943 -- Lekkerkerk -- Arbeiders Harmonievereniging Excelsior / Fanfarevereniging Juliana

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

1 Excelsior


1-8. Kasboeken, augustus 1924 - maart 1967. -- 8 katerntjes

9-11. Contributieregisters, 1925 - 1967. -- 3 deeltjes

13-18. Kasstukken, 1955 - 1967. -- 6 omslagen

19. Begrotingen en rekeningen, 1955/1956 - 1966/1967. -- 1 omslag

12. Contributieregistertjes, reiskas / uniformfonds, 1958 - 1963. -- 7 katerntjes

20. Donateurslijst, 1958 - 1967. -- 1 katern

21. Lijst van Kunstlievende leden, z.d. -- 1 katern

2 Juliana


22. Lijst van donateurs en ereleden, z.d. -- 1 katern