760 -- Bergambacht -- Lofstem

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Inventaris

samengesteld door Janneke van der Klis (2002)

1 Algemeen


1.1 Notulen en vergaderstukken


17-21. Notulen, onderscheiden in leden-, jaar- en bestuursvergaderingen, 1933 - 2002. -- 5 delen

3. Agenda's voor jaar-, leden- en bestuursvergaderingen, 1986 - 2001. -- 1 omslag

1.2 Correspondentie


4-6. Ingekomen en afschriften van uitgegane stukken, 1933 - 2001. -- 3 pakken

1.3 Verslagen, periodieken


8. Jaarverslagen, 1945 - 1989. -- 1 omslag

10. Nieuwsbrieven van de zangvereniging, 1995 - 2001. -- 1 omslag

2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.1 Organisatie


2. Stukken betreffende het bestuur, de dirigent en leden(administratie), 1988 - 2001. -- 1 omslag

11. Reglement voor de "zangvereeniging" en statuten van de "Bond van Christelijke zang- en oratoriumvereenigingen in Nederland", 1932, 1933, 1937 en 1944. -- 4 stukken

2.2 Financiën


1. Jaarrekeningen en begrotingen, 1979 - 2000. -- 1 omslag

9. Contributieboekjes, 1955 - 1981. -- 4 delen

12-16. Kasboeken van inkomsten en uitgaven, inclusief enkele jaarrekeningen, 1933 - 1992. -- 4 delen, 1 omslag

2.3 Aktiviteiten


7. Bladmuziek van diverse zangstukken, z.d. -- 1 pak

10. Programmaboekjes en liturgieën voor uitvoeringen en concerten, 1933 - 2001. -- 1 pak

3 Documentatie


1-2. Krantenknipsels, liedjes t.b.v. feestelijkheden, foto's etc., 1991 - 2001. -- 2 omslagen

D03. Teksten van feestliederen en koorstukken, geen bladmuziek, ca. 1980 - 2000. -- 1 omslag

D04. Index op alle liederen van de zangvereniging, op het repertoire, z.d. -- 1 omslag

D05. Affiches en aankondigingen van uitvoeringen, ca. 1958 - 1993. -- 1 omslag

D06. Receptieboek ter gelegenjeid van het 40-jarig bestaan van de zangvereniging, 1973. -- 1 deel

D07. Receptieboek ter gelegenjeid van het 50-jarig bestaan van de zangvereniging, 1983. -- 1 deel

D08. Fotoboek ter gelegenjeid van het 60-jarig bestaan van de zangvereniging, 1993. -- 1 deel

D09. Handboek KCZB, 1994. -- 1 stuk

D11. Afleveringen van de tijdschriften 'Vocaal' en 'Zing', 2000 en 2001. -- 1 omslag

D12. Rouw-, trouw- en geboortekaarten etc., ca. 1949 - 1998. -- 1 omslag