ARCHIEFMAN


De boeken die te koop zijn, komen uit twee particuliere collecties. Ze zijn over het algemeen in goede tot zeer goede staat.

Boeken te koop

Laatst gewijzigd: 6 november 2020. Portokosten voor koper. Bestellingen boven € 50 worden portvrij geleverd. Bestellen via e-mail.

Inhoudsopgave


Diversen

8.1. Diversen (o.a. oude drukken, stripboeken, oude schoolboeken, e.d.)
8.2. Tweede wereldoorlog
8.3. Overige / curiosa
8.4. Goudse glazen (St.-Janskerk te Gouda)

 

8. Diversen (o.a. oude drukken, stripboeken, oude schoolboeken, e.d.)

8.1. Jeugdboeken, schoolboeken, stripboeken

•  Brer Rabbit's party with realistic pop-up pictures / (Paulton / London : Purnell & Sons, z.d. [ca. 1975]) (17 x 24 cm / 7 dubbele pag.) --- € 6,95
•   H.G. Brussée en P. Bonk, Met de jaargetijden mee : plant- en dierkunde op de lagere school (onderwijzersboek) (Zutphen : Thieme, [1955]) (110 p. ; ill.) [ingenaaid; slordig ex.] --- € 1,95
•   Bertha Clément ; vert. uit het Duits, Driftkopje verloofd (Amsterdam : H.J.W. Becht, z.j. (ca. 1930 ?)) (274 p. ; ill.) [rug iets beschadigd en verkleurd; titelillustratie los en beschadigd] (4e dr.) --- Radio --- € 1,95
•   Bertha Clément ; vert. uit het Duits, Driftkopje (Amsterdam : H.J.W. Becht, z.j. (ca. 1930 ?)) (geb., 246 p. ; ill.) [rug beschadigd en verkleurd] (4e dr.) --- Radio --- € 1,95
•   J. Dijkstra en J. Heegstra, Enkel cijfer : cijferoefeningen voor het 4de tot en met het 7de leerjaar der lagere school : I vierde leerjaar ('s-Gravenhage : Joh. Ykema, 1930) (63 p.) [omslagstempel: "ter recensie"] --- € 0,50
•   A.D. Hildebrand, De avontuurlijke reis van Bolke's zoon met Dorus Das (Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, z.j.) (160 p. ; ill.) [geb.; slordig ex.] (4e dr.) --- € 1,00
•   C.Joh. Kieviet, Fulco de minstreel : een historisch verhaal uit de tijd van graaf Jan I (Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, z.j.) (215 p. ; ill.)(7e dr.) --- € 1,00
•   C.Joh. Kieviet, Het slot op den Hoef (Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, z.j.) (226 p. ; ill.)(4e dr.) slordig ex. --- € 1,00
•   Selma Lagerlöf ; bew. Margaretha Meijboom, Niels Holgerssons wonderbare reis (Amsterdam : H.J.W. Becht, z.j. (ca. 1920 ?)) (400 p.)(5e dr.) fraaie linnen band met goudstempeling; rug verschoten; verder een vrij goed exemplaar --- € 3,95
•  Lezen leren / herz. door W.G. van de Hulst ; ill. Tjeerd Bottema (Groningen : Noordhoff, 1950) (48 p. ; ill.)(19e dr.) --- € 0,50
•   P. Lockefeer, Met vlag en wimpel II (Amsterdam : J.F. Duwaer en Zonen, z.j.) (88 p. ; ill.) [geb. (slappe kaft)] geschiedenismethode voor het basisonderwijs; betreft de periode 1500 - 1813 --- € 2,95
•   Merho, Kiekeboe : de zes sterren (Antwerpen : Standaard, 1994) (46 p. ; ill.) stripverhaal, speelt in Gouda --- € 2,00
•   A.A. Milne ; met ill. van E.H. Shepard voor Nederlandse kinderen naverteld door Nienke van Hichtum, Winnie-de-Poeh (Den Haag : Van Goor Zonen, 1969) (135 p. ; ill.) [geb. (stofomslag enigszins besch.)] (13e dr .) --- € 5,95
•  Ons afval : wat doen we er mee? / ('s-Gravenhage : Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1988) (omslag met 8 losse instructiebladen voor het basisonderwijs) + bijgevoegd: Milieuveilig omgaan met chemisch afval (twee voorlichtingsbrochures resp. inzake garagebedrijven en anti-roeststations) van VROM, 1989 --- € 1,00
•   H.J.B. Dinkgreve en IJ.J. de Jong, Statistiek voor het praktijkdiploma boekhouden (Groningen : Wolters-Noordhoff, 1977) (101 p. ; grafn., tabn.) [paperback] (4e dr.) --- € 0,50
•  Step by step again : vol. 1 / P. Eindhoven e.a. (Amsterdam : W. Versluys, 1959) (112 p. ; ill.) [ingen.] (4e dr.) --- € 1,00
•   [Mary Tourtel], De avonturen van Bruintje Beer : achtste serie (Amsterdam : Algemeen Handelsblad , [1933]) (ingenaaid geweest in verzamelband) het bekende stripboek; gedeeltelijk gehavend; niet alles is compleet; een gedeelte in redelijke staat; bevat o.a. BB en prins Humptie Dumptie, Het bezoek van Beppo ..., BB beoefent de wintersport enz., enz. --- € 6,95
•   Anne de Vries, Jaap en Gerdientje ('s-Gravenhage : G.B. van Goor Zonen, 1938 - 1956) (5 deeltjes uit de serie) [sommige exemplaren nogal matig] (verschillende drukken) Deeltjes 1 t/m 4 en 8 + bijgevoegd: Jaapje en Gerrie deeltjes 1 t/m 4 voor eind 1e of begin 2e leerjaar ('s-Gravenhage 1954 - 1955) --- € 16,95
•   E. Vrieze, Taalboek voor de lagere school : V zevende en achtste leerjaar (Den Haag : G.B. van Goor Zonen, 1937) (112 p.)(3e dr. i/d nieuwe spelling) matig ex. --- € 0,50

8.2. Tweede wereldoorlog

•   F.W. Deakin, The brutal friendship : Mussolini, Hitler and the fall of Italian fascism (Harmondsworth : Penguin Books, 1966) (575 p.; 19 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Oorspr. uitg. 1962; bibliogr., noten, index --- Pelican A 817 --- € 1,95
•   F.W. Deakin, The last days of Mussolini (Harmondsworth : Penguin Books, 1966) (575 p.; 19 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Oorspr. uitg. 1962 o.d.t. The brutal friendship (part 2 - 3); noten, index --- Pelican A 818 --- € 1,95
•   P.F.M. Fontaine, De onbekende Hitler (Baarn, Ambo, 1992) (333 p., afbn.) --- € 4,95
•   Saul Friedländer; vert. Jean A. Schalekamp, Pius XII en het Derde Rijk : documenten (Amsterdam : Contact, 1965) (212 p.; ill.; 20 cm) [bibliotheeketiket + -stempel] Noten; oorspr. titel: Pie XII et le IIIe Reich (Editions du Seuil, 1964) --- € 1,95
•   Lothar Gruchmann, Der Zweite Weltkrieg (München, 1967) (526 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibliotheeketiket op rug] --- dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 10 --- € 1,00
•   Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler (München : Kindler, 1978) (204 p.)(13. Aufl. ) matig ex. --- € 2,95
•   Abel J. Herzberg, Kroniek der Jodenvervolging (Arnhem etc., [1960]) (259 p. ; ill.) Overdruk van een hoofdstuk uit Onderdrukking en Verzet deel 3 (1950) --- € 4,95
•   Martin Broszat, Der Staat Hitlers (München, 1969) (473 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibliotheeketiket op rug] --- dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 9 --- € 1,00
•   Ernst Nolte, Die faschistischen Bewegungen (München, 1969) (334 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibliotheeketiket op rug] --- dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 4 --- € 1,00
•  Nazi hel / bijeengebr. en van bijschriften voorz. door Willem van de Poll (Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1945]) ([32] p, 19x25 cm; orig. kantonnen band met metalen ringband) schokkende foto's van Duitse concentratiekampen aan het einde van de tweede wereldoorlog; tekst en foto's gebruind (zoals gebruikelijk), maar verder een redelijk ex. --- € 32,95
•   J. Presser, Ondergang : de vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945 ('s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1965) (2 dln. ; ill.) noten, register --- € 9,95
•   H.M. van Randwijk, ingel. door J.A.H.J.S. Bruins Slot, In de schaduw van gisteren : kroniek van het verzet 1940-1945 (Den Haag etc., 1967) (324 p.) --- € 3,95
•  Rijmprenten, verzetsliteratuur / straatliederen / [plano ongeveer folio] vijf z.g. rijmprenten, verzets- en/of straatliederen: "Samenspraak" (Martinus Nijhoff, 1938), "Lied van de zee" (F.I.M. Schneiders, ill. Piet Gertenaar), " Ballade van het water en het land" (idem), " Het gulden ABC, zijnde een lof der huisvrouw" (Henri Friedländer), "De Poort" (J.H. de Groot, ill. Fedde Weidema) --- € 5,00
•  Toen en nu / Shell Nederland N.V. ([Den Haag : eigen uitg., 1957) ([74 p.] ; ill.) --- € 1,00
•  Tussen aanpassing en verzet : vrouwen voor het voetlicht, 1929-1969 / C. Wijers e.a. (red.) (Culemborg : Lemma, 1989) (210 p. + 12 p. los katern; ill.; 24 cm) --- Tipje van de sluier 5 --- € 3,50
•  Visioen en werkelijkheid : de illegale pers over de toekomst der samenleving / Bert Bakker, D.H. Couvée en Jan Kassies (red.) (Den Haag : Daamen, 1963) (320 p. ; ill.) --- € 1,95
•  Der 2. Weltkrieg : Bilder - Daten - Dokumente / Herbert Michaelis u.a. (Stuttgart / Gütersloh : Europäischer Buch- und Phonoklub / Bertelsmann Lexikon Verlag Reinhard Mohn, 1968) (687 p. ; ill., krt.) [gebonden, stofomslag enigszins beschadigd] tweede wereldoorlog: vooral militaire geschiedenis vanuit Duits standpunt; register --- € 14,95
•  Amsterdam -- Herman de Liagre Böhl en Guus Meerhoek, De bevrijding van Amsterdam : een strijd om macht en moraal (Zwolle : Waanders, 1989) (200 p. ; ill.) noten, bibliogr., register --- € 6,95

8.3. Overige / curiosa

•  Aardgas en wonen : zuinig met energie, toestelkeuze, veiligheid / (Groningen / Apeldoorn : N.V. Ned. Gasunie / VEGIN, 1987) (111 p. ; ill.) [ingen.] (6e dr.) --- € 0,50
•  Bidprentjes / gedachtenisprentjes voor gevangenen, z.d. [ca. 1950] / (7 x 11 cm) zes bidprentjes, o.a. "Gij waart op de golven mijn Sterre der Zee", "Geef vrede, Heer, ook in onze dagen ..." --- € 1,95
•  Brabantse kerstgedichten : 17 kerstgedichten 5 jaar Brabantse kertsgedichtenwedstrijd 1997-2001 / (Ravenstein : Ravenstein bij Kaarslicht, z.j.) (36 p. ; ill.) [gebrocheerd] --- € 1,00
•   Jacob Cats, Spiegel van den ouden en nieuwen tijt (ca. 1880) [zeer slordig, achterplat los] deel 3 = pp. 49-112 --- € 1,00
•  The coronation of their majesties king George VI & queen Elizabeth May 12th 1937 / King George's Jubilee Trust (London : Ohams Press, 1937) (32 p. ; ill.) "official souvenir programme" volgens het voorplat; achterfplat wat smoezelig, lichte gebruikssporen; zeldzaam! --- € 5,95
•   A. van Doorn en J.A. Links, Praktisch leerboek der statistiek (Utrecht : H. Honig, 1974) (235 p. ; graf., tab.) [paperback] (10e dr.) register --- € 1,00
•  Hindelooper schilderkunst voor amateurs / (Groningen : Prov. Afd. van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, 1978) (64 p. ; ill.)(3e dr.) tekst zowel in Nederlands als Engels --- € 1,25
•   J.H. van den Hoeven, Planimetrie (Utrecht, Het Spectrum, 1964) (336 p. ; fig.) register --- Prisma-compendia 10 --- € 0,50
•   Jack J.R. van Minden, Alles over selectiegesprekken (Amsterdam / Antwerpen : Contact, 1993) (315 p.) [paperback] register --- € 1,00
•   F.L. van Muiswinkel ; bew. door L.E.H. Vredevoogd enJ.P.I. van der Wilde, De handelsonderneming (Amsterdam / Brussel : Elsevier, 1973) [ingenaaid] (8e geh.herz. dr.) --- € 1,95
•  Muzikale ommegang / onder red. van G. van Ravenzwaaij ; inl. R.B.M. Lenaerts e.a. (Amsterdam : Ned. Keurboekerij, 1948) (XI, 915 p. ; ill.) uitgebreid encyclopedisch werk over musici --- € 5,95
•  Rijmprenten, verzetsliteratuur / straatliederen / [plano ongeveer folio] vijf z.g. rijmprenten, verzets- en/of straatliederen: "Samenspraak" (Martinus Nijhoff, 1938), "Lied van de zee" (F.I.M. Schneiders, ill. Piet Gertenaar), " Ballade van het water en het land" (idem), " Het gulden ABC, zijnde een lof der huisvrouw" (Henri Friedländer), "De Poort" (J.H. de Groot, ill. Fedde Weidema) --- € 5,00
•   W.A. Tijhaar, Bedrijfseconomie : leerboek voor het staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie ... (Groningen : Wolters-Noordhoff, 1983) [geb.] (5e dr.) register; enkele aantekeningen in pen --- € 1,00
•   Ragnhild Traetteberg, Het ABC van het weven (IJmuiden : Vermande, 1966) (64 p. ; ill.) [ingen.] --- Goed Handwerk 5 --- € 1,95
•  Obligatie -- Obligation der Kursk - Charkow - Asow Eisenbahn-Gesellschaft / (Leningrad, 1889) 4% obligatie uit het tsaristische Rusland, nominale waarde 2470 Francs; met drie resterende coupons 1918-1919 --- € 25,00

8.4. Goudse glazen (St.-Janskerk te Gouda)

•  Glans der Goudse Glazen : conservering 1981 - 1989 : een geschiedenis van behoud en beheer / R.W. Bogtman e.a. (red.) (Gouda : Stichting Fonds Goudse Glazen, 1990) (140 p.; ill.; 31 cm) Noten; lit.opg. --- € 3,95
•  De Goudse Glazen belicht : gids voor de zeventig gebrandschilderde ramen ... / V. Pijls e.a. (Gouda : Stichting Fonds Goudse Glazen, 1991) (68 p.; ill.) lit.opg. --- € 1,50
•  Inventaris van de cartons van de gebrandschilderde glazen in de grote of St.-Janskerk te Gouda, bekend als de Goudse glazen / W. Veerman, N. Metselaar, H. van Reenen en E. Teeuwen ... (onder leiding van A.A.J. Rijksen geordend, geborgen en beschreven) (Gouda, eigen uitg., 1967) (59 p.; ill.; 30 cm) --- € 3,50
•   A.A.J. Rijksen, Gespiegeld in kerkeglas : Hollands leed en vreugd in de glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda (Lochem : De Tijdstroom, 1947) (XVI, 337 p.; ill.; 27 cm) Noten; lit.opg. --- € 7,95
•  De Sint-Janskerk in Gouda en haar glazen / Stichting Fonds Goudse Glazen (Gouda, eigen uitg., 1986) (32 p.; ill., krt.; 23 cm) Omslagtitel: De Goudse Glazen --- € 1,95
•   T. Sterenborg (samenst.) m.m.v. M. Blom; H. van Dolder-de Wit; J.H. van Ham; C.J. Matthijs; W. Veerman; M.A. Vente, De restauratie van de Sint Janskerk te Gouda 1964-1980 (Gouda : Stichting Fonds Goudse Glazen, 1980) (160 p.; ill.; 23 cm) Bibliogr. --- € 4,95