Archiefwezen

Tekst van het artikel “Automatisering in het archiefwezen: de praktijk bij een kleine archiefdienst”, in 1987 ingezonden aan mr. Paul Brood (rijksarchivaris in Drenthe) in zijn functie als redacteur van het Nederlands Archievenblad (NAB), maar door hem – zogenaamd wegens gebrek aan plaatsruimte – geweigerd.
In werkelijkheid geweigerd wegens te kritische opstelling tegenover de opvattingen van enkele hooggeplaatste medewerkers van de rijks archiefdienst.

Archivistiek
Inleiding archivistiek 1
Inleiding archivistiek 2
Inleiding archivistiek 3
Inleiding archivistiek 4

Voorbeelden overeenkomsten inbewaringgeving en schenking
Voorbeelden acquisitiebeleid
Vernietigingslijst gemeenten 1983 (werking: 1850-1995)
Selectielijst gemeenten 2005 (werking: vanaf 1996)

Syllabi Rijks Archiefschool
Syllabus met oefenteksten ambtelijk Nederlands uit de periode 14e – 17e eeuw, samengesteld door drs. G.W.J. de Jongh voor de Rijks Archiefschool, 1971.
Syllabus geschiedenis van het archiefwezen, samengesteld door drs. B. Woelderink voor de Rijks Archiefschool, 1972.

Jaarverslagen
Zie hiervoor de volgende pagina.