Bronnen lokale geschiedenis

GOUDA

Ziekenhuiskwestie 1918-1923

Aantekeningen over de kwesties rond het Van Iterson-ziekenhuis in de periode 1918-1923.
Rapport van J.L.C. Wortman, directeur GGD Amsterdam, 1918.
Notulen besloten raadsvergadering, november 1918.
Dossier betreffende de z.g. doktorenkwestie (Cleyndert vs. Steffelaar), 1921.
Verslagen raadsvergaderingen in de Goudsche Courant, 1922.
Overzicht van de ziekenhuiskwestie, 1922, samengesteld door gemeentesecretaris G.J.J. Pot.
Rapport van de raadscommissie ad hoc, 1923, met voorstellen voor verbetering.