LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1714 en 1750 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

76 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2903
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.b Schieland
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens de aflossing van enige leningen, gesloten in 1714 - 1734. Afschriften. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2530
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Aanvullingen op het bovengenoemde gildenboek, 1714 - 1743. -- 1 deel
Bevat:
Voorin een alfabetische index op de gilden.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3463
rubriek: 22 Landszaken
22.b Staten van Holland en opvolgende besturen
omschrijving: Resoluties van de Staten van Holland, 1715, 2e druk. -- 1 band


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2299
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.j Familiegeld
omschrijving: Stukken betreffende de heffing van het familiegeld volgens de resolutie van de Staten van Holland van 19 april 1715, 1715 - 1717. -- 1 omslag
Zie ook inv.nr. 2322.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 715
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.1 Bloemendaal
omschrijving: Koopakte van het aandeel van de grafelijkheidsrekenkamer in de koren-, hennep- en smaltienden in Bloemendaal en de Korte Akkeren, met bijlagen, 1716. -- 3 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2300
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.j Familiegeld
omschrijving: Kohier van het familiegeld, 1716. -- 1 deel
Nadere toegang: NT 1753 (WWW)


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2301
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.j Familiegeld
omschrijving: Gaarder van het familiegeld, 1716. -- 1 deel
Bevat:
(bijgebonden) Lijsten van ontvangsten, 1716 en 1717.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2302
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.j Familiegeld
omschrijving: Lijsten van ontvangsten, 1716 en 1717. -- 1 deel
Zie ook inv.nr. 2301.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2966
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.f 's-Heer-Aartsberg en Bergambacht
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de schout, waarsluiden en gezworenen van Bergambacht wegens de herbouw van de hoge molen in 1717 - 1719. Authentiek afschrift. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 669-670
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.n Hoge Waddinxveense brug
omschrijving: Akten van transport van 1/12 resp. 1/6 aandeel in de Hoge Waddinxveense brug, 1718 en 1720. -- 2 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2195-2198
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van Huybert van Eyck als ontvanger van de 100e penning over 1718 - 1721. -- 4 delen


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3681
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Stukken betreffende de verbouwing van de Stadsdoelen, 1718 - 1722. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2896-2898
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.b Schieland
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens de verhoging van Schielands Hoge Zeedijk in 1718, gesloten 1720 - 1725; afschriften. -- 3 katerns


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 607
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.f Overige belastingen en retributies
omschrijving: Lijsten van ontvangen leges, 1718 maart-1735. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 848
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Akte van transport van een erf aan de vest bij de Tiendewegspoort, 1719. -- 1 charter
Bij de Stadsdoelen getrokken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 933
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.08 Land van Stein
omschrijving: Akte van transport van een huis genaamd de Vuilebras aan de IJsseldijk in de Willens, 1719. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1946
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Lijsten van rentebrieven toebehorende de Godshuizen te Gouda die krachtens resolutie van 17 januari 1719 zijn vrijgesteld van de 200e penning, 1732. -- 1 band


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3787
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.05 Archief van de beheerder van de burgemeesterskas
omschrijving: Bijlagen van de rekeningen, 1720 - 1724. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2784
rubriek:
17 Armenzorg
omschrijving: Balancen
Rekeningen van winst en verlies opgemaakt door de regenten van het Leprooshuis, 1721 - 1723 en 1727 - 1736. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2038
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.d 200e en 100e penning van het vermogen
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de 200e penning over 1722. -- 1 deel
Gesloten 1724 december 28


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5016
rubriek: 15 Politie, openbare orde, openbare veiligheid
15.e Brandweer, brandpreventie
omschrijving: Keure tegens het roocken van tabacq ...
Strafverordening op het roken van tabak op brandgevaarlijke plaatsen, februari 1723; gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 485
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.c Magistraat en vroedschap (tot 1795); gemeentebestuur (1795 - 1815)
omschrijving: Calendrier van de ordinaris besoignes daerop de heeren burgemeesteren te letten hebben
Gedrukt, ca. 1725. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2512
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.k Schuit- en wagenveren
omschrijving: Verordeningen, reglementen en tarieven van de beurtveren op Amsterdam, Antwerpen en Walcheren; gedrukt, 1725. -- 1 band


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2890
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.b Schieland
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens de versterking van de Wierikkerdijk in 1726, gesloten in 1727. Afschrift. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2948-2949
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.e Krimpenerwaard
omschrijving: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de vier kavelen wegens de dijkdoorbraak op 21 januari 1726; authentieke afschriften. -- 2 katerns


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5011
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Reglement voor de branders of ruw-stookers ...
Februari 1727; gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2482
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.h Sluizen en bruggen
omschrijving: Stukken betreffende de betaling van sluisgeld aan de Gouwsluis door de schippers van Gouda, 1727 - 1738. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4136
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
omschrijving: Borderellen bij de bovengenoemde rekeningen over de jaren 1728 - 1746. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4133
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
omschrijving: Borderellen tot de bovengenoemde rekeningen over de jaren 1728 - 1748. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2493
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Akte van transport van twee morgen weiland aan het Amsterdamse rijpad in de Steekterpolder onder Alfen, 1729. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 736
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.3 Gouderak
omschrijving: Stukken betreffende de verlei van de heerlijkheid, 1729 en 1738. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4138
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
omschrijving: Borderellen tot de bovengenoemde rekeningen over de jaren 1729 - 1748. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 622
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.h Waag en makelaardij
omschrijving: Stukken betreffende de onderhandelingen over de verkoop van de waag aan de stad. 1730. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2505
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Akte van transport van een partij land onder Reeuwijk aan de oostzijde van de Gouwe, zuidelijk begrensd door de scheikade van Reeuwijk, 1731. -- 1 charter


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2951
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.e Krimpenerwaard
omschrijving: Constitutie van ... de ambachtsheerlijkheid van Stolwijk
Gedrukt, 1731. -- 1 band
Geveild in 1731.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4035
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.08 Archief van de gecomitteerden van Gouda wegens de trekvaart en het jaagpad naar Amsterdam
omschrijving: Stukken betreffende de vernieuwing van de Rijnlandse sluis in de Aar, 1731. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 716
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.1 Bloemendaal
omschrijving: Stukken betreffende de verpachting van de tienden in Bloemendaal, 1732. -- 1 omslag
Gekocht in 1715.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2899-2901
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.b Schieland
omschrijving: Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens de verhoging van Schielands Hoge Zeedijk in 1731 en 1732, gesloten 1731 - 1733; afschriften. -- 3 katerns


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2416
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.e Scheepvaart
omschrijving: Stukken betreffende de moeilijkheden door Goudse schippers in de Zuidelijke Nederlanden ondervonden, 1731 - 1742. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1923
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.b Verponding
omschrijving: Kohier van het redres van de verponding, 1733. -- 1 deel
Opgemaakt ingevolge de resolutie van de Staten van Holland van 20 mei 1730


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 923
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.04 Bloemendaal
omschrijving: Koopakte en akte van transport van een strook land aan de oostzijde van de Kleiweg in de Oude Gouwe onder Bloemendaal, 1734. -- 1 charter en 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2675
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.o Winning en vervoer van turf
omschrijving: Akte van consent van de hoogheemraden van Rijnland tot vervening van land in Voshol, de Wonne, de Broekvelden en de Tempel, 1734. Authentiek afschrift van 1734. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2495
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.j Wegen en kaden
omschrijving: Akte van transport van twee morgen land in de polder Rietveld onder Alfen, met bijlagen, 1735 en 1736. -- 2 charters en 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4149
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.3 Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel
omschrijving: Keur op de visserij, vastgesteld door schout, ambachtsbewaarders en schepenen van Nieuwerkerk a/d IJssel in 1736. Gedrukt, 1736. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2304
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.k 100e en 200e penning van de ambten
omschrijving: Stukken betreffende de restitutie van een deel van het betaalde ambtgeld aan de baljuw mr. Willem van den Kerckhoven, 1737. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4038
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.08 Archief van de gecomitteerden van Gouda wegens de trekvaart en het jaagpad naar Amsterdam
omschrijving: Stukken betreffende de verwijding van de Hoge brug onder slag Boskoop, 1737. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2862
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.a Algemeen
omschrijving: Stukken betreffende de hoge waterstand van de Merwede, 1738. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 5707
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.k Schuit- en wagenveren
omschrijving: Bekendmaking van het stadsbestuur waarbij wordt bepaald dat na 19.30 uur geen goederen aangetekend via het schuitenveer op Amsterdam kunnen worden verzonden, 1739 april 20; gedrukt. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2483
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.h Sluizen en bruggen
omschrijving: Stukken betreffende de vernieuwing van de grote sluis te Muiden, 1739 - 1740. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2781
rubriek:
17 Armenzorg
omschrijving: Register van fundatiŽn ten gunste van het Oudemannenhuis, vervaardigd in 1739 en aangevuld tot 1742. -- 1 deel
Bevat:
Een inhoudsopgave.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 383
rubriek: 04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland
04.a Privileges
omschrijving: Authentiek uittreksel uit een resolutie van de Staten van Holland waarbij het stadsbestuur wordt toegestaan om de aanbrengers van de tuindieven bij medeplichtigheid straffeloosheid te beloven, 1742. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2458
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.g Aanleg en onderhoud van waterwegen
omschrijving: Verbaal van inspectie van een rijshoofd in het Swanegat op het eiland Fijenoord, 1742. Afschrift. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2461
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.g Aanleg en onderhoud van waterwegen
omschrijving: Verbaal van de wijdte van de sluizen en bruggen tussen de IJssel en de Gouwe, 1742. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2554
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.l Gilden, neringen en bedrijven
omschrijving: Ledenlijsten van het kleinschippersgilde, 1742, 1743 en z.d. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 924-925
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.04 Bloemendaal
omschrijving: Koopakte en akte van transport van een stuk land langs de Brugweg in Bloemendaal, 1743. -- 1 charter en 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2312
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.l Personele quotisatie
omschrijving: Stukken betreffende de vaststelling van het kohier van de personele quotisatie in Gouda, 1743. -- 1 dossier
Een exemplaar van dit kohier bevindt zich in GA Rotterdam (oorspr. collectie Meyners, nu oud-archief inv.nr. 4169).
Nadere toegang: NT 1758


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4084
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.09 Archief van de commissarissen van de waterschappen
27.09.4 4e kwartier (ten weste van de Haven, tussen Potterspoort en Zwaansgat)
omschrijving: Kohier van de aanslag wegens het diepgeld en de asraperij. 1745. -- 1 deel
In 1694 werd het recht om te baggeren en de asraperij aan het Weeshuis tegen vergoeding onttrokken en aan de Commissarissen van de waterschappen gegeven
Bevat:
Een alfabetische index op de voornamen van de contribuanten.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2352
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.a Markten
omschrijving: Memorie van de besognes van de commissarissen tot het houden van de paardenmarkt en de daaraan verbonden harddraverij, 1746. -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4120
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.10 Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel
27.10.2 Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel
omschrijving: Stukken betreffende de brandschouw, 1746 en 1747. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2313
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.l Personele quotisatie
omschrijving: Stukken betreffende de inning van een liberale gift, 1747. -- 1 pak


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 440-441
rubriek: 07 Functionarissen, personeel
07.a Algemeen
omschrijving: Stukken betreffende de begeving van ambten, 1749. -- 1 deel, 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2720.a
rubriek: 14 Militaire zaken
14.c Landsverdediging
omschrijving: Resoluties van de Staten van Holland betreffende de bewapening van de ingezetenen en het aannemen van waardgelders, 1747 - 1749. Met monsterrollen van waardgelders en lijsten van de schutters, 1747. -- 1 band


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2315
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.m Provisioneel middel
omschrijving: Lijsten van de opbrengst van het provisioneel middel, 1748 augustus 12 - oktober 29. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 3683
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.03 Archief van de fabricagemeesters
omschrijving: Stukken betreffende het zanden van de Hoge Schielandse zeedijk, 1748. -- 1 omslag


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 569
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.b Accijnzen
omschrijving: Gaderboek van de korenaccijns, 1748 augustus 20 - 1749. -- 1 deel
Netexemplaar


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2314
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.m Provisioneel middel
omschrijving: Notulen van de vergaderingen van de commissie tot vaststelling van de aanslagen in het provisioneel middel tot vervanging van de verpachte belastingen en stedelijke accijnzen, 1748 september 3 - 1749 juni. -- 1 katern
De burgemeesters waren met de inning belast. De stad ontving 4%, vanaf 1749 5%, van de opbrengst


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2721
rubriek: 14 Militaire zaken
14.c Landsverdediging
omschrijving: Stukken betreffende de verzorging van de vluchtelingen uit Bergen op Zoom en Staats-Vlaanderen, 1748 en 1749. -- 2 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4224
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.m Provisioneel middel
omschrijving: Memorie van doleantie
Bezwaarschrift van Jan Leendert Stolwijk uit Broek, Thuyl en 't Weegje, tegen de aanslag in de z.g. taux of provisioneel middel ter vervanging van de verpachte belastingen en accijnzen, 1749. Met formulieren van bezwaarschriften, 1749. -- 4 stukken


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 392-393
rubriek: 04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland
04.a Privileges
omschrijving: Inhoudsopgaven van het "houteboek", het "groot privilegieboek" en de secrete kast, 1749 en z.d. -- 2 katerns
Opgemaakt ter voorbereiding van de publicatie van de handvesten van Gouda, die niet heeft plaatsgevonden.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 628
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.j Boterhuis
omschrijving: Stukken betreffende het recht van de burgers-vetweiders om in het boterhuis te slachten, 1750. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2298
rubriek: 11 Bemoeiingen met 's lands financiŽn
11.h Zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld
omschrijving: Stukken betreffende de vergunning aan de kleine kramers in zout te Gouda om een halve zak zout ineens te mogen uitslaan, 1750. -- 1 dossier


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4203
rubriek: 27 Archieven van functionarissen en ambtenaren
27.12 Archief van de commissarissen van de vleeshal
omschrijving: Ingekomen stukken, 1750. -- 2 stukken


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 151
Klik hier voor de klassieke inventaris
Aantekening uit Simon van Leeuwen, "Batavia illustrata" betreffende Nicolaas van Cats en nakomelingen, ca. 1750. -- 1 stuk


MIDDEN-HOLLAND -- ac96 Collectie Kemper

inv.nr. 154
Klik hier voor de klassieke inventaris
Concept-convocatie van het stadsbestuur aan de vroedschapsleden Van Zeeberg, Suys, Dirk de Lange, Dekker en Quarles voor het bijwonen van twee belangrijke vroedschapsvergaderingen, 1750. -- 1 stuk


WADDINXVEEN -- ac40 Weeskamers 1540-1810

inv.nr. 59
rubriek: 2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN
2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)
Frans van der Stam, 1732. -- 1 stuk


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1089
rubriek: 3 Commissie-archieven inzake gemene middelen
3.2 Archief van schepenen-commissarissen
Criminele rol van schepenen-commissarissen, 16 april 1750 - 10 december 1750. -- 1 deel