LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1415 en 1425 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

5 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 982
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financi├źn en eigendommen
10.x Leningen (van derden)
omschrijving: Akte, waarbij de steden van Holland en Zeeland zich garant stellen voor de verplichtingen die de vijf grote steden van Holland op zich hebben genomen, 1416. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 86


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2671
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.o Winning en vervoer van turf
omschrijving: Contract tussen Gouda en Hendrik van Naaldw├┐k betreffende het delven van veen in de ambachten van Groensvoord en Peulyen, 1416. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 85


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2847-2850
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Akten betreffende de stichting van het Minderbroedersklooster, 1416 - 1419. -- 4 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 406
rubriek: 05 Verhouding tot verschillende autoriteiten, instellingen en steden
05.c Steden
omschrijving: Memorie van Gouda aan Leiden inzake de dagvaarding van twee poorters van Gouda door de baljuw van Zuid-Holland en de baljuw van Schoonhoven, ca. 1418. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2922
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.e Krimpenerwaard
omschrijving: Lijst van de rentebrieven die door de stad Gouda zijn verkocht ten behoeve van het herstel van de dijken van de Krimpenerwaard, 1423. -- 1 stuk