706 -- Ammerstol -- Kamer van Arbeid voor het visschersbedrijf

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Plaatsingslijst

samengesteld door A.A. Mietes (1991)

1. Instellingsbesluit, 1899, en huishoudelijk reglement, 1900 en 1907. -- 3 stukken

2. Besluiten gepubliceerd in het Staatsblad betreffende de taak van kamers van arbeid, 1898 - 1919. -- 1 omslag

3. Notulen van de vergaderingen van het bestuur, 1900 - 1910. -- 1 deel

4-6. Notulen van de algemenen vergaderingen, 1900 - 1922. -- 3 delen

7. Presentielijsten, 1900 - 1922. -- 3 katernen

8. Agenda van ingekomen stukken, 1900 - 1923. -- 1 deel

9-32. Ingekomen stukken, 1900 - 1923. -- 24 omslagen

35-55. Maand-, kwartaal- en jaarverslagen van de toestand van de bedrijven en de arbeidsmarkt en van het werk van de kamer, 1902 - 1922. -- 21 omslagen