ARCHIEFMAN


De boeken die te koop zijn, komen uit twee particuliere collecties. Ze zijn over het algemeen in goede tot zeer goede staat.

Boeken te koop

Laatst gewijzigd: 10 maart 2022. Portokosten voor koper. Bestellingen boven € 50 worden portvrij geleverd. Bestellen via e-mail.

Inhoudsopgave


6. Literatuur, literatuurgeschiedenis, taalkunde


6.01. Nederland
6.01.1. Nederland: literatuur, literatuurgeschiedenis
6.01.2. Nederland: taalkunde
6.02. Engelse en Amerikaanse literatuur, literatuurgeschiedenis
6.03 Klassieke talen (Latijn, Grieks)
6.03.1. Klassieke talen (Latijn, Grieks): literatuur, literatuurgeschiedenis
6.03.2. Klassieke talen (Latijn, Grieks): taalkunde
6.05. Overig (o.a. in het Nederlands vertaalde werken)
 

6. Literatuur, literatuurgeschiedenis, taalkunde

6.01. Nederland

6.01.1. Nederland: literatuur, literatuurgeschiedenis

•   - Louis Couperus, Verzamelde werken (Amsterdam : G.A. van Oorschot, (1953-1975)) (12 dln) (gebonden (de bekende dundrukuitgave)) (ged. 1e en voorts 2e dr.) --- € 25,00
Ton Anbeek, Over de romanschrijver Emants (Amsterdam : Arbeiderspers, 1981) (82 p.) noten --- € 1,95
•   Godfried Bomans, Wandelingen door Rome (Amsterdam : Elsevier, 1972) (208 p.) [paperback (rug besch.)] --- € 1,95
•   Godfried Bomans, Memoires of gedenkschriften van minister Pieter Bas (Utrecht, Het Spectrum, z.j.) (229 p. ; ill.) [pocket (binnenkant voorplat en Franse titel vlekken)] (10e dr.) --- Prisma 39 --- € 1,95
•   Menno ter Braak, Dr. Dumay verliest (Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933) (230 p.) [ingenaaid, zeer slordig ex., voorplat en achterplat los] eerste druk! --- € 2,95
•   Menno ter Braak, Het carnaval der burgers (Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934) (237 p.) [geb.] (2e dr.) --- € 2,95
•   Menno ter Braak, Politicus zonder partij (Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934) (287 p.) [ingenaaid, stofomslag besch., voorplat bijna los] eerste druk! --- € 2,95
•   R.B.F.M. Chamuleau en J.A. Dautzenberg, Nederlandse letterkunde 2 : 19e en 20e eeuw (Utrecht, Het Spectrum, 1991) (426 p.) register --- Prisma --- € 1,95
•   Dirk Coster (inl.), Nieuwe Geluiden - een keuze uit de poezie van na den oorlog (Arnhem, Van Lochum Slaterus, 1927) (LVIII, 258 p.)(3e dr.) gebonden --- € 2,95
•   Maurits Dekker, Oranje en de Opstand der Nederlanden : historische roman (Amsterdam : Querido, 1945) (318 p.) [geb.; rug half los, gebruind] --- € 0,50
•  Domweg gelukkig, in de Dapperstraat : de bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur / samenst. C.J. Aarts en M.C. van Etten (Amsterdam : Prometheus, 1994) (296 p.) [pocket] (8e dr.) register --- Ooievaar --- € 2,95
•   W.P. Gerritsen, Vier inleidende colleges over middelnederlandse literatuur (Utrecht : Inst. De Vooys, 1985) (61 p.) was ooit gelumbackt, ligt nu grotendeels uiteen --- € 0,50
•   Guido Gezelle, Kleengedichtjes : 2 dln (Amsterdam : L.J. Veen, 1941 resp. 1931) (18 resp. 119 p.) [miniboekjes geb. (matige staat, binnenzijde voorplatten en schutbladen roestvlekkig en/of bekrast, ruggen zwak)] (8e resp. 4e dr.) --- € 6,95
•   J. Greshoff en A.F. Mirande (samenstelling), Lyriek I - IV (Zwolle, Tjeenk Willink, z.j.) (4 dln. in 1 band) rug kapot --- Mozaiek B 3 - 6 --- € 1,95
•   Havank (ps. van H.F. van der Kallen), Het spookslot aan de Loire (Utrecht : Bruna, 1971) Bijgevoegd: idem, Het geheim van de 7de sleutel (1963); idem, Het mysterie van St.Eustache (1967). Voorts bijgevoegd: F.R. Eckmar (ps. van Jan de Hartog), De maagd en de moordenaar (1962); idem, Spoken te koop (1958); idem, Drie dode dwergen (1959). Met de bekende omslagen van Dick Bruna. --- Zwarte Beertjes 138, 400 en 227 resp. 136. 137, 135 --- € 0,50
•   Youp van 't Hek, En het bleef nog lang onrustig in mijn hoofd (Amsterdam : Thomas Rap, 1996) (133 p. ; ill.)(2e dr.) --- € 1,00
•   Nop Maas m.m.v. F.L. Bastet e.a., De literaire wereld van Carel Vosmaer : een documentaire ('s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1989) (IX, 150 p. ; ill.) register --- € 2,95
•   Jacob van Maerlant ; samenst. en vert. Peter Burger, Het boek der natuur (Amsterdam : Querido, 1989) (195 p. ; ill.) [pocket (diverse aantek. en onderstrepingen)] register --- € 1,00
•   J.J. Mak, De rederijkers (Amsterdam : P.N. van Kampen, 1944) (184 p.; ill.; 20 cm) slordig ex. --- Patria 34 --- € 1,95
•   Wam de Moor, Over Willem Mertens' levensspiegel van J. van Oudshoorn (Amsterdam : Wetenschappelijke Uitgeverij, 1979) (122 p.) --- € 1,95
•   F.P. van Oostrom, Reinaert primair : over het geďntendeerde publiek en de oorspronkelijke functie van Van den vos Reinaerde (Utrecht, Hes, 1983) (39 p. ; ill.) --- € 1,95
•  De studie van de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst : symposium Antwerpen ... 1988 / F.P. van Oostrom en Frank Willaert (red.) (Hilversum : Verloren, 1989) (269 p.) bibliogr. --- € 2,95
•   J. Presser, De nacht der Girondijnen (Amsterdam : Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, 1957) (75 p.) Boekenweekgeschenk --- € 1,00
•  Prisma uittrekselboek : handleiding met voorbeelden uit de moderne Nederlandse literatuur -- deel 1 = 1979-1983 / Johan van Ommen en Lizet Person (Utrecht, Het Spectrum, 1989) (281 p.)(8e dr) --- € 1,95
•   Kees Stip, Het grote beestenfeest : de beste Trijntje Fops aller tijden (Amsterdam : Ooievaar, 1994) (257 p. ; ill.) [pocket] (6e dr.) --- € 1,95
•   Marten Toonder, Geld speelt geen rol (Amsterdam : De Bezige Bij, 1971) (288 p. ; ill.) [paperback (rug besch.)] Bevat: De windhandel - De sloven - De bovenbazen --- € 2,95
•   Marten Toonder, Avonturen van Tom Poes : deel 4 (Amsterdam : De Bezige Bij, 2006) (226 p. ; ill. ; oblong) [geb. (als nieuw)] Bevat: De meester-schilder - De chinese waaier - De wonderdokter --- € 3,95
•  Van den vos Reynaerde / de tekst kritisch uitg., met woordverklaring, commentaar en tekstkritische aantek. door F. Lulofs (Groningen : Wolters-Noordhoff, 1985) (326 p. ) [paperback (aantekeningen in de marge en onderstrepingen)] (2e verb.opl.) lit.opg., noten --- € 4,95
•  Beatrijs : eerste integrale reproductie van het hs. naast de tekst in typographie / A.L. Verhofstede (inl., aant.); met bijdragen van J. van Mierlo, G.I. Lieftinck, R. Roemans en L. de Man (Antwerpen, 1949) ((LXII) 32 (16) pp; hlinn. ) [rug ged. los] (2de verm. druk) met los katern "Nota's bij de tekst" door A.L. Verhofstede --- € 3,95
•   Joost van den Vondel, Tijddichten : Op gebeurtenissen in Holland en daarbuiten (Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, z.j.) (117 p.) [miniboekje geb. (matig ex.)] vormgeving S.H. de Roos --- Dwergen --- € 2,95
•  Ik zoen soms een blaadje... : van en over Leo Vroman / Vroman, Leo; bijdr. Gerrit Willems; red. Inez Meter e.a. (Gouda : Culturele Raad, 1990) (56 p.; ill.; 23 cm) --- € 2,95
•   Ivo de Wijs, Vroege vogel : nieuwe en oude verzen uit het VARA-programma Vroege vogels (Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2001) (235 p.) [paperback] (2e dr.) register --- € 2,95

6.01.2. Nederland: taalkunde

•   B. van den Berg, Foniek van het Nederlands (Den Haag : Van Goor Zonen, 1960) (128 p.)(2e dr.) lit.opg. --- € 2,95
•   Bert Paasman; W.P. Gerritsen; A.M.J. van Buuren, Vermakelyk bibliografisch ganzenbord (Groningen : Wolters-Noordhoff, 1983) (139 p.) register --- De Nieuwe Taalgids Cahiers --- € 2,95
•   R.C. Kwant, Fenomenologie van de taal (Utrecht : Aula, 1963) (256 p.) noten --- Aula 131 --- € 1,00
•   A. van Loey, Middelnederlandse spraakkunst (Groningen : Wolters-Noordhoff, 1960-1962) (2 dln.) [ingen.] (3e herz. dr.) --- € 5,95
•   N.E. Osselton, The dumb linguists : a study of the earliest English and Dutch dictionaries (Leiden / London : Univ. Press / Oxford UP, 1973) (IX, 133 p. ; ill.) noten, bibliogr., index --- € 2,95
•   D.C. Tinbergen ; opnieuw bew. door F. Lulofs, Nederlandse spraakkunst : eerste deel (Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1959) (196 p.) [geb.] (12e bew. dr.) --- € 1,00
•   E. Vrieze, Taalboek voor de lagere school : V zevende en achtste leerjaar (Den Haag : G.B. van Goor Zonen, 1937) (112 p.)(3e dr. i/d nieuwe spelling) matig ex. --- € 0,50

6.02. Engelse en Amerikaanse literatuur, literatuurgeschiedenis

•  The Age of Shakespeare / ed. Boris Ford (Harmondsworth, Penguin Books, 1988) (603 p.) [pocket] (revised repr.) oorspr. uitg. 1955; bibliogr., index --- The New Pelican Guide to English Literature 2 --- € 2,95
•   Edward Benstock, James Joyce (New York, Frederick Ungar, 1985) (202 p.) index --- Literature and life --- € 2,95
•   Edith Brill ; pictures by Jan Pienkowski, The golden bird (London : Dent & Sons, 1970) (151 p. ; ill.) slordig ex. (openb.bibl.) --- € 0,50
•   W.J.M. Bronzwaer, Vormen van imitatie : opstellen over Engelse en Amerikaanse literatuur (Amsterdam : Athenaeum / Polak & Van Gennep, 1969) (188 p.) [paperback] bibliogr. --- € 2,95
•   David Brown, Walter Scott and the historical imagination (London etc., Routledge & Kegan Paul, 1979) (239 p.) [gebonden] noten; bibliogr.; index --- € 2,95
•   Ross H. Dabney, Love and property in the novels of Dickens (Berkeley etc., Univ. of California Press, 1967) (176 p.) --- € 2,95
•   J.A. van Dorsten, The radical arts : first decade of an Elizabethan Renaissance (Leiden enz. : UP, 1973) (XI, 146 p. ; ill.) [geb.] (2nd ed.) noten, index --- € 1,95
•   Leon Edel, The psychological novel 1900 - 1950 (New York etc., Lippincott, 1955) (221 p.) index --- € 2,95
•  The eighteen-seventies : essays by fellows of the Royal Society of Literature / (New York, MacMillan, 1929) (290 p.) index --- € 2,95
•  The eighteen-sixties : essays by fellows of the Royal Society of Literature / (Cambridge, CUP, 1932) (X, 282 p.) index --- € 2,95
•   Elizabeth Deeds Ermarth, Realism and consensus in the English novel (Princeton NJ, PUP, 1983) (XV, 278 p.) index; betr. o.a. Dickens, Jane Austen, George Eliot --- € 2,95
•  Essays in English literature of the classical period presented to Dougald MacMillan / ed. by Daniel W. Patterson and Albrecht B. Strauss (Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1967) (185 p.) [ingen.] noten --- Studies in Philology Extra Series 1967 no. 4 --- € 1,95
•   C.S. Ferns, Aldous Huxley : novelist (London, Athlone Press, 1980) (V, 240 p.) index --- € 2,95
•   Leslie A. Fiedler, Waiting for the end : the American literary scene from Hemingway to Baldwin (Harmondsworth, Penguin Books, 1967) Oorspr. uitg. 1964 --- Pelican 867 --- € 2,95
•   Philip Freund, The art of reading the novel (New York, Collier, 1965) Oorspr. uitg. als: How to become a literary critic, 1947 --- € 2,95
•   P.N. Furbank, E.M. Forster : a life (Oxford etc., Oxford UP, 1979) (362 p.; ill.) index --- € 2,95
•   Robert Gittings, The nature of biography (London, Heinemann, 1978) (100 p.) bibl.; index --- € 2,95
•   Kenneth Graham, Indirections of the novel : James, Conrad and Forster (Cambridge etc., CUP, 1988) (V, 225 p.) [geb., stofomsl.] noten, index --- € 2,95
•   Martin Green, The English novel in the twentieth century : the doom of empire (London etc., Routledge & Kegan Paul, 1984) (XIX, 236 p.) bibliogr.; index --- € 2,95
•   Sheldon J. Hershinow, Bernard Malamud (New York, Frederick Ungar, 1984) (165 p.)(.. ed.) bibl.; index --- Literature and life --- € 2,95
•   Winifred Holtby, Virginia Woolf : a critical memoir (Chicago : Academy Press, 1978) (206 p.) [paperback] bibliogr. --- € 1,95
•  Imaginary biographies / by Arthgur Bryant, Hilaire Belloc, C.P. Snow e.a. (London : George Allen & Unwin, 1936) (105 p.) --- Pocket Crown 11 --- € 1,95
•   Storm Jameson, The Georgian novel and Mr. Robinson (London, Heinemann, (1929)) (75 p.) --- € 2,95
•   G.A.M. Janssens, The American Literary Review : a critical history 1920 - 1950 (The Hague etc., Mouton, 1968) (341 p.) bibl.; index; noten; proefschr. Nijmegen --- € 2,95
•   G.A.M. Janssens, De Amerikaanse roman 1950 - 1975 (Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1976) (251 p.) index --- Atheneum paperback --- € 2,95
•   Peter G. Jones, War and the novelist : appraising the American war novel (Columbia etc., Univ. of Missouri Press, 1976) (X, 260 p.; ill.) bibliogr.; index --- € 1,95
•   Kenneth E. Kendall, Leigh Hunt's Reflector (The Hague etc., Mouton, 1971) (183 p. ; ill.) [geb. ; stofomslag en sneden ged. watervlekkig en verkleurd] noten, index --- € 1,95
•   F.R. Leavis, The common pursuit (London : Hogarth Press, 1984) [paperback] (repr.) oorspr. uitg. 1952; index --- € 1,95
•   Robert Liddell, A treatise on the novel (London : Jonathan Cape, 1953) (168 p.)(repr.) noten, index --- € 1,95
•  Literature of the romantic period 1750 - 1850 / R.T. Davies and B.G. Beatty (Liverpool, Liverpool UP, 1980) (XI, 212 p.)(repr.) index; oorspr. uitg. 1976 --- € 2,95
•   A.A. Mendilow ; introd. by J. Isaacs, Time and the novel (London : Peter Nevil, 1952) (X, 245 p.) [geb., rug iets verschoten] noten, index --- € 1,95
•   Jeffrey Meyers, D.H. Lawrence : a biography (New York : Knopf, 1990) (446 p. ; ill.) noten, bibliogr., index --- € 2,95
•   Pauline Nestor, Female friendships and communities : Charlotte Brontë, George Eliot, Elizabeth Gaskell (Oxford, Clarendon Press, 1985) (220 p.) [geb.] noten, bibliogr., index --- € 2,95
•   N.E. Osselton, The dumb linguists : a study of the earliest English and Dutch dictionaries (Leiden / London : Univ. Press / Oxford UP, 1973) (IX, 133 p. ; ill.) noten, bibliogr., index --- € 2,95
•   Peter Quennell, Four portraits : studies of the eighteenth century (London, Collins, 1945) (242 p.; ill.) index; betreft o.a. Laurence Sterne --- € 2,95
•   Kathleen Raine, Farewell happy fields; memories of childhood (London : Hamish Hamilton, 1973) (173 p.) --- € 1,95
•   Paul Jordan Smith, A key to the Ulysses of James Joyce (Z.pl., City Lights, 1970) (89 p. ; ill.) oorspr. uitg. 1927 --- € 1,95
•   Basil Willey, The seventeenth-century background : studies in the thought of the age in relation to poetry and religion (Harmondsworth, Penguin Books, 1972) (284 p.) [pocket] (reissued) noten, index; oorspr. uitg. 1934 --- Pelican --- € 1,00

6.02.2. Victoriaans Engeland : Victorian England

•   Joan N. Burstyn, Victorian education and the ideal of womanhood (New Brunswick : Rutgers Univ. Press, 1984) (185 p.; ill.) [paperback] noyen, bibliogr. --- € 2,95
•   Raymond Chapman, The Victorian debate : English literature and society 1832-1901 (London, Weidenfeld and Nicolson, 1970) (377 p.) Oorspr. uitg. 1968; bibl.; index --- Literature and society --- € 2,95
•   Robin Gilmour, The novel in the Victorian age : a modern introduction (London, Edw. Arnold, 1986) (221 p.) [paperback] noten, bibliogr., index --- € 3,95
•   E.K. Helsinger, The woman question : society and literature in Britain and America. Vol. 3. The woman question : literary issues, 1837-1883 (New York / London, Garland, 1983) (256 p.) --- € 1,95
•   Gertrude Himmelfarb, Victorian minds : (a study of intellectuals in crisis and of ideologies in transition) (New York etc., Harper & Row, 1970) (XIII, 397 p.) (ged.) oorspr. uitg. 1952; noten; index --- € 2,95
•   Lee Holcombe, Wives and property : reform of the Married Women's Property Law in nineteenth century England (Oxford : Martin Robertson, 1983) (VIII, 311 p.) [geb.] noten, bibliogr., index --- € 2,95
•   W.J. McCormack, Sheridan Le Fanu and Victorian Ireland (Oxford, Clarendon Press, 1980) (XII, 310 p.; ill.) --- € 2,95
•   J.A. Sutherland, Victorian Novelists and Publishers (Chicago : Univ. of Chicago Press, 1976) (251 p.) --- € 2,95
•  Victorian literature : selected essays / ed. by Robert O. Preyer (New York etc., Harper & Row, 1967) (XIX, 243 p.) noten --- Harper Torchbooks 1302 --- € 2,95

6.03. Klassieke talen (Latijn, Grieks)

6.03.1. Klassieke talen (Latijn, Grieks): literatuur, literatuurgeschiedenis

•   Tentoonstellingswerkgroep RU Groningen, Bouwvoorschrift : een expositie van Vitruvius' geschriften over bouwkunde (Groningen : Rijksuniversiteit, [1978]) (100 p. ; ill.) noten, lit.opg. --- € 2,95
•   Herodotus ; met aantek. door Y.H. Rogge en H.H. Mallinckrodt, Boek VI (Zwolle : Tjeenk Willink, 1941) (108 p.)(2e dr.) --- € 1,95
•   Herodotus ; aantek. door P.V. Sormani, Aantekeningen op boek I - IV (verkorte uitgave) (Zwolle : Tjeenk Willink, 1938) (105 p.)(6e dr.) slordig ex. --- Scriptores Graeci et Romani VI --- € 1,00
•   Karl Jaspers, Platoon (Z.pl. : Desclee De Brouwer, 1958) (141 p.) schutblad verstevigd met plakband --- € 1,00
•   Nita van Krimpen, Tussen Keulen en Parijs : audiatur et altera pars : vlugschrift over de Latijnse les over lesgeven, ouders, keuzevakken, leerboeken Latijn, vertalen (Zeist : NIB, 1973) (128 p.) --- € 1,95
•   T. Livius ; met aantek. door W.J.W. Koster, Uit de eerste decade (boek I, benevens fragmenten uit de overige boeken) (Zwolle : Tjeenk Willink, 1935) (161 p.) [gebonden; hier en daar aantekeningen en onderstrepingen] pen- en potloodaantek. --- Scriptores Graeci et Romani XXVI --- € 0,50
•  Novum testamentum Graece / cum apparatu critico curavit Eberhard Nestle novis curis elaboravit Erwin Nestle (Stuttgart : Württembergische Bibelanstalt, 1949) (110 + 671 p.) [geb. dundruk (band iets verkleurd, maar net ex.)] (19e ed.) noten, index locorum --- € 5,95
•   Ovidius ; herausg. von Martin Fickelscherer, Metamorphosen (in Auswahl) nebst einigen Abschnitten aus seinen elegischen Dichtungen : Hilfschrift (Leipzig : Teubner, 1895) (165 p.) [gebonden] matig ex. --- € 1,00
•   Petronius ; texte établi et traduit par Alfred Ernout, Le Satiricon (Paris: Les Belles Lettres, 1950) (XLVI, 216 p.)(3e éd. revue et corrigée) Franse en Latijnse tekst; rug verschoten --- € 2,95
•  Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament nach der Ausgabe von Eberhard Nestle / bearb. von Fritz Rienecker (Giessen [etc.] : Brunnen-Verlag, 1950) (XL, 793 p.) [geb.] (7. Aufl.) --- Urtextstudium 1 --- € 5,95

6.03.2. Klassieke talen (Latijn, Grieks): taalkunde

•   E. Habel unter Mitwirkung von F. Gröbel, Mittellateinisches Glossar (Paderborn : Ferdinand Schöningh Verlag, o.J. (1959)) (VIII, 431 p.)(2. Aufl.) geb., stofomslag beschadigd --- € 9,95
•   J. Nuchelmans en J. Pennock, Kleine Griekse grammatica (Hilversum : Brand, 1959) (84 p.) [ingen., slordig ex., achteromslag en laatste pp. los] (2e dr.) --- € 3,95

6.05. Overig (o.a. in het Nederlands vertaalde werken)

•   Bertha Clément ; vert. uit het Duits, Driftkopje verloofd (Amsterdam : H.J.W. Becht, z.j. (ca. 1930 ?)) (274 p. ; ill.) [rug iets beschadigd en verkleurd; titelillustratie los en beschadigd] (4e dr.) --- Radio --- € 1,95
•   Bertha Clément ; vert. uit het Duits, Driftkopje (Amsterdam : H.J.W. Becht, z.j. (ca. 1930 ?)) (geb., 246 p. ; ill.) [rug beschadigd en verkleurd] (4e dr.) --- Radio --- € 1,95
•   Almudena Grandes, Malena (Amsterdam : Ooievaar, 2000) (511 p.) --- € 1,95
•   C.R.C. Herckenrath en Albert Dory ; bew. H.R. Boulan, Frans woordenboek : eerste deel Frans - Nederlands (Groningen enz. : J.B. Wolters, z.j. (ca. 1950)) (VII, 655 p.)(10e dr.) --- € 1,00
•   Franz Kafka ; vert. door Willem van Toorn, De gedaanteverwisseling (Amsterdam : Athenaeum / Polak & Van Gennep, 2009) (61 p.) [geb.] (Volkskrant 2012) oorspr. titel: Die Verwandlung --- € 0,50
•   Selma Lagerlöf ; bew. Margaretha Meijboom, Niels Holgerssons wonderbare reis (Amsterdam : H.J.W. Becht, z.j. (ca. 1920 ?)) (400 p.)(5e dr.) fraaie linnen band met goudstempeling; rug verschoten; verder een vrij goed exemplaar --- € 3,95
•   Elie Wiesel ; vert. Jan Hardenberg, De dageraad (Hilversum enz. : De Boer, 1967) (136 p.) --- € 1,00