ARCHIEFMAN


De boeken die te koop zijn, komen uit twee particuliere collecties. Ze zijn over het algemeen in goede tot zeer goede staat.

Boeken te koop

Laatst gewijzigd: 30 maart 2021. Portokosten voor koper. Bestellingen boven € 50 worden portvrij geleverd. Bestellen via e-mail.

Inhoudsopgave


Hulpwetenschappen (paleografie, genealogie, chronologie, enz.); archieven, bibliotheken, musea, boekwetenschap

4.01. Paleografie, codicologie, oorkondenleer
4.03. Heraldiek; munt- en penningkunde
4.04. Archivistiek; broncommentaren
4.05. Boek- en bibliotheekwetenschap
4.06. Genealogie
4.07. Atlassen

 

4. Hulpwetenschappen (paleografie, genealogie, chronologie, enz.); archieven, bibliotheken, musea, boekwetenschap

4.01. Paleografie, codicologie, oorkondenleer

•   A. de Boüard, Manuel de diplomatique française et pontificale : tome II L'acte privé (Paris, Auguste Picard, 1948 - 1952) (317 + 42 p. + 2 sets "planches") met los katern: Transcription et explication des planches de l'album (Bouard) --- € 12,95
•   E. Habel unter Mitwirkung von F. Gröbel, Mittellateinisches Glossar (Paderborn : Ferdinand Schöningh Verlag, o.J. (1959)) (VIII, 431 p.)(2. Aufl.) geb., stofomslag beschadigd --- € 9,95
•   Georges Tessier, La diplomatique (Paris, PUF, 1966) (128 p.)(3me éd. revue) bibliogr. --- Que sais-je? 536 --- € 1,95
•  Utrecht -- F. Ketner, Stichtse studiën (Utrecht : Rijksarchief, 1974) (118 p. ; ill. ; 30 cm) [gelumbackt, enkele blz. los] noten, index --- € 4,95

4.02. Chronologie

4.03. Heraldiek; munt- en penningkunde

•   J.A. de Boo, Heraldiek (Bussum : Fibula-van Dishoeck, 1967) (119 p. ; ill.) --- Fibulareeks 26 --- € 1,50
•   J.W. Frederiks, Penningen (Amsterdam : Allert de Lange, 1947) (143, (70) p.; ill.; 18 cm) Register --- € 1,00
•   H.Enno van Gelder en Joh.S. Boersma, Munten in muntvondsten (Bussum : Fibula-van Dishoeck, 1967) (124 p. ; ill.) register --- Fibulareeks 35 --- € 1,50
•   Willy Hilverda, Wapenfeiten : verhalen van wapens van steden (Leiden : Erfgoedhuis Zuid-Holland, 2004) (80 p.; ill., 15 cm) Lit.opg.; lijst van archieven; betreft ook Gouda --- € 1,00
•   H. 't Jong, Inleiding tot de heraldiek (Dordrecht : Gemeentelijke Archiefdienst, 1981) (70 p. ; ill. ; 30 cm) --- € 1,95
•   C. Pama, Ons familiewapen (Naarden : A. Rutgers, 1943) (58 p.; ill. ; 19 cm)(3e dr.) Noten; bibliogr. --- Bibliotheek voor Geslacht- en Wapenkunde 15 --- € 1,00

4.04. Archivistiek; broncommentaren

•  100 jaar Rijksarchiefgebouw Assen 1901-2001 / (Assen : Drents Archief, 2001) (20 p. ; ill.) --- € 0,50
•   G.M. van van Aalst, Het archief van de N.V. Maatschappij van Nassau La Lecq (1274) 1888-1947 ('s-Gravenhage, Rijksarchief in Zuid-Holland, 1985) (XXXIX, 367 p.; ill., tab.; 30 cm) index --- Inventarisreeks Rijksarchieven in Holland 42 --- € 1,00
•   G.M. van Aalst, Archief van de familie Van Assendelft de Coningh 1645-1959 ('s-Gravenhage, Rijksarchief in Zuid-Holland, 1975) (52 p.; ill.; 30 cm) index --- Inventarisreeks Rijksarchieven in Holland 4 --- € 1,50
•  Nederland in stukken : beeldkroniek van Nederlandse archieven / F. van Anrooy e.a. (Haarlem : Fibula van Dishoeck, 1979) (195 p. ; ill. ; 30 cm) --- € 3,95
•  De archieven in Gelderland / L.M.Th.L. Hustinx e.a. (red.) (Alphen a/d Rijn : Samsom, 1979) (XLII, 283 p. ; 22 cm) Registers --- Overzichten van de archieven en verzamelingen ... in Nederland 2 --- € 2,95
•  Het beheer van topografisch-historische atlassen / B. Bakker, W. Hofman, A.L. Becker-Jordens, P. Ratsma (Rotterdam, De topografisch-historische atlas, 1974) (45 p. ; ill.) [gebrocheerd] overdruk uit: Het Nederlands Archievenblad 78 (1974); lit.opg. --- € 1,00
•   H. de Boer e.a., Schriftelijk rapporteren (Utrecht / Antwerpen, Het Spectrum, 1974) (428 p.)(10e dr.) register --- Aula 54 --- € 1,95
•   A. von Brandt, Werkzeug des Historikers : eine Einführung in die historische Hilfswissenschaften (Stuttgart : W. Kohlhammer Verlag, 1959) (203 p. ; ill.) [beetje zwart op de snede, verder net ex.] (5. Aufl.) register, bibliogr. --- € 1,95
•   M.P. van Buijtenen, Verbeterde charterbewaring (29 p.; ill.) [gebrocheerd] overdruk van het Nederlands Archievenblad 69 (1965) 85-113 --- € 1,50
•   W.A. Fasel, De Alkmaarse rechtsbronnen (Alkmaar : Gemeentearchief, z.j. (ca. 1985)) (2 dln (427 p.)) [gelumbackt] --- € 4,95
•   W.J. Formsma, Gids voor de Nederlandse archieven (Bussum : Fibula van Dishoeck, 1967) (110 p. ; ill.) --- Fibulareeks 21 --- € 1,50
•   W.J. Formsma, Het inventariseren van archieven (80 p.) [ingenaaid] index; overdruk van het Nederlands Archievenblad 77 (1972) --- € 2,50
•   Alfred Gerstenkorn und Maria Theresia Rolland, Vorstudie zu einem Thesaurusführer (Frankfurt a/Main : Gesellschaft für Information und Dokumentation, 1981) (177 p.) --- Aktuelle Beiträge und Berichte 7 --- € 1,95
•   P.S.A. Groot, Documentaire dienstverlening (Utrecht / Antwerpen, Het Spectrum, 1981) (186 p. ; graf., schema's) [pocket] lit.opg., glossarium, register --- Aula 688 --- € 1,95
•   L.A. Kesper, Inventaris der oude rechterlijke archieven van Gouda (Gouda : Gem. archiefdienst, z.j.) (45 p.; 22 cm) --- € 1,95
•  Aanwijzingen voor tekstbewerking en annotatie / E.H. Kossmann en C.B. Wels (Utrecht : Nederlands Historisch Genootschap, 1971) (15 p.) [gebrocheerd] --- € 0,50
•   Vilan van de Loo, 'Moet terug, Privaat eigendom' : de roof, het zoekraken en de uiteindelijke terugkeer van de IAV-archieven (Amsterdam : Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, 2003) (42 p. ; ill.) --- € 1,95
•  Manuel d'archivistique : théorie et pratique des archives publiques en France / élaborée par l'Association des Archivistes Français (Paris : SEVPEN, 1970) (805 p.) [rug verschoten] --- € 5,95
•   Charles Jongejans, Ferry Jongbloed, Marianne Elbers, Om een lang verhaal kort te maken : schrijven en vormgeven van teksten voor het museum (Veenendaal : Gaade, 1988) (96 p. ; ill.) --- € 4,95
•  Regels voor het uitgeven van historische bescheiden / Nederlands Historisch Genootschap en Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis (Utrecht / 's-Gravenhage : eigen uitg., 1975) (23 p.)(5e geh. herz. dr.) index van zaken + bijgevoegd: Idem, ongewzijdigde herdruk (1974) van de 4e druk (1966) --- € 1,00
•  Richtlijnen voor het beheer van de kerkelijke en semikerkelijke archieven / Commissie tot registratie van de protestantse ... archieven (CPA) ('s-Gravenhage : eigen uitg., 1986) (48 p.) [ingenaaid] --- € 1,00
•   Mieke Schaap, Inventaris van de archieven van de BB-kring Zuid-Holland IV (later: Zuid-Holland d) - centrumgemeente Gouda 1949 - 1986 (Gouda : Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1991) (86 p. ; ill. ; 30 cm) [plastic ringband] lijst van kaarten en plattegronden --- Midden-Hollandse toegangen 4 --- € 1,95
•   T.R. Schellenberg, The management of archives (New York etc. : Columbia UP, 1966) (XXVI, 383 p.)(2nd pr.) index, noten --- € 5,95
•   A.P. van Schilfgaarde, Het archief der heeren en graven van Culemborg : eerste stuk = inleiding, inventaris ('s-Gravenhage : Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 1949) (XXXVII, 475 p.) --- € 2,95
•  Spiegel van behoudenis : restauratie van archivalia : catalogus 7 juni - 25 juli 1973 / H. Leeuwenberg e.a. (red.) (Utrecht : Rijksarchief, 1973) (75 p.; 30 cm) [gelumbackt] --- € 1,00
•  Thesaurus / red. P.A.M. van Goch ('s-Gravenhage : Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1991) (XIX, 243 p.) [paperback] (2e geh.gewijz. dr.) --- € 2,95
•  Het voorwerp als historische bron : verslag symposium ... 1982 / Ministerie van WVC ; eindred. P.R. de Clercq (Rijswijk : eigen uitg., 1982) (32 p.) [gebrocheerd] --- € 0,50
•  Gouda -- C.H.J. Helders, Inventaris van het archief van de Bank van Lening te Gouda (Gouda : Gem. archief, 1967) (17 p.) [geniet] --- € 1,95
•  Gouda -- S.R. Straub, Inventaris van de archieven van het openbaar slachthuis en de vleeskeuringsdienst te Gouda, 1928 - 1984 (Gouda : Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1993) (39 p. ; ill.) [gebrocheerd] Lijsten van bestuurders en functionarissen --- Midden-Hollandse toegangen 6 --- € 2,50
•  Moergestel -- Mathilde Bruning, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Moergestel 1455-1811 ('s-Hertogenbosch, Rijksarchief in Noord-Brabant, 1974) (XXXII, 78 p.; krt.; 30 cm) [gelumbackt] --- Inventarisreeks Rijksarchief Noord-Brabant 12 --- € 1,50
•  Oud en Nieuw Gastel -- Albert Delahaye, De archieven van Oud en Nieuw Gastel (Oud en Nieuw Gastel, Gemeentebestuur / Streekarchief Nassau-Brabant, 1964) (210 p.; 30 cm) Regesten; index --- € 1,50
•  Waalwijk -- A.L. de Graaff, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Waalwijk 1531-1811 ('s-Hertogenbosch, Rijksarchief in Noord-Brabant, 1970) (111 p.; 30 cm) --- Inventarisreeks Rijksarchief Noord-Brabant 7 --- € 1,95
•  Waddinxveen -- Archief-inventaris 1340 - 1937 Waddinxveen / gemeente Waddinxveen (Waddinxveen : eigen uitg., (ca. 1975)) (90 p.) [gelumbackt; voorplat beschadigd] --- € 2,95

4.05. Boek- en bibliotheekwetenschap

•   Alfred Gerstenkorn und Maria Theresia Rolland, Vorstudie zu einem Thesaurusführer (Frankfurt a/Main : Gesellschaft für Information und Dokumentation, 1981) (177 p.) --- Aktuelle Beiträge und Berichte 7 --- € 1,95
•  Regels voor de titelbeschrijving / Rijkscommissie van advies inzake het bibliotheekwezen (Leiden : Sijthoff, 1962) (61 p.) [ingenaaid] (8e verm. dr.) zakenregister --- € 1,50
•  Register voortgezet onderwijs : onderwerpen met SISO-kodering voor de schoolmediatheek / red. dienst schoolmediatheken van het NBLC ('s-Gravenhage : Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum, 1986) (164 p.) [geb. resp. gebrocheerd] (3e dr.) + bijgevoegd: Alles op een rijtje : de schoolmediatheek in het basisonderwijs (60 p.) (idem, 1989) + Regels voor de titelbeschrijving 6 : sorteerregels (1981) --- € 1,95
•  Syllabi voor de basisopleiding speciale bibliotheken G.O.-A 1/2 - 1986/1987 / Stichting Gemeenschappelijke Opleiding voor Archief, documentatie en informatiebewerking ('s-Gravenhage : eigen uitg., 1986) [ordner met losbladige teksten resp. gelumbackt] GO-A bibliotheekopleiding + bijgevoegd: Beschrijven van bibliotheekstukken : "titelbeschrijven" (53 p.) + modellenboek (70 p.) (idem, 1987) --- € 4,95
•  Universele Decimale Classificatie : tabellen / ('s-Gravenhage / Purmerend : Muusses, 1985) [losbladig in vierringsband] (14e dr.) UDC --- € 2,95

4.06. Genealogie

•  Onze voornamen : uit de praktijk van de ambtenaar van de burgerlijke stand / P. Bakker verslag van de Volkskundedag 1963 (inclusief mondelinge en schriftelijke discussie) in: Neerlands Volksleven 14 (1964) nr. 1 p. 5-22 --- €
•   C.W. Delforterie, Overzicht van de verzamelingen berustende bij het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau (Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 1977) (25 cm ; 32 p. ; ill.)(4e dr.) --- CB-reeks 1 --- € 1,25
•   J.A.D. Eyck, Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg (Maastricht, 1975) (48 p. ; 30 cm) --- € 1,95
•   H.L. Kruimel ; opnieuw bew. door W. Wijnaendts van Resandt, Op zoek naar onze voorouders : handleiding voor stamboomonderzoek (Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 1974) (47 p.) [gebrocheerd] (3e dr.) indices --- € 1,00

4.07. Atlassen

•  La grande encyclopédie des pays : tome 1 Europe du Sud / Ambros Brucker e.a. (Gütersloh / München : Wissen Media Verlag / Le Figaro Collections, 2005) (112 p. ; krt., ill.) --- € 1,00
•  DTV-Atlas zur Weltgeschichte : Karten und chronologischer Abriss : Band 1 : von den Anfängen bis zur Französischen Revolution / Hermann Kinder, Werner Hilgemann ; graph. Gestaltung der Karten: Harald und Ruth Bukor (München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1978) (295 p. ; krt.) [pocket - goede staat, rug licht beschadigd] register --- € 1,00