LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1695 en 1707 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

40 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 948
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.w Obligaties en schuldbekentenissen (ten laste van derden)
omschrijving: Schuldbekentenis groot É 400,-- van Pieter de Lange, tapitsier, 1695. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 949
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.w Obligaties en schuldbekentenissen (ten laste van derden)
omschrijving: Schuldbekentenis groot É 600,-- van Jannitge Louris, weduwe van Jan Onklaer, tapitsier, 1695. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2775
rubriek:
17 Armenzorg
omschrijving: Octrooi van de Staten van Holland voor een loterij ten behoeve van de gasthuizen en het aalmoezeniershuis te Gouda, 1695. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4228
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.07 Archief van de stadssecretarissen en de controleur van de vendumeester als collecteurs van de gemene middelen
omschrijving: Akte van taxatie door schout en schepenen van Bloemendaal van een boerderij en landerijen aan de Goudkade van Pieter Thonisz van der Wael in verband met de betaling van het recht van successie, 1696 okt. 18. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2542
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Stukken betreffende de glasblazerij, 1696 - 1699 en z.d. -- 1 pak
In 1696 werd door Nicolaas Jacquet en Nicolaes Knijf met financiŽle steun van de stad een glasblazerij opgericht die in 1699 heeft opgehouden te bestaan.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 897
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een oofttuin tussen de dijk en de Vlaamse haven, 1697, met retroakte van 1682. -- 2 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1922
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Lijst van de gebouwen die voorkomen in het kohier van het lantaren- en klapgeld, doch niet in het kohier van de verponding, ca. 1697. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2585
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Rapport van enige steenbakkers aan de gecommitteerde raden van de Staten van Holland betreffende de normalisatie van de stenen en pannen. Afschrift, ca. 1699. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2497
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Stukken betreffende het geprojecteerde jaag- en rijpad van Gouda naar Bodegraven, 1700 en z.d. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2509
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Lijst van de verhoefslaagden in de Kort-Haarlemse weg, 17e eeuw. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2587
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Lijsten van de stadsgoederen in gebruik gegeven aan de tapijtwevers Sacharias van Arck en Alexander Baart, ca. 1700. -- 2 stukken
Afgedrukt door dr. G. van Ysselsteyn in haar dissertatie "Geschiedenis der tapijtweverijen, 1936, bijlage nr. 851.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2812
rubriek:
18 Onderwijs, kunsten en wetenschappen
omschrijving: Inventaris van de bezittingen van de Rederijkerskamer "de Goudsblom", 17e eeuw. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3577
rubriek:
24 Oude inventarissen
omschrijving: Fragmenten van inventarissen van de secrete kast, ca. 1700. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3597
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.01 Archief van de secretaris van de burgemeesters
omschrijving: Formulierenboek van de secretaris, 17e eeuw. -- 1 deel
Bevat:
Een zakenindex.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 484
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.c Magistraat en vroedschap (tot 1795); gemeentebestuur (1795 - 1815)
omschrijving: Calendrier van de ordinaris besoignes daarop de heeren van der Gouda jaarlijks te letten hebben
Z.d. -- 1 stuk
Getrokken uit de kalender gedrukt te Gouda in 1701.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3599
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.01 Archief van de secretaris van de burgemeesters
omschrijving: Stukken afkomstig van de substituut-secretaris Magnus Everswinkel, 1701. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 847
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een huis aan de Lange Tiendeweg naast de Stadsdoelen, 1702, met retroacta van 1603, 1676 en 1701. -- 4 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 927
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.07 Reeuwijk
omschrijving: Akte van transport van een strook land aan de vaarwatering in het blok de Saten onder Reeuwijk door Dirck Ariensz van Claveren aan het Oudemannenhuis te Gouda, 1702. -- 1 charter
Dit stuk berust al heel lang in het stadsarchief, maar behoort denkelijk overgebracht te worden naar het archief van het Oudemannenhuis.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2755
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.b Tuchthuis
omschrijving: Stukken betreffende het confinement van Sophia van der Maa, weduwe van IJsbrand van Noortwijck, 1702, 1703, en z.d. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2965
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.f 's-Heer-Aartsberg en Bergambacht
omschrijving: Declaraties van uitgaven wegens de kering van de dijk, 1702 - 1704. Afschrift. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 630
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.k Bank van lening
omschrijving: Stukken betreffende een controle van de Bank, 1703. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 796
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.01 Algemeen
omschrijving: Stukken betreffende de aankoop van stadsgoederen, 1703. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 898
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een oofttuin aan de Turfsingel, 1703. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 899
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een erf tussen de Turfsingel en de gracht, 1703. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 912
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een huis tegenover de Uiterste brug, 1703. -- 1 charter
Dit huis is in 1711 verkocht.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2404
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.e Scheepvaart
omschrijving: Stukken betreffende de vaart op Londen, 1704. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2547
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Stukken betreffende het redres van de keur op het kleine goud en zilver, 1705 en 1706. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 944
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.w Obligaties en schuldbekentenissen (ten laste van derden)
omschrijving: Obligaties ten laste van het Leprooshuis te Gouda, 1706. -- 3 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2524
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.k Schuit- en wagenveren
omschrijving: Stukken betreffende het veer op Oudewater, 1706 en z.d. -- 2 stukken
Nadere toegang: NT 1602 (grootschippers) (WWW)


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 3578
rubriek:
24 Oude inventarissen
omschrijving: Inventaris van de secrete kast, 1706. Met afschriften met aanvullingen, 1756 - 1842. -- 4 delen


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 144
Klik hier voor de klassieke inventaris
Oud handschrift van het laatst de zeventiende eeuw over Gouda en de geleerde mannen aldaar geboren
Historische beschrijving van Gouda door (Franco de Vrije), ca. 1700. -- 1 band
Opschrift ontleend aan bijgebonden stuk. Voor de toeschrijving, zie de aantekeningen van drs. J.W.E. Klein bij de tentoonstelling "Gouda schrijft geschiedenis" (1999/2000).
Bevat: - fol. 1-6. Origo urbis (oorsprong van de stad).
- fol. 7-12. Denominatio (naam).
- fol. 13-18. Isala (IJssel).
- fol. 19-20. Gouwa (Gouwe).
- fol. 21-22. Magnito urbis (grootte van de stad).
- fol. 23-24. Arma (wapen).
- fol. 25-36. Arx (slot). --- Met lijst van kasteleins.
- fol. 37-38b. Domini urbis (heren van de stad).
- fol. 39-41. Lijste van bailluwen en schouten.
- fol. 42-45. Hofstedegelt.
- fol. 46-48. Platea (straten).
- fol. 49. Pontes (bruggen).
- fol. 50-51. Forum (Markt).
- fol. 52-55. Praetorium (stadhuis).
- fol. 56. Libra (Waag).
- fol. 57. Het boterhuys.
- fol. 58. Retorica (rederijkers).
- fol. 59. Telonium (tol). --- Niet beschreven.
- fol. 60-61. Macellum (vleeshal).
- fol. 62. Turres (torens).
- fol. 63. Ecclesia non privilegiata (niet bevoorrechte kerken). - fol. 64-67. Portae (poorten).
- fol. 68-71. Doele.
- fol. 71a-71d. Bibliotheca (stadslibrije).
- fol. 72-77. Templum (St.-Janskerk).
- fol. 78-83. Incendium templi (brand van de kerk).
- fol. 84-91. Vitra (glazen).
- fol. 92. Templa etc. (kerkelijke gebouwen).
- fol. 93-94. Templa monasteria etc. (kapellen, kloosterkerken).
- fol. 95-99. Templa (kerkelijke gebouwen).
- fol. 100-123. Convents (kloosters). - fol. 124-125. 't Oudemannenhuys.
- fol. 126-127. Convents (kloostergebouwen: scholen).
- fol. 128. L'hopital (gasthuis).
- fol. 129-137. Convents (kloostergebouwen: godshuizen).
- fol. 138-139. M.s. en losse papieren gasthuys.
- fol. 140-141. Convents (kloostergebouwen: bank van lening).
- fol. 141v. Convents (kloostergebouwen: Catharina-gasthuis). Bijgebonden:
- fol. 1-2. Extraits de la Reformation de G. Brand, Tom 3. & 4. Bijgebonden:
- fol. 1-32. Register van gedenckwaerdige mannen der stad Gouda soo in geleertheyd, konsten als anders. --- Letters A - L.
Hierin:
- fol. 2-3. Lijste van de Goudse predicanten, volgens 't kerkelijk register van Martinus Voermans.
- fol. 3v. Onder 't Goudse classis (lijst van plaatsnamen).
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Kwetsbaar papier!)


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 145
Klik hier voor de klassieke inventaris
Stukken aangetroffen in inv.nr. 144. -- 3 stukken
De twee charters met zegels zijn reeds in 1958 niet meer aangetroffen.
Bevat: - Een uittreksel door W. van Dam, uit een gedrukte kroniek van Holland betreffende de stadsbrand van 1438.
- Een aantekening betreffende "Arminisme protťgť ...", 1611.
- Een aantekening betreffende een strenge winter in Philadelphia, ca. 1700.


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 54
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Sijvert Dircksz Pits, 1698, 1700. -- 2 stukken
Gerestaureerd, enig tekstverlies.


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 45
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.2 Boedelpapieren (overige nalatenschappen)
Arien Krijnen Mick en zijn vrouw Annitje Ariens, 1698 - 1699 (1722) en z.d. Met retroactum, 1698. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak, enig tekstverlies.)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 66
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Cornelia Ysebrants in 't Hout, getrouwd met Pieter Dirkse Verniel, 1697 - 1699. -- 4 stukken (waarvan 1 op perkament)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 53
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.2 Boedelpapieren (overige nalatenschappen)
Pieter Dircksz Poot en zijn vrouw Grietie Huybertsdr, 1697. -- 1 katern
Hoewel er geen weeskinderen worden genoemd, is er wel sprake van bemoeienis van de weeskamer.


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 74
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Aert Gerritsz Verschure (of: Verschuyr), getrouwd met Ariaantje Ariens van Oosten, 1702. -- 3 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak.)


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 71
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Fop Pietersz van Leeuwen en zijn eerste vrouw Geertie Gijsberts, 1696. -- 1 katern (los)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk vervilt.)


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1231
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.2 Strafzaken
Verklaringen van schouw van de lijken van twee verdronken personen, 1699. -- 1 stuk


MOORDRECHT -- ac102 R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding

inv.nr. 66
rubriek: 2 ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.3 Vermogen
2.2.3.2 Onroerend goed
2.2.3.2.3 Huizen en grond
Akte van transport door Willem Ariens. Verzee aan Reynier de Visscher van een stuk hooiland, gelegen in het Dijkland, vanaf het land van Pieter Dircxs. Hooymayer tot over de dijk, belend ten oosten de erfgenamen van Cornelis Claes. Paeuw en ten westen de erfgenamen van Jan Reyniers. Visscher en Frans Ariens. van Dam, 1707 april 30. Met transcriptie, 1912. -- 1 charter, 1 stuk
Zegel ontbreekt. Retroactum bij ontbrekend (?) bewijs van eigendom voor de r.k. parochie.