LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1433 en 1464 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

29 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1469
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.z Stadsrekeningen en de bijlagen daarvan
omschrijving: Kwitantie afgegeven door Johan van Uutkerc, ridder, kastelein en kapitein van Gouda, wegens de betaling van 150 gouden Bourgondische Philippusguldens die de stad als welkom- en speldegeld aan de hertogin van BourgondiŽ geschonken heeft, 1433. -- 1 stuk
Beschadigd.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 754-755
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.5 Land van Stein
omschrijving: Koopakte van de heerlijkheid van het land van Stein, 1438, met retroakte van 1434. -- 2 charters
Zie ook brief in inv.nr. 170.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 886
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Waarbrief van een huis in de Spieringstraat, 1436, met retroakte van 1435. -- 2 charters
Nadere toegang: regest nrs. 114 en 113


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1109
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.y Beden en andere bijdragen aan de gewestelijke financiŽn
omschrijving: Akte, waarbij Filips, hertog van Bourgondie, toestemming geeft om de reiskosten van de gedeputeerden van Gouda naar Engeland in rekening te brengen, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 122


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2851
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Akte waarbij George d'Ornos, bisschop van Vich, opdracht geeft tot hervorming van het Minderbroedersklooster te Gouda, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 123


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 452
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte waarbij Johan van Uutkerc, ridder, kastelein van Gouda, het recht van de stad op de helft van de boeten erkent, 1440. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 124


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 761
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.5 Land van Stein
omschrijving: Akte, waarbij het stadsbestuur van Gouda de ingezetenen van het land van Stein de jaarlijkse tijnspenning verkoopt, 1445. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 132


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 370
rubriek: 04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland
04.a Privileges
omschrijving: Akte waarbij hertog Filips de Goede het vrederecht en het recht van zeventuig regelt, 1446. -- 1 charter (zegel - rand beschadigd; tekst op pliek)
Nadere toegang: regest nr. 134


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2374
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.d Stapel- en Maasrecht van Dordrecht
omschrijving: Akte waarbij Filips, hertog van Bourgondie, het stapelrecht van Dordrecht tijdelijk regelt, 1446. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 135


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2852
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Akte waarbij de paus het Minderbroedersklooster te Gouda stelt onder de vicaris van de Keulse provincie, 1447. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 133


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2853
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Vidimus van de akte van 1449, waarbij Filips, hertog van BourgondiŽ, de Minderbroeders onder zijn bescherming neemt, 1450. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nrs. 138 en 140


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1812
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.z Stadsrekeningen en de bijlagen daarvan
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de timmermeesters van het Stadhuis over de jaren 1450 - 1452. -- 1 deel
Afgedrukt in Bulletin KNOB 1950 blz. 140 - 145.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 371
rubriek: 04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland
04.a Privileges
omschrijving: Akte waarbij hertog Filips de Goede de maximale straf en boete bij doodslag vaststelt, 1451. -- 1 charter (zegel - gebroken, los stuk)
Nadere toegang: regest nr. 143


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 453.a
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.b Baljuw, schout en scherprechter
omschrijving: Akte waarbij hertog Filips van BourgondiŽ de stad Gouda de helft van de boeten toekent, 1451. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 145


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 756-757
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.5 Land van Stein
omschrijving: Akten van verlei van de heerlijkheid, 1451 en 1462. -- 2 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2854
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Akte waarbij kardinaal Nicolaas de overeenkomsten van de Minderbroeders met de burgerij bekrachtigt, 1452. -- 1 charter
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Zwaar beschadigd.)
Nadere toegang: regest nr. 147


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2345
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.a Markten
omschrijving: Akte waarbij het stadsbestuur van Utrecht de poorters van Gouda voor het tijdvak van 1452 augustus 29 - 1453 februari 14 vrijgeleide toezegt, 1452. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 148


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2375
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.d Stapel- en Maasrecht van Dordrecht
omschrijving: Akte waarbij het stadsbestuur van Gouda zich aansluit bij de overeenkomst van 22 april 1453 over het stapelrecht, 1458. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 161


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2617
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.n Bierbrouwerij
omschrijving: Akte waarbij Filips, hertog van BourgondiŽ, het tarief van de hopaccijns vaststelt, 1456. Met een afschrift, 16e eeuw. -- 1 charter en 1 stuk
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Gedeeltelijk zeer zwak (vervilt).)
Nadere toegang: regest nr. 151


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2688
rubriek: 14 Militaire zaken
14.a Schutterij
omschrijving: Akte waarbij Filips van BourgondiŽ de beloning van de voetboogschutters verhoogt, 1456. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 150


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 913
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis in de Wijdstraat, 1457. -- 1 charter
Afgelost in 1662.
Nadere toegang: regest nr. 159


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2689
rubriek: 14 Militaire zaken
14.a Schutterij
omschrijving: Akte waarbij het stadsbestuur de overname van het altaar van St. Joris en het Heilig Sacrament in de St. Janskerk door de schutters van St. Joris goedkeurt, 1457. Met afschrift, z.d. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 160


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2618
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.n Bierbrouwerij
omschrijving: Contract van Gouda met Sluis over de heffing van schrijfgeld van Gouds bier, 1462. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 165


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 682
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.r Molens
omschrijving: Akte van de sententie van het Hof van Holland inzake de betaling van de erfpacht van het recht van de wind, 1464. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 169


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 317.b
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.2 Civiele niet-contentieuse zaken
Aantekeningen voor het opmaken van schepenakten, 1462. -- 1 stuk
Gebruikt als omslag van de stadsrekening over 1461.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 321.a
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.2 Civiele niet-contentieuse zaken
Verleyboek
16 januari 1451 - december 1453. -- 1 deel
Betreft leningen.


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1208
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.2 Strafzaken
Dingtaal (processtukken) betreffende de verklaring van Jan Harperssoen, dat hij door Jan Dircxsoen de viskoper vals beschuldigd is van diefstal; met advies van de schepenbank van Leiden (hofvaart), 1448. -- 1 stuk


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1216
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.1 Civiele contentieuse zaken
Dading tussen Splinter Boudinz en zijn echtgenote Sanne, (1439); concept. -- 1 stuk


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1215
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.1 Civiele contentieuse zaken
Verklaringen inzake een geschil tussen Dirc Jansz en Dirc Pietersz over een vermiste akte van huwelijkse voorwaarden tussen wijlen Geraet Jansz en diens vrouw Dieuwer Dirc Pietersz dochter, z.d. (kort na 1438). -- 2 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!