787 -- Berkenwoude -- Oud-rechterlijk archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Plaatsingslijst

1-3. Vierschaarboeken, 1569 - 1606. -- 3 delen
Fragmenten.

4-6. Civiele rollen, 1625 - 1811. -- 3 delen

7. Bijlagen bij de civiele rol, 1735 - 1810. -- 147 stukken

8-17. Protocollen van overdrachten en andere akten, 1625 - 1811. -- 10 delen

18-19. Registers van geregistreerde akten van transport enz., 1809 - 1813. -- 2 delen

20-21. Registers van openbare verkoop van onroerende zaken, 1741 - 1760.

22. Akten van openbare verkoop van onroerende zaken, 1729 - 1804. -- 175 stukken

23-25. Registers van openbare verkoop van roerende zaken, 1691 - 1811. -- 3 delen

26. Protocol van allerhande akten, 1750 - 1753. -- 1 deel

27. Protocol van allerhande akten, 1574 - 1589. -- 1 deel
Nadere toegang: NT 2323; met index

28-32. Allerhande akten, 1741 - 1810. -- 5 pakken

33-36. Registers van aangifte en taxatie voor het collateraal, 1660 - 1810. -- 4 delen

37. Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van het gerecht, 1752 - 1811. -- 67 stukken

38. Register van openbare verkoop van roerende zaken, 1714 - 1740. -- 1 deel

39. Allerhande akten, 1620, 1810. -- 2 stukken

40. Aanvragen en taxaties voor het collateraal, 1803 - 1808. -- 11 stukken

41. Overeenkomst aangegaan ten overstaan van schout en gezworenen, 1658. -- 1 stuk
Afkomstig van Jacobus Puttershouck, notaris te Gouda.

42. Akte van boedelschaiding, 1693; minuut. -- 1 stuk

43. Reglement voor de civiele rechtbank, 1805. -- 1 stuk