Inhoudsopgave
(archiefschema)

N.B.: Vanuit de inhoudsopgave kunt u rechtstreeks doorklikken naar de rubrieken van de inventaris!

1. Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) 1574 - 1811 (1812) -- kerkelijke registers

1.1. Hervormde gemeente (Nederduits gereformeerd)

 • 1.1.1. Dopen
 • 1.1.2. Trouwen
 • 1.1.3. Overlijden / begraven
 • 1.2. Waalse gemeente

  1.3. Lutherse gemeente

  1.4. Doopsgezinde gemeente

  1.5. Remonstrantse gemeente

  1.6. Rooms-katholieke staties

 • 1.6.1. Statie De Brasem (Vismarkt)
 • 1.6.2. Statie van de Minderbroeders (St.Jozef, Gouwe)
 • 1.6.3. Statie van de Jezuieten in de Keizerstraat
 • 1.7. Jansenistische staties ("oud-bisschoppelijke clerezij", oud-katholieken)

 • 1.7.1. Statie De Tol (St. Willibrord)
 • 1.7.2. Statie van St. Jan Baptist
 • 1.8. Joodse gemeente

  2. Registratie van huwelijken en overlijden / begraven (1581 / 1695 - 1811) -- burgerlijke registers

  2.1. Gerecht (schepenen)

  2.2. Gekwalificeerde (belastingontvanger voor het successierecht)

  2.3. Gaardersregisters