1147 -- Ammerstol -- Nationaal Crisiscomité

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door Bert van der Saag (2007)

1 Correspondentie


2. Correspondentie met leverancier D. Trijbits te Rotterdam, 1933. -- 2 stukken

1. Ingekomen verzoeken om ondersteuning, z.d. -- 4 stukken
Van een stuk ontbreekt de rechterhelft.

2 Overzichten van verstrekte steun


3. Staten van verstrekte steun in natura (steunverlening B) op 29 december 1939 en 24 februari 1940; minuten. Met een staat van voor steun in aanmerking komende personen, 1941. -- 3 stukken

3 Financieel beheer


9-12. Bijlagen bij de kasboeken, 1933 - 1942. -- 4 omslagen

5-8. Kasboeken, 1935 - 1942. -- 4 deeltjes

4. Jaarrekening van inkomsten en uitgaven over 1940; doorslag. -- 1 stuk

13. Verklaringen van kascontrole door het Verificatiebureau van de VNG; authentieke afschriften, 1942. -- 2 stukken