804 -- Gouderak -- IJsclub De IJssel


Plaatsingslijst

1-2. Notulen en jaarverslagen, met enkele ledenlijsten, 1900 - 1967. -- 2 delen

3. Ledenlijsten, z.d. en 1976. -- 1 deel

4. Koninklijk Besluit van erkenning van de vereniging, 20 november 1896 nr. 32. -- 1 stuk

5. Stukken betreffende het laten maken van een ijstent, 1893, met lijst van aandelen met jaren van uitlotingen, 1894 - 1906. -- 1 omslag

6. Vergunning van het waterschap Stolwijk c.a. om ijsbanen te maken in de boezem tot wederopzeggens toe, 1909. -- 1 stuk

7. Losse stukken, 1893 - 1949. -- 1 omslag

8. Kasboekje van inkomsten en uitgaven, 1940 - 1977. -- 1 deeltje