GOUDA
Doop-, trouw- en begraafboeken, 1574 - 1811 (1812), en gaardersregisters
Beheerscode ac 58

Inventaris

Waar de aanduiding WWW is toegevoegd, is een nadere toegang ook in het zoeksysteem op onze website opgenomen.

LET OP
Alleen via fotokopieŽn / microfiches te raadplegen (tenzij anders aangegeven).

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2009 Streekarchief MIDDEN-HOLLAND (Groeneweg 30, 2801 ZC GOUDA -- tel. 0182 - 521821, fax 589829)
E-mail: middenholland@groenehartarchieven.nl

Laatste revisie-datum: 16-2-2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


1. Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) 1574 - 1811 (1812) -- kerkelijke registers1.1. Hervormde gemeente (Nederduits gereformeerd)1.1.1. Dopen

1-(14). Doopboeken, 1625 - 1812.
Nadere toegang: NT 1305 - 1308 (periode 1625 - 1712) en NT 1309 - 1313 (periode 1713 - 1812) = klappers op de namen van dopelingen


1.1.2. Trouwen

15-(24). Trouwboeken, 1574 - 1811 (hiaten).
Nadere toegang: NT 1404 - 1409 = index op de namen van de bruiden en bruidegoms


1.1.3. Overlijden / begraven

63-70. Grafboeken, 1539 - 1832.
Transcripties met indices (originelen: ac 566 (archief kerkmeesters St.-Janskerk) inv.nrs. 231 - 237). Afdruk van inv.nr. 70 in voorbereiding voor studiezaal.
Bevat: Indices op persoonsnamen, geografische aanduidingen (t/m DTB 67) en beroepen. De indices op inv.nrs. 63 - 69 zijn in de betreffende banden bijgebonden.

25. Sterftelijsten, september 1634 - februari 1653.
Bevatten veel hiaten. Hierop is GEEN INDEX aanwezig.

26-(30). Registers van begravenen in de St.-Janskerk, 1671 - 1811.

31-32. Registers van begravenen op het kerkhof, 1790 - 1811.


1.2. Waalse gemeente


33-34. Doop- en trouwboeken, 1625 - 1811.
Nadere toegang: NT 1331 = moderne index op de namen van de dopelingen (niet digitaal); NT 1412 = index op de namen van de bruidegoms en bruiden (WWW)


1.3. Lutherse gemeente


35-36. Doop- en trouwboeken, 1622 - 1812.
Nadere toegang: NT 1332 = moderne index op de namen van de dopelingen


1.4. Doopsgezinde gemeente


37. Kerkelijk resolutieboek, 1725 - 1770.
Bevat: (achterin, na folio 125) een lijst van dopelingen over de jaren 1681 - 1788 (let op: het betreft de z.g. volwassenendoop op latere leeftijd!).
Een lijstje van lidmaten in 1763 respectievelijk 1766.
Nadere toegang: NT 1333 moderne index op de lijst van dopelingen


1.5. Remonstrantse gemeente


38-40. Doopboeken, 1662 - 1812.
Nadere toegang: NT 1329 - 1330 = moderne index


1.6. Rooms-katholieke staties1.6.1. Statie De Brasem (Vismarkt)

41-42. Doop- en trouwboeken, 1717 - 1811 (1812).
Nadere toegang: NT 1321 - 1323 = moderne index op de namen van de dopelingen (inv.nrs. 41 en 42) (met de letter B aangegeven)


1.6.2. Statie van de Minderbroeders (St.Jozef, Gouwe)

43-(44). Doop- en trouwboeken, 1733 - 1812 (1872).
Nadere toegang: NT 1321 - 1323 = moderne index op de namen van de dopelingen (inv.nrs. 41 en 42) (met de letter M aangegeven)


1.6.3. Statie van de Jezuieten in de Keizerstraat

45. Doop- en trouwboek, 1667 - 1705 (1724).
Bevat tussen 1667 - 1673 slechts enkele inschrijvingen.
Bevat: - Dopen, 1667 - 1705 en 1718 - 1724.
- Trouwen, 1675 - 1705 (begint op folio 141 recto)
Nadere toegang: NT 1321 - 1323 = moderne index op de namen van de dopelingen (met de letter K aangegeven)

46. Doopboek, augustus 1673 - 5 maart 1812.
Nadere toegang: NT 1321 - 1323 = moderne index op de namen van de dopelingen (met de letter K aangegeven)

47. Trouwboek, 23 april 1696 - 23 februari 1812.


1.7. Jansenistische staties ("oud-bisschoppelijke clerezij", oud-katholieken)


Deze staties zijn tot ca. 1723 als rooms-katholieke staties te beschouwen.1.7.1. Statie De Tol (St. Willibrord)

48-(49). Doop- en trouwboeken, 1635 - 1811 (1812).
Nadere toegang: NT 1321 - 1323 = moderne index op de namen van de dopelingen (inv.nrs. 41 en 42) (met de letter T aangegeven)


1.7.2. Statie van St. Jan Baptist

--. Ledenregistratie van parochianen, 1667 - 1810.

50-(51). Doopboeken, 1667 - 1919.
Nadere toegang: NT 1321 - 1323 = moderne index op de namen van de dopelingen (inv.nrs. 50 en 51) (met de letter J aangegeven)

52. Trouw- en overlijdensboek, (1749) 1750 - 1793 (1803).
Bevat: - Trouwen, 26 januari 1750 - 24 april 1803 (blz. 1 - 13).
- Overlijden, 14 november 1749 - 4 januari 1793 (blz. 121 - 136).
- Fundaties van zielemissen (vanaf blz. 351).


1.8. Joodse gemeente


--. Van de joodse gemeente te Gouda zijn uit de periode vůůr 1811 geen archiefstukken bewaard gebleven. Voor een afschrift van het begraafboek uit de periode 1906 - 1942 en voor een digitaal beschikbaar bestand van joodse families in de periode ca. 1750 - 1950, zie hierna paragraaf 6.


2. Registratie van huwelijken en overlijden / begraven (1581 / 1695 - 1811) -- burgerlijke registers


Betreft de registers van het gerecht (schepenen), de "gekwalificeerden" en de "gaarders".2.1. Gerecht (schepenen)


53-(58). Ondertrouw- en trouwboeken, 1581 - 1811.
Nadere toegang: NT 1401 - 1403 = moderne index op de namen van de bruidegoms en bruiden (de datum in deze index verwijst naar de datum van het EERSTE GEBOD, tenzij alleen een trouwdatum werd aangetroffen in het originele (onder-)trouwboek; de ONDERTROUWDATUM is de datum van INSCHRIJVING in het trouwboek)

58.a. Bijlagen bij de ondertrouw- en trouwboeken, 1797 - 1800 en 1808 - 1810.

59-(60). Doop- en trouwboeken, 1792 - 1810.
Dit zijn dubbelen van een gedeelte van de kerkelijke registers (van alle kerkgenootschappen) over de periode 1792 - 1810.


2.2. Gekwalificeerde (belastingontvanger voor het successierecht)


61. Register van overledenen, 1806 - 1811.
De gegevens zijn in 7 kolommen over 2 bladzijden verdeeld.

62. Register van afgegeven vergunningen om te begraven, 1806 - 1811.
De gegevens zijn in 6 kolommen over 1 bladzijde verdeeld.
Nadere toegang: NT 1505 - 1509 = moderne index


2.3. Gaardersregisters


1-(4). Registers van ontvangsten wegens de belasting op het trouwen, 1695 - 1805.
Op deze registers is GEEN INDEX aanwezig! Maak gebruik van de index op de schepentrouwboeken DTB 53 - 58.

5-(11). Registers van ontvangsten wegens de belasting op het begraven, 1695 - 1805.
Nadere toegang: NT 1505 - 1509 = moderne index

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2009 Streekarchief MIDDEN-HOLLAND (Groeneweg 30, 2801 ZC GOUDA -- tel. 0182 - 521821, fax 589829)
E-mail: middenholland@groenehartarchieven.nl

Laatste revisie-datum: 16-2-2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.