LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1412 en 1439 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

17 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 364
rubriek: 04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland
04.a Privileges
omschrijving: Akte waarbij graaf Willem VI belooft het gerecht niet te zullen verpachten, en jaarlijks twee burgemeesters en zeven schepenen te zullen aanstellen, 1414. -- 1 charter (zegel - los en licht beschadigd; staart gelijmd)
Nadere toegang: regest nr. 78


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 982
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.x Leningen (van derden)
omschrijving: Akte, waarbij de steden van Holland en Zeeland zich garant stellen voor de verplichtingen die de vijf grote steden van Holland op zich hebben genomen, 1416. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 86


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2671
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.o Winning en vervoer van turf
omschrijving: Contract tussen Gouda en Hendrik van Naaldwˇk betreffende het delven van veen in de ambachten van Groensvoord en Peulyen, 1416. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 85


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 2847-2850
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Akten betreffende de stichting van het Minderbroedersklooster, 1416 - 1419. -- 4 charters


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 406
rubriek: 05 Verhouding tot verschillende autoriteiten, instellingen en steden
05.c Steden
omschrijving: Memorie van Gouda aan Leiden inzake de dagvaarding van twee poorters van Gouda door de baljuw van Zuid-Holland en de baljuw van Schoonhoven, ca. 1418. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2922
rubriek: 21 Waterstaatszaken
21.e Krimpenerwaard
omschrijving: Lijst van de rentebrieven die door de stad Gouda zijn verkocht ten behoeve van het herstel van de dijken van de Krimpenerwaard, 1423. -- 1 stuk


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 367
rubriek: 04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland
04.a Privileges
omschrijving: Akte waarbij hertog Filips de Goede belooft dat hij het gerecht van de stad niet tegen haar privileges zal verzetten, 1428. -- 1 charter (zegel; staart bijna los)
Nadere toegang: regest nr. 103


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2670
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.o Winning en vervoer van turf
omschrijving: Akte waarbij Jacoba, gravin van Holland, het bovengenoemde privilege bevestigt, 1428. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 100


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2686
rubriek: 14 Militaire zaken
14.a Schutterij
omschrijving: Akte waarbij Jacoba, gravin van Holland, de schutters van de voetboog te Gouda enige privilege's schenkt, 1428. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 99


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1108
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.y Beden en andere bijdragen aan de gewestelijke financiŽn
omschrijving: Akte, waarbij Filips, hertog van Bourgondie, terugbetaling van voorgeschoten gelden belooft, 1430. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 107


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1469
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.z Stadsrekeningen en de bijlagen daarvan
omschrijving: Kwitantie afgegeven door Johan van Uutkerc, ridder, kastelein en kapitein van Gouda, wegens de betaling van 150 gouden Bourgondische Philippusguldens die de stad als welkom- en speldegeld aan de hertogin van BourgondiŽ geschonken heeft, 1433. -- 1 stuk
Beschadigd.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nrs. 754-755
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.5 Land van Stein
omschrijving: Koopakte van de heerlijkheid van het land van Stein, 1438, met retroakte van 1434. -- 2 charters
Zie ook brief in inv.nr. 170.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 886
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.v Onroerende zaken
10.v.02 Gouda
omschrijving: Waarbrief van een huis in de Spieringstraat, 1436, met retroakte van 1435. -- 2 charters
Nadere toegang: regest nrs. 114 en 113


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1109
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.y Beden en andere bijdragen aan de gewestelijke financiŽn
omschrijving: Akte, waarbij Filips, hertog van Bourgondie, toestemming geeft om de reiskosten van de gedeputeerden van Gouda naar Engeland in rekening te brengen, 1438. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 122


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2851
rubriek:
19 Kerkelijke zaken
omschrijving: Akte waarbij George d'Ornos, bisschop van Vich, opdracht geeft tot hervorming van het Minderbroedersklooster te Gouda, 1439. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 123


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1216
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.3 Civiele zaken
2.2.3.1 Civiele contentieuse zaken
Dading tussen Splinter Boudinz en zijn echtgenote Sanne, (1439); concept. -- 1 stuk


GOUDA -- ac2 Oud-rechterlijk archief tot 1811

inv.nr. 1207
rubriek: 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2 Taken
2.2.2 Strafzaken
Getuigenverklaringen betreffende een vechtpartij tussen Hoeken en Kabeljauwen in de herberg van Aryaen Hugensoen op 5 januari 14.., z.d. (ca. 1430) -- 2 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!