Jaarverslagen van archiefdiensten

Nijmegen

Het jaarverslag van het Gemeentearchief Nijmegen over 1971.

Westfriesland (hoorn, Enkhuizen, Medemblik)

1974 en 1975.
1976 en 1977.

Gouda / Midden-Holland

Gouda’s schatkamer : de archiefbweaarplaats van de gemeente Gouda, haar geschiedenis en inhoud / J.E.J. Geselschap (Gouda, 1967); met twee aanvullende infobladen, 1976 en z.d..

Jaarverslagen van het gemeentearchief Gouda, later het streekarchief Midden-Holland te Gouda:
1979 en 1980.
1981 en 1982.
1983 en 1984.
1985 en 1986.
1987 en 1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.