Goudse toponiemen (straatnamen e.d.)

Goudse toponiemen is een verzameling aantekeningen van enkele Goudse archivarissen (G.J.J. Pot, G. Schrijvers, C.H.J. Helders en H.A. van Dolder-de Wit) betreffende straat- en huisnamen, namen van bruggen en poorten, e.d.
Deels met korte toelichting en verwijzing naar bronnen en literatuur.
Deze verzameling lag ten grondslag aan de beide straatnaamboeken van A. Scheygrond.

Naar de toegang »

Fiscale bron: toegang op kohier zout, zeep-, heren en redemptiegeld GOUDA beschikbaar

zzgeld

Fiscale bron uit 1680

Op een interessante fiscale bron uit 1680 – het kohier zout, zeep-, heren en redemptiegeld voor de stad GOUDA – wordt deze toegang beschikbaar gesteld.
Deze bron biedt inzicht in de vermogenspositie van inwoners, met name de “kapitalisten” en “halve kapitalisten”.
Het originele kohier is te raadplegen in het streekarchief te Gouda (oud-archief Gouda ac 1 inv.nr. 2296).

Naar de toegang »

PSV kampioen — hondje van Cocu viert mee

Maandagochtend, baas Philip is nog in diepe slaap, stuift zijn hondje de statige poort aan de Bingerdensedijk uit. De eenzame fietser voelt zich eerst belaagd, maar begrijpt dan dat de feestvreugde zich van het beestje meester heeft gemaakt.
Opgewonden, nog een halve dag, dan mag hij misschien mee op de platte kar – een traditie die Eindhoven kennelijk van Giesbeek heeft overgenomen.
We besluiten met een welgemeend “Leve Giesbeek, leve Eindhoven, leve Amsterdam”.

Sjoemelreferendum

panamacity
Tien jaar geleden heeft een of andere malloot de meerderheid van de Tweede Kamer ervan weten te overtuigen om het gebruik van stemcomputers te verbieden. Er was een kans op het “afluisteren” (!) van stemmen in een stemhokje.
Hoe groot de kans was dat dit in de praktijk ook daadwerkelijk zou gebeuren? Naar schatting kleiner dan 1 op de miljard.
Nu mogen in Nederland via internet “handtekeningen” voor het houden van een referendum worden verzameld. De kans op het sjoemelen daarmee is oneindig veel groter. Niemand die daarover valt. Voor de volgende keer adviseer ik: sms “sjoemel” naar Jan Roos en u doneert € 3,00 aan een goed doel in Panama.