
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Lijst van de nieuwe gebouwen sedert 1654, waarvoor de termijn van 14 jaren vrijdom van belasting nog niet verstreken is, opgemaakt door de burgemeesters in 1678. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1919
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Lijst van de nieuwe gebouwen waarvoor de termijn van 14 jaren vrijdom van verponding nog niet verstreken is, opgemaakt door de burgemeesters van Gouda in 1658. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1922
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Lijst van de gebouwen die voorkomen in het kohier van het lantaren- en klapgeld, doch niet in het kohier van de verponding, ca. 1697. -- 1 katern


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2821
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.14 Verkeer en vervoer
2.14.2 Kanalen, vaarten
Stukken betreffende werkzaamheden aan het jaagpad langs de trekvaart naar Amsterdam en aan bijbehorende gebouwen en kunstwerken en betreffende de verpachting van de bijbehorende tollen, 1816-1835. -- 1 omslag


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1669-1677
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.04 Eigendommen en bezittingen
2.04.4 Verkrijging, verlies
Stukken betreffende koop en verkoop, afstand enz. van gemeente-eigendommen, 1821-1907. -- 9 pakken
Bevat: Diverse retroacta.


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nr. 2932
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.04 Eigendommen en bezittingen
2.04.2 Gebouwen voor de dienst bestemd
Monster kunstlood, 1842. -- 1 stuk
Was gevoegd bij een prospectus van de fabriek van C. Soetens te Den Haag, ingekomen 22 juli 1842 (zie bijlagen bij de kamerboeken 1842, inv.nr. 322).


GOUDA -- ac56 Secretarie-archief 1816-1920

inv.nrs. 1710-1712
rubriek: 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.04 Eigendommen en bezittingen
2.04.2 Gebouwen voor de dienst bestemd
Stukken betreffende de restauratie van het stadhuis, 1877-1884. -- 2 omslagen, 1 deel


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 144
Klik hier voor de klassieke inventaris
Oud handschrift van het laatst de zeventiende eeuw over Gouda en de geleerde mannen aldaar geboren
Historische beschrijving van Gouda door (Franco de Vrije), ca. 1700. -- 1 band
Opschrift ontleend aan bijgebonden stuk. Voor de toeschrijving, zie de aantekeningen van drs. J.W.E. Klein bij de tentoonstelling "Gouda schrijft geschiedenis" (1999/2000).
Bevat: - fol. 1-6. Origo urbis (oorsprong van de stad).
- fol. 7-12. Denominatio (naam).
- fol. 13-18. Isala (IJssel).
- fol. 19-20. Gouwa (Gouwe).
- fol. 21-22. Magnito urbis (grootte van de stad).
- fol. 23-24. Arma (wapen).
- fol. 25-36. Arx (slot). --- Met lijst van kasteleins.
- fol. 37-38b. Domini urbis (heren van de stad).
- fol. 39-41. Lijste van bailluwen en schouten.
- fol. 42-45. Hofstedegelt.
- fol. 46-48. Platea (straten).
- fol. 49. Pontes (bruggen).
- fol. 50-51. Forum (Markt).
- fol. 52-55. Praetorium (stadhuis).
- fol. 56. Libra (Waag).
- fol. 57. Het boterhuys.
- fol. 58. Retorica (rederijkers).
- fol. 59. Telonium (tol). --- Niet beschreven.
- fol. 60-61. Macellum (vleeshal).
- fol. 62. Turres (torens).
- fol. 63. Ecclesia non privilegiata (niet bevoorrechte kerken). - fol. 64-67. Portae (poorten).
- fol. 68-71. Doele.
- fol. 71a-71d. Bibliotheca (stadslibrije).
- fol. 72-77. Templum (St.-Janskerk).
- fol. 78-83. Incendium templi (brand van de kerk).
- fol. 84-91. Vitra (glazen).
- fol. 92. Templa etc. (kerkelijke gebouwen).
- fol. 93-94. Templa monasteria etc. (kapellen, kloosterkerken).
- fol. 95-99. Templa (kerkelijke gebouwen).
- fol. 100-123. Convents (kloosters). - fol. 124-125. 't Oudemannenhuys.
- fol. 126-127. Convents (kloostergebouwen: scholen).
- fol. 128. L'hopital (gasthuis).
- fol. 129-137. Convents (kloostergebouwen: godshuizen).
- fol. 138-139. M.s. en losse papieren gasthuys.
- fol. 140-141. Convents (kloostergebouwen: bank van lening).
- fol. 141v. Convents (kloostergebouwen: Catharina-gasthuis). Bijgebonden:
- fol. 1-2. Extraits de la Reformation de G. Brand, Tom 3. & 4. Bijgebonden:
- fol. 1-32. Register van gedenckwaerdige mannen der stad Gouda soo in geleertheyd, konsten als anders. --- Letters A - L.
Hierin:
- fol. 2-3. Lijste van de Goudse predicanten, volgens 't kerkelijk register van Martinus Voermans.
- fol. 3v. Onder 't Goudse classis (lijst van plaatsnamen).
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Kwetsbaar papier!)


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 150
Klik hier voor de klassieke inventaris
Verzameling van veelerhande saaken en geschiedenissen ... van de geleegentheidm, oudheid, heeren, regeeringe, gebouwen, geestelijke en wereldlijke bijzonderheeden en saaken der stadt Goude ...
Verzameld door Theod. van Abbesteech in 1701; afschrift, 1758. -- 1 band
Bevat: Inhoudsopgave (met verwijzing naar de folionummers):
1v. Lijst van geraadpleegde literatuur.
2 - 13. Goudse heeren ofte genaamd Van der Goude.
14 - 18. Goudse heeren ofte burchgraven van der Goude.
19 - 24 en 37 - 44. Goudse heeren nadat de eerstemaal gevallen was aan de graaffelijkheid van Holland etc.
25 - 34. Goudse saken onder de graaffelijke regeeringe.
45 - 46. Goude niet gemeld in staatse contracten ten tijden van haar heeren.
47 - 50. Goude niet gemeld in de geschiedenissen ten tijden van haar heeren.
52. Goude niet gemeld in den Arkelsen oorlog.
53 - 56. Ter bruiloft van ... mr. Johan de Witt ... en ... Wilhelmina de Wit, 1692, door Casp. Brant.
57 - 58. Opdragt aan ... mr. Johan de Witt ... (bij zijn huwelijk) door Salomon van Til.


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 148
Klik hier voor de klassieke inventaris
Inventaris van de huysen, erven en alle de stads publicque gebouwen, met al hetgeen daaraan annex is, de stad Gouda toebehoorende ...
Register met diverse gegevens over stadseigendommen, openbare werken, e.d. -- 1 deel
Bevat: Inhoudsopgave:
- fol. 2-6. Stadseigendommen.
- fol. 6-8. Bruggen.
- fol. 8-9. Sluizen.
- fol. 9-12. Straten en andere objecten binnen en buiten de stad in onderhoud bij de stad.
- fol. 12-15. Jaarlijkse tractementen wegens 't onderhoud van de wegen, consumtie van turf, kaarsen, brandhout ...
- fol. 17-18. Memorie van 't Jaagpad met hetgeen door de steden Amsterdam en Gouda moet werden onderhouden ...
- fol. 20. Memorie van de rakken in de Kromme Gouwe langs 't Jaagpad zoaals dezelve van de schippers werden genaamt ...
- fol. 22. Memorie van de ... willige en ypeboomen ... langs het Jaagpad ...
- fol. 24-26. Memorie van 't plantzoen en de quantiteyt ... boomen staande in en om de stad ...
- fol. 28-30. Memorie van de volgende bestekken.
- fol. 32-33. Memorie van begrootingen ...
- fol. 35-36. Diversa.
- fol. 38. Memorie van de tekeningen die de stad ... toebehooren.
- fol. 39-40. Inventaris van de goederen, de stad ... toebehoorende, die mij door de wed. Gerard Koen zijn ter hand gestelt ... 1741 ... --- Met aantekening betreffende aanvulling in 1752 door fabriekmeesters Cornelis Arkenbout en mr. Gualtherus de Moor.
- fol. 42-43. Inventaris van alle ... gereedschappen die de stad ... zijn toebehoorende ... op de stads timmerwerff ...
- fol. 45-46. Inventaris van het geweer en toebehooren ... op de stads wapenkamer ... 1768 met ... Willem van der Hoeven als fabrykmeester en Pascal Buffart, geweermaker, nageteld ...
- fol. 47. Nog op de zolder boven de wapenkaamer ... het volgende gevonden ...
- fol. 48-50. Memorie van de gewigten in de Waag. --- Met lijst van maten en gewichten onder beheer van de stadsijker Pieter de Kedts.
- fol. 50v. ... goederen in 't boterhuys bevonden.
- fol. 52. Inventaris van 'tgeene ik bevonden heb ... 1771 in den Doelen de stad toebehoorende ...
- fol. 53v. Inventaris van stadsgoederen ... in de Looyhal ... - fol. 54. Inventaris van stadsgoederen ... in de kruyttoren ...
- fol. 55-59. Inventaris gemaakt ... 1770 van alle de meubilen behoorende tot het stadsjagt ... ter hand gestelt aan den reysende bode Izak de Voys en de schipper Jan Boon ... --- In aanwezigheid van Boudewijk Jongkint.
- fol. 60-61. Inventaris van de meubilen in 't fabrycue jagtje ... aangekogt voor reekening van ... Dirk Verrijst en mr. Adriaan Prins als fabrykmeesteren van ... 1771 ...