Plaatsingslijst hinderwetvergunningen WADDINXVEEN 1916 - 1935
in volgorde van de adresgegevens

Beheerscode ac 86


Samengesteld door J.A. de Jong (1993)
Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2006 Streekarchief MIDDEN-HOLLAND (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 30-01-2006
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

32. ADRES ONBEKEND
Kad. G 1465 (oud kad. G 290)
Uitbreiden van een steenkolengasfabriek door het plaatsen van een watergasinstallatie, gedreven door een stoommachine van 6 PK.
Aanvrager: Gemeentebestuur Waddinxveen (gemeentelijke gasfabriek)
Architect: A.J. Zegveld, Rijswijk
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

36. ADRES ONBEKEND
Districtshoofd der arbeidsinspectie wijst erop, dat de smederij van G. Vis niet voldoet aan de voorwaarden vermeld bij de vergunning en verwijst naar A. Verhoeff, die een aanvraag om vergunning ingevolge de hinderwet heeft ingediend, maar wiens smederij evenmin aan de daaraan te stellen voorwaarden voldoet.
Zie inv.nr. 3 en ac 35 inv.nr. 1387 nr. 202.
Aanvrager: G. Vis, smid

60. ADRES ONBEKEND
Verbouwing van een boerderij tot gemeenschappelijke zuivelinrichting en plaatsing van een elektromotor.
Vergunning niet verleend
Aanvrager: Een tiental landbouwers

61. ADRES ONBEKEND
Kad. G 1301 (oud kad. B 2625)
Uitbreiding van betonfabriek door plaatsing van een ruwe-oliemotor van 50 PK, voor de aandrijving van bestaande dynamo's, pompen en betonmolens, voor de productie van diverse betonartikelen.
Aanvrager: H.J. Jongenburger, metselaar en fabrikant van betonwaren
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

80. ADRES ONBEKEND
Vraag aan Arbeidsinspectie of voor een verplaatsbare benzinemotor voor het dorsen, karnen, bieten snijden en andere bezigheden ten behoeve van het landbouwbedrijf een vergunning aangevraagd dient te worden.
Aanvrager: Een landbouwer

84. ADRES ONBEKEND
Kad. D 1106
Oprichten van een inrichting voor houtbewerking.
Aanvrager: F.W. de Bas Mzn. en A. Burger Lzn., houtdraaiers
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

114. ADRES ONBEKEND
Kad. C 1814
Uitbreiden van gemeente-gasfabriek door bijplaatsing van een exhauster, gedreven door een gasmotor van 6 PK en een gashouder met een effectieve inhoud van 2000 m3.
Stukken teruggezonden naar Gedeputeerde Staten.
Aanvrager: Gemeentebestuur Waddinxveen (gemeentelijke gasfabriek)

127. ADRES ONBEKEND
Kad. D 1056
Uitbreiden meubelfabriek door bijplaatsing bij de bestaande machines (met een gezamenlijke sterkte van 28 PK), van een elektromotor van 3 PK, voor de aandrijving van een vlakbank.
Aanvrager: Firma A. van de Loo en Zonen
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

130. ADRES ONBEKEND
Oprichting slachterij (slagerswinkel en slachtplaats).
Slachterij (slagerswinkel en werkplaats) voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen, maar zodra hieraan voldaan wordt, bestaan bij Burgemeester en Wethouders geen bezwaren meer om de zaak te openen. Zie inv.nr. 129.
Aanvrager: G. Bikker

132. ADRES ONBEKEND
Kad. F 1529
Uitbreiding meubelfabriek door bijplaatsing van een elektromotor van 3 PK, voor de aandrijving van een pennenmachine.
Aanvrager: C. Stolker jr.
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

144. ADRES ONBEKEND
Kad. F 1758
Uitbreiden van een speelgoedfabriek door plaatsing van een ruwoliemotor van 25 PK, ter vervanging van een zuiggasmotor, voor de aandrijving van diverse houtbewerkingsmachines.
Aanvrager: G. Okkerse, speelgoedfabrikant
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

145. ADRES ONBEKEND
Kad. F 1200
Oprichten van een meubelfabriek door het in een daartoe op te richten gebouw plaatsen van een elektromotor van 3 PK voor de aandrijving van een vandiktemachine, twee elektromotoren van van respectievelijk 2 en 3 PK voor de aandrijving van twee lintzaagmachines, een elektromotor van 3 PK voor de aandrijving van een fraismachine, een elektromotor va 2 PK voor de aandrijving van een vlakmachine, een elektromotor van 2,3 PK voor de aandrijving van een pennenmachine, een elektromotor van 1 PK voor de aandrijving van een slijpsteen, een elektromotor van 1 PK voor de aandrijving van een boormachine en een boormachine met een ingebouwde elektromotor van 1 PK (9 elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 18,3 PK).
Aanvrager: C. Stolker jr., meubelfabrikant
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

163. ADRES ONBEKEND
Kad. G 1485 (oud kad. G 2029)
Oprichten van een botermelangeerinrichting met twee elektromotoren van respektievelijk 8 en 3 PK voor de aandrijving van een meng- en kneedmachine en een verdeelmachine.
Aanvrager: H.J. de Rooij, boterhandel
Architect: P.D. Stuurman
Aantal tekeningbladen: 2 (1 papier, 1 blauwdruk)

164. ADRES ONBEKEND
Kad. D 1273
Plaatsen van verschillende machines met elektrische motoren (totaal 94½ PK) voor de fabrikatie van meubelen, nl. een afkortzaag met direct gekoppelde motor van 4 PK, 1 cirkelzaag (motor 10 PK), 1 vlakschaaf (motor 3 PK), vlakschaafmotoren (7½ en 3 PK), cabinetzaag (motor 4 PK), lintzaag (motor 4 PK), fineerzaag (motor 4 PK), kettingsteek (motoren 2 en 1 PK), bovenfrais (motor 2 PK), fraismachine (motor 2 PK), vandikteschaaf (motor 15 PK), schraapmachine (motor 10 PK), zwaluwstaart (motor 2½ PK), lintzaag (motor 4 PK), beitelslijpmachine met 1 afkortzaag (motor 4 PK) en kleine machines (totaal 10 PK).
Aanvrager: N.V. Fabrieken "Waddinxveen" (tot vervaardiging van Woning-, Kantoor- en Schoolmeubelen), v/h A. Kempkes en Co.
Architect: P.D. Stuurman
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

171. ADRES ONBEKEND
Kad. D 1297 (oud kad. D 1105)
Uitbreiden fabriek door oprichting van een asfaltpapierfabriek met een elektromotor van 3 PK voor de aandrijving van machines voor het maken van asfaltpapier.
Aanvrager: N.V. Papierfabriek "De Schoone Haas"
Architect: P.D. Stuurman
Aantal tekeningbladen: 1 (witdruk)

175. ADRES ONBEKEND
Kad. B 2872
Uitbreiden bemalingsinrichting door vervanging van de bestaande stoommachine door een dieselmotor van 100 PK en een elektromotor van 200 PK met een hulpmotor van 5 PK.
Aanvrager: Bestuur van de polders Achterof en de Putte

186. ADRES ONBEKEND
Kad. Hazerswoude: D 810, 811
Oprichten van een vuilnisbewaarplaats.
Aanvrager: Burgemeester en wethouders van Boskoop

188. ADRES ONBEKEND
Kad. Gouda H 1238
Kennisgeving door het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland van een vergunningaanvraag tot het oprichten van een werkplaats en oliebergplaats op het zuidwestelijk deel van het stationsemplacement van Gouda.
Aanvrager: N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen

191. ADRES ONBEKEND
Het in voorraad hebben van benzine.
Aanvrager: Verschillende landbouwers, o.a. D. Mansfelder, J. de Ron en C. Uithol, brandstoffenhandel "Plashoeve" van J. van Leeuwen, de firma G. Okkerse, fabrikant van kinderspeelgoed en huishoudelijke artikelen

192. ADRES ONBEKEND
Kad. B 3000
Uitbreiding van bakkerij door bijplaatsing van een heetwateroven op bestaande fundering, voor het bakken van brood, koek en banket; met een deeg- en spijswalsmachine, gedreven door een elektromotor van 2 PK.
Aanvrager: Coöperatieve Verbruiks- en Productievereniging "Ons Voordeel" U.A.
Architect: C.N. Verheul
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

93. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: A 101)
Kad. B 1820
Oprichten van een fabriek tot het vervaardigen van cementdakpannen, gedreven door een ruwoliemotor van 1½ PK.
Aanvrager: L. Roggeveen en Zoon, metselaars
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

5. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: A 107)
Kad. B 2766
Oprichten van een slagerij (slachterij, "slachtplaats met wagenschuur").
Aanvrager: G.K. van Tilburg, slager
Aantal tekeningbladen: 1 (witdruk)

74. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: A 11)
Melding van de Arbeidsinspectie dat zonder vergunning de zuivelfabriek van G. Kool is uitgebreid met een nieuw lokaal en dat er een elektromotor van 1½ PK geplaatst is ter vervanging van een gasmotor van 3 PK.
Zie ook inv.nr. 77.
Aanvrager: (G. Kool)

46. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: A 147)
Kad. B 2803
Oprichten van een timmerbedrijf met een petroleummotor.
Aanvrager: J. Reijm

37. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: A 147, Dorp)
Kad. B 2803
Oprichten van een timmerbedrijf met een petroleummotor.
Voor vergunningverlening zie inv.nr. 46.
Aanvrager: J. Reijm, timmerman
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

44. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: A 152)
Kad. B 2238
Aanbouw aan een bakkerij en oprichten van een heteluchtoven.
Aanvrager: D. Huizer, broodbakker
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

9. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: A 160, Dorp)
Kad. B 2485
Oprichten van een slachterij in een schuur.
Aanvrager: C. Wensveen, slager; eigenaar: A. de Lange, graanhandelaar
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

68. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: A 22)
Kad. B 2916
Oprichting van een slachterij met elektromotor.
Aanvrager: H. Storre, slager

18. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: A 41)
Kad. D 50
Plaatsen en in werking stellen van een gasmotor voor de aandrijving van een op te richten zuivelinrichting.
Aanvrager: G. Kool, melkslijter
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

77. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: A 45)
Kad. D 814
Oprichten van een zuivelinrichting, gedreven door een elektromotor van 1½ PK.
Aanvrager: G. Kool
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

146. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: A 68)
Kad. B 2423
Het in gebruik nemen van een benzinetankwagentje van ca. 230 liter.
Aanvrager: N.V. Bataafsche Import Maatschappij; t.b.v. de firma Bongers & v/d Berg
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

187. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: aan het in aanleg zijnde verbindingskanaal tussen de Hollandsche IJssel en de Gouwe, nabij de IJssel)
Kad. Gouda: F 1660, Moordrecht: B 1184, 1185, 1189
Kennisgeving door B&W van Gouda van een vergunningaanvraag tot het oprichten van een boezemgemaal en plaatsing daarin van drie stuks 6 cylinder compressorloze trunckzuigermotoren van 350 EPK, een benzinemotor van 10 PK, een elektromotor van ½ PK, drie elektromotoren van 8 PK, drie elektromotoren van 4 (of 3) PK, voor het aandrijven van pompen en machines alsmede drie olietanks.
De Gemeente Waddinxveen is eigenaresse van perceel gemeente Gouda F 1491
Aanvrager: Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland te Leiden

190. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: achter de betonfabiek "Cornic")
Kad. G 1301
Oprichten van een vetsmelterij waar gesmolten wordt in een door cokes verwarmde ketel (waterfornuis), annex een vetmaalderij en -mengerij met twee mengmachines, gedreven door twee elektromotoren van respectievelijk 5 en 10 PK.
Fabrieksgebouw en -terrein zijn eigendom van de N.V. betonfabriek "Cornic".
Aanvrager: H.J. de Rooij, groothandelaar in margarine en natuurboter
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

172. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: Alphenerwetering)
Kad. B 3203
Uitbreiding van fabriek voor houtbewerking door het plaatsen van machines, gedreven door elektromotoren met een gezamenlijk vermogen vanm 23 PK, nl een vlakbank aangedreven door een elektromotor van 3 PK, een cirkelzaagbank aangedreven door een elektromotor van 5 PK, een vandiktebank aangedreven door een elektromotor van 5 PK, een fraisbank aangedreven door een elektromotor van 5 PK, een pennenbank aangedreven door een elektromotor van 2 PK, een kettingfraisbank aangedreven door een elektromotor van 2 PK, een boorbank met slijpmachine aangedreven door een elektromotor van 1 PK.
Op de tekening wordt de boorbank met slijpmachine aangedreven door een elektromotor van 2 PK (i.p.v. 1 PK), zodat het totale vermogen 24 PK wordt.
Aanvrager: Firma Ende & Verheul
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

103. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: Bloemendaal, J 14 bis a)
Kad. G 1209
Oprichten van een melangeerinrichting, met een boterwals en een stukkenmachine, gedreven door een elektromotor van 2 PK, voor de bereiding van margarine.
Aanvrager: Firma H.J. & M. de Rooy, boter- en kaashandel
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

45. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: C 14)
Kad. B 2891 (oud kad. B 1004)
Uitbreiden van een meubelfabriek door bijplaatsing van een stoomketel van 6 atm.
Aanvrager: N.V. Fabrieken "Waddinxveen" tot vervaardiging van woning-, kantoor- en schoolmeubelen, voorheen A. Kempkes en Co.
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

6. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: D 18)
Kad. D 140, 529, 570
Oprichten van een smederij (grof-, hoef- en kachelsmederij, rijwiel- en schaatsenfabriek) met een gasmotor van 6 - 8 PK ten behoeve van draaibanken, slijpstenen, boormachines, e.d.
Aanvrager: Firma Gebrs. de Rooy
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

27. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: D 246)
Kad. F 1701
Oprichten van een houtdraaierij met een zuiggasmotor.
Aanvrager: A. Noorlander, houtdraaier
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

35. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: D 275)
Kad. F 1120
Uitbreiding bakkerij door plaatsing van een heteluchtoven voor de bereiding van brood, beschuit en koek.
Aanvrager: K. Broer, broodbakker
Architect: A. Koerts jr.
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

11. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: E 90, aan de Gouwe)
Melding van de hoofdinspecteur van den Arbeid in het district Utrecht dat fabriek is uitgebreid.
Aanvrager: Firma J. v.d. Berg & Zoon (Nederlandse Fabriek van Molenbouw)

41. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: F 18)
Kad. D 960
Oprichten van een koper- en blikslagerij en loodgieterij met galvaniseerinrichting.
Aanvrager: Firma H. Glasbeek en Zonen, (machinale smederij, lood- en zinkwerkers, ijzerhandel, rijwielhandel, aanleg van gas- en waterleiding)
Aantal tekeningbladen: 3 (papier)

43. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: F 210)
Kad. F 1501
Oprichten van een houtdraaierij met een electromotor van 3 PK.
Aanvrager: K. van der Ben
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

96. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: F 339, Broek)
Kad. F 1755
Oprichten van een inrichting voor machinale houtbewerking, aangedreven door een elektromotor van 4 PK, een elektromotor van 3 PK, een elektromotor van 2½ PK, twee elektromotoren van 2 PK, een elektromotor va 1 PK en een elektromotor van 0,2 PK (totaal 14,7 PK).
Aanvrager: H.A. van Berkesteijn, meubelfabrikant
Architect: K. Koerts
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

122. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: F 351)
Kad. F 1748 (oud kad. F 351)
Oprichten van een houtdraaierij en plaatsing van drie elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 4½ PK voor de aandrijving van diverse houtbewerkingsmachines, o.a. zagen, draaien, enz.
Aanvrager: A. Tiele, houtdraaier
Aantal tekeningbladen: 1 (linnen)

42. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: F 83)
Kad. D 840
Oprichten van een kinderspeelgoedfabriek met een electromotor van 2 PK, voor het aandrijven van een lintzaag en een schaafmachine, voor het vervaardigen van kinderspeelgoed in een in aanbouw zijnde werk- en bergplaats.
Aanvrager: A. Kleiweg
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

81. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: G 101, 3e Blok)
Kad. C 936
In werking brengen van een verplaatsbare benzinemotor van 2½ PK, voor de aandrijving van een karnmachine, een kleine dorsmachine en een veevoedersnijder.
Aanvrager: C. Houdijk, landbouwer
Architect: F. Compeer, timmerman
Aantal tekeningbladen: 2 (papier)

8. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: G 22, Noordelijke Dwarsweg)
Kad. C 824
Plaatsen en in werking stellen van een gasmotor in een varkensschuur voor de aandrijving van landbouwwerktuigen (o.a. dorsmachine en karnmolen).
Aanvrager: J. van Leeuwen, landbouwer. Grondeigenaar: W.G. van der Boor
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

108. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: gemaal aan de Gouwe, H 1)
Kad. G 1189
Uitbreiden bemalingsinrichting polder Middelburg, door vervanging van de bestaande stoommachine door een ruw-oliemotor.
Aanvrager: Bestuur van de polder Middelburg

7. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: Gouwe)
Vrijstelling art. 99 veiligheidsbesluit 1916.
Aanvrager: N.V. Waddinxveense Kurkwarenfabriek, voorheen L. Vermeulen en Co.

138. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: Gouwe)
Kad. B 2547, 2548, 3024
Oprichten van een graanmalerij door het plaatsen van elektromotoren van 30, 6 en 3 PK (totaal 39 PK), voor de aandrijving van een maalstoel, een elevator, een koekenbreker en een mengmachine.
Aanvrager: J.C.P. Janmaat (Gouda)
Architect: P.D. Stuurman
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

110. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: H 72)
Kad. G 1500
Uitbreiden bemalingsinrichting door het vervangen van de bestaande stoommachines door twee elektromotoren van elk 60 PK.
Aanvrager: Bestuur van de polder Bloemendaal

71. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: H 76, Jaagpad)
Kad. G 458
Plaatsen van een benzinemotor van 1½ PK, voor de aandrijving van een karnmachine.
Aanvrager: A.W. Moons, bouwman
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

40. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: H 84)
Kad. G 1510
Oprichten van een zuivelinrichting met een benzinemotor van 2 PK.
Aanvrager: G.A. Graveland, landbouwer; (eigenaar: J. van der Torren Korszoon, zonder beroep)
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

3. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: het Oude Dorp)
Kad. B 2677
Plaatsen en in werking stellen van een petroleummotor van 3 PK voor de aandrijving van verschillende machines voor ijzerbewerking.
Aanvrager: G. Vis, smid
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

12. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: Jaagpad)
Kad. G 1479
Uitbreiden van fabriek door het bijbouwen van een gebouw voor bankwerkerij, ijzerdraaierij en smederij; de machines worden aangedreven door een bestaande stoommachine van 35 PK.
Aanvrager: Nederlandsche Fabriek voor Molenbouw van M. van den Berg
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

16. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: Jaagpad)
Kad. G 1479
Plaatsing en in werking stelling van een zuiggasmotor van 33 PK met gasinstallatie, ter vervanging van de bestaande stoommachine van 35 PK, voor de aandrijving van 8 houtbewerkingsmachines en 8 ijzerbewerkingsmachines.
Aanvrager: Nederlandsche Fabriek voor Molenbouw van M. van den Berg
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

75. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: Jaagpad)
Kad. G 1016, 1017, 1089
Oprichten van een fabriek voor machinale houtbewerking, gedreven door een ruwoliemotor.
Aanvrager: A. Vermeulen, meubelfabrikant
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

126. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: K 18)
Kad. G 1513
Oprichten van een inrichting tot het vervaardigen van meubelen, door het plaatsen van een schaafmachine, te drijven door een elektromotor van 3 PK.
Aanvrager: Gebrs. J.J. en H. Troost
Aantal tekeningbladen: 2 (papier)

193. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: op de dijk langs het afvoerkanaal van het gemaal tot de Gouwe)
Kad. B 1891, 2871
Uitbreiding bemalingsinrichting door oprichting van een oliebewaarplaats van ten hoogste 20 met stookolie gevulde ijzeren vaten, elk met een inhoud van 200 liter.
Aanvrager: Het bestuur der polders Achterof en de Putte

67. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: D 113)
Kad. D 998
Oprichten van een fabriek voor de bereiding van amandelspijs en fondant, gedreven door 2 elektromotoren van respektievelijk 15 en 1½ PK.
Aanvrager: C.P. Broer
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

72. HUIDIGE ADRES ONBEKEND (oud adres: H 90, Jaagpad)
Kad. G 1202 (oud kad. G 1735)
Plaatsen van een benzinemotor van 1 PK, voor de aandrijving van een karnmachine.
Aanvrager: G. Uitbeijerse, landbouwer
Aantal tekeningbladen: 3 (blauwdruk)

199. Bodegraafsestraatweg 101
Kad. I 796
Oprichten van een broodbakkerij waarin een bakoven, verwarmd met gasolie.
Aanvrager: W. Klein
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

143. Brugweg (oud adres: Bruggeweg)
Kad. G 1566 (oud kad. C 1566)
Het in gebruik nemen van een benzinetankwagentje van ca. 230 liter.
Aanvrager: N.V. Bataafsche Import Maatschappij; t.b.v. J. Kraijesteijn
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

51. Brugweg (oud adres: K 12)
Kad. G 1558
Uitbreiding van graanmaalderij door het bijplaatsen van twee elekromotoren, elk van 35 PK, ter vervanging van een zuiggasinstallatie.
Aanvrager: Coöperatieve Landbouwvereniging "De Eendracht", graanmaalderij, handel in granen, veevoer en kunstmest
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

137. Brugweg (oud adres: K 12)
Kad. G 1558
Uitbreiding van graanmalerij door bijplaatsing van een elektromotor van 20 PK, voor de aandrijving van een meelmengmachine, een maalmachine en een hijswerktuig.
Aanvrager: Coöperatieve handelsvereniging en graanmalerij "De Eendracht"
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

180. Brugweg 5 (oud adres: Brugweg 25)
Kad. G 2045, 2069
Bouw van een benzine-installatie met een ondergronds reservoir en een bovengrondse aftapinrichting.
Aanvrager: N.V. Bataafse Import Maatschappij; t.b.v. J. Kraijestein
Aantal tekeningbladen: 2 (blauwdruk, witdruk)

115. Dorpstraat
Kad. B 2677
Plaatsing van een ondergrondse benzinebewaarplaats met aftapinrichting.
Betreft verlenging van de termijn van vergunning inv.nr. 104 met 6 maanden waarbinnen de installatie voltooid moet zijn.
Aanvrager: American Petroleum Company, ('s-Gravenhage) (voorheen Mij. tot detailverkoop van petroleum "De Automaat")

90. Dorpstraat (oud adres: A 11)
Kad. D 1056 (oud kad. D 583)
Uitbreiding van meubelfabriek door bijplaatsing van een vandiktebank met een elektromotor van 7½ PK, een cirkelzaagbank met een elektromotor van 7½ PK, een lintzaagbank met een elektromotor van 2 PK, een pennensnijbank met een elektromotor van 4 PK, een langgatboormachine met een elektromotor van 1½ PK, een houtdraaibank met een elektromotor van 1 PK, een fraisbank met een elektromotor van 3 PK, een slijpmachine met een elektromotor van ½ PK en een vlakbank met een elektromotor van 3 PK (totaal 30 PK), voor het maken van Pitch Pine en eiken meubelen.
Aanvrager: Meubelfabriek A. van der Loo en Zonen
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

33. Dorpstraat (oud adres: A 118)
Kad. B 2013
Uitbreiden smederij door het plaatsen van een gasmotor van 4 PK voor het aandrijven van diverse machines voor ijzerbewerking, o.a. boren, slijpen, enz.
Aanvrager: A. Verhoeff, smid
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

161. Dorpstraat (oud adres: A 122)
Kad. B 2625 (oud kad. B 2526, B 2825)
Uitbreiding schoppenmakerij door bijplaatsing van 2 elektromotoren, elk van 3 PK, voor de aandrijving van diverse houtbewerkingsmachines, o.a. een fraismachine.
B & W hebben de beslissing verdaagd.
Aanvrager: W. Verwaal
Aantal tekeningbladen: 2 (calque, papier)

57. Dorpstraat (oud adres: A 132)
Kad. B 2625
Uitbreiden van een schoppenmakerij door plaatsen van een elektromotor van 3 PK voor de aandrijving van houtbewerkingsmachines.
Aanvrager: W. Verwaal, schoppenmaker
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

100. Dorpstraat (oud adres: A 136)
Kad. B 2475
Oprichten van een slagerij met rokerij van vlees en spek.
Aanvrager: Chr. Zwijgers, schoenmaker (het bedrijf zal uitgeoefend worden door zijn zoon J. Zwijgers).
Aantal tekeningbladen: 2 (calque)

154. Dorpstraat (oud adres: A 140)
Kad. B 2803
Uitbreiding inrichting voor machinaal timmerwerk met bijplaatsing van een elektromotor van 4 PK, een elektromotor van 3 PK, een elektromotor van 4 PK en een elektromotor van 1½ PK (totaal 12½ PK), voor het aandrijven van o.a. een vandiktebank, een vlakbank, een cirkelzaag en een langgatboormachine, voor het afwerken en gereed maken van houtwerken bestemd voor bouwwerken.
Aanvrager: J. Reijm, timmerman
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

104. Dorpstraat (oud adres: A 158 - 160, Oude Dorp)
Kad. B 2677 (oud kad. B 2290 - 2292)
Plaatsen van een Gilbert & Barker benzine-meetpomp met een ondergronds reservoir van 6000 liter en bijbehorende ondergrondse pijpleidingen.
Aanvrager: Maatschappij tot detailverkoop van petroleum "De Automaat" ('s-Gravenhage). Grondeigenaren: G. Vis, smid en de gemeente Waddinxveen
Architect: Maatschappij tot detailverkoop van petroleum "De Automaat"
Aantal tekeningbladen: 4 (blauwdruk)

147. Dorpstraat (oud adres: A 178)
Kad. B 3108
Oprichten van een wagenmakerij (met houtloods), en plaatsen daarin van een elektromotor van 3 PK voor de aandrijving van machines voor de bewerking van hout, o.a. een zaagmachine, draaibank en schaafmachine.
Aanvrager: H. Mulder
Architect: J. Roggeveen
Aantal tekeningbladen: 2 (blauwdruk, papier)

113. Dorpstraat (oud adres: A 28, A 30)
Kad. B 2515
Uitbreiden van wagenmakerij door het oprichten van een smederij en het daarin plaatsen van elektromotor van 3 PK voor het aandrijven van een fraismachine.
Aanvrager: D. Verheul Janszoon, wagenmaker (Carrosserie "Verheul")
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

102. Dorpstraat (oud adres: A 37)
Kad. D 825
Uitbreiden van meubelfabriek door het plaatsen van twee elektromotoren.
Aanvrager: Fr. Alblas; eigenaar: J. Alblas, houtzager (Rotterdam)
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

86. Dorpstraat (oud adres: A 53 - 55)
Kad. D 1084
Oprichten van een benzine-installatie met een ondergronds reservoir (inhoud 2000 liter) en bovengrondse aftapinrichting.
Aanvrager: N.V. Acetylena ('s-Gravenhage)
Architect: N.V. Acetylena ('s-Gravenhage)
Aantal tekeningbladen: 3 (2 blauwdruk, witdruk)

123. Dorpstraat (oud adres: A 53 - 55)
Kad. D 1175 (oud kad. D 1084)
Uitbreiden benzineopslagplaats, door het vervangen van de bestaande 2000 liter tank door een tank van 6000 liter.
Aanvrager: Bataafsche Import Maatschappij, voorheen N.V. Acetylena; t.b.v. J. van Nielen
Aantal tekeningbladen: 5 (4 blauwdruk, witdruk)

14. Dorpstraat (oud adres: A 85, 86)
Kad. B 2916
Plaatsen en in werking stellen van een gasmotor van 4 PK in een wagenmakerij.
Aanvrager: D. Verheul Jzn., aangevraagd door N. Breedveld, wagenmaker
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

25. Dorpstraat (oud adres: A 98)
Kad. B 2225
Uitbreiden bakkerij door bijplaatsing van een heteluchtoven.
Aanvrager: W. Broer, broodbakker
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

155. Dorpstraat (oud adres: bij A 63)
Kad. B 2153
Plaatsing van een benzineinstallatie met ondergronds reservoir en bovengrondse aftapinrichting.
Aanvrager: N.V. Bataafsche Import Maatschappij; t.b.v. Firma Bongers en V.d. Berg, garage
Aantal tekeningbladen: 4 (3 blauwdruk, 1 witdruk)

76. Dorpstraat (oud adres: Dorp, A 48)
Kad. B 2225
Uitbreiden van bakkerij door het plaatsen van een elektromotor van 2 PK, voor de aandrijving van: 1. een deegmachine voor het mengen van deeg voor broodbereiding; 2. een amandelmachine voor het malen van amandelen.
Aanvrager: W. Broer, brood- en koekbakker
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

95. Dorpstraat (oud adres: Oude Dorp)
Kad. B 2515
Uitbreiding van een wagenmakerij met een inrichting voor machinale houtbewerking door vervanging van een gasmotor door twee elektromotoren van respektievelijk 7½ en 4 PK.
Aanvrager: D. Verheul Jzn., wagenmaker
Architect: H.J. Sikkema
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

178. Dorpstraat 90
Kad. B 2875
Plaatsen van een benzinemotor van 5 PK voor de aandrijving van een graanmengmachine voor het dooreen mengen van verschillende soorten graan.
Aanvrager: P.J. Hoogendoorn
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

85. Dorpstraat 98 (oud adres: A 184, A 174, Noordeinde)
Kad. B 1184
Uitbreiden wagenmakerij door bijplaatsing van een elektromotor van 3 PK, voor de aandrijving van een lintzaagmachine.
Aanvrager: H. Mulder Pzn., wagenmaker
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

201. Henegouwerweg
Kad. G 1433
Oprichten van een benzineinstallatie met een ondergronds reservoir en een bovengrondse aftapinrichting.
Aanvrager: N.V. Bataafsche Import Maatschappij, t.b.v. C.J. v.d. Hoeven, aannemersbedrijf
Aantal tekeningbladen: 2 (blauwdruk, witdruk)

200. Henegouwerweg 13
Kad. G 1301
Uitbreiding van vetsmelterij door het bijplaatsen van een vetmengmachine met een elektromotor van 5 PK.
Aanvrager: H.J. de Rooy (vetsmelterij "Remia")
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

136. Jan Dorrekenskade
Kad. B 1107 (oud kad. D 1107)
Oprichten van een inrichting voor machinale houtbewerking en het daarin plaatsen van een elektromotor van 6 PK voor de aandrijving van een gecombineerde fraismachine en cirkelzaagmachine, een elektromotor van 5 PK voor de aandrijving van een vlak- en vandiktebank en een elektromotor van 3 PK voor de aandrijving van een pennenbank (totaal 14 PK), voor het ter afwerking gereed maken van houtwaren voor het fabriceren van meubelen, enz.
Verplaatsing van elektrische "Loonzagerij" vanaf wijk E 317.
Aanvrager: G. Both; eigenaar: H. Glasbeek
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

152. Jan Dorrekenskade (oud adres: B 40)
Kad. D 1125
Oprichten van een meubelfabriek met diverse houtbewerkingsmachines, gedreven door elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 30 PK.
Aanvrager: A.A. Riedemans, meubelfabrikant
Aantal tekeningbladen: 2 (blauwdruk)

79. Jan Dorrekenskade (oud adres: B 55)
Kad. D 1007
Uitbreiding van bedrijf door plaatsing van een vlakbank, een cirkelzaag, een lintzaag en een dikteschaafmachine, gedreven door een elektromotor van 5 PK, voor machinale houtbewerking.
Aanvrager: Firma W. de Bas en Zonen
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

181. Jan Dorrekenskade 44 (oud adres: Dorrekenskade 44)
Kad. D 1376
Oprichten van een benzine-installatie met een ondergronds reservoir en een bovengrondse aftapinrichting.
Aanvrager: N.V. Bataafse Import Maatschappij; t.b.v. M. Hykoop Czn.
Aantal tekeningbladen: 4 (3 blauwdruk, witdruk)

49. Julianastraat (oud adres: D 159)
Kad. D 916
Uitbreiden van een drukkerij door plaatsen van een electromotor van 3 PK voor het vervaardigen van handelsdrukwerken, ter vervanging van een gasmotor van 2½ PK.
Aanvrager: M.J. Olthof, drukkerij, kantoorboekhandel, advertentiebureau.
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

184. Kanaaldijk
Kad. C 751
Uitbreiding van bemalingsinrichting door uit het machinegebouw te verwijderen de beide stoommachines, de twee centrifugaalpompen en de twee stoomketels en daarin te plaatsen en in werking te brengen een verticale 5-cylinder dieselmotor met een vermogen van normaal 260 EPK, direct gekoppeld aan twee centrifugaalpompen en een benzinemotor van 3 PK voor het volzuigen van de pompinstallatie en door het plaatsen van de beide stoomketels op het kolenterrein en deze in te richten als oliereservoirs, elk met een maximum van 32000 liter.
Aanvrager: Bestuur van de Zuidplaspolder

15. Kerkstraat (oud adres: A 33)
Kad. D 697
Oprichten van een smederij in een schuur.
Aanvrager: C.J. van Eck, smid
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

128. Kerkstraat 555 (oud adres: C 23, 25, 27, 29)
Kad. D 704
Plaatsen van een benzine-meetpomp met ondergronds reservoir en bovengrondse aftapinrichting.
Aanvrager: Gebr. Buitelaar
Aantal tekeningbladen: 2 (calque, witdruk)

117. Kerkweg
Kad. B 2912
Oprichten van een meubelfabriek (en drooginrichting met ketelhuis) en het daarin plaatsen van: 1. een stoomketel (met een verwarmingsoppervlak van 90 m2 en een maximum druk van 10 atmosferen); 2. Drieëndertig elektromotoren (totaal 200 PK), voor het aandrijven van houtbewerkingsmachines.
Aanvrager: N.V. Stoommeubelfabriek, voorheen Modderkolk en Dijs
Architect: P.D. Stuurman
Aantal tekeningbladen: 3 (blauwdruk)

19. Kerkweg (oud adres: D 1 H, aan Putteplas)
Kad. D 995
Uitbreiden van een bakkerij door plaatsing van een heteluchtoven.
Aanvrager: K. Schelling jr., (brood)bakker
Aantal tekeningbladen: 3 (calque)

120. Kerkweg (oud adres: D 113)
Kad. D 1143
Uitbreiden van fabriek door bijplaatsing van drie elektromotoren van elk 2 PK en machines tot bereiding van schaafsel annex drooginrichting.
Aanvrager: Hollandsche Eerste Elektrische Amandelspijs- en Fondantfabriek C. P. Broer
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

89. Kerkweg (oud adres: D 183)
Kad. D 1087 (oud kad. B 2230)
Oprichten van een ondergrondse benzine-bewaarplaats met aftapinrichting.
Aanvrager: Maatschappij tot detailverkoop van petroleum "De Automaat" ('s-Gravenhage)
Architect: Maatschappij tot detailverkoop van petroleum "De Automaat" ('s-Gravenhage)
Aantal tekeningbladen: 3 (blauwdruk)

131. Kerkweg (oud adres: D 8)
Kad. B 2294
Oprichten van een smederij en plaatsing daarin van een autogeen lasapparaat, een electromotor van 1½ PK voor de aandrijving van een boormachine, een elektromotor van 2/10 PK voor de aandrijving van een slijpsteenventilator en een elektromotor van 1 PK, voor de aandrijving van een draaibank.
Aanvrager: J. van Heezik en C. Struik
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

182. Kerkweg 11 - 13 (oud adres: garage nr. 17)
Kad. D 1219
Oprichten van een ondergrondse benzine-bewaarplaats met zelfregistrerende elektrische benzine-meetpomp.
Aanvrager: Sinclair Petroleum Company ('s-Gravenhage); t.b.v. Gebrs. G. en W. Buitelaar
Architect: Sinclair Petroleum Company
Aantal tekeningbladen: 3 (2 blauwdruk, witdruk)

176. Kerkweg 117 (oud adres: Kerkweg 119)
Kad. D 1374
Uitbreiding amandelspijsfabriek door bijplaatsing van: 1. twee elektromotoren van respektievelijk 10 en 5 PK voor de aandrijving van een poedersuikermolen met zeefinrichting; 2. een koelinrichting met koelmachine met ventilator met een motor van 1½ PK.
Aanvrager: C.P. Broer
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

179. Kerkweg 193
Kad. D 1214
Oprichten van een glasslijperij, gedreven door een elektromotor van ½ PK en 4 elektromotoren van 1 PK (totaal 4½ PK), voor de aandrijving van diverse machines die nodig zijn voor het glasslijpersbedrijf.
Aanvrager: Firma H. van Dijken, glasslijperij
Architect: K. Koerts
Aantal tekeningbladen: 2 (calque)

167. Kerkweg 8
Kad. B 2294
Plaatsen van een ondergrondse bewaarplaats voor 4000 liter benzine met aftappomp.
Aanvrager: N.V. Petroleum Maatschappij The Texas Company / Texaco ('s-Gravenhage)
Aantal tekeningbladen: 2 (blauwdruk)

151. Kleikade
Kad. B 3168, 3191 (oud kad. B 3167 - 3168)
Uitbreiding carrosseriefabriek met bijplaatsing van 4 elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 5½ PK.
Aanvrager: D. Verheul (Carrosseriefabriek "Verheul")
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

170. Kromme Esse
Kad. G 2046 (oud kad. G 1801)
Oprichten van een botermelangeerinrichting en plaatsing daarin van een elektromotor van 5 PK, voor de aandrijving van een meng-, een kneed- en een verdeelmachine.
Aanvrager: M. de Rooij, boterhandel
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

22. Kromme Esse (oud adres: E 82)
Kad. G 1533
Oprichten van een boter-melangeurinrichting gedreven door een benzinemotor van 1 PK voor de bereiding van margarine.
Aanvrager: Gebrs. H.J. en M. de Rooij, boter- en kaashandelaren
Aantal tekeningbladen: 2 (blauwdruk)

63. Kromme Esse (oud adres: J 1)
Kad. G 1533
Oprichten van een botermelangeurinrichting met een elektromotor van 2 PK, voor de bereiding van margarine.
Aanvrager: Firma H.J en M. de Rooij, boter- en kaashandel
Aantal tekeningbladen: 2 (calque (rood))

34. Nesse (oud adres: C 14)
Kad. B 2761 (oud kad. B 1004, 1007, 1008)
Uitbreiden meubelfabriek door het plaatsen van zuig- en perspompen, stoommachine van 4 PK, (stoomketel van 6 atm.) en een stoomgeleiding over poldereigendom (Voorofsche polder) voor de verwarming van de fabrieken C 14 en 18.
Vergunning niet verleend wegens wijziging van de uitbreiding, zie ook inv.nrs. 38 en 45.
Aanvrager: N.V. Fabrieken "Waddinxveen" tot vervaardiging van woning-, kantoor- en schoolmeubelen, voorheen A. Kempkes en Co.
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

38. Nesse (oud adres: C 14, E 14, E 22)
Kad. B 2761, 2891
Uitbreiden meubelfabriek door plaatsen en in werking stellen van een stoomketel van 6 atm. voor gebruik als centrale verwarming en als drijfkracht van een staande stoommachine van 4 PK, voor het in werking stellen van een exhauster en waterpomp.
Aanvrager: N.V. Fabrieken "Waddinxveen" tot vervaardiging van woning-, kantoor- en schoolmeubelen, voorheen A. Kempkes en Co.
Aantal tekeningbladen: 2 (blauwdruk)

162. Nesse (oud adres: E 56)
Kad. B 1017, 1377, 2134
Oprichten van een inrichting voor het vervaardigen van tafelranden, door plaatsing van drie elektromotoren van respektievelijk 5, 3 en 2 PK (totaal 11 PK), voor de aandrijving van houtbewerkingsmachines.
Aanvrager: H. Dekker
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

169. Nesse 3
Kad. B 2522
In werking stellen van een schooninstallatie voor het schonen van tarwe, gedreven door enn elektromotor van 5 PK.
Aanvrager: Coöperatieve Handelsvereniging en Graanmaalderij "De Eendracht"
Architect: D. Ottevanger (Moerkapelle)
Aantal tekeningbladen: 2 (blauwdruk, calque)

198. Nesse 58 (oud adres: Nesse 52, 54, 54-a)
Kad. B 3203
Uitbreiding van fabriek voor het vervaardigen van tafelranden en fineerwerken door bijplaatsing van een elektromotor van 8 PK, een elektromotor van 3 PK, een elektromotor van 2 PK, drie elektromotoren van elk 10 PK, een elektromotor van 1 PK en een elektromotor van 5 PK (acht elektromotoren, totaal 49 PK), voor de vervaardiging van triplex, alsmede bouw van een ketelhuis en plaatsing daarin van een staande stoomketetel voor het verlijmen van houtplaten.
Aanvrager: H. Dekker
Aantal tekeningbladen: 3 (blauwdruk)

133. Noordeinde
Plaatsen van een elektromotor van 2 PK.
Vergunningaanvraag niet doorgezet
Aanvrager: Gebrs. M. en F.J. Booij
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

157. Noordeinde
Kad. B 2438
Oprichten van een benzinepompinstallatie bestaande uit een ondergrondse voorraadtank en een bovengrondse aftapinrichting.
Aanvrager: Goudsche Oliehandel Gebr. D.& J. Spek (Gouda); plaatsing op het erf naast de woning van de heer T. van Noort, expediteur
Aantal tekeningbladen: 2 (blauwdruk)

29. Noordeinde (oud adres: A 177, Achterofsche Polder)
Kad. A 1009
Oprichten van een inrichting voor het dorsen van graan, gedreven door een petroleummotor van 6 PK.
Aanvrager: Wed. S. Van der Breggen - Oosthoek
Aantal tekeningbladen: 2 (papier)

62. Noordeinde (oud adres: A 290)
Kad. A 1063
Plaatsen van een benzinemotor van 11 PK voor het aandrijven van een dors- en pletmachine.
Aanvrager: Wed. J.C. van der Torren - Oppelaar (Gouda)
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

99. Noordeinde (oud adres: A 312, Noordeinderweg, boerderij "Arbeid Adelt")
Kad. A 1079
Oprichten van een zuivel- en landbouwinrichting, gedreven door een elektromotor van 1 PK voor de aandrijving van een karn, een elektromotor van 3 PK voor de aandrijving van een bietenmachine en een strosnijmachine en een elektromotor van 7½ PK voor de aandrijving van een dorsmachine.
Aanvrager: P.D. Stuurman, architect
Aantal tekeningbladen: 2 (calque)

21. Noordeinde (oud adres: B 97)
Kad. B 2800
Oprichten van een slachtplaats in een schuur.
Aanvrager: C.J. Brouwer, slager
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

196. Noordeinde 118
Kad. A 283
Oprichten van een opslagplaats voor benzine en petroleum.
Aanvrager: K. van der Torren J.C.zn.
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

194. Noordeinde 5 (oud adres: Polderweg)
Kad. B 2189
Plaatsen van een benzinepompinstallatie, bestaande uit een ondergronds reservoir voor hoogstens 3000 liter met handpomp.
Aanvrager: Gebrs. H. en A. van Noort
Aantal tekeningbladen: 2 (blauwdruk, gedrukt)

142. Noordkade
Aanschrijving van de Arbeidsinspectie aan College van B&W dat de gemeentelijke werk- en bergplaats voor de bereiding van een wegverhardingsmiddel niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet.

20. Noordkade (oud adres: C 197)
Kad. B 2896
Oprichten van een fabriek voor banketbakkersspijs, met een electromotor van 4 PK.
Aanvrager: C.P. Broer, bakker (Maassluis)
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

116. Noordkade (oud adres: E 102)
Kad. B 2901, 2902 (oud kad. B 2702)
Oprichten van een meubelfabriek, gedreven door een stoommachine van 150 PK voor de aandrijving van verschillende machines voor de meubelfabricatie.
Aanvrager: O.A.H. Matse, meubelfabrikant
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

66. Noordkade (oud adres: E 102, 325)
Kad. B 2702, 2901, 2902
Oprichten van een inrichting voor het fabriceren van houtwerken, passementen, meubelen, huishoudelijke artikelen met bijbehorende kleine ijzerwerken en ter reparatie van allerhande materialen.
Aanvrager: Firma Van Schaik en Berghuis, meubelfabriek

52. Noordkade (oud adres: E 105, 109)
Kad. B 2760
Uitbreiden van een scheepmakerij door het bijplaatsen van een elektromotor van 5 PK.
Aanvrager: A. Vis jr., scheepmaker
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

139. Noordkade (oud adres: E 109, Gouwe)
Kad. B 2760
Uitbreiding van de scheepsbouw- en reparatiewerf "Werklust" door bijplaatsing (bij een reeds geplaatste elektromotor van 1 PK voor de ventilator van de smidse en een elektromotor van 5 PK voor de aandrijving van een lier voor het ophalen van schepen) van een elektromotor van 1½ PK voor de aandrijving van een boormachine.
Aanvrager: A. Vis jr., scheepsbouw- en reparatiewerf "Werklust"
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

94. Noordkade (oud adres: E 317)
Kad. B 1075
Oprichten van een inrichting voor het ter afwerking gereed maken van houtwaren voor het fabriceren van meubelen, enz., met een een elektromotor van 6 PK, voor de aandrijving van verschillende houtbewerkingsmachines, o.a. een boormachine, een fraismachine, een cirkelzaagmachine en een vandikte- tevens vlakbank.
Aanvrager: G. Both
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

48. Noordkade (oud adres: E 343, 345)
Kad. B 2976 (oud kad. B 2896)
Uitbreiding van amandelspijsfabriek door het plaatsen van een draaistroommotor van 10 PK, voor de aandrijving van machines voor de bereiding van amandelsspijs en fondant, ter vervanging van een gelijkstroommotor van 5 PK.
Aanvrager: C. P. Broer, Hollandsch Eerste Elektrische Amandel Spijsfabriek
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

125. Noordkade (oud adres: E 445)
Kad. B 2721
Oprichten van een inrichting tot het vervaardigen van schoppen en het plaatsen van een lintzaagmachine, te drijven door een elektromotor van 3 PK.
Aanvrager: L. Slingerland
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

73. Noordkade (oud adres: E 53)
Kad. B 2713
Uitbreiding van aannemersbedrijf door bijplaatsen van machines voor machinale houtbewerking, nl. een schaafmachine met een elektromotor van 5 PK, een fraisbank met een elektromotor van 5 PK, een cirkelzaaakbank met een elektromotor van 5 PK, een pennenbank en slijpbank met een elektromotor van 2 PK en een langgatboor met een elektromotor van 2 PK (totaal 19 PK).
Aanvrager: K. Ende, aannemer van bouwwerken
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

189. Noordkade (oud adres: Gemeentewerf, Handelskade)
Kad. B 3116
Oprichten van een benzine-installatie met een bovengrondse aftapinrichting en een ondergronds reservoir.
Aanvrager: N.V. Bataafsche Import Maatschappij, t.b.v. de gemeentewerf
Aantal tekeningbladen: 2 (blauwdruk, witdruk)

69. Noordkade (oud adres: Gouwe, E 205)
Kad. B 2236
Oprichten van een graanmaalderij, gedreven door een ruwoliemotor van 25 PK.
Aanvrager: J. Spruijtenburg Marinuszoon, korenmolenaar
Aantal tekeningbladen: 1 (calque, blauwdruk)

173. Noordkade 102
Kad. B 2901 (oud kad. B 2702, 2902)
Uitbreiding meubelfabriek door plaatsing van een ondergrondse benzinetank van 6000 liter met aftappomp.
Aanvrager: O.A.H. Matse, meubelfabrikant
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

129. Onderweg
Kad. C 986
Oprichten van een slachterij (slagerswinkel en slachtplaats).
Zie ook: inv.nr. 130.
Aanvrager: G. Bikker
Architect: J.W. Veldhuis (Zegwaard)
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

109. Oranjelaan
Kad. B 3000
Oprichten van een bakkerij en plaatsing daarin van een elektomotor van 2 PK voor de aandrijving van een kneedmachine.
Aanvrager: Coöperatieve verbruiksvereniging "Ons Voordeel"
Architect: P.D. Stuurman
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

134. Oranjelaan (oud adres: Alpherwetering)
Kad. B 3173
Oprichten van een smederij en het daarin plaatsen van een gasmotor van 7 PK en een elektromotor van 4 PK voor de aandrijving van een schaafbank, twee draaibanken, een boormachine, een draadsnijbank, een zaagbank en een amarilslijpsteen.
Aanvrager: H. Glasbeek jr., smid
Architect: P.D. Stuurman
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

121. Oranjelaan (oud adres: Grintweg)
Kad. B 3145
Plaatsen van een benzine-meetpomp met een ondergronds reservoir van 6000 liter inhoud en een bovengrondse aftapinrichting.
Aanvrager: Bataafse Import Maatschappij, voorheen N.V. Acetylena; t.b.v. K. Glasbeek
Aantal tekeningbladen: 4 (3 blauwdruk, witdruk)

168. Oranjelaan 30
Kad. B 3170
Oprichten van een drukkerij met plaatsing van een elektromotor van 3 PK en twee elektromotoren van 1 PK.
Aanvrager: F. Veldwijk, drukker
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

158. Oranjestraat 20
Kad. B 3202
Oprichten van een inrichting voor machinale houtbewerking door plaatsing van twee elektromotoren van 1 PK, een elektromotor van 3 PK, een elektromotor van 4 PK, een elektromotor van 4,2 PK, een elektromotor van 4,5 PK, een elektromotor van 7,5 PK en een elektromotor van 12 PK (zeven elektromotoren, totaal 37,2 PK), voor de aandrijving van diverse houtbewerkingsmachines.
Aanvrager: P. Both, timmerman
Aantal tekeningbladen: 1 (witdruk)

202. Plasweg (oud adres: Plaslaan 16)
Kad. C 824
Oprichten van een ondergrondse benzine-bewaarplaats met bovengrondse aftapinrichting.
Aanvrager: N.V. American Petroleum Company ('s-Gravenhage); t.b.v. J. van Leeuwen.
Architect: N.V. American Petroleum Company
Aantal tekeningbladen: 2 (witdruk, gedrukt)

106. Wilhelminakade
Kad. F 1758
Uitbreiden van fabriek door bijbouw van een ververij.
Aanvrager: G. Okkerse, speelgoedfabrikant
Aantal tekeningbladen: 1 (linnen)

135. Wilhelminakade
Kad. D 714, 747, 748
Oprichten van een meubelfabriek en het daarin plaatsen van een elektromotor van 1 PK voor de aandrijving van een boorbank, een elektromotor van 3 PK voor de aandrijving van een fraisbank, een elektromotor van 3 PK voor de aandrijving van een vandiktebank, een elektromotor van 2 PK voor de aandrijving van een vlak(dikte)bank en een elektromotor van 2 PK (totaal 11 PK), voor de aandrijving van een lintzaag.
Aanvrager: H. Poot, meubelfabrikant
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

185. Wilhelminakade (oud adres: Alpherwetering)
Kad. F 136 (oud kad. F 1758)
Uitbreiding fabriek voor kinderspeelgoed door bijplaatsing van een ververij, het verplaatsen der buigerij en het uitbreiden der machinale afdeling, mede door verplaatsing van enkele machines.
Aanvrager: Firma C. Okkerse, speelgoedfabrikant
Architect: P.D. Stuurman
Aantal tekeningbladen: 2 (blauwdruk)

30. Wilhelminakade (oud adres: D 332)
Kad. F 1663
Oprichten van een houtdraaierij en plaatsen van een gasmotor van 6 PK voor de aandrijving van diverse machines voor houtbewerking, o.a. zagen, boren, draaien, enz.
Aanvrager: W. Mulder, speelgoedfabrikant
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

17. Wilhelminakade (oud adres: D 343 bis)
Kad. F 1711
Uitbreiden van lak-, verf en vernisfabriek door het oprichten van een fabrieksgebouw naast de bestaande fabriek.
Aanvrager: Firma Wed. Boonstoppel en Zonen, vernisfabrikante
Architect: P.D. Stuurman
Aantal tekeningbladen: 1 (witdruk)

58. Wilhelminakade (oud adres: F 288)
Kad. F 1740
Uitbreiden houtdraaierij door plaatsen van een elektromotor van 5 PK voor de aandrijving van diverse machines voor houtbewerking, o.a. zagen, boren, schaven, enz., ter vervanging van een bestaande gasmotor van 7 PK.
Aanvrager: K. Stolker, werkman
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

97. Wilhelminakade (oud adres: F 288)
Kad. F 1740
Uitbreiding houtdraaierij door plaatsing van een elektromotor van 3 PK en twee elektromotoren van 2 PK, voor de aandrijving van diverse machines voor houtbewerking, o.a. zagen, boren, schaven, enz.
Aanvrager: K. Stolker, houtbewerker
Architect: K. Koerts
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

54. Wilhelminakade (oud adres: F 307)
Kad. F 1705
Uitbreiden fabriek door bijplaatsen bij een bestaande gasmotor van 7½ PK van een elektromotor van 5½ PK voor het aandrijven van machines voor het fabriceren van Japanlakken, etc., o.a. mengmachines, walsen, verfmolens.
Aanvrager: Firma Boonstoppel & Co., vernis-, verf- en lakfabrikant
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

65. Wilhelminakade (oud adres: F 307)
Kad. F 1705
Vervanging van een bestaande gasmotor door een elektromotor van 7½ PK voor de aandrijving van machines voor het fabriceren van verven, o.a. mengmachines, walsen, verfmolens, enz.
Aanvrager: Firma Boonstoppel & Co., vernis-, verf- en Japanlakfabrikante
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

59. Wilhelminakade (oud adres: F 318)
Kad. F 1529
Uitbreiden stoel- en meubelfabriek door plaatsen van een elektromotor van 3 PK, een elektromotor van 1 PK en twee elektromotoren van 2 PK (vier elektromotoren, totaal 8 PK), voor de aandrijving van houtbewerkingsmachines, o.a. lintzaag, boormachine, vandikteschaafmachine en vlakmachine.
Aanvrager: C. Stolker jr., werkman / stoel- en meubelfabrikant
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

112. Wilhelminakade (oud adres: F 318)
Kad. F 1529
Plaatsen en in werking stellen van een elektromotor van 3 PK, voor de aandrijving van een fraismachine.
Aanvrager: C. Stolker jr., werkman / meubelfabrikant / meubelmaker
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

160. Wilhelminakade (oud adres: F 329)
Kad. F 1766
Uitbreiding fabriek door bijplaatsing van een elektromotor van 3 PK voor de aandrijving van houtbewerkingsmachines, o.a. een fraismachine.
Aanvrager: A. van Ardenne, meubelfabrikant
Architect: K. Koerts
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

159. Wilhelminakade (oud adres: F 339)
Kad. F 1755
Uitbreiding meubelfabriek door bijplaatsing van zes elektromotoren (gezamenlijk vermogen 14 PK) voor het aandrijven van diverse houtbewerkingsmachines, nl. een elektromotor van 2 PK voor de aandrijving van een kortzaaag, een elektromotor van 3 PK voor de aandrijving van een lintzaag, een elektromotor van 3 PK voor de aandrijving van een vlakbank, een elektromotor van 3 PK voor de aandrijving van een pen(nen)bank, een elektromotor van 2 PK voor de aandrijving van een schuurmachine en een elektromotor van 1 PK voor de aandrijving van een boorbank.
Aanvrager: H.A. van Berkesteijn, meubelfabrikant
Architect: K. Koerts
Aantal tekeningbladen: 2 (calque)

124. Wilhelminakade 315
Kad. F 1381
Oprichten van een inrichting voor machinale houtbewerking en het daarin plaatsen van vier elektromotoren van 3,2 PK, twee elektromotoren van 2,4 PK, twee elektromotoren van 1 PK (acht elektromotoren totaal 19,6 PK), voor de aandrijving van diverse houtbewerkingsmachines, nl. een beitelslijpmachine, een vandikteschaafmachine, een pennenbank, een fraismachine.
Aanvrager: Firma Gebrs. J. en P. van Steijn
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

165. Wilhelminakade 83
Kad. F 1711 (oud kad. F 1749)
Uitbreiding lak- en vernisfabriek door plaatsing van een dieselmotor van 90 PK ter vervanging van de oude op dezelfde plaats aanwezige ruwoliemotor van 25 PK.
Aanvrager: Firma Wed. Boonstoppel en Zonen, lak- en vernisfabrikante
Aantal tekeningbladen: 1 (witdruk)

1. Zuidkade
Kad. F 1564
Plaatsen en in werking stellen van een gasmotor van 4 PK.
Aanvrager: A. Noorlander, houtdraaier
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

10. Zuidkade
Kad. F 1568
Plaatsen en in werking stellen van een zuiggasmotor van 15 PK in een te bouwen machinekamer.
Aanvrager: Firma J. Bremmer, speelgoedfabrikant
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

92. Zuidkade
Kad. F 1695 (oud kad. F 1649)
Oprichten van een glasslijperij door plaatsing van een elektromotor van 10 PK voor het in beweging brengen van machines voor het slijpen, polijsten en verzilveren van spiegelglas.
Aanvrager: O.A.H. Matse, meubelfabrikant
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

107. Zuidkade
Kad. D 1098
Bouw van een fabriek en plaatsing daaarin van machines voor het bewerken van hout (twee cirkelzaagmachines, een schaafmachine, 2 machines voor het slijpen van gereedschappen), gedreven door een stoommachine van 100 PK.
Aanvrager: N.V. Houthandel, voorheen J. en G. Alblas
Architect: P.D. Stuurman
Aantal tekeningbladen: 1 (witdruk)

31. Zuidkade (oud adres: D 114, D 115)
Kad. D 710
Oprichten van een meubelmakerij met een gasmotor van 8 PK voor de aandrijving van diverse machines voor houtbewerking.
Aanvrager: B. Vermeij, stoelenfabrikant
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

28. Zuidkade (oud adres: D 300)
Kad. F 1619
Oprichten van een fabriek voor machinale houtbewerking met gasmotor van 7 PK.
Aanvrager: K. Stolker, werkman / machinale houtbewerker

26. Zuidkade (oud adres: D 307)
Kad. F 1168
Plaatsen en in werking stellen van een gasmotor van 4 PK. voor de vervaardiging van stoelen, enz.
Aanvrager: B. Vermeij, stoelenmaker (eigenaaar: A.J. Luiten, timmerman)
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

4. Zuidkade (oud adres: D 320)
Kad. F 1381
Plaatsen en in werking stellen van een gasmotor van 4 à 5 PK.
Aanvrager: J. van Stijn, houtdraaier
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

13. Zuidkade (oud adres: D 327)
Kad. F 1706
Vernieuwing speelgoedmakerij en plaatsing daarin van een zuiggasmotor van 12 PK.
Aanvrager: G. Okkerse, speelgoedfabrikant
Architect: J.P. de Groot
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

23. Zuidkade (oud adres: D 74)
Kad. D 1075
Uitbreiden graanmalerij door het plaatsen van een ruw-oliemotor van 30 PK.
Aanvrager: Firma gebrs. Galama, graanhandel
Aantal tekeningbladen: 5 (3 calque (2 kleur), 2 blauwdruk)

2. Zuidkade (oud adres: D 78)
Kad. D 594
Plaatsen en in werking stellen van een gasmotor van 3½ PK ten behoeve van een draaibank.
Aanvrager: Th.N. Verbree, houtdraaier
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

83. Zuidkade (oud adres: F 115)
Kad. F 1631 (oud kad. F 1630)
Oprichten van een inrichting ter vervaardiging van passementwerken, meubelen, huishoudelijke artikelen, e.d.
Aanvrager: Firma Van Schaik & Berghuis
Architect: P.D. Stuurman
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

148. Zuidkade (oud adres: F 118)
Kad. F 1630
Uitbreiding meubelfabriek door het maken van een werkruimte en vervanging van de bestaande stoommachine door een stoommachine van 150 PK en een stoomketel met 90 m2 verwarmingsoppervlak en 12 atm.
Aanvrager: N.V. Eerste Waddinxveense Stoommeubelfabriek, voorheen Firma Van Schaik en Berghuis
Architect: P.D. Stuurman
Aantal tekeningbladen: 2 (blauwdruk)

82. Zuidkade (oud adres: F 145)
Kad. F 1576
Uitbreiden van een rund- en varkensslachterij in een bestaand woonhuis.
Aanvrager: J.A. Doeleman, slager
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

150. Zuidkade (oud adres: F 168)
Kad. F 1641
Oprichten van een graanmalerij en -mengerij, gedreven door een elektromotor van 5 PK.
Aanvrager: J. Hoogendoorn
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

53. Zuidkade (oud adres: F 193)
Kad. F 1287
Uitbreiden van stoelenfabriek door plaatsen van twee elektromotoren van 2 PK, en drie elektromotoren van elk 1 PK (totaal 7 PK), voor de aandrijving van diverse machines voor houtbewerking, o.a. zagen, schaven, boren, enz., ter vervanging van een gasmotor van 8 PK.
Aanvrager: A. Luiten, stoelenfabrikant
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

141. Zuidkade (oud adres: F 205, Gouwe)
Kad. F 1120
Oprichten van een speelgoedfabriek en door het plaatsen van 7 elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 10½ PK (een elektromotor van 2 PK voor de aandrijving van een lintzaag, een elektromotor van 3 PK voor de aandrijving van een cirkelzzaag, een elektromotor van 3 PK voor de aandrijving van een vandiktebank, een elektromotor van 1 PK voor de aandrijving van een vlakbank, drie elektromotoren van elk ½ PK voor de aandrijving van draaibanken) en een inrichting voor het koken en buigen van houtwaren.
Aanvrager: B. Plomp
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

98. Zuidkade (oud adres: F 216)
Kad. F 1274, 1276, 1348, 1597
Plaatsen van een elektrische karnmolen van 1 PK in een zuivelinrichting.
Aanvrager: J.A. de Bruin, werkman
Aantal tekeningbladen: 2 (papier)

55. Zuidkade (oud adres: F 240)
Kad. F 1295
Uitbreiding van een kinderspeelgoedfabriek door bijplaatsing en in gebruik neming van een elektromotor van 5 PK, een elektromotor van 3 PK, twee elektromotoren van 1 PK en drie elektromotoren van elk ½ PK (zeven elektromotoren, totaal 11½ PK), voor de aandrijving van houtbewerkingsmachines, o.a. draaibanken, lintzaagbank, etc.
Aanvrager: Firma J. Bremmer, kinderspeelgoed- en sportkarrenfabriek
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

140. Zuidkade (oud adres: F 258)
Kad. F 1337
Uitbreiding door aanbouw aan fabriek en plaatsing daarin van een heteluchtoven voor het bakken van brood, koek en beschuit, ter vervanging van de bestaande heteluchtoven.
Aanvrager: Firma K. Broer, brood-, koek- en beschuitbakkerij
Architect: K. Koerts
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

88. Zuidkade (oud adres: F 284)
Kad. F 1649
Uitbreiding van meubelfabriek door bijplaatsing, bij een bestaande zuiggasmotor van 19 PK, van 2 elektromotoren elk van 3 PK, voor de aandrijving van twee houtbewerkingsmachines, nl. een fraismachine en een vlakbank.
Aanvrager: O.A.H. Matse
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

56. Zuidkade (oud adres: F 314, Wilhelminakade)
Kad. F 1381
Uitbreiden van kinderspeelgoedfabriek door aanbouw aan een bestaande werkplaats en het plaatsen van een elektromotor van 5 PK voor de aandrijving van diverse houtbewerkingsmachines, o.a. zagen en schaven, enz.
Aanvrager: Firma Gebrs. J en P. van Steijn, kinderspeelgoedfabriek
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

119. Zuidkade (oud adres: F 329, Wilhelminakade)
Kad. F 1766
Plaatsen en in werking stellen van een elektromotor van 4 PK, een elektromotor van 3½ PK, een elektromotor van 1½ PK en een elektromotor van 1 PK, (vier elektromotoren totaal 10 PK), voor de aandrijving van diverse houtbewerkingsmachines, o.a. schaven, zaag- en slijpmachines.
Aanvrager: A. van Ardenne, meubelfabrikant
Architect: K. Koerts
Aantal tekeningbladen: 2 (calque)

118. Zuidkade (oud adres: F 339, Wilhelminakade)
Kad. F 1755
Uitbreiding fabriek door bijplaatsing van een elektromotor van 3 PK, voor de aandrijving van een cirkelzaag.
Aanvrager: H.A. van Berkesteijn, meubelfabrikant
Architect: K. Koerts
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

87. Zuidkade (oud adres: F 352, Gouwe)
Kad. F 1711
Uitbreiding van fabrieken met een stookgebouw ter vervanging van het bestaande stookgebouw.
Aanvrager: Firma wed. Boonstoppel en Zonen, fabrikante van verfwaren, lakken en vernissen.
Architect: P.D. Stuurman
Aantal tekeningbladen: 2 (blauwdruk)

39. Zuidkade (oud adres: F 41, 42)
Kad. D 593, 594
Uitbreiden van een fabriek voor houtbewerking, mede door het plaatsen van een zuiggasmotor van 18 PK, ter vervanging van een gasmotor van 3½ PK.
Aanvrager: T.N. Verbree, draaier
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

91. Zuidkade (oud adres: F 57)
Kad. D 1014
Uitbreiding van papierfabriek door bijplaatsing van een elektromotor van 15 PK, voor de aandrijving van verschillende machines.
Aanvrager: G. van Lange, directeur der N.V. Papierfabriek "De Schoone Haas"
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

111. Zuidkade (oud adres: F 57)
Kad. D 1014
Uitbreiding van fabriek door bijplaatsen van een elektromotor van 40 PK, voor de aandrijving van een kruisslagmolen voor het vermalen van grondstoffen voor de papierindustrie.
Aanvrager: G. van Lange, directeur der N.V. Papierfabriek "De Schoone Haas"
Aantal tekeningbladen: 2 (blauwdruk)

64. Zuidkade (oud adres: F 58)
Kad. D 1014
Uitbreiden fabriek door plaatsen van twee elektromotoren, respectievelijk van 40 en 80 PK voor de aandrijving van verschillende machines.
Aanvrager: G. van Lange, directeur der N.V. Papierfabriek "De Schoone Haas"
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

50. Zuidkade (oud adres: F 58, Alpherwetering)
Kad. D 1014
Uitbreiden van papierfabriek door bouw van van een loods en plaatsen van drie elektromotoren, van respectievelijk 40, 7½ en 5 PK voor de aandrijving van verschillende machines.
Aanvrager: G. van Lange, directeur der N.V. Papierfabriek "De Schoone Haas"
Aantal tekeningbladen: 4 (3 papier, 1 blauwdruk)

101. Zuidkade (oud adres: F 65)
Kad. D 809
Oprichten van een houtzagerij, gedreven door een elektromotor van 10 PK voor de aandrijving van een cirkelzaag.
Aanvrager: N.V. Houthandel, voorheen J. en G. Alblas
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

105. Zuidkade (oud adres: F 65)
Kad. D 809 (oud kad. D 808)
Uitbreiding houtzagerij door het plaatsen van een schaafmachine, aangedreven door een elektromotor van 25 PK.
Aanvrager: N.V. Houthandel, voorheen J. en G. Alblas
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

47. Zuidkade (oud adres: F 97)
Kad. D 639
Uitbreiden van stoelenfabriek door het bijplaatsen van een elektromotor van 3 PK voor de aandrijving van diverse machines voor houtbewerking, o.a. zagen, boren, schaven, enz.
Aanvrager: Cornelis Vermeij sr., stoelenfabrikant; (eigenaar: C. Bremmer, fabrikant)
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

78. Zuidkade (oud adres: Gouwe, F 352)
Kad. F 1711
Uitbreiding van fabriek voor verven, lakken en vernissen door het bouwen van een machinekamer en plaatsing daarin van een Berkel hoogdrukmotor van 20 PK, ter vervanging van een oliemotor van 7 PK, voor de aandrijving van diverse machines voor het maken van verfwaren, lakken en vernissen.
Aanvrager: Firma wed. Boonstoppel en Zonen, verffabrikant
Architect: P.D. Stuurman
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

24. Zuidkade (oud adres: Wilhelminakade, Alpherwetering)
Kad. F 1558
Uitbreiden meubelfabriek en plaatsing van een zuiggasmotor van 20 PK voor aandrijving van houtbewerkingsmachines.
Aanvrager: O.A.H. Matse, meubelmaker / meubelfabrikant
Aantal tekeningbladen: 2 (linnen, papier)

177. Zuidkade 28
Kad. D 962
Uitbreiding stoommalerij door bijplaatsing van een mengketel, gedreven door een elektromotor van 5 PK.
Aanvrager: J. Hoogendoorn, graanhandelaar
Aantal tekeningbladen: 2 (calque)

166. Zuidkade 35
Kad. D 1360 (oud kad. D 1233, 1234)
Oprichten van een graanmalerij door plaatsing van twee elektromotoren van respektievelijk 55 en 5 PK, voor de aandrijving van een dubbele maalstoel, een dubbele lijnkoekbreker, een zakkenhijswerk, een meelmengmachine, 3 wanmolens en een elevator.
Aanvrager: A. Jonkheid, handelaar in granen
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

70. Zuidkade 37
Kad. D 1075
Oprichten van een inrichting voor het opslaan en verwerken van granen, gedreven door een ruwoliemotor van 50 PK.
Aanvrager: Firma Gebrs. Galama, graanhandel en -verwerking
Architect: P.D. Stuurman
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

174. Zuidkade 5
Kad. D 1254 (oud kad. D 1354)
Oprichten van een bakkerij met een heteluchtoven en een elektromotor van 1 PK voor de aandrijving van een broodkneedmachine.
Aanvrager: A.P. Bakker
Aantal tekeningbladen: 1 (calque)

195. Zuidkade 52
Het in voorraad hebben van ten hoogste drie vaten petroleum.
Aanvrager: D. Peters

197. Zuidkade 53
Kad. D 1415
Oprichten van een meubelfabriek met diverse houtbewerkingsmachines, gedreven door twee elektromotoren van respectievelijk 3 en 2 PK.
Aanvrager: Gebrs. Alblas (meubelfabriek "Fema")
Aantal tekeningbladen: 1 (papier)

156. Zuidkade 54
Kad. D 1014
Uitbreiding papierfabriek door bijplaatsing en in gebruikneming van van een stoommachine van 80 PK voor de aandrijving van een draaistroom-generator van 200 KVA voor de opwekking van elektriciteit.
Aanvrager: G. van Lange, directeur der N.V. Papierfabriek "De Schoone Haas"
Aantal tekeningbladen: 2 (blauwdruk, witdruk)

183. Zuidkade 55, 56
Kad. D 1297
Het hebben van een inrichting voor het mengen van graan, gedreven door een elektromotor van 4 PK.
Aanvrager: P. Hoogendoorn
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

153. Zuidkade 57 (oud adres: Gouwe)
Kad. D 1014
Uitbreiding papierfabriek met bijplaatsing van van een stoomketel.
Aanvrager: N.V. Papierfabriek "De Schoone Haas"
Architect: P.D. Stuurman
Aantal tekeningbladen: 1 (blauwdruk)

149. Zuidkade 73
Kad. D 1194
Plaatsen van een benzinepomp met ondergronds reservoir en bovengrondse aftapinrichting.
Aanvrager: N.V. Houthandel, voorheen Firma J. en G. Alblas.
Architect: S.F. Bowser en Co., Inc. (Rotterdam)
Aantal tekeningbladen: 4 (blauwdruk)


Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2006 Streekarchief MIDDEN-HOLLAND (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 30-01-2006