957 -- Lekkerkerk -- Rechterlijk archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Plaatsingslijst

1. Notulen van baljuw en mansmannen, 1787 - 1800. -- 1 deel

2-5. Criminele rollen van de hoge vierschaar, 1686 - 1803. -- 4 delen

6. Verzoekschrift aan baljuw en mansmannen, 1781. -- 2 stukken
Nadere toegang: NT 3130

7. Testamenten gepasseerd voor het gerecht van Lekkerkerk en Zuidbroek, 1747 - 1809. -- 234 stukken
Nadere toegang: NT 3130

8. Ingekomen stukken bij het gerecht, 1748, 1795 - 1804. -- 54 stukken

9. Gedrukte aanschrijvingen van het departementaal bestuur van Holland en van de landdrost aan het gerecht, 1806 - 1811. -- 65 stukken

10-12. Civiele rollen van schout en heemraden, 1702 - 1811. -- 3 delen

13. Akte van insinuatie aan de baljuw als door het gerecht aangestelde curator, 1792. -- 1 stuk

14-23. Protocollen van opdrachten en rentebrieven, 1634 - 1811. -- 10 delen

24. Akten van opdracht en hypotheek, 1795 - 1811. -- 70 stukken

25-26. Akten van aangifte van verkoop van onroerende zaken, 1749 - 1810. -- 2 pakken

27. Register van openbare verkoop van onroerende zaken, 1747 - 1770. -- 1 deel

28. Akten van verkoop van onroerende zaken, 1733 - 1798, 1800 - 1810. -- 107 stukken

29. Register van openbare verkoop van onroerende zaken en aanbestedingen, 1723 - 1798. -- 1 deel

30. Register van openbare verkoop en verpachting van bomen, grasgewas enz., 1765 - 1793. -- 1 deel

31-32. Registers van openbare verkoop van roeronde goederen, 1747 - 1785. -- 2 delen

33. Akten van openbare verkoop van roerende zaken, 1790, 1797, 1809, 1810. -- 18 stukken

34-35. Registers van openbare verhuringen en bestedingen van ambachts- en kerkegoederen, 1754 - 1810. -- 2 delen

36. Akten van openbare verhuring en besteding, 1756, 1733, 1806 - 1811. -- 7 stukken

37-41. Inventarissen en rekeningen van nalatenschappen enz., 1696 - 1799. -- 5 dozen

42. Register van testamenten, akten van voogdij enz., 1747 - 1770. -- 1 deel

43. Register van verzoekschriften met de beschikkingen daarop, 1765 - 1811. -- 1 deel

44. Verzoekschriften met beschikkingen, 1700 - 1734. -- 30 stukken

45-47. Registers van allerhande akten, 1704 - 1766. -- 3 delen

48. Allerhande akten, 1710, 1762 - 1811. -- 127 stukken

49-50. Registers van aangifte voor het collateraal, 1747 - 1793. -- 2 delen

51. Akten verleden voor het gerecht, 1802 - 1809. -- 4 stukken
Afkomstig van notaris Arnoldus Montanus.

52. Akte van uitkoop van het weeskind Trijntje Cornelis uit de nalatenschap van haar moeder Grietje Oscamp, gesloten tussen haar voogden enerzijds en haar stiefvader Jan Karsbergen anderzijds, 1702; notarieel afschrift. -- 1 stuk