1122 -- Vlist -- Weeskamer van Vlist en Bonrepas

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Plaatsingslijst

1. Weesboek, 30 april 1690 - 30 oktober 1800. -- 1 deel
Bevat: Tussenin een enkele akte van indemniteit, aan het slot nog enkele tot 16 maart 1803. Weesboedelrekeningen.

2. Verzoekschriften van schout en gerecht in hun hoedanigheid van weesmeesters en oppervoogden, ten dele met de bijbehorende beschikkingen, 1797 - 1806. -- 1 omslag