ARCHIEFMAN


De boeken die te koop zijn, komen uit twee particuliere collecties. Ze zijn over het algemeen in goede tot zeer goede staat.

Boeken te koop

Laatst gewijzigd: 14 juni 2019. Portokosten voor koper. Bestellingen boven € 50 worden portvrij geleverd. Bestellen via e-mail.

Inhoudsopgave


2. Gouda / regio Midden-Holland

2.01. Gouda e.o.: Algemeen
2.03. Gouda e.o.: Economische zaken
2.05. Gouda e.o.: Openbare orde, militaire zaken
2.06. Gouda e.o.: Sociale zorg; gezondheidszorg
2.09. Gouda e.o.: Openbare werken; waterstaat
2.10. Gouda e.o.: Monumenten, archeologie; kunst, kunstnijverheid
2.11. Gouda e.o.: Ruimtelijke ordening; demografie, kartografie
2.15. Gouda e.o.: Taal, letterkunde
2.16. Gouda e.o.: Cultuurgeschiedenis
2.18. Gouda e.o.: Archieven, bibliotheken, musea
2.19. Gouda e.o.: Personen, families (biografieën, genealogie)
2.20. Gouda e.o.: Hulpwetenschappen (paleografie, zegelkunde, heraldiek, munten / penningen)

 

2. Gouda / regio Midden-Holland

2.01. Gouda e.o.: Algemeen

•  Ach lieve tijd : zeven eeuwen Gouda, de Gouwenaars en hun rijke verleden -- aflevering 1 / (Zwolle : Waanders, 1986) (18 p. ; ill.) [gebrocheerd] --- € 1,00
•   Bianca van den Berg (tekst), Gouda nostra (Gouda : gemeente Gouda, z.j. (ca. 1990)) (30 cm ; 44 p. ; ill.) Bijgevoegd: Stadsvisie 2010 (Gouda, 2000) --- € 1,00
•   R.A.M. ter Bogt, De aanhouding van prinses Wilhemina van Pruisen : lesbrief (Gouda : Gemeentelijke Archiefdienst, 1987) (12 p. ; ill.) [katern] --- €
•   J.E.J. Geselschap, Gouda rond de eeuwwisseling (Delft : Elmar, (1967)) ((11 p.); 95 p. ill.; 17 cm obl.) [hardcover] Fotoboek --- € 7,95
•   Jan H. Kompagnie (eindred.), Gouda vooruit! : honderd jaar sociaal-democratie in Gouda 1896-1996 : een gedenkboek (Gouda / Delft : Eburon, 1996) (157 p. ; ill.) --- € 5,95
•  Gouda een stad vol historie / Linda Kool e.a. (Gouda : Huishoudelijke Dienst gemeente Gouda, 1992) (43 p. ; 21 cm) [gebrocheerd] --- € 1,00
•   W.G. Janssen, Gouda van 1900 tot nu (Hulst : Van Geyt Productions, 1992) (96 p. ; ill.) [gebonden; titelblad gesigneerd door schrijver] --- € 5,95
•   G. Kooijman (samenst.), Kroniek van Gouda : 1250 jaar Goudse geschiedenis in jaartallen (Alphen a/d Rijn : Repro-Holland, 1984) (116 p.; ill.; 25 cm) Bibliogr. --- € 2,95
•  De Schatkamer : regionaal historisch tijdschrift voor Boskoop, Gouda, Zevenhuizen-Moerkapelle, Moordrecht, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Reeuwijk en Waddinxveen / (Gouda : eigen uitg., 1986/1987 - 2004) [losse katerns] jrg. 1 (1986/1987) t/m 18 (2004) compleet + bijgevoegd: Archief- en Librijenieuws jrg. 1 (2002) en 2 (2003) --- € 25,00
•   Jan Schouten, Wie waren zij? : een reeks van Goudse mannen en vrouwen die men niet mag vergeten (Alphen a/d Rijn : Repro Holland, 1980) (228 p.; ill.; 24 cm) --- € 5,95
•   J. Schouten, Zo zagen zij Gouda (Alphen aan den Rijn, Repro-Holland, 1971) (55 platen ; 24 cm) [geb. met stofomslag] --- € 5,95
•   A.J. van der Tocht (ps. van J. Tersteeg) (uitg.), Een Don Juan in de zeventiende eeuw, 1672-1673 : gedeelten uit het dagboek van Simon van der Tocht (Leiden : Leidsche Uitgeversmaatschappij, 1928) (148 p.; ill.; 20 cm) Mystificatie! --- € 1,95
•  Tidinge van Die Goude : tijdschrift van de Oudheidkundige Kring (later: Historische Vereniging) Die Goude / alles in losse katerns; nr. 1 (1954) (niet verder voortgezet); jrg. 1 (1983) afl. 1 en 2; jrg. 3 (1985) afl. 1 t/m 3; jrg. 4 (1986) afl. 1 t/m 3; jrg. 9 (1991) t/m jrg. 18 (2000) compleet; jrg. 19 (2001) afl. 1, 3 en 4; jrg. 20 (2002) t/m 22 (2004) compleet --- € 22,95
•  Waddinxveen -- Archief-inventaris 1340 - 1937 Waddinxveen / gemeente Waddinxveen (Waddinxveen : eigen uitg., (ca. 1975)) (90 p.) [gelumbackt; voorplat beschadigd] --- € 2,95

2.03. Gouda e.o.: Economische zaken

•   G.M. van van Aalst, Het archief van de N.V. Maatschappij van Nassau La Lecq (1274) 1888-1947 ('s-Gravenhage, Rijksarchief in Zuid-Holland, 1985) (XXXIX, 367 p.; ill., tab.; 30 cm) index --- Inventarisreeks Rijksarchieven in Holland 42 --- € 1,00
•   J.H.G. de Graaf, Moordrecht in Touw (Bloemendaal, 1970) (212 p. ; ill.) lit.- en bronnenopg. --- Hollandse Studiën 1 --- € 4,95
•  De jaren achter ons : Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken / A.C. de Vooys... et al. (Gouda : Kamer van Koophanden en Fabrieken voor Gouda en Omstreken, 1966) (240 p.; ill., tab.; 24 cm) [papaerback] Jaarverslag 1965 + beschouwingen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan der Kamer; lijst van organisaties --- € 1,00
•   S. van der Mark-Hoevers, De zakkedragers van Gouda overdruk uit Bijdrage Die Goude 19 (1982) 137-155 --- € 0,50
•   Ingeborg de Roode, De Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken na 1919: een nieuw bedrijf met nieuwe producten? : eerste resultaten van een onderzoek naar het onbekende KVT-archief (fotokopie van tekst voor een artikel) Noten, bijlage --- € 0,50
•   Henkjan Sprokholt, Gouda in touw : bedrijvigheid door de eeuwen heen (Gouda, Stichting Open Monumentendag, 1996) (48 p.; ill.; 30 cm) Uitg. t.g.v. open monumentendag 1996; lit.opg. --- € 3,50
•  Gouda -- C.H.J. Helders, Inventaris van het archief van de Bank van Lening te Gouda (Gouda : Gem. archief, 1967) (17 p.) [geniet] --- € 1,95
•  Gouda -- S.R. Straub, Inventaris van de archieven van het openbaar slachthuis en de vleeskeuringsdienst te Gouda, 1928 - 1984 (Gouda : Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1993) (39 p. ; ill.) [gebrocheerd] Lijsten van bestuurders en functionarissen --- Midden-Hollandse toegangen 6 --- € 2,50

2.05. Gouda e.o.: Openbare orde, militaire zaken

•   Mieke Schaap, Inventaris van de archieven van de BB-kring Zuid-Holland IV (later: Zuid-Holland d) - centrumgemeente Gouda 1949 - 1986 (Gouda : Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1991) (86 p. ; ill. ; 30 cm) [plastic ringband] lijst van kaarten en plattegronden --- Midden-Hollandse toegangen 4 --- € 1,95

2.06. Gouda e.o.: Sociale zorg; gezondheidszorg

•  Het Departement Gouda der Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie 1913 - 1988 / M.A.W. Algera - van der Schaaf (eindred.) (Gouda : K.N.M.P., 1988) (58 p.; ill.; 21 cm (oblong)) --- € 1,00
•   J.H.G. de Graaf, Moordrecht in Touw (Bloemendaal, 1970) (212 p. ; ill.) lit.- en bronnenopg. --- Hollandse Studiën 1 --- € 4,95
•   Suzan van der Mark, Huize Groeneweg : de historie van een eeuwenoud gebouw in Gouda (Gouda : Stichting Huize Groeneweg, 1986) (72 p. ; ill.) noten --- € 4,95
•   Suzan van der Mark, Het huis van Willem Vroesen (Gouda : Stichting Het Oudemannenhuys, 1992) (179 p. ; ill.) noten --- € 5,95
•   Berend Mesander, Sociëteit De Réunie: 1843-1993 (Haarlem : Rombach, 1993) (211 p. ; ill.) [geb.] --- € 3,95
•  Gouda -- S.R. Straub, Inventaris van de archieven van de Henrietta Hoffmanstichtingen te Gouda, 1888 - 1987 (Gouda : Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1993) (46 p. ; ill.) [gebrocheerd] Lijsten van bestuurders en functionarissen --- Midden-Hollandse toegangen 5 --- € 1,95
•  Gouda -- S.R. Straub, Inventaris van de archieven van het openbaar slachthuis en de vleeskeuringsdienst te Gouda, 1928 - 1984 (Gouda : Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1993) (39 p. ; ill.) [gebrocheerd] Lijsten van bestuurders en functionarissen --- Midden-Hollandse toegangen 6 --- € 2,50

2.09. Gouda e.o.: Openbare werken; waterstaat

•  Gedenkschrift : uitgegeven t.g.v. het 700-jarig bestaan van het Hoogheemraadschap van Schieland / D. van Doorn; J.A. Jaeger e.a. (Utrecht etc. : De Boer-Cuperus, 1984) (171 p.; ill.; 24 cm)(fotomech. herdruk) noten, lit.opg.; met naamlijst van dijkgraven, hoogheemraden en hoofdambtenaren; oorspr. uitg. Rotterdam 1973 --- € 3,95

2.10. Gouda e.o.: Monumenten, archeologie; kunst, kunstnijverheid

•   J.E.J. Geselschap, Gouda rond de eeuwwisseling (Delft : Elmar, (1967)) ((11 p.); 95 p. ill.; 17 cm obl.) [hardcover] Fotoboek --- € 7,95
•  Gheraert Leeu : meesterprenter ter Goude 1477 - 1484 / K. Goudriaan; G.A.M. Willems (red.) (Gouda : Stedelijk museum het Catharina Gasthuis, z.j. (ca. 1992)) (64 p.; ill.; 22 cm) Bibliogr.; tentoonstellingscatalogus 19 dec. 1992 - 21 febr. 1993; biografie van Leeu; errata --- € 1,95
•  Glans der Goudse Glazen : conservering 1981 - 1989 : een geschiedenis van behoud en beheer / R.W. Bogtman e.a. (red.) (Gouda : Stichting Fonds Goudse Glazen, 1990) (140 p.; ill.; 31 cm) Noten; lit.opg. --- € 5,95
•  De Goudse Glazen belicht : gids voor de zeventig gebrandschilderde ramen ... / V. Pijls e.a. (Gouda : Stichting Fonds Goudse Glazen, 1991) (68 p.; ill.) lit.opg. --- € 1,50
•   N.D.B. Habermehl en J.W. s'Jacob (red.); tekst N.D.B. Habermehl, Gouda monumentaal (Gouda, Stichting Open Monumentendag Gouda, 1987) (24 p; ill., krt.; 30 cm) T.g.v. Open Monumentendag 12-9-1987; lit.opg. --- € 2,95
•   N.D.B. Habermehl, Gouda restaureert (Gouda, Stichting Open Monumentendag, 1989) (24 p.; ill.; 30 cm) lit.opg. --- € 2,95
•   N.D.B. Habermehl; J.W. s'Jacob (red.), Gouda, het Tolhuis en zijn omgeving (Gouda, Stichting Open Monumentendag Gouda, 1990) (24 p.; ill.; krtn.; 30 cm) --- € 2,95
•  Inventaris van de cartons van de gebrandschilderde glazen in de grote of St.-Janskerk te Gouda, bekend als de Goudse glazen / W. Veerman, N. Metselaar, H. van Reenen en E. Teeuwen ... (onder leiding van A.A.J. Rijksen geordend, geborgen en beschreven) (Gouda, eigen uitg., 1967) (59 p.; ill.; 30 cm) --- € 3,95
•  Het kunstcentrum / Kees Vossestein (red.); bijdr. Henc van Maarseveen; Frank Mineur; Piet van Mook (Alphen a/d Rijn : Samsom / H.D. Tjeenk Willink, 1990) (72 p.; ill.; 25 cm) Uitg. t.g.v. 35-jarig bestaan kunstcentrum Burgvliet --- € 0,50
•  Museumbrief (later: Goudse Museumbrief) / (Gouda : Vereniging van Goudse Museumvrienden, 1982 - 2004) (30 cm ; ill.) [compleet in losse afleveringen] nrs. 12 - 58 --- € 15,00
•   G.J.J. Pot, De bouwrekening van het Goudse stadhuis van 1450 (9 p.) Bevat ook de transcriptie van de rekening (OA Gouda); noten; overdruk --- € 0,50
•   A.A.J. Rijksen, Gespiegeld in kerkeglas : Hollands leed en vreugd in de glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda (Lochem : De Tijdstroom, 1947) (XVI, 337 p.; ill.; 27 cm) Noten; lit.opg. --- € 7,95
•   Jan Schouten; met verklarende tekst van Theo de Jong, Ook dit is Gouda : twaalf tekeningen (Gouda, ..., (ca. 1980)) (ill.) [voorplat beschadigd] De verklarende tekst ontbreekt; vnl. tekeningen van beelden en gevelstenen --- € 1,95
•   J. Schouten, Zo zagen zij Gouda (Alphen aan den Rijn, Repro-Holland, 1971) (55 platen ; 24 cm) [geb. met stofomslag] --- € 5,95
•  De Sint-Janskerk in Gouda en haar glazen / Stichting Fonds Goudse Glazen (Gouda, eigen uitg., 1986) (32 p.; ill., krt.; 23 cm) Omslagtitel: De Goudse Glazen --- € 1,95
•   T. Sterenborg (samenst.) m.m.v. M. Blom; H. van Dolder-de Wit; J.H. van Ham; C.J. Matthijs; W. Veerman; M.A. Vente, De restauratie van de Sint Janskerk te Gouda 1964-1980 (Gouda : Stichting Fonds Goudse Glazen, 1980) (160 p.; ill.; 23 cm) Bibliogr. --- € 5,95
•   Hist. Ver. ... Vigilate Deo Confidentes, Zuid-Hollandse Studiën : deel 1 (Voorburg : Die Haghe, 1950) (96 p.) Bevat: J.W. Berkelbach van der Sprenkel, Joris van Egmond, Cornelis van Mierop en Robert van Bergen als schenkers der glazen 15, 16 en 14 der Goudse St. Janskerk (pp. 25-39) --- € 1,95

2.11. Gouda e.o.: Ruimtelijke ordening; demografie, kartografie

•   Karin Evers, Zuid-Holland in kaart ('s-Gravenhage : provincie Zuid-Holland, 1998) (36 p. ; ill. ; 25 cm) --- € 0,50
•  Nota inzake het rapport (Gouda 2000) : een studie over de ontwikkelingsmogelijkheden der gemeente Gouda / gemeente Gouda (Gouda, eigen uitg., 1970) (9 p.; 30 cm) --- € 1,50
•  Stadsvisie 2010 / gemeente Gouda (Gouda, eigen uitg., 2000) (32 p. ; ill.) [gebrocheerd] --- € 0,50

2.15. Gouda e.o.: Taal, letterkunde

•  Hotel Neuf : geschiedenis van een onderneming / (Gouda, Van Norden, 1987) (72 p.; 16 cm) --- € 0,50
•   Merho, Kiekeboe : de zes sterren (Antwerpen : Standaard, 1994) (46 p. ; ill.) stripverhaal, speelt in Gouda GERESERVEERD --- € 2,00

2.16. Gouda e.o.: Cultuurgeschiedenis

•   Jan van Loo, Prachtbijbel blijkt prachthandel (Gouda : Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1995) betreft de Van Goor uitgave uit 1852 --- € 0,25
•  Museumbrief (later: Goudse Museumbrief) / (Gouda : Vereniging van Goudse Museumvrienden, 1982 - 2004) (30 cm ; ill.) [compleet in losse afleveringen] nrs. 12 - 58 --- € 15,00

2.18. Gouda e.o.: Archieven, bibliotheken, musea

•   Dalmatius van Heel, Erasmiana in de Goudse Librije (Gouda : Goudse Librye, 1949) (31 p.) [ingenaaid; omslag ged. verkleurd] --- € 1,95
•   L.A. Kesper, Inventaris der oude rechterlijke archieven van Gouda (Gouda : Gem. archiefdienst, z.j.) (45 p.; 22 cm) --- € 1,95
•   W.A. Zuijderhoudt-Hulst, Geschiedenis van de Goudse Librije (Gouda : Oudheidkundige Kring Die Goude, 1972) Overdruk uit: Gouda zeven eeuwen stad (Gouda 1972) 347-364; ill.; bibliogr. --- € 1,95

2.19. Gouda e.o.: Personen, families (biografieën, genealogie)

•   G.M. van van Aalst, Het archief van de N.V. Maatschappij van Nassau La Lecq (1274) 1888-1947 ('s-Gravenhage, Rijksarchief in Zuid-Holland, 1985) (XXXIX, 367 p.; ill., tab.; 30 cm) index --- Inventarisreeks Rijksarchieven in Holland 42 --- € 1,00
•   H. Bonger, Coornhert en Gouda (Gouda, Coornhertstichting, z.j. (ca. 1983)) (32 p.; 21 cm) --- € 0,50
•   Jan Brugman; Manuel Stoffers, Coornhert (Utrecht, Vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland; Nationnal Comité Coornhertherdenking, 1990) (47 p.; ill.; 30 cm) --- Kleio-Didactica 17 --- € 1,00
•  Gheraert Leeu : meesterprenter ter Goude 1477 - 1484 / K. Goudriaan; G.A.M. Willems (red.) (Gouda : Stedelijk museum het Catharina Gasthuis, z.j. (ca. 1992)) (64 p.; ill.; 22 cm) Bibliogr.; tentoonstellingscatalogus 19 dec. 1992 - 21 febr. 1993; biografie van Leeu; errata --- € 1,95
•   Jan Schouten, Wie waren zij? : een reeks van Goudse mannen en vrouwen die men niet mag vergeten (Alphen a/d Rijn : Repro Holland, 1980) (228 p.; ill.; 24 cm) --- € 5,95
•   J. Taal, met een inl. woord van W.J.M. van Eysinga, Hugo de Groot en Gouda (Gouda, Gouden Garven, 1946) (63 p.; ill.; 25 cm) register --- € 2,95

2.20. Gouda e.o.: Hulpwetenschappen (paleografie, zegelkunde, heraldiek, munten / penningen)

•   J.E.J. Geselschap, De zegels en het wapen van Gouda (...) (105-112 ; ill.) Overdruk; noten --- € 1,00