999 -- Ouderkerk a/d IJssel -- Weeskamer

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Plaatsingslijst

1-(6). Weesboeken, 1558 - 1800 (hiaten). -- 7 delen

7. Testamenten, 23 augustus 1749 - 25 december 1794. -- 1 pak
Nadere toegang: NT 3221

8. Akten van uitsluiting 20 september 1774 - 30 mei 1789. -- 1 omslag
Nadere toegang: NT 3221

9. Akten van uitkoop, 11 februari 1765 - 28 april 1797. -- 1 omslag
Nadere toegang: NT 3221

10. Akten van assumptie en surrogatie en van voogdijstelling, 9 december 1764 - 16 januari 1792. -- 1 omslag
Nadere toegang: NT 3221

11. Akten bvan kwijting ten behoeve van voogden, 18 maart 1765. -- 1 omslag
Nadere toegang: NT 3221

12. Boedelrekeningen, 24 juni 1771 - 4 mei 1789. -- 1 omslag
Nadere toegang: NT 3221

13. Boedelinventarissen, 26 oktober 1767 - 30 maart 1793. -- 1 pak
Achter de inventaris ook akten van boedelscheiding.
Nadere toegang: NT 3221

13.1. Losse aantekeningen, 1763 - 1800. -- 1 omslag