Jaarverslagen van archiefdiensten

Nijmegen

Het jaarverslag van het Gemeentearchief Nijmegen over 1971.

Westfriesland (Hoorn, Enkhuizen, Medemblik)

1974 en 1975.
1976 en 1977.

Gouda / Midden-Holland

Gouda’s schatkamer : de archiefbewaarplaats van de gemeente Gouda, haar geschiedenis en inhoud / J.E.J. Geselschap (Gouda, 1967); met twee aanvullende infobladen, 1976 en z.d..

Jaarverslagen van het gemeentearchief Gouda, later het streekarchief Midden-Holland te Gouda:
1979 en 1980.
1981 en 1982.
1983 en 1984.
1985 en 1986.
1987 en 1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.