903 -- Krimpen aan de Lek -- Oud-rechterlijk archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Plaatsingslijst

1. Formulieren van schepenakten, 17e eeuw. -- 1 omslag

2-6. Rechtboeken, 1621 - 1808. -- 5 delen

7. Conclusies, eisen, verklaringen enz, 18e en 19e eeuw. -- 18 stukken

8. Relazen van de gerechtsbode, 1798 - 1799. -- 13 stukken

9. Stukken betreffende insolvente en geabandonneerde boedels, 17e - 19e eeuw. -- 17 stukken

10-19. Registers van opdrachten enz., 1608 - 1810. -- 10 delen

20. Akten van opdracht, 1780 - 1783, 1805, 1808 - 1811. -- 36 stukken

21. Akten van aangifte van verkoop van onroerende zaken, 1810. -- 3 stukken

22-24. Registers van openbare verkoop van onroerende zaken, 1711 - 1806. -- 3 delen

25. Akten van openbare verkoop van onroerende zaken, 17e - 19e eeuw. -- 122 stukken

26-29. Registers van openbare verkoop van roerende zaken, 1703 - 1805. -- 4 delen

30. Akten van openbare verkoop van roerende zaken, 1613 - 1811. -- 114 stukken

31. Akten van verpachting van landerijen, tienden enz., 1661 - 1697, 1792 - 1809. -- 75 stukken

32-37. Registers van "wettelijcke instrumenten", bevattende testamenten, boedelscheidingen, taxaties, huwelijksvoorwaarden enz., gepasseerd voor schout en heemraden, 1582 - 1740 (hiaten). -- 6 delen

38. Testamenten, 1652 - 1811. -- 23 stukken
Hieruit zijn stukken overgebracht naar het archief van de weeskamer (ac 904).

39. Akten van boedelscheiding, 17e - 19e eeuw. -- 51 stukken

40. Allerhande akten, 17e - 19e eeuw. -- 1 pak
Bevat: a) Akten van vrijwillige condemnatie, 1786 en 1809. 2 stukken.
b) Attestaties, processtukken, 1623 - 1809. 20 stukken.
c) Akten van protest, 1809 en 1811. 2 stukken.
d) Verzoekschriften met daarop genomen beschikkingen en bijbehorende stukken, 1675 - 1711. 14 stukken.
e) Akten betreffende boedelafwikkeling (boedelscheiding, vertichting, repudiatie enz.), 1631 - 1811. 41 stukken.
f) Akten van borgtocht, 1781 - 1810. 13 stukken.
g) Akten van huwelijksvoorwaarden, 1671, 1809, 1810. 3 stukken.
h) Koopakte, akte van schenking, huurcontract, 1679, 1800, 1809. 3 stukken.
i) Volmachten en akten, waarbij volmachten worden herroepen, 1694 - 1810. 48 stukken.
j) Akten van schuldbekentenis, hypotheek enz., 1602 - 1811. 24 stukken.
k) Akten van taxatie, 1792 - 1806. 4 stukken.
l) Akten van voogdij, 1703 - 1811. 31 stukken.
m) Ontvangstbewijzen van akten, 1810. 3 stukken.
n) Varia (stukken waaruit het verband met Krimpen aan de Lek niet blijkt), 1645, 1649, 1763. 3 stukken.

41-42. Registers van verhoren, attestaties, verkoping van onroerende zaken enz., 1578 - 1594, 1675 - 1717 (hiaat).

43-44. Registers van testamenten, volmachten, enz., 1740 - 1779. -- 2 delen

45-46. Registers van aangifte en taxatie voor het collateraal, 1719 - 1810. -- 2 delen

47. Inventaris van een boedel, 1706. -- 1 stuk

48. Stukken die hebben gediend in civiele processen, 1803 - 1811. -- 1 omslag

49. Tekst van een verhoor, (ca. 1740). -- 1 stuk

50. Stukken betreffende de insolvente boedel van Huig Luiten, 1800. -- 1 omslag

51. Register van minuten van transportakten, attestaties, weesrekeningen enz., 1706 - 1714, 1717 - 1718, 1721 - 1723. -- 1 deel
Bevat: (voorin) Halfjaarlijkse staten van de 20e en 40e penning, 1664 - 1669.

52. Kwitanties wegens de vereffening van boedels, 1696 en z.d, -- 2 stukken

53. Vierschaarboek, 14 juni 1629 - 11 mei 1631. -- 1 katern.

54. Stukken betreffende de gelden berustende bij de in 1811 opgeheven rechtbank, 1808 - 1816. -- 1 omslag