805 -- Gouderak -- Ambachtsheerlijkheid 1663-1897

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Plaatsingslijst

samengesteld door C.R. Schoute (1998)

1-4. Akten van belening van de stad Gouda door de Staten van Holland met de ambachtsheerlijkheid Gouderak ten name van een "sterfman" (lid van de magistraat), 1663 - 1763. -- 4 charters

5. Koopakte van de ambachtsheerlijkheid Gouderak door de stad Gouda van de Staten van Holland, 5 maart 1663. -- 1 perkamenten bezegeld katern

6. Akte waarbij het dorp Gouderak aan de stad Gouda als nieuwe ambachtsheer een onlosmakelijke jaarlijkse rente van ƒ 25 geeft, 4 januari 1664. -- 1 charter

7. Kopie van inv.nr. 5, 19e eeuw. -- 1 stuk

8. Kopie van inv.nr. 6, 19e eeuw. -- 1 stuk

9-12. Stukken betreffende de verkoop van de heerlijkheid Gouderak, 1848. -- 4 omslagen

13-16. Brieven aan de nieuwe ambachtsheer, 1848, 1852.

17. Bijlage bij de gemeenterekening van Gouderak over 1849, artikel N 24, betreffende de betaling van ƒ 25 per jaar; kopie, 1998. -- 1 stuk

18. Lijst van stukken (inv.nrs. 1-16) aanwezig bij het overlijden (6 januari 1897) van Wilem Jaobus Fortuyn Drooglever, ambachtsheer van Gouderak en oud-notaris, 1897; kopie, 1998. -- 1 stuk