712 -- Ammerstol -- Oud-rechterlijk archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

1 Civiele rechtspraak


1-5. Civiele rol, 1578 - 1810. -- 5 delen
Bevat: Rekeningen van burgemeesters, eden van burgemeesters en sohepenen en lijsten van burgemeesters en sohepenen.

6. Civiele processtukken, 1593 - 1765 en z.d. (voornamelijk 17e eeuw). -- 1 pak
Nadere toegang: NT 2114

2 Vrijwillige rechtspraak


16. Minuutakten van openbare verkoop van onroerende zaken, 1597 - 1621, 1742 - 1811. -- 1 omslag
Nadere toegang: NT 2118

7-11. Protocollen van overdrachten en schuldbekentenissen, 1604 - 1808. -- 5 delen

12. Minuutakten van transport en hypotheek, 1612, 1618, 1663, 1769, 1808 - 1811. -- 1 omslag
Nadere toegang: NT 2117

18. Minuutakten van boedelscheiding, volmacht ad lites, voogdij, repudiatie, akkoord, borgtocht enz., 1650 - 1810. -- 1 omslag
Nadere toegang: NT 2118

19. Minuutakten van testamenten, 1654 - 1810. -- 1 omslag
Nadere toegang: NT 2119

20. Aantekeningen betreffende een perceel land, z.d. -- 2 stukken
Nadere toegang: NT 2119

13. Protocol van openbare verkoop van roerende en onroerende zaken, van aangifte van verkoop van onroerende zaken en van aangifte en taxatie voor het collateraal, 1736 - 1762. -- 1 deel
Nadere toegang: NT 2117

21. Voorwaarden voor de verpachting van percelen rijsgewas ten overstaan van schout en schepenen, 1741 - 1753. -- 1 omslag
Nadere toegang: NT 2119

17. Voorwaarden voor de openbare verpachting van grienden, 1746 - 1810. -- 1 omslag
Bevat: Stuk betreffende de verpachting van een portie "salmvisscherij de Snackert".
Nadere toegang: NT 2118

15. Minuutakten van openbare verkoop van roerende zaken, 1761 - 1811. -- 1 omslag
Nadere toegang: NT 2117

14. Protocol van openbare verkoop van roerende zaken, 1762 - 1807. -- 1 deel
Nadere toegang: NT 2117

3 Beheer van nalatenschappen


24. Stukken betreffende nalatenschappen, 1625 - 1663. -- 1 omslag
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Gedeeltelijk vervilt.)
Nadere toegang: NT 2120

22-23. Inventarissen, rekeningen van nalatenschappen en akten van boedelscheiding, met bijlagen, 1674 - 1809. -- 2 pakken

4 Gemenelandsmiddelen (gewestelijke belastingen)


30. Verzoekschrift aan Gecommitteerde Raden van Holland door erfgenamen van Bastiaan Ariensz en Maartje Jans betreffende het opbrengen van de 40e penning, 1664; afschrift. -- 1 stuk
Nadere toegang: NT 2121

28. Stukken betreffende de taxatie voor het collateraal van de boedel van Crijntgen Ariana Sanen, 1665. -- 2 stukken
Nadere toegang: NT 2121

29. Dagvaarding door de deurwaarder van de gemene middelen, 1666. -- 2 stukken
Nadere toegang: NT 2121

25-26. Registers van aangifte en taxatie voor het collateraal, 1668 - 1811. -- 2 delen
Voor de jaren 1736 - 1762 zie inv.nr. 13.

31. Memorie van taxatie voor het collateraal van de door Cornelia de Casembroot, weduwe van Johan Bernhved van Duderberg, nagelaten goederen in Zuid-Holland, 1729. -- 1 stuk
Nadere toegang: NT 2121

27. Minuutakte van aangifte van verkoop van onroerende zaken gepasseerd ter secretarie van Ammerstol en Bergambacht, 1751. -- 1 stuk
Nadere toegang: NT 2121

5 Huishoudelijke zaken


32. Uittreksel uit het register van schepenvonnissen "der stede van Ammers", 1561. -- 1 stuk
Vonnissen betreffende drinkschulden.
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Zwak wegens vochtschade; ontzuren en aanvezelen.)
Nadere toegang: NT 2121

33. Afschriften van allerhande akten, 1561 - 1747. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak.)
Nadere toegang: NT 2121

34. Onderhandse akte van verkoop van een stuk land, 1604. -- 1 stuk
Nadere toegang: NT 2121

39. Brieven ingekomen bij schout of schout en gerecht, 1625, 1706 en z.d. -- 1 omslag
Nadere toegang: NT 2121

35. Onderhandse akte van machtiging tot het overdragen van land, 1660. -- 1 stuk
Nadere toegang: NT 2121

42. Stukken betreffendo het terugvorderen van registers, die nog onder de gewezen schout Cornelis van Stavoren berustten, 1666. -- 1 omslag
Nadere toegang: NT 2121

40. Brieven van dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard ingekomen bij schout en gerecht, 1672, 1696. -- 2 stukken
Nadere toegang: NT 2121

36. Verklaring betreffende het beroepen van een predikant, 1705; minuut. -- 1 stuk
Nadere toegang: NT 2121

38. Beschikking van schepenen van Schoonhoven op een verzoekschrift van Teunis Jansz Niesteegh om geen executie te doen op de goederen, die hij buiten zijn moeder bezit, 1717. -- 1 stuk
Nadere toegang: NT 2121

37. Hypotheekakte op een huis en land, 1736. -- 1 stuk (perkament)
Tekstverlies. Gecancelleerd.
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Zeer zwak wegens vochtschade.)
Nadere toegang: NT 2121

41. Ingekomen gedrukte circulaires van hogerhand, 1800 - 1810. -- 1 omslag
Nadere toegang: NT 2121