LET OP: er wordt steeds een willekeurige periode gezocht. Klik op <F5> om de zoekopdracht te vernieuwen.

Voorbeeld van een zoekvraag: zoek alle inv.nrs. tussen 1475 en 1487 (uit een negental archieven in het Streekarchief Midden Holland te Gouda)

14 records gevonden
GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 181
rubriek: 01 Resoluties, notulen en bijbehorende stukken
01.a Het stadsbestuur tot 1795
01.a.3 Ingekomen en uitgaande stukken
omschrijving: Brief van het stadsbestuur van Gouda aan hertog Karel de Stoute, 1 juni 1475. -- 1 stuk
Als onbestelbaar teruggekomen. ---> VERMIST.


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 431
rubriek: 05 Verhouding tot verschillende autoriteiten, instellingen en steden
05.c Steden
omschrijving: Verklaring van de baljuw van Weesp betreffende de kwijting van de vordering van Symon Aelbrechtsoon op Gijs Cuper, 1476. -- 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 185


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2376
rubriek: 12 Handel, verkeer en nijverheid
12.d Stapel- en Maasrecht van Dordrecht
omschrijving: Contract van Gouda met Dordrecht betreffende de vrijstelling van Goudse poorters van het stapelrecht van Dordrecht, 1477. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 188


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 374
rubriek: 04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland
04.a Privileges
omschrijving: Akte waarbij aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en zijn vrouw Maria het privilege van 1477 betreffende de benoeming van de veertig raden herstellen, 1481. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 205


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 4213
rubriek: 04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland
04.a Privileges
omschrijving: Afschrift van de akte waarbij de aartshertogen Maximiliaan en Maria het privilege van 1477 betreffende de benoeming van de veertig raden herstellen. ca. midden 17e eeuw). -- 1 katern


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2861
rubriek:
20 Geschillen
omschrijving: Akte waarbij hertog Maximiliaan van Oostenrijk en zijn vrouw Maria de plaats gehad hebbende ongeregeldheden vergeven, 1478. -- 1 charter en 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 193


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 2701
rubriek: 14 Militaire zaken
14.a Schutterij
omschrijving: Akte waarbij Maximiliaan en Marie, hertogen van Oostenrijk, de schutterij vernieuwen, 1481. -- 1 charter
In 1951 van de Algemeen Rijksarchivaris in bruikleen ontvangen. De bijlage, een lijst van schutters, ontbreekt
Nadere toegang: regest nr. 204


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 1813
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.z Stadsrekeningen en de bijlagen daarvan
omschrijving: Rekening van inkomsten en uitgaven van Wouter Jansz wegens de wapening, 1483 juni 10 - ?. -- 1 deel
Afgehoord 1486 november 4


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 380
rubriek: 04 Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland
04.a Privileges
omschrijving: Akte waarbij aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en zijn zoon Filips de Schone de stadsvrijheid uitbreiden, 1484. Met bijbehorende kwitantie, 1484. -- 2 charters
Nadere toegang: regest nr. 211


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 614
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.h Waag en makelaardij
omschrijving: Contract met de rekenkamer van Holland over de pacht van het recht van de waag en de makelaardij, 1484. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 209


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 615
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.h Waag en makelaardij
omschrijving: Contract met de rekenkamer van Holland over het bouwen van een waaggebouw, 1484. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 210


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 762
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.5 Land van Stein
omschrijving: Akte, waarbij deken en kapittel van Oudmunster te Utrecht de ingezetenen van het land van Stein enige privileges geven, 1484. Authentiek afschrift, ca. 1484. -- 1 stuk
Nadere toegang: regest nr. 213


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 432
rubriek: 05 Verhouding tot verschillende autoriteiten, instellingen en steden
05.c Steden
omschrijving: Verklaringen (vidimussen) afgelegd door de stadsbesturen van Leiden en Gouda betreffende de berechting van de wederzijdse poorters ter zake van schulden, 1485. -- 1 charter (zegel)
Nadere toegang: regest nrs. 214 en 215


GOUDA -- ac1 Stadsbestuur (oud archief) tot 1815

inv.nr. 752
rubriek: 10 Beheer van de stedelijke financiŽn en eigendommen
10.u Heerlijkheden
10.u.4 Kalverenbroek
omschrijving: Akte, waarbij de landrente van de Nieuwenbroek en de Kalverenbroek wordt verminderd, 1486. -- 1 charter
Nadere toegang: regest nr. 217