ARCHIEFMAN


De boeken die te koop zijn, komen uit twee particuliere collecties. Ze zijn over het algemeen in goede tot zeer goede staat.

Boeken te koop

Laatst gewijzigd: 6 maart 2020. Portokosten voor koper. Bestellingen boven € 50 worden portvrij geleverd. Bestellen via e-mail.

Inhoudsopgave


3. Nijmegen

3.01. Nijmegen: Algemeen
3.02. Nijmegen e.o.: Religie
3.03. Nijmegen: Economische zaken
3.04. Nijmegen: Recht
3.05. Nijmegen: Openbare orde, militaire zaken
3.06. Nijmegen: Sociale zorg; gezondheidszorg
3.07. Nijmegen: Onderwijs; educatie
3.08. Nijmegen: Financiën, belastingen
3.10. Nijmegen: Monumenten, archeologie; kunst, kunstnijverheid
3.11. Nijmegen: Ruimtelijke ordening; demografie, kartografie
3.13. Nijmegen: Verkeer en vervoer
3.18. Nijmegen: Archieven, bibliotheken, musea
3.19. Nijmegen: Personen, families (biografieën, genealogie)
 

3. Nijmegen

3.01. Nijmegen: Algemeen

•   G. Lemmens ; met medew. van P. Sliepenbeek, M.A.F.T. van Son, H.G.M. de Heiden en T. Passon, De Vrede van Nijmegen (Nijmegen : Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan, 1978) (123 p. ; 31 cm ; ill.) [paperback - goede staat, omslagen licht beschadigd] Uitg. ter gelegenheid van de herdenkingstentoonstelling in het Nijmeegs Museum "Commanderie van Sint-Jan" en het Gemeentearchief in het Arsenaal; noten --- Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen 1 --- bieden vanaf € 2,95
•   P. Leupen en B. Thissen, Bronnenboek van Nijmegen (eerste eeuw na Chr. - 1247) (Nijmegen : gemeente Nijmegen, 1981) (68 p. ; ill.) [paperback, omslag licht beschadigd] noten, lit,opg., bijlagen --- Nijmeegse Studien 10 --- bieden vanaf € 1,95
•   A.G. Poelen, Saevis tranquillus in undis: Stil, tusschen de onstuijmige Zee baaren : Nijmegen en de patriottenbeweging 1780-1787 (Nijmegen : gemeente Nijmegen, 1979) (63 p. ; ill.) [paperback, omslag licht beschadigd] noten, lit,opg. --- Nijmeegse Studien 8 --- bieden vanaf € 1,95
•   L.J. Rogier, Nijmegens opstanding : rede ... op 17 september 1956 In: Numaga 3 (1956) p. 105-119; ill., noten --- € 0,50
•   H.H.J. van Schevichaven, Tweede vervolg der Kronijk van Nijmegen, tot en met den jare 1900 (Nijmegen : H. ten Hoet, 1901) (70 p.) fotokopie --- € 1,95

3.02. Nijmegen e.o.: Religie

•   H.G.M. de Heiden, O.L. Vrouw van Nijmegen (Nijmegen, 1982) (13 p. ; ill.) [gebrocheerd] bronnen- en lit.opg. --- € 1,00

3.03. Nijmegen: Economische zaken

•  Een up to date modern bedrijf achter een gevel van 100 jaar oud : Thoben Offset Nijmegen / John Thoben (Nijmegen : eigen uitg., z.j. [1981]) (28 p. ; ill.) [gebrocheerd] noten --- € 0,50

3.04. Nijmegen: Recht

•   P.P.J.L. van Peteghem, De raad van de "rijksstad" Nijmegen : een reconstructie van de laatmiddeleeuwse politieke structuren (Nijmegen : gemeente Nijmegen, 1985) (64 p. ; ill.) [paperback, omslag licht beschadigd] noten, lit,opg., bijlagen --- Nijmeegse Studien 12 --- bieden vanaf € 1,95

3.05. Nijmegen: Openbare orde, militaire zaken

•   H.A.W. Hoogveld, De functie der Nijmeegse burcht in het Karolingische Rijk In: Numaga 8 (1961) 136–150; fotokopie --- € 0,50

3.06. Nijmegen: Sociale zorg; gezondheidszorg

•   J. Brinkhoff, Het testament van Stijn Buys : de jongste eeuw der Beide Weeshuizen (Nijmegen, Gebr. Janssen,1963 ) (168 p. ; ill. ; 24 cm) [goede staat - gebonden, stofomslag beschadigd, eigenaarsaantekening op schutblad] Registers --- bieden vanaf € 2,95
•   P. Derksen, 75 jaar Woningbouwstichting De Gemeenschap (Nijmegen, Wbs. De Gemeenschap, 1995) (66 p. ; ill. ; 21 cm oblong) --- bieden vanaf € 1,45

3.07. Nijmegen: Onderwijs; educatie

•   N.A. Hamers, Een katholieke lector aan de Nijmeegse Academie In: Numaga 1965 p. 37-40; fotokopie --- € 0,50
•   B.H.D. Hermesdorf, Petrus de Greve. Naar aanleiding van het eerste lesrooster (1656) van de Kwartierlijke Universiteit te Nijmegen In: Numaga 1970 p. 4-8; fotokopie --- € 0,50
•  De Klokkenberg ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum / (Nijmegen : H. ten Hoet, 1921) (93 p. ; ill.) [voorplat watervlekkig] --- € 3,95
•   R.E.C. van der Pluym, Nijmegen Nutsstad : een historische schets van het departement Nijmegen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ... (Nijmegen, 1984) (40 p. ; ill.) [gebrocheerd] --- € 1,00

3.08. Nijmegen: Financiën, belastingen

•  Rekeningen der stad Nijmegen (1382-1543) / H.H.J. van Schevichaven en J.C.J. Kleijntjes (eds.) (Nijmegen 1910) ((p. VII - LII)) Uitsluitend de inleiding; fotokopie --- € 1,95
•   J.A. Schimmel, Het "schuldige" Nijmegen (Nijmegen, Gemeentearchief Nijmegen, 1973) (30 cm ; 34 p.) [paperback, omslag licht beschadigd] Noten --- Nijmeegse Studien 3 --- € 1,50

3.10. Nijmegen: Monumenten, archeologie; kunst, kunstnijverheid

•  De Gebroeders Van Limburg : Nijmeegse meesters aan het Franse hof (1400-1416) / tekst: Rob Dückers, Liesbeth Kamerbeek, Pieter Roelofs ; red. Karin van Lieverloo (Nijmegen, Museum Het Valkhof, 2005) (ca. 114 p. ; ill.) [pocket] tentoonstellingscatalogus --- € 1,00
•  De Grote of St.Stevenskerk / Bureau Voorlichting gemeente Nijmegen (Nijmegen : eigen uitg., 1980) (8 p. ; ill.) [gebrocheerd] --- Informatieblad nr. 8 --- € 0,50
•   C. Isings en S.M.E. van Lith, Romeins glas (Nijmegen, Ver. van Vrienden Museum Kam, 1992) (24 cm ; 24 p. ; ill.) [gebrocheerd] --- Museumstukken 3 --- € 1,25
•   G. Lemmens, Het stadhuis van Nijmegen (Nijmegen : Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan, 1982) (200 p. ; 31 cm ; ill.) [paperback - goede staat, omslagen licht beschadigd] Uitg. ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Nijmeegs Museum "Commanderie van Sint-Jan"; lijsten van stedelijke functionarissen; noten, bibliografie --- Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen 4 --- bieden vanaf € 2,95
•   Gerard Lemmens, Nijmegen in 1669 : vogelvluchtgezicht van Hendrik Feltman (Nijmegen, Ver. van Vrienden Museum Het Valkhof, 2003) (51 p. + losse krt. ; ill. ; 24 cm) [gebrocheerd] --- Museumstukken 9 --- € 1,50
•  Noviomagus : op het spoor der Romeinen in Nijmegen / J.E. Bogaers, J.H.F. Bloemers, J.K. Haalebos, S.L. Wynia (Nijmegen, Museum Kam, 1979) (71 p. ; ill.) tentoonstellingscatalogus; lit.opg. --- € 2,95
•  Provinciaal Museum G.M. Kam Nijmegen verslag over de periode juli 1987 - juli 1994 / Provincie Gelderland (Nijmegen, eigen uitg., 1994) (94 p. ; ill.) bijlagen --- € 1,00
•   G. Lemmens (inl.), Rudolphus Lauwerier 1797-1883 tekenaar van oud-Nijmegen (Nijmegen : gemeentemuseum, 1972) (40 p. ; ill.) --- bieden vanaf € 1,45
•   J.A. Schimmel, Nijmegen in prenten (Delft : Elmar, (1971)) (9 p. tekst + 46 afb.) --- bieden vanaf € 5,95
•   D.C. Steures, Geletterde Nijmegenaren (Nijmegen, Ver. van Vrienden Museum Kam, 1995) (24 cm; 31 p. ; ill.) [gebrocheerd] Betreft Romeinse inscripties --- Museumstukken 5 --- € 1,25

3.11. Nijmegen: Ruimtelijke ordening; demografie, kartografie

•   B. Fokkinga, Herbouw van Nijmegen In: Numaga 3 (1956) p. 95-101; ill. --- € 0,50
•  Dossier Zeigelhof / Rob Hoogveld (samenst.) (Nijmegen : De Gelderlander, 1981) (96 p. ; ill. ; 29 cm) --- bieden vanaf € 1,00
•   L.J. Rogier, Nijmegens opstanding : rede ... op 17 september 1956 In: Numaga 3 (1956) p. 105-119; ill., noten --- € 0,50

3.13. Nijmegen: Verkeer en vervoer

•  Nijmeegsche Tramweg-Maatschappij : verslag over het elfde boekjaar, 1899 / ([Nijmegen, 1900]) (13 p.) [gebrocheerd] zeer zeldzaam! --- bieden vanaf € 3,95

3.18. Nijmegen: Archieven, bibliotheken, musea

•  Provinciaal Museum G.M. Kam Nijmegen verslag over de periode juli 1987 - juli 1994 / Provincie Gelderland (Nijmegen, eigen uitg., 1994) (94 p. ; ill.) bijlagen --- € 1,00
•  Nijmegen -- M.A.F.T. van Son, J.J.A. Buylincx en A.G. Poelen, Van Blok vol rechten tot Arsenaal vol wetenswaardigheden (Nijmegen : Gemeentearchief, 1979) (128 p. ; ill. ; 25 cm) Expositie archiefzorg in Nijmegen door de eeuwen heen --- bieden vanaf € 1,50

3.19. Nijmegen: Personen, families (biografieën, genealogie)

•   J.M.G.M. Brinkhoff, Het album amicorum van Joh. Smetius Jr. In: Numaga 2 (1955) 68–82; fotokopie --- € 0,50
•   H. Brunsting, Johannes Smetius als Romeins-provinciaal archaeoloog (Nijmegen, Ver. van Vrienden Museum Kam, 1989) (24 cm ; 16 p. ; ill.) [gebrocheerd] (herdruk) Afscheidsrede VU Amsterdam 1971 --- Museumstukken 1 --- € 1,50
•   Mathé Daniels, Daniels : archivaris, archeoloog, Nijmegenaar (Nijmegen : gemeente Nijmegen, 2000) (247 p. ; ill. ; 25 cm) [paperback, omslag licht beschadigd] Noten, register --- Nijmeegse Studiën 19 --- bieden vanaf € 3,95
•   G. Lemmens (inl.), Rudolphus Lauwerier 1797-1883 tekenaar van oud-Nijmegen (Nijmegen : gemeentemuseum, 1972) (40 p. ; ill.) --- bieden vanaf € 1,45