LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1467 en 1475 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

9 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 657
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.m Haastrechtse brug en IJsselveer
omschrijving: Akte waarbij hertog Filips de Goede aan Gouda vergunt om het Haastrechtse veer te vervangen door een brug, 1467. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 174


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 658
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.m Haastrechtse brug en IJsselveer
omschrijving: Koopakte van een erf aan de Veerstal te Haastrecht, 1467. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 175


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 613
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.h Waag en makelaardij
omschrijving: Notarieele akte betreffende het recht van makelaardij van het koren, 1468. -- 1 charter
Zie ook inv.nr. 455.
Nadere toegang: regest nr. 176


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 455
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte van de sententie van het Hof van Holland inzake het recht van de stad Gouda op de helft van de boeten en op het recht van makelaardij, 1469. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 178


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 662
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.m Haastrechtse brug en IJsselveer
omschrijving: Akte waarbij hertog Karel de Stoute de overeenkomst van de stad Gouda met de eigenaar van het veer over de IJssel vůůr Gouda bekrachtigt, met vertaling, 1471. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 179


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2602
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.m Lakennijveheid
omschrijving: Keuren van de draperie van Dendermonde, 1472 en z.d. Afschriften. -- 1 katern
Onvolledig


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1110
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.y Beden en andere bijdragen aan de gewestelijke financiŽn
omschrijving: Akte, waarbij Karel, hertog van Bourgondie, belooft in de komende zes jaren geen bijzondere beden te zullen vragen, 1473. -- 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 182


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 181
rubriek: 01 Resoluties, notulen en bijbehorende stukken
01.a Het stadsbestuur tot 1795
01.a.3 Ingekomen en uitgaande stukken
omschrijving: Brief van het stadsbestuur van Gouda aan hertog Karel de Stoute, 1 juni 1475. -- 1 stuk
Als onbestelbaar teruggekomen. ---> VERMIST.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 176.a
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.2 Strafzaken
Getuigenverklaring betreffende een bedevaart naar Halle, 28 juni 1472. -- 1 charter
Zie inv.nr. 176 folio 77.