ARCHIEFMAN


De boeken die te koop zijn, komen uit twee particuliere collecties. Ze zijn over het algemeen in goede tot zeer goede staat.

Boeken te koop

Laatst gewijzigd: 18 november 2020. Portokosten voor koper. Bestellingen boven € 50 worden portvrij geleverd. Bestellen via e-mail (zie menuknop Contact).

Inhoudsopgave


5. Geschiedenis algemeen / diversen

5.01. Geschiedenis: Algemeen, politieke geschiedenis, historiografie
5.01.1. Meerdere perioden omvattend
5.01.2. Oudheid en middeleeuwen
5.01.3. Nieuwe tijd (ca. 1500 - 1800)
5.01.4. Moderne tijd (ca. 1800 - 2000)
5.02. Geschiedenis: Religie
5.03. Geschiedenis: Economische zaken
5.04. Geschiedenis: Recht
5.05. Geschiedenis: Openbare orde, militaire zaken
5.06. Geschiedenis: Sociale zorg; gezondheidszorg
5.11. Geschiedenis: Ruimtelijke ordening; demografie, kartografie
5.12. Geschiedenis: Natuur, milieu; natuurwetenschappen
5.15. Geschiedenis: Cultuurgeschiedenis (incl. wetenschap algemeen)
5.19. Geschiedenis: Personen, families (biografieën, genealogie)

 

5. Geschiedenis algemeen / diversen

5.01. Geschiedenis: Algemeen, politieke geschiedenis, historiografie

5.01.1. Meerdere perioden omvattend

•   W. den Boer, Tussen kade en schip : twaalf studiën over geschiedenis en wereldbeschouwing ('s-Gravenhage : Bert Bakker / Daamen, 1957) (306 p.; 21 cm) [geb.; bibliotheeketiket + -stempel; stofomslag beschadigd] Noten --- € 1,95
•   A. von Brandt, Werkzeug des Historikers : eine Einführung in die historische Hilfswissenschaften (Stuttgart : W. Kohlhammer Verlag, 1959) (203 p. ; ill.) [beetje zwart op de snede, verder net ex.] (5. Aufl.) register, bibliogr. --- € 1,95
•  Britain and the Netherlands : papers delivered to the Anglo-Dutch Historical Conference : volume II / ed. by J.S. Bromley and E.H. Kossmann (Groningen : Wolters, 1964) (229 p.) Noten, index --- € 3,95
•   Hermann von der Dunk, Kleio heeft duizend ogen : over historie en historici (Assen, Van Gorcum, 1974) (137 p.) --- € 1,95
•  Faire de l'histoire / sous la direction de Jacques Le Goff et Pierre Nora ((Parijs) : Gallimard, 1979-1981) (3 dln.; 23 cm) [paperbacks] Noten; bibliografie; bibl.stempels + -etiketten --- Bibliothèque des histoires --- € 6,95
•   Roderick Floud, An Introduction to Quantitative Methods for Historians (London : Methuen, 1974) (220 p. ; tab., graf.) [bibliotheeketiket + -stempel; paperb.] oorspr.uitg. 1973; index, bibliogr --- € 3,95
•  L'histoire et ses méthodes / ed. Charles Samaran (Paris : Gallimard, 1967) (1771 p. ; ill., tab.) [geb. (kunstleren band met goudstempeling op de rug; dundruk) ] (herdr.) oorspr.uitg. 1961; bibliogr. --- Encyclopédie de la Pléiade 11 --- € 17,95
•   Charles Howard McIlwain, Constitutionalism: Ancient and Modern (Ithaca NY : Cornell UP, 1961) (180 p.)(revised ed.) oorspr. uitg. 1940 --- € 2,95
•   R.R. Palmer and Joel Colton, A history of the modern world (New York : Knopf, 1963) (XVI + 945 + XXVI p. ; krt., ill.) [geb., omslag geplastificeerd] (2nd ed.) oorspr. uitg. 1956 --- € 7,95
•   Jan Romein, In de hof der historie : kleine encyclopedie der theoretische geschiedenis (Amsterdam : Querido, 1963) (159 p.)(2e dr.) Lit.opg. --- Reuzensalamander 21 --- € 3,95
•   Jan Romein, Tussen vrees en vrijheid : vijftien historische verhandelingen (Amsterdam : Querido, 1950) (398 p.) [geb.] --- € 4,95
•   Jan Romein, In opdracht van de tijd : tien voordrachten over historische thema's (Amsterdam : Querido, 1946) (322 p.) [geb.] --- € 4,95
•   E.E.G. Vermeulen , Historisch? : Twee opstellen over de aard van de geschiedkennis (Amsterdam : Wetenschappelijke Uitgeverij, 1972) (189 p.) [paperback] --- € 4,95
•   E.E.G. Vermeulen, Waarden en geschiedwetenschap : een vergelijking van de standpunten ingenomen door H.W. von der Dunk; A.G. Weiler; M.C. Brands; met notities over die van J.M. Romein; G. Harmsen; J.H.J. van der Pot (Assen : van Gorcum, 1978) (134 p.; 21 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Noten; bibliogr.; begrippenlijst --- € 1,95

5.01.2. Oudheid en middeleeuwen

•  Album aangeboden aan offert à Charles Verlinden ter gelegenheid van zijn dertig jaar professoraat / (Gent, 1975) (X, 478 p. ; ilkl., tab., graf.) [ing.; bibliotheeketiket + stempel] --- € 3,95
•   J.B. Bury, A history of Greece to the death of Alexander the Great (London : Macmillan, 1963) (XXV, 925 p. ; ill.) [geb.; stofomslag verbleekt, maar verder prima ex.] (3rd ed., revised by Russell Meiggs) --- € 4,95
•   Sidney Painter, A History of the Middle Ages, 284-1500 (London : Macmillan, 1964) (497, XX p.) Index --- € 1,95
•   C.W. Previté-Orton, The shorter Cambridge medieval history (Cambridge, CUP, 1971) (2 vols. (XXI + XVII, 1202 p.) ; ill., krt.) index --- € 10,95
•   Chester G. Starr, A history of the ancient world (New York, Oxford UP, 1974) (742 p. ; ill., krt.) [geb., band geplastificeerd] (2nd ed.) oorspr. uitg. 1965; bibliogr. index --- € 6,95
•   Dorothy Whitelock, The beginnings of English society (Harmondsworth, Penguin Books, 1965) (256 p.)(repr.) oorspr. uitg. 1952; register, bibliogr. --- € 2,95

5.01.3. Nieuwe tijd (ca. 1500 - 1800)

•   Pierre Goubert, L'ancien régime (Paris : Armand Colin, 1969-1973) (2 vols.; 23 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Noten, bibliogr., index --- € 4,95
•   J.R. Hale, Machiavelli and Renaissance Italy (Harmondsworth, Penguin Books, 1972) (190 p.) oorspr.uitg. 1961; register --- Pelican --- € 1,95
•   J.R. Hale, Renaissance Europe 1480-1520 (Fontana, 1972) (350 p.) [pocket] (2nd impr.) bibliogr., index --- Fontana History of Europe --- € 1,50
•   Ragnhild Hatton, Europe in the age of Louis XIV (London : Thames and Hudson, 1969) (263 p.; ill., krt.; 21 p.) [bibliotheeketiket + -stempel] Noten, bibliogr., index, bijln. --- € 2,95
•   Paul Hazard, La crise de la conscience européenne (Gallimard, 1961) (2 dln.) [pockets] noten --- € 2,95
•   A. Kalshoven, De diplomatieke verhouding tusschen Engeland en de Republiek der Vereenigde Nederlanden 1747 - 1756 ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1915) (X, 268 p.; 25 cm) [omslag slordig, bibliotheeketiket + -stempel] proefschrift; noten; bibliogr. --- € 2,95
•   Geoffrey Parker, Europe in Crisis 1598-1648 (Fontana, 1981) (384 p.) [pocket] (2nd impr. with revis.) noten, bibliogr., index --- Fontana History of Europe --- € 1,50
•   A.L. Rowse, The Elizabethan Renaissance : the life of the society (London etc. : Sphere Books, 1974) (335 p. ; ill.) [paperback] noten, index --- Cardinal --- € 1,95
•   George Rudé, Revolutionary Europe 1783-1815 (London etc. : Collins / Fontana Books, 1980) (350 p. ; krt. ; 18 cm) Oorspr. uitg. 1964; lit.opg., index --- Fontana History of Europe --- € 2,95
•   George Rudé, Europe in the eighteenth century : aristocracy and the bourgeois challenge (London etc. : Sphere Books, 1974) (349 p. ; ill. ) Oorspr. uitg. 1972; lit.opg., index; pocket --- Cardinal --- € 2,95

5.01.4. Moderne tijd (ca. 1800 - 2000)

•   Erich Angermann, Die Vereinigten Staaten von Amerika (München, 1969) (295 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibliotheeketiket op rug] --- dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 7 --- € 1,00
•   Jean Blondel, Voters, parties and leaders (London, 1963) (272 p.) index --- Pelican A638 --- € 1,50
•   T.B. Bottomore ; vert. P.A. de Ruiter, De elite in de maatschappij (Rotterdam : Universitaire Pers, 1965) (137 p.) [paperback; bibl.stempel en -etiket] oorspr. titel: Elites and society; noten, register --- € 1,00
•   P.J. Bouman, Een handvol mensen uit de tijd der beide oorlogen (Assen : Van Gorcum, 1970) (445 p.; 21 cm) [bibliotheeketiket + -stempel; geb.] Oorspr. uitg. 1969; noten; register --- € 2,95
•   Guy Bourdé et Hervé Martin, Les écoles historiques (Paris, Seuil, 1983) (341 p.) bibliogr., register --- Points H67 --- € 1,95
•   C.D.J. Brandt, De pelgrimstocht der mensheid : de moderne tijd (Antwerpen, 1960) (280 p. ; ill.) [pocket] (5e herz.dr.) register --- Pelgrimstocht der mensheid 5 --- € 1,50
•   Anton Constandse, Het weerbarstige woord : essays (Amsterdam : Meulenhoff, 1981) (203 p.; 20 cm) [bibl.stempel + -etiket] --- € 1,95
•  The coronation of their majesties king George VI & queen Elizabeth May 12th 1937 / King George's Jubilee Trust (London : Ohams Press, 1937) (32 p. ; ill.) "official souvenir programme" volgens het voorplat; achterfplat wat smoezelig, lichte gebruikssporen; zeldzaam! --- € 5,95
•   F.W. Deakin, The brutal friendship : Mussolini, Hitler and the fall of Italian fascism (Harmondsworth : Penguin Books, 1966) (575 p.; 19 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Oorspr. uitg. 1962; bibliogr., noten, index --- Pelican A 817 --- € 1,95
•   F.W. Deakin, The last days of Mussolini (Harmondsworth : Penguin Books, 1966) (575 p.; 19 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Oorspr. uitg. 1962 o.d.t. The brutal friendship (part 2 - 3); noten, index --- Pelican A 818 --- € 1,95
•  De wereld na 1945 / Z.R. Dittrich en H. van Werveke (red.) (Bussum : De Haan, 1973) (240 p. ; ill.) --- € 1,00
•   Jacques Droz, Europe between revolutions 1815-1848 (London etc. : Collins / Fontana Books, 1973) (286 p. ; krt. ; 18 cm) Oorspr. uitg. 1967; lit.opg., index --- Fontana History of Europe --- € 2,95
•   P.F.M. Fontaine, De onbekende Hitler (Baarn, Ambo, 1992) (333 p., afbn.) --- € 4,95
•   P. Geyl, Napoleon voor en tegen (Haarlem : Fibula van Dishoeck, 1979) (XVIII, 534 p.; 21 cm) Jaartallenlijst; noten, indices; oorspr. uiitg. 1946 --- € 3,95
•   G.P. Gooch, History and historians in the nineteenth century (Boston : Beacon Press, 1968) (XLI, 547 p.; 21 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Oorspr. uitg. 1913; noten, index --- € 3,95
•   Lothar Gruchmann, Der Zweite Weltkrieg (München, 1967) (526 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibliotheeketiket op rug] --- dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 10 --- € 1,00
•   Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler (München : Kindler, 1978) (204 p.)(13. Aufl. ) matig ex. --- € 2,95
•   Helmut Heiber, Die Republik von Weimar (München, 1968) (283 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibliotheeketiket op rug] --- dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 3 --- € 1,00
•   David Horowitz, From Yalta to Vietnam : American foreign policy in the Cold War (Harmondsworth : Penguin Books, 1967) (465 p. ; krt.) [pocket, slordig ex. met aantek.] (revised ed.) noten, index --- € 0,50
•   Martin Broszat, Der Staat Hitlers (München, 1969) (473 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibliotheeketiket op rug] --- dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 9 --- € 1,00
•  Na Hitler en Hirosjima : kernproblemen van de hedendaagse geschiedenis / Z.R. Dittrich en H. van Werveke (red.) ; bijdragen van H. Baudet ; Z.R. Dittrich ; H.W. von der Dunk ; U.J. de Jong ; A.F. Manning ; J.W. Schulte Nordholt ; A. Stam ; A.P. van Goudoever (Bussum / Antwerpen : De Haan / Standaard, 1969) (208 p.; 21 cm) Chronol. tabel, register --- Palladium 34 --- € 1,95
•   Ernst Nolte, Die faschistischen Bewegungen (München, 1969) (334 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibliotheeketiket op rug] --- dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 4 --- € 1,00
•  Over veiligheid en vrede / B.J. van Eenennaam en J.Th. Hoekema (75 p. ; ill., graf., krt.) matig ex. --- € 0,50
•   A.W. Palmer, A dictionary of modern history 1789-1945 (Harmondsworth : Penguin Books, 1975) (363 p.; 19 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Oorspr. uitg. 1962 --- Penguin Reference R 26 --- € 1,95
•  Nazi hel / bijeengebr. en van bijschriften voorz. door Willem van de Poll (Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1945]) ([32] p, 19x25 cm; orig. kantonnen band met metalen ringband) schokkende foto's van Duitse concentratiekampen aan het einde van de tweede wereldoorlog; tekst en foto's gebruind (zoals gebruikelijk), maar verder een redelijk ex. --- € 32,95
•   Jean-Pierre Rioux, La révolution industrielle 1780-1880 (Paris, Seuil, 1971) (251 p. ; graf., tab.) bibliogr., noten --- Points H6 --- € 1,95
•   Jan Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen : de westerse wereld rond 1900 (Amsterdam : Querido, 1976) (960 p. ; ill.) [geb.] noten, lit.opg., register --- € 6,95
•   George Rudé, Revolutionary Europe 1783-1815 (London etc. : Collins / Fontana Books, 1980) (350 p. ; krt. ; 18 cm) Oorspr. uitg. 1964; lit.opg., index --- Fontana History of Europe --- € 2,95
•   B.W. Schaper, Het trauma van München (Amsterdam : Elsevier, 1976) (284 p.; ill.; 20 cm) Noten; bibliogr. --- € 1,00
•   Gerhard Schulz , Revolutionen und Friedensschlüsse (München, 1967) (301 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibliotheeketiket op rug] --- dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 2 --- € 0,50
•   C.A. Tamse, Nederland en België in Europa (1859 - 1871) : de zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1973) (371 p.; 25 cm) [paperback; eigendomsstempel en bibliotheeketiket] Noten; bibliogr. --- € 3,95
•   David Thomson, Europe since Napoleon (Harmondsworth : Penguin Books, 1966) (1004 p.; krt.; 20 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Oorspr. uitg. 1957; bibliogr., index --- Pelican A 724 --- € 1,95
•   Trevelyan, G.M., Garibaldi and the thousand : May, 1860 (London etc., Thomas Nelson, 1921) (316 p., 3 krt.) --- € 2,95
•   Barbara Tuchman, The guns of August (New York : Dell Publ. Co., 1963) (575 p. ; krt. ; 18 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Noten, bronnen- en lit.opg., index --- € 1,95
•   Wolfgang Wagner, Europa zwischen Aufbruch und Restauration (München, 1968) (343 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibliotheeketiket op rug] --- dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 14 --- € 0,50
•   George Woodcock, Anarchism : a history of libertarian ideas and movements (Harmondsworth : Penguin Books, 1963) (480 p.; 19 cm) Oorspr. uitg. 1962; bibliogr., index --- Pelican A 622 --- € 1,00
•  Der 2. Weltkrieg : Bilder - Daten - Dokumente / Herbert Michaelis u.a. (Stuttgart / Gütersloh : Europäischer Buch- und Phonoklub / Bertelsmann Lexikon Verlag Reinhard Mohn, 1968) (687 p. ; ill., krt.) [gebonden, stofomslag enigszins beschadigd] tweede wereldoorlog: vooral militaire geschiedenis vanuit Duits standpunt; register --- € 14,95

5.02. Geschiedenis: Religie

•  Bucer en de kerk / onder red. van F. van der Pol; bijdragen van W. van 't Spijker, H.J. Selderhuis, W.H. Neuser, B.J. Spruyt (Kampen : De Groot Goudriaan / Stichting ter bevordering van de kennis van de Reformatie, 1991) (180 p.; ill.; 24 cm) Congresbundel 1991; register van persoonsnamen, noten --- Reformatie-studies --- € 1,95
•   D. Burger, Galileo Galilei : zijn leven en werken, zijn strijd met de kerk (Zeist : W. de Haan, 1964) (182 p.; ill.; 19 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Bibliogr. --- Phoenix pockets 106 --- € 1,00
•   J.-B. Estrade, Les apparitions de Lourdes : souvenirs intimes d'un témoin (Tours : Alfred Mame et Fils, 1899) (XI, 324 p.) [bibliotheekband; slordig ex., rug beschadigd, enkele bladzijden los] --- € 1,00
•   Saul Friedländer; vert. Jean A. Schalekamp, Pius XII en het Derde Rijk : documenten (Amsterdam : Contact, 1965) (212 p.; ill.; 20 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Noten; oorspr. titel: Pie XII et le IIIe Reich (Editions du Seuil, 1964) --- € 1,95
•   Auke Jelsma, Tussen heilige en helleveeg : de vrouw in de geschiedenis van het christendom ('s-Gravenhage : Boekencentrum, 1975) (142 p.) [pocket; etiket op rug, bibl.stempel] lit.opg. --- € 1,95
•   Stephen Neill, Het Anglicanisme (Utrecht : Aula, 1970) (479 p. ) noten, register --- Aula 442 --- € 1,95
•   Uta Ranke-Heinemann ; transl. Peter Heinegg, Eunuchs for the kingdom of heaven : women, sexuality and the Catholic church (New York : Doubleday, 1990) (360 p.) index, bibliogr. --- € 3,95

5.03. Geschiedenis: Economische zaken

•   Pierre Deyon, Le Mercantilisme (Paris: Flammarion, 1969) (126 p.) --- € 1,95
•   Jean-Pierre Rioux, La révolution industrielle 1780-1880 (Paris, Seuil, 1971) (251 p. ; graf., tab.) bibliogr., noten --- Points H6 --- € 1,95

5.04. Geschiedenis: Recht

•   Marc Bloch ; transl. by L.A. Manyon, Feudal Society, Volume 1: The Growth of Ties of Dependence (Chicago : Univ. of Chicago Press, 1976) (279 p.) [bibliotheeketiket + stempel, klein ged. vochtschade zonder tekstverlies] (8t`h impr.) --- € 1,95
•   Karl Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte (Reinbek : Rowohlt, 1973) (2 dln) --- RoRoRo Studium 8-9 --- € 2,95
•   P.L. Nève, Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden : competentie - territoir - archieven (Assen : Van Gorcum & Comp., 1972) (594 p.) [bibliotheeketiket + stempel] proefschr. --- Maaslandse monografieën ; 14 --- € 5,95
•   Friedrich Wilhelm Oediger (hrsg.), Der Liber quondam notarii (Wilhelmi Ysbrandi de Clivis) (1362)-1446 (Köln : Rheinland-Verlag [etc.], 1978) (157 p. ; ill. 24 cm) Registers; betreft het land van Kleef --- € 3,95
•   H.H. Zwager, De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa : een historische studie (Utrecht : HES, 1981) (219 p.; 23 cm) Noten; bibliogr. --- € 2,95

5.05. Geschiedenis: Openbare orde, militaire zaken

•   E.J. Hobsbawm, Bandits (London : Penguin Books Ltd, 1972) (155 p. ; ill.) --- Pelican --- € 1,95

5.06. Geschiedenis: Sociale zorg; gezondheidszorg

•   Julia Csergo, Liberté, égalité, propreté : la morale de l'hygiène au XIXe siècle (Paris : Albin Michel, 1988) (362 p.; ill.; 21 cm) --- L'aventure humaine --- € 3,95
•   Karl Marx ; popul. bew. van Julian Borchardt ; vert. A.S. de Levita ; inl. S. de Wolff, Het kapitaal (Amsterdam : Arbeiderspers, 1934) (429 p. ; ill.) [geb. linnen; bibl.stempel; eigenaarsaanduiding weggescheurd uit titelblad, maar verder redelijk net ex.] persoonsnamenregister --- € 2,95
•   Jean-Pierre Rioux, La révolution industrielle 1780-1880 (Paris, Seuil, 1971) (251 p. ; graf., tab.) bibliogr., noten --- Points H6 --- € 1,95
•   Royle, Edward, Modern Britain : a social history 1750 - 1985 (London, Edw. Arnold, 1987) (XIV, 434 p.; ill.; 24 cm) --- € 3,95

5.11. Geschiedenis: Ruimtelijke ordening; demografie, kartografie

•   Jacques Dupâquier, Introduction à la démographie historique (Paris, Gamma, 1974) (126 p. ; ill.) [bibliotheeketiket + -stempel] index, bibliogr. --- Bibliothèque d'humanités contemporaines ; 3 --- € 5,95
•   C.T. Smith, An historical geography of Western Europe before 1800 (Harlow : Longman, 1969) (xviii + 604 p. ; ill., krt., tab.) [geb.] (repr.) oorspr. uitg. 1967; noten, index --- bieden vanaf € 4,00

5.12. Geschiedenis: Natuur, milieu; natuurwetenschappen

•   J.D. Bernal, Science in history (Harmondsworth : Penguin Books, 1969) (2 dln.; ill.; 20 cm) 1e dr.: 1954; noten; bibliogr. --- € 1,95
•   D. Burger, Galileo Galilei : zijn leven en werken, zijn strijd met de kerk (Zeist : W. de Haan, 1964) (182 p.; ill.; 19 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Bibliogr. --- Phoenix pockets 106 --- € 1,00
•   George Clark, The seventeenth century (Oxford, Clarendon Press, 1963) (XX, 378 p,; krt.) [paperb., boekblok deels los in band] (2nd ed.) noten, register; oorspr. uitg. 1929 --- € 1,00
•   Georges Gusdorf, La révolution Galiléenne (Paris : Payot, 1969) (2 tomes (404, 485 p.); 23 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Noten --- € 8,95
•   J.H. van den Hoeven, Planimetrie (Utrecht, Het Spectrum, 1964) (336 p. ; fig.) register --- Prisma-compendia 10 --- € 0,50
•  Die kanadischen Rockies / Text Jean Chiaramonte Martin ; Gestaltung Mike Rose (North Vancouver : Whitecap / Weisdorf, 1989) (128 p.) fotoboek Rocky Mountains (Canada) --- € 1,95
•   Antoni van Leeuwenhoek ; foreword by A. J. Kluyver, The Discovery of Unicellular Life : excerpts of communications by Antoni van Leeuwenhoek to the Royal Society of London (1954) (15 p.) --- € 0,50
•   Alan G.R. Smith, Science and Society in the sixteenth and seventeenth centuries (London : Thames & Hudson, 1972) (216 p,; ill.; 21 cm) Lit.opg.; lijst van ill.; register --- € 3,95
•   A. Vloemans, Leibniz (Den Haag : Kruseman, 1964) (160 p.; 18 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Bronnen- en lit.opg. --- Helden van de geest 33 --- € 1,00
•   Basil Willey, The seventeenth-century background : studies in the thought of the age in relation to poetry and religion (Harmondsworth, Penguin Books, 1972) (284 p.) [pocket] (reissued) noten, index; oorspr. uitg. 1934 --- Pelican --- € 1,00
•   Basil Willey, The eighteenth-century background : studies on the idea of nature in the thought of the period (Harmondsworth, Penguin Books, 1972) (284 p.) [pocket] (reissued) noten, index; oorspr. uitg. 1940 --- Pelican --- € 1,00

5.15. Geschiedenis: Cultuurgeschiedenis (incl. wetenschap algemeen)

•   Philippe Ariès, L' homme devant la mort (Paris, Seuil, 1985) (2 dln.;19 cm) Noten, register; oorspr. uitg. 1977 --- € 1,00
•   Louis-Paul Betz, Pierre Bayle und die "Nouvelles de la République des lettres" (Erste populärwissenschaftliche Zeitschrift) (1684-1687) (Genève : Slatkine Reprints, 1970) (XVI + 132 p.) [bibl.stempel] oorspr. uitg. Zürich 1896 --- € 9,95
•   Peter Bromhead, Life in modern Britain (Harlow : Longman, 1982) (227 p. ; ill.) [paperback] (3rd impression) index; potloodonderstrepingen en -aantekeningen --- € 1,00
•   M.C. Couperus, Un périodique Français en Hollande : Le Glaneur historique 1731 - 1733 ('s-Gravenhage / Parijs : Mouton, 1971) (337 p.; 25 cm) [paperback; eigendomsstempel en bibliotheeketiket] Noten; bibliogr.; indices; proefschrift Utrecht --- Publications de l'institut d'études Françaises et occitanes de l'université d'Utrecht 6 --- bieden vanaf € 2,95
•   Jean-Louis Flandrin, Le sexe et l'Occident : évolution des attitudes et des comportements (Paris, Seuil, 1986) (380 p. ;19 cm; krt., graf., tab.) Noten; oorspr. uitg. 1981 --- Points H91 --- € 1,00
•   E.H. Gombrich, Eeuwige schoonheid (Houten : De Haan / Unieboek, 1992) (546 p. ; ill.)(14e geh.herz. en uitgebr. dr.) register --- € 4,95
•   Georges Gusdorf, La parole (Paris, PUF, 1963) (124 p.) bibliogr.; potloodaantek. --- Initiation philosophique --- € 0,50
•   Paul Hazard, La crise de la conscience européenne (Gallimard, 1961) (2 dln.) [pockets] noten --- € 2,95
•   Chris van der Heijden (tekst), Schittering van Spanje 1598-1648 : Van Cervantes tot Velázquez (Zwolle : Waanders, 1998) (24 p. ; ill.) beknopte tentoonstelklingscatalogus --- € 1,00
•   Hugh Kearney, Scholars and gentlemen : universities and society in pre-industrial Britain 1500-1700 (London : Faber and Faber, 1970) (587 p.; 24 cm) Noten, bibliogr., index --- € 3,95
•   R.C. Kwant, De fenomenologie van Merleau-Ponty (Utrecht, Het Spectrum, 1962) (284 p.) noten --- Aula 95 --- € 1,95
•   Claude Levi-Strauss ; translated from the French by John Russell, A world on the wane (London : Hutchinson, 1961) (404 p. [48] p. of plates : ill. ; 24 cm) --- ZOEK --- --- € 1,50
•   Hélène Nolthenius, Duecento : zwerftocht door Italië's late middeleeuwen (Utrecht, Het Spectrum, z.j.) (273 p. ; ill.)(3e dr.) voorplat ged. los --- Prisma --- € 1,00
•  Pierre Bayle le philosophe de Rotterdam : études et documents / publ. sous la direction de Paul Dibon, avec la colloboration de R.H. Popkin, H.C. Hazewinkel, A. Robinet, L. Kolakowsky, P.J.S. Whitmore, E.R. Labrousse, R. Shackleton, C.L. Thijssen-Schoute et E. Haase (Amsterdam etc. / Paris : Elsevier / Vrin, 1959) (XIX, 255 p.; ill.; 23 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Noten, index op persoonsnamen --- € 3,95
•   Uta Ranke-Heinemann ; transl. Peter Heinegg, Eunuchs for the kingdom of heaven : women, sexuality and the Catholic church (New York : Doubleday, 1990) (360 p.) index, bibliogr. --- € 3,95
•  The Renaissance : six essays / Robert S. Lopez e.a. (New York etc., Harper & Row, 1962) (184 p.) oorspr. uitg. 1953; register --- Harper Torchbooks 1084 --- € 1,95
•   Pierre Riché, Éducation et culture dans l'occident barbare : VIe - VIIIe siècles (Paris : Du Seuil, 1962) (577 p.; krt.; 21 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Noten; bibliogr.; indices --- € 3,95
•   H. Robbers, Existentialisme ('s-Hertogenbosch : Geert Groote Genootschap, [1954]) (67 p.) voorplat deels los van rug --- € 0,50
•   A.L. Rowse, The Elizabethan Renaissance : the life of the society (London etc. : Sphere Books, 1974) (335 p. ; ill.) [paperback] noten, index --- Cardinal --- € 1,95
•   Anne Sauvy, Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701 : D'après une étude préliminaire de Motoko Ninomiya (La Haye, Martinus Nijhoff, 1972) (430 p.) [bibliotheeketiket + stempel] index --- € 6,95
•   Warren Sylvester Smith, The London heretics, 1870-1914 (London : Constable, 1967) (XVII, 319 p. ; ill.) --- € 2,95
•   Hans Joachim Störig, Geschiedenis van de filosofie (Utrecht / Antwerpen, Het Spectrum, 1962) (2 dln.)(3e dr.) --- Prisma 409-410 --- € 1,95

5.19. Geschiedenis: Personen, families (biografieën, genealogie)

•   D. Burger, Galileo Galilei : zijn leven en werken, zijn strijd met de kerk (Zeist : W. de Haan, 1964) (182 p.; ill.; 19 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Bibliogr. --- Phoenix pockets 106 --- € 1,00
•  The coronation of their majesties king George VI & queen Elizabeth May 12th 1937 / King George's Jubilee Trust (London : Ohams Press, 1937) (32 p. ; ill.) "official souvenir programme" volgens het voorplat; achterfplat wat smoezelig, lichte gebruikssporen; zeldzaam! --- € 5,95
•   F.W. Deakin, The brutal friendship : Mussolini, Hitler and the fall of Italian fascism (Harmondsworth : Penguin Books, 1966) (575 p.; 19 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Oorspr. uitg. 1962; bibliogr., noten, index --- Pelican A 817 --- € 1,95
•   F.W. Deakin, The last days of Mussolini (Harmondsworth : Penguin Books, 1966) (575 p.; 19 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Oorspr. uitg. 1962 o.d.t. The brutal friendship (part 2 - 3); noten, index --- Pelican A 818 --- € 1,95
•   P.F.M. Fontaine, De onbekende Hitler (Baarn, Ambo, 1992) (333 p., afbn.) --- € 4,95
•   Saul Friedländer; vert. Jean A. Schalekamp, Pius XII en het Derde Rijk : documenten (Amsterdam : Contact, 1965) (212 p.; ill.; 20 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Noten; oorspr. titel: Pie XII et le IIIe Reich (Editions du Seuil, 1964) --- € 1,95
•   P. Geyl, Napoleon voor en tegen (Haarlem : Fibula van Dishoeck, 1979) (XVIII, 534 p.; 21 cm) Jaartallenlijst; noten, indices; oorspr. uiitg. 1946 --- € 3,95
•   Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler (München : Kindler, 1978) (204 p.)(13. Aufl. ) matig ex. --- € 2,95
•   Karl Jaspers, Platoon (Z.pl. : Desclee De Brouwer, 1958) (141 p.) schutblad verstevigd met plakband --- € 1,00
•   Micheline Sauvage ; vert. P. Brommer, Sokrates (Utrecht, Het Spectrum, 1959) (190 p., ill.) lit.opg. --- Pictura 7 --- € 1,95
•   A. Vloemans, Leibniz (Den Haag : Kruseman, 1964) (160 p.; 18 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Bronnen- en lit.opg. --- Helden van de geest 33 --- € 1,00